Tussenschoolse Opvang (TSO)

Op De Rank kunnen kinderen overblijven. Er zijn per keer ongeveer twaalf medewerkers aanwezig (1 op ± 15 kinderen). De medewerkers die de leiding hebben tijdens het overblijven krijgen hiervoor een onkostenvergoeding. Het overblijven wordt gecoördineerd door een overblijfcommissie. De commissie heeft contact met de directie en is vertegenwoordigd in de schoolraad. Voor meer informatie over het overblijven hebben we een overblijffolder. Deze folder ontvangt u bij aanvang van het schooljaar.

Voor het overblijven worden de volgende prijzen voor strippenkaarten gehanteerd:

  • € 25,- voor gezinnen t/m 2 kinderen op onze school
  • € 22,50 voor gezinnen met 3 of meer kinderen op onze school

Elke strippenkaart heeft 20 strippen. Bij een volle kaart worden de kosten rond de 1e van de maand automatisch afgeschreven van uw bank-/girorekening. U tekent daarvoor een machtiging. Het bevoegd gezag heeft een WA-verzekering afgesloten, welke ook tijdens het overblijven van kracht is.

Contactgegevens TSO:
– Coördinator: Mw. Marie-José Dillen, e-mail: josedillen@gmail.com
– Penningmeester: Mw. Linda Slaats, e-mail: linda_slaats@hotmail.com

Buitenschoolse Opvang (BSO)

In het kader van de buitenschoolse opvang werken wij samen met De Groene Boomhut (www.kdv-degroeneboomhut.nl). De dagarrangementen, na schooltijd, in vakantieperiodes of op schoolvrije dagen, zorgen ervoor dat elk kind van 4 tot 13 jaar zich fijn voelt. Er wordt zoveel mogelijk in verschillende groepen gewerkt die aansluiten bij de ontwikkelingsfase van de kinderen. De groepen bieden opvang na school en sluiten perfect aan op de schooltijden:

  • 15.30 uur tot 18.30 uur maandag, dinsdag en donderdag
  • 12.15 uur tot 18.30 uur woensdag en vrijdag
  • 08.00 uur tot 18.30 uur tijdens vakanties en schoolvrije dagen

Naast het aanbieden van buitenschoolse opvang zal het streven zijn om in het najaar van 2023 te starten met een kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Om uw kind aan te melden kunt u contact opnemen via email; eikebeek@kdv-degroeneboomhut.nl of u kunt telefonisch contact opnemen met Willeke Heij 06 – 81 62 11 56. Het kantoor is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. U kunt uw kind inschrijven voor de BSO vanaf het moment dat het 3 jaar is geworden. Voor de kinderdagopvang adviseren wij om alvast op de wachtlijst in te schrijven. Dit kan vanaf de start van de zwangerschap of zodra u weet wanneer u, uw kind wil laten starten. U ontvangt binnen een week een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving.