Tussenschoolse Opvang (TSO)

Op De Rank kunnen kinderen overblijven. Er zijn per keer ongeveer twaalf medewerkers aanwezig (1 op ± 15 kinderen). De medewerkers die de leiding hebben tijdens het overblijven krijgen hiervoor een onkostenvergoeding. Het overblijven wordt gecoördineerd door een overblijfcommissie. De commissie heeft contact met de directie en is vertegenwoordigd in de schoolraad. Voor meer informatie over het overblijven hebben we een overblijffolder. Deze folder ontvangt u bij aanvang van het schooljaar.

Voor het overblijven worden de volgende prijzen voor strippenkaarten gehanteerd:

  • € 25,- voor gezinnen t/m 2 kinderen op onze school
  • € 22,50 voor gezinnen met 3 of meer kinderen op onze school

Elke strippenkaart heeft 20 strippen. Bij een volle kaart worden de kosten rond de 1e van de maand automatisch afgeschreven van uw bank-/girorekening. U tekent daarvoor een machtiging. Het bevoegd gezag heeft een WA-verzekering afgesloten, welke ook tijdens het overblijven van kracht is.

Contactgegevens TSO:
– Coördinator: Mw. Marie-José Dillen, e-mail: josedillen@gmail.com
– Penningmeester: Mw. Linda Slaats, e-mail: linda_slaats@hotmail.com

Buitenschoolse Opvang (BSO)

In het kader van de buitenschoolse opvang werken wij samen met De Groene Boomhut (www.kdv-degroeneboomhut.nl). De dagarrangementen, na schooltijd, in de vakantieperiodes of op schoolvrije dagen, zorgen ervoor dat elk kind van 4 tot 13 jaar zich fijn voelt. Er wordt zoveel mogelijk in verschillende groepen gewerkt, die aansluiten bij de ontwikkelingsfase van de kinderen, dus ook van uw zoon of dochter. De groepen bieden opvang na school en sluiten perfect aan op de schooltijden:

  • 15.30 – 18.30 uur maandag, dinsdag, donderdag
  • 12.15 – 18.30 uur woensdag en vrijdag
  • 07.30 – 18.30 uur tijdens schoolvakanties en schoolvrije dagen

Om uw kind aan te melden kunt u contact opnemen via tel.nr.: 06 – 28 85 55 23 (kantoor is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00-15.00 uur). U kunt e-mailen naar eikebeek@kdv-degroeneboomhut.nl. U kunt uw kind inschrijven voor buitenschoolse opvang vanaf het moment dat het drie jaar is geworden. U ontvangt binnen een week een schriftelijke bevestiging van uw aanmelding.