Schooltijden groep 1 t/m 8

maandag 8.30 uur-12.15 uur 13.30-15.30 uur
dinsdag 8.30 uur-12.15 uur 13.30-15.30 uur
woensdag 8.30 uur-12.15 uur vrij
donderdag 8.30 uur-12.15 uur 13.30-15.30 uur
vrijdag 8.30 uur-12.15 uur vrij

Dagindeling

08.15/13.15 uur
Vanaf dit moment kunnen de kinderen uit de groepen 1 t/m 3 naar binnen. De ouders/verĀ­zorgers van de kinderen uit de groepen 1/2 mogen nog mee het lokaal in; de ouders/verzorgers van groep 3 nemen afscheid op de gang. Voor de kinderen van de groepen 4 t/m 8 is er vanaf dit moment toezicht op de respectievelijke speelplaatsen. Bij slecht weer kunnen ook deze kinderen uiteraard vanaf 08.15/13.15 uur naar hun eigen lokaal.

08.25 /13.25 uur
Er klinkt een eerste belsignaal. De groepen 4 t/m 8 gaan naar binnen.

08.30/13.30 uur
De school begint; er klinkt een tweede belsignaal. De deuren van de klaslokalen gaan dicht. Aan de ouders/verzorgers wordt gevraagd het schoolgebouw te verlaten, zodat er ongestoord met de les begonnen kan worden.

10.30 – 10.45 uur: pauze
Tijdens de pauze eten en drinken de kinderen van groep 1 t/m 3 in hun eigen lokaal op wat zij meegebracht hebben. Aan de ouders/verzorgers wordt gevraagd om dit wat te beperken. We stellen voor een beker (gezond) drinken en/of iets om te eten. Liever een boterham of wat klein fruit dan snoep. Woensdag en vrijdag zijn overigens voor alle kinderen verplichte fruitdagen! Bekers, trommeltjes en dergelijke voorzien van naam. De kinderen van de groepen 4 t/m 8 spelen onder toezicht op hun speelplaats. Zij nemen hun hapje en/of drankje mee naar buiten. Bij slecht weer blijven ze binnen.

12.15 uur
De groepen 1 t/m 8 komen via hun eigen uitgang naar buiten. Wij vragen de ouders/verzorgers die hun kind op komen halen, buiten te wachten. Wilt u alstublieft wachten op het schoolplein zodat de stoepen, toegangspaden en de openbare weg vrij blijven. De leerkrachten van de groepen 1 t/m 3 begeleiden de kinderen naar buiten.

Laat uw kind voordat het naar school gaat, naar het toilet gaan. Het is storend als het geloop naar de wc al meteen bij aanvang van de schooltijd begint.