Van basisschool naar het voortgezet onderwijs

De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs (VO) is een grote stap.

In groep 7 wordt er door ons tijdens het laatste 10-minutengesprek een eerste voorlopig advies voor het VO gegeven.

Ouders/verzorgers van leerlingen van groep 8 worden door ons uitgenodigd voor een informatieavond op onze school. Wij zorgen voor informatie over de aanmelding- en aannameprocedure en over de doorstroomtoets richting Voortgezet Onderwijs. Naast deze mondelinge informatie krijgen de ouders van groep 8 schriftelijk informatiemateriaal over het VO.

Ook de leerlingen krijgen informatie over het onderwijs dat hen wacht. In groep 8 krijgen zij les over het Voortgezet Onderwijs.

In januari wordt door ons het voorlopig advies voor het vervolg naar het VO gegeven. Bij dit advies wordt naast de leervorderingen en –resultaten ook rekening gehouden met de leerhouding, sociale vaardigheden en interesse van de leerlingen.

In februari nemen, ter bevestiging van het voorlopige schooladvies, de leerlingen van groep 8 deel aan de doorstroomtoets. De uitslag hiervan volgt in maart en dan wordt het definitieve schooladvies gegeven.

Gedurende de eerste maanden van het kalenderjaar organiseren alle scholen voor VO open dagen en is er eind maart een centraal aanmeldmoment. Bij deze aanmelding wordt rekening gehouden met het advies van de basisschool, de wens van de ouders/verzorgers/kind en de uitslagen van de diverse toetsen.