Van basisschool naar het voortgezet onderwijs

De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs (VO) is een grote stap.
In groep 7 wordt er door ons tijdens het laatste 10-minutengesprek een voorlopig advies voor het VO gegeven.
Ouders/verzorgers van leerlingen van groep 8 worden door ons uitgenodigd voor een ouderavond op onze school. Wij zorgen voor informatie over de aanmelding- en aannameprocedure en over de Centrale Eindtoets Basisonderwijs. Naast deze mondelinge informatie krijgen de ouders van groep 8 schriftelijk informatiemateriaal over het VO.
Ook de leerlingen krijgen informatie over het onderwijs dat hen wacht. In groep 8 krijgen ze les over het Voortgezet Onderwijs.
In januari wordt door ons een definitief advies gegeven voor het vervolg naar het VO. Bij dit advies wordt naast de leervorderingen en -resultaten ook rekening gehouden met de leerhouding, sociale vaardigheden en interesse van de leerlingen.
Gedurende de maanden januari, februari en maart organiseren alle scholen voor VO open dagen en vindt de uiteindelijke aanmelding plaats. Bij deze aanmelding wordt rekening gehouden met het advies van de basisschool, de wens van de ouders/verzorgers/kind en de uitslagen van de diverse toetsen.
In april nemen, ter bevestiging van het schooladvies, de leerlingen van groep 8 deel aan de Centrale Eindtoets. De uitslag hiervan volgt in mei. Heeft uw kind de eindtoets beter gemaakt dan verwacht? Dan zullen wij het schooladvies heroverwegen en eventueel besluiten om dit aan te passen. Dit gebeurt in nauw overleg met u en uw kind. Is het resultaat van de eindtoets minder goed dan verwacht? Dan zullen wij het schooladvies niet aanpassen.