Onze school

Protestantse basisschool De Rank staat in Veldhoven en is gelegen in de wijk Cobbeek. De heer Gijs van Vark is directeur en vormt samen met Marleen van Mourik en Annemieke Soede het managementteam van de school.

De Rank valt onder het bestuur van stichting Veldvest, het bevoegd gezag van 14 basisscholen, 1 speciale school voor basisonderwijs en 1 school voor speciaal onderwijs. De scholen bevinden zich in het gebied Veldhoven, Vessem, Steensel, Wintelre en Knegsel. Zij hebben een rooms-katholieke, protestants-christelijke of algemeen-bijzondere grondslag. Doel en grondslag van de stichting en de scholen zijn terug te vinden in de statuten. Meer informatie over de stichting kunt u vinden op www.veldvest.nl.

Beleid en schoolcultuur:
De volgende algemene beleidspunten zijn geformuleerd:

  • streven naar het voortbestaan van Protestants-christelijke basisschool ‘De Rank’ in Veldhoven;
  • het bestendigen van de samenwerking met de andere scholen binnen Veldvest.

Om bovenstaande beleidspunten te realiseren is het nodig dat de school:

  • een duidelijk herkenbare identiteit heeft;
  • een onderwijsvorm heeft waarbij het kind en zijn ontwikkeling centraal staan;
  • een effectieve schoolorganisatie is met richtinggevende leiding;
  • een public relations beleid voert dat de herkenbaarheid van de school in Veldhoven verstevigt.

De invulling van deze beleidspunten wordt bereikt door een constructieve samenwerking tussen bestuur, management, team, schoolraad en medezeggenschapsraad.
De afgelopen jaren heeft ‘De Rank’ gewerkt aan een eigen en herkenbare schoolcultuur. De levensbeschouwelijke identiteit van de school is daarvan het uitdrukkelijke ‘stempel’. Daarnaast is deze ‘cultuur’ onder meer af te lezen aan:

  • de kwaliteit van de school, hetgeen vooral zichtbaar wordt in de uitstroompercentages naar het voortgezet onderwijs (zie hoofdstuk 3);
  • de hoge en actieve betrokkenheid van ouders/verzorgers bij de school en
  • een onderwijsteam dat in grote gezamenlijkheid functioneert.

Bij aanvang van het schooljaar (augustus 2023) heeft De Rank 169 leerlingen, 8 groepen, 12 onderwijsgevende en 4 onderwijs ondersteunende personeelsleden.

Wij vinden een veilige schoolomgeving enorm belangrijk. Daarom is er op onze school volop aandacht voor pesten en grof taalgebruik. Regelmatig staat dit onderwerp centraal en wordt er met de kinderen over gesproken. Het is erg belangrijk dat indien de ouders/verzorgers thuis signalen met betrekking tot pesten ontvangen dit direct met school bespreken.