Externe relaties

Stafbureau Veldvest en IJK
Onze school wordt ondersteund door het stafbureau van Veldvest en is aangesloten bij IJK. Zij bieden de nodige ondersteuning op het gebied van financiële-, personele- en salarisadministratie.

Begeleiding van het team
Aan het eind van het schooljaar wordt afgesproken op welke onderwerpen ons team wordt begeleid. Die begeleiding is gericht op verbetering van het onderwijs op onze school.
Bijvoorbeeld door:

 • implementatie van een nieuwe methode;
 • begeleiding en ondersteuning bij schoolontwikkeling, zelfstandig werken en ICT;
 • ondersteuning van de interne begeleider(s)

Er worden teamvergaderingen aan zo’n veranderingsonderwerp besteed.

Hulp bij de zorg voor kinderen
De hulp aan individuele kinderen krijgt gestalte binnen de leerlingenbegeleiding. Voor advies en hulp kan een medewerker van de beleidsgroep Passend Onderwijs van Veldvest ingeschakeld worden. Een orthopedagoog bespreekt met de IB-er en de leerkracht hoe hulp kan worden geboden.

Jeugdgezondheidszorg
Gelukkig gezonde kinderen. Wat kan Jeugdgezondheid betekenen voor u en uw kind?
Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste kinderen vanzelf.  Als ouder of verzorger gaat u voor het beste voor uw kind, zodat hij of zij kan opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving. Kinderen op de basisschool ontwikkelen zich razendsnel. En dat roept ook wel eens twijfels, vragen of zorgen op. Dan kan Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpen.

Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheidszorg van de GGD Brabant-Zuidoost. Dit team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent, gedragswetenschapper en een medewerker gezondheidsbevordering. Jeugdgezondheidszorg is er voor alle kinderen en hun ouders: vanaf de geboorte tot 18 jaar. JGZ neemt ook deel aan de ondersteuningsstructuur van de school en sluit aan bij overleggen van de school.

Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen?
Zit uw kind in groep 2 of 7? Dan ontvangt u een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. Tijdens dit onderzoek kijken de medewerkers van het team JGZ naar de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. U kunt hierbij denken aan groei, gewicht, leefstijl, spraak en taal, maar ook aan gedrag en schoolverzuim. Misschien heeft u zelf vragen? Tijdens het onderzoek kunt u die stellen.

Even praten….
Mijn dochter in groep 3 is nog niet helemaal zindelijk.  Mijn zoon van 9 vindt het moeilijk om met andere kinderen samen te spelen. Zijn die driftbuien van mijn kind normaal en hoe kan ik daar het best mee omgaan? Een lastige eter aan tafel…..
Voor dit soort vragen kunt u altijd terecht bij het team Jeugdgezondheid. Praten met een deskundige biedt vaak nieuwe inzichten en helpt u verder. Zij bieden een luisterend oor, geven hulp en advies en informatie die helpt.  Als het nodig is verwijzen ze door.

Extra informatie
Betrouwbare en actuele informatie over opgroeien en opvoeden vindt u op de website www.groeigids.nl. De informatie is ontwikkeld door Opvoedinformatie Nederland in samenwerking met wetenschappers en deskundigen uit de praktijk en is getoetst door ouders.
U vindt deze informatie ook in de gratis GroeiGids app. Met deze app volgt u ook de groei en ontwikkeling van uw kind in groeicurves, ontvangt u automatisch berichten met info en tips en u kunt een eigen groeipad aanmaken met bijzondere momenten.

Vaccinaties
Alle kinderen in Nederland hebben recht op vaccinaties tegen 12 ernstige infectieziekten. Dat is geregeld in het landelijk Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Vanaf de leeftijd van 9 jaar krijgen alle meisjes en jongens een uitnodiging voor de groepsvaccinaties BMR/DTP (Bof, Mazelen en Rode hond/Difterie, Tetanus en Polio, 9 jaar), HPV (10 jaar) en Meningokokken ACWY (14 jaar). De GGD voert deze vaccinaties uit. Zij doen dat jaarlijks in het voor- en najaar op verschillende locaties in de regio. Is uw kind aan de beurt? Dan krijgt u automatisch een uitnodiging via het RIVM. Meer informatie op: www.ggdbzo.nl/groepsvaccinaties-rvp of www.rijksvaccinatieprogramma.nl.

Altijd welkom
Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek? U kunt contact opnemen met de sector Jeugdgezondheidszorg.

 • Kijk op de website ggdbzo.nl/mijn-kind
 • Log in met je DigiD op het JGZ-portaal: https://jgzportaal.ggdbzo.nl. Hier heb je 24/7 online toegang tot gegevens van je kind t/m 11 jaar en kun je vragen stellen.
 • Belt u liever? Dat kan via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

 De GGD doet meer:

 • De GGD helpt scholen bij projecten over bijvoorbeeld overgewicht, genotmiddelen, pesten en seksualiteit.
 • GGD-medewerkers verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor ouders, scholen en kinderen.
 • Elke 4 jaar doet de GGD een groot onderzoek naar de gezondheid van alle kinderen van 0 t/m 11 jaar en van 12 t/m 17 jaar. Met de resultaten uit deze onderzoeken kunnen onder andere gemeenten en scholen hun beleid en activiteiten ontwikkelen.
 • De GGD heeft een taak in het voorkomen, bestrijden en opsporen van infectieziekten.
 • Meer weten? Lees alle informatie op ggdbzo.nl/mijn-kind.

Schoolmaatschappelijk werk
Ondanks alle goede zorgen kunnen er bij u thuis, in de buurt en op school kleine en grote problemen voorkomen, waar niet altijd een pasklare oplossing voor handen is. Het schoolmaatschappelijk werk heeft een brugfunctie tussen leerling, ouders, school en hulpverleningsinstanties om in een vroeg stadium, dichtbij huis, een bijdrage te leveren aan het oplossen van problemen. Schoolmaatschappelijk werk is een kortdurende vorm van hulpverlening. Naast hulpverlening heeft de schoolmaatschappelijk werker de volgende taken: signaleren, consultatie bieden, informatie en advies geven en doorverwijzen.

Voor vragen van ouders/verzorgers, leerlingen is de schoolmaatschappelijk werker te bereiken via de leerkracht of intern begeleider van de school. De schoolmaatschappelijk werkster die aan onze school verbonden is is Jesse van Keersop. Zij is telefonisch bereikbaar via 088 003 11 98 of via e-mail: j.van.keersop@ggdbzo.nl.

Verzekering
De schoolongevallenverzekering heeft een 24 uurs-dekking. Voor nadere informatie kunt u terecht bij de directie.