Dagelijkse gang van zaken

Ziekmelden
In geval van ziekte van uw kind wordt verzocht dit voor de aanvang van de schooltijd telefonisch of schriftelijk te melden. Ook als uw kind via een andere route dan gewoonlijk naar huis gaat of door een ander persoon wordt opgehaald dan willen wij dat graag van u weten.

Verjaardagen
Aan de verjaardag van uw kind wordt in de klas de nodige aandacht besteed. Wil uw kind in de klas iets trakteren: houd het klein en denk aan iets gezonds. De kinderen die jarig zijn in de groepen 1 en 2 mogen dat samen met de ouders in de klas vieren. In deze groepen worden de kinderen in de gelegenheid gesteld een cadeautje voor de verjaardag van de ouders/verzorgers te maken.

Allergieën en dieet
Een toenemend aantal kinderen op onze school moet zich op medische gronden aan een dieet houden. Hoewel de school u en uw kind daarbij kan ondersteunen kan zij de verantwoordelijkheid voor het houden van het dieet niet op zich nemen. U dient daarom zelf maatregelen te nemen om problemen met het dieet van uw kind te voorkomen.

Maatregelen die u kunt treffen:

 • bij aanmelding relevante zaken op het inschrijfformulier vermelden;
 • bij wijzigingen dit z.s.m. aan directie en/of administratie melden;
 • de groepsleerkracht inlichten;
 • zonodig klasgenoten (en hun ouders) inlichten;
 • de groepsleerkracht van uw kind een trommeltje in bewaring geven met versnaperingen die wel passen in het dieet van uw kind. In geval van verjaardagstraktaties of bijzondere feesten en activiteiten (Sinterklaas, Kerst, Pasen enz.) kan uw kind dan iets uit zijn of haar trommeltje nemen;
 • de ouders die deel uit maken van de Activiteiten Commissie zijn op de hoogte van de relevante zaken die u bij aanmelding vermeld heeft.

Gymnastiek
Bij goed weer spelen de kinderen van de groepen 1 en 2 tijdens de bewegingslessen buiten. Bij slecht weer zijn ze in het speellokaal voor oefeningen en spel.
De groepen 3 t/m 8 hebben twee keer per week bewegingsonderwijs. Gymkleding en gymschoenen zijn verplicht. Er wordt gebruik gemaakt van gymzaal ‘Den Ekkerman’, welke op loopafstand van de school ligt.

Huiswerk
Het doel van het geven van huiswerk is:

 • het opvoeden tot zelfstandigheid;
 • het aanleren van studievaardigheden;
 • het bijbrengen van verantwoordelijkheidsgevoel;
 • het bevorderen van het contact tussen school en huis;
 • het vormen van een goede aansluiting op het voortgezet onderwijs.

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen bepaalde opdrachten om thuis uit te werken. De hoeveelheid huiswerk wordt in de loop van de schooljaren uitgebreid. Huiswerk kan bestaan uit het leren van dicteewoordjes, leeropdrachten voor wereldverkenning, het voorbereiden van een spreekbeurt, het opzoeken en meenemen van materialen voor een les.

Schoolbenodigdheden
Alle leermiddelen worden door de school verstrekt. Vanaf groep 3 wordt gevraagd een etui of doosje voor het opbergen van de schrijfmiddelen aan te schaffen.

De kinderen van groep 8 gebruiken ter voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs een eenvoudige schoolagenda die zelf aangeschaft dient te worden. De kinderen in groep 7 mogen een agenda gebruiken.

Schoolbibliotheek
De school heeft een eigen bibliotheek met eigen boeken. Het beheer van de schoolbibliotheek wordt verzorgd door een aantal ouders in samenspraak met de leerkrachten.