Mobiele telefoons en smartwatches

Het gebruik van een mobiele telefoon en/of smartwatch is door leerlingen onder schooltijd, ook tijdens de ochtend- en middagpauzes, niet toegestaan. Met gebruik wordt ook bedoeld het spelen van spelletjes en het maken van foto’s/filmpjes. Voor binnenkomst dient de mobiele telefoon en/of smartwatch uitgeschakeld te worden en te blijven tot het einde van de schooldag en dient in de daarvoor bestemde bak bij de leerkracht in bewaring te worden geven. Na schooltijd mag de mobiele telefoon en/of smartwatch pas buiten weer aangezet worden. De school is niet verantwoordelijk voor de mobiele telefoon en/of smartwatch.