Bestuur

De Rank maakt deel uit van stichting Veldvest,  het bevoegd gezag van 14 scholen in Veldhoven e.o.

Stichting Veldvest is  gevestigd aan:
Pastoor Jansenplein 21
5504 BS Veldhoven
tel. 040-2531201
e-mail: info@veldvest.nl
website: www.veldvest.nl

Voorzitter is de heer E. van Baest.