Schoolraad

Taken van de SR:
In relatie tot de MR:

 • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan MR, de ouders in de MR of de directie;
 • Voorbereiden van onderwerpen die in de MR behandeld worden zodat de MR en de SR op proactieve wijze beleidsvorming en besluiten van de directie kan beïnvloeden.

 In relatie tot de kinderen:

 • Organiseren van of meewerken aan activiteiten (uitbesteed aan de activiteitencommissie);
 • Organiseren van overblijven (uitbesteed aan de overblijfcommissie);
 • Veiligheid in en rond de school (uitbesteed aan de veiligheidscommissie).

In relatie tot de ouders:

 • Beleggen en leiden van vergaderingen met ouders;
 • Informeren van ouders;
 • Ondersteunen van ouders in hun contacten met school;
 • Introductie van nieuwe ouders aan de school d.m.v. inloopochtenden en kijkavonden (uitbesteed aan de activiteitencommissie).

In relatie tot directie:

 • Recht om vragen te stellen aan schoolleiding over gang van zaken op school of in het onderwijs, in het bijzonder ten aanzien van identiteit en onderwijs, organisatie en communicatie, personeel, financieel en materieel beheer;
 • Ondersteuning directie bij het vergroten van naamsbekendheid school alsmede verwerving van sponsorgelden.

Bevordering deskundigheid eigen leden