Brede School

De Brede School is een verbreding van het onderwijs met een breed aanbod van diensten en activiteiten in één concept. Een netwerk van diensten en dienstverleners rondom kinderen van 0-16 jaar. Alle ingrediënten grijpen in elkaar, versterken elkaar en worden aangeboden in dagarrangementen. Zeer gevarieerd en op maat. Het primair onderwijs vormt altijd het hart van dit netwerk waaraan welzijn, jeugdwerk, zorg, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en culturele en sportieve activiteiten toegevoegd kunnen worden, al naar gelang de wensen van de diverse partners. Het schoolcurriculum geldt als startpunt voor de ontwikkeling van de activiteiten, waardoor binnen- en buitenschools leren met elkaar verbonden worden.

Dagarrangementen

Een dagarrangement is een sluitend pakket, bestaande uit onderwijs, opvang, zorg en vrije tijd voor schoolgaande kinderen. Een programma van elkaar opvolgende diensten en activiteiten, zo veel mogelijk dicht bij huis en voor alle kinderen, waarbij de totale ontwikkeling van ieder afzonderlijk kind centraal staat. Maatwerk en variatie naast aansluitend en uitdagend.

Voor meer informatie en het actuele aanbod klik op:logo BS cyaan-magenta