Activiteitencommissie

Op onze school functioneert een Activiteitencommissie (voorheen Ouderraad). De leden van de commissie zijn ouders/verzorgers van kinderen van deze school. De AC verleent medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de directie en in nauwe samenwerking met de leerkrachten. Voor elke activiteit worden korte bijeenkomsten gehouden met de betreffende commissie- en teamleden en wordt er eventueel hulp gevraagd aan andere ouders.

De doelstellingen van de AC zijn:

  • hulpverlening bij schoolactiviteiten;
  • advisering besteding van gelden van het ouderfonds;
  • groepsvertegenwoordiging door klassenouders;
  • leveren van afgevaardigde aan de schoolraad.

De vergaderingen van de AC zijn: – openbaar, tenzij anders aangegeven – minimaal zes maal per jaar;

Het lidmaatschap van de AC is niet aan een bepaalde tijd gebonden. Geïnteresseerden kunnen informatie verkrijgen bij de leden van de commissie. De meeste AC-leden zijn klassenouder. Voor een overzicht van leden verwijzen wij u naar bijlage 1 van de schoolgids. Met vragen en suggesties kunt u altijd bij hen terecht.