Meervoudige Intelligentie

De grondlegger van de Meervoudige Intelligentie (MI) is Howard Gardner. Het uitgangspunt is dat iedereen talenten heeft die niet te vatten zijn in de simpele constatering dat hij ‘meer of minder intelligent’ is. Gardner omschrijft intelligentie als de bekwaamheid een probleem op te lossen of een resultaat aan te passen. Hij spreekt van meervoudige intelligenties omdat hij vindt dat er meerdere manieren zijn om intelligent te zijn. De een is verbaal heel sterk en leert gemakkelijk door gebruik te maken van taal. De ander ziet snel verbanden of logische gevolgen. Een derde blinkt uit in ruimtelijk inzicht of maakt gebruik van klanken en ritmes.

Kortom het gaat er niet om ‘Hoe knap je bent’, maar ‘Hoe je knap bent’.

Gardner onderscheidt in zijn basiswerk: Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences (1983) zeven intelligenties. Later (1995) heeft hij een achtste, de natuurgerichte intelligentie, toegevoegd.
De meervoudige intelligenties die Gardner onderscheidt, zijn:

  • Interpersoonlijke intelligentie (Samenknap)
  • Intrapersoonlijke intelligentie (Zelfknap)
  • Lichamelijk-kinethetische intelligentie (Beweegknap)
  • Logisch-mathematische intelligentie (Rekenknap)
  • Muzikaal-ritmische intelligentie (Muziekknap)
  • Naturalistische intelligentie (Natuurknap)
  • Verbaal-linguïstische intelligentie (Taalknap)
  • Visueel-ruimtelijke intelligentie (Beeldknap)

Een PowerPointpresentatie die gepresenteerd is op de ouderavond van 9 juni 2010 kunt u hier bekijken.