Op het schoolplein ontstaan de meeste ruzies en conflicten, leerlingen kunnen deze zelf met hulp oplossen. Die hulp komt vanuit de mediatoren die aangesteld zijn. Zij weten alles van het correct oplossen van problemen. Zij zijn hiervoor op school opgeleid.

Wie zijn de mediatoren?
De mediatoren zijn gekozen uit de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Zij hebben de training tot goed mediatorschap gevolgd en helpen kinderen bij het oplossen van een conflict.

Kwaliteiten van een mediator

  • Ze hebben een open houding en een luisterend oor.
  • Ze kunnen zelfstandig werken en nemen initiatief.
  • Ze zijn in staat om op niveau van de leerlingen een conflict op te lossen/tot een goed einde te brengen.

Wat doen de mediatoren?
Zoals hierboven benoemd krijgen de mediatoren een training met handvatten om een conflict tot een goed einde te brengen. Daarna mogen de mediatoren volgens rooster tijdens de ochtendpauzes de leerlingen in de praktijk helpen. Zij zijn herkenbaar aan een geel hesje.
Daarnaast kunnen de mediatoren ervoor kiezen om een spel te spelen met andere kinderen. Dit zorgt ervoor dat de kinderen betrokken worden en dat er minder ruzies en conflicten op het schoolplein ontstaan. De mediatoren krijgen hiervoor hulp en kunnen gebruik maken van buitenspeelkaarten en andere spelenboeken. Hierin staan allerlei kleine idee├źn om te spelen in de pauzetijd.