Actueel nieuws

Op deze pagina vindt u nieuws over activiteiten die plaatsvinden op basisschool De Rank.

Schooljaar 2023-2024

Schooljaar 2022-2023

Paasviering


Tijdens de Paasviering op 6 april hebben we een mooie viering gehad met alle leerlingen van school. Leerlingen hebben diverse korte bijbelverhalen nagespeeld en er waren zelfs vijf leerlingen die een dansje hadden op het lied Licht van Make Some Noise Kids!

Reflection Day


Onze trotse winnaars van De Rank van de Reflection Day actie, Merel en Ella.

Wereldvredesvlam


Op maandag 27 februari heeft de Wereldvredesvlam een tijdelijk onderkomen bij ons op school en daar staat een mooi artikel van in het Veldhovens Weekblad. Meer lezen? Klik op deze link of klik op het artikel.

VoorleesfeestWoensdag 25 januari was het voorleesfeest op onze school. Tijdens de opening werd er voorgelezen door Aimée, de voorleeskampioen van onze school. Daarna werden er in alle klassen boeken voorgelezen waarbij leerlingen zelf konden kiezen welk boek ze wilde horen! Voor de onderbouw stonden Annie en Judie weer op het toneel met een mooie voorstelling van Kikker die jarig was, er was zelfs een klein taartje voor elke leerling.

Mediatoren De Vreedzame School

Ook dit schooljaar hebben we weer een training gegeven om nieuwe mediatoren op te leiden. We zijn erg trots en blij dat er weer veel kinderen hebben gesolliciteerd. Ja, zo gaat dat, de kinderen solliciteren, de leerkracht bekijkt of de leerlingen geschikt zijn en aan de ouders wordt gevraagd of ze akkoord gaan.
De kinderen waren zeer gemotiveerd. We hebben de theorie goed bestudeerd en rollenspelen gedaan om te leren hoe je moet mediëren bij een conflict.
Zo hebben we er nu weer 8 kinderen bij die mediator zijn. Op woensdag 19 oktober was de diploma-uitreiking, alle kinderen van De Rank waren erbij!!
Na de herfstvakantie zijn de nieuwe mediatoren begonnen aan hun nieuwe taak. Met foto’s worden ze elke dag bekend gemaakt bij de ingang van de school.

Leerlingenraad

Op woensdag 19 oktober hebben wij ook afscheid genomen van de oude leden van de leerlingenraad en de nieuwe raad geïnstalleerd.
Deze leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. In deze groepen is hierover met de leerlingen gesproken en er hebben zich in elke groep meerdere kandidaten aangemeld. Er zijn dus echte verkiezingen per groep georganiseerd.
De gekozen leerlingen zullen 1 schooljaar hun groep in de leerlingenraad vertegenwoordigen. Mogelijke onderwerpen waarover zij kunnen meedenken zijn:

  • De schoolregels;
  • Het schoolplein; inrichting, gedrag en activiteiten;
  • Acties voor de omgeving;
  • Vieringen en activiteiten.

Verhalen van Annie


Wat hebben de kinderen genoten van de Sinterklaasvoorstelling van de Verhalen van Annie. Ze weten nu allemaal waarom de schoentjes en laarzen in de zee terecht waren gekomen.

Kijkavond

Op donderdag 20 oktober hadden wij de kijkavond. Alle leerlingen zijn vooraf bezig geweest met een Meervoudige Intelligentie en hebben hier iets mee gemaakt, denk bijvoorbeeld aan samen een werkstuk maken (samenknap en taalknap), vouwwerkjes van de onderbouw (rekenknap) of een 3D werkje in een schoenendoos maken (beeldknap). Ook is een van de pilaren omgetoverd tot een boom, op de blaadjes hebben leerlingen hun wens geschreven voor de natuur zoals ‘Ik wil dat er minder bomen worden gekapt.’ Hierboven een fotocompilatie.

Klik hier voor het nieuws van vorig jaar