BELANGRIJKE DATA

1 juli Studiedag
9 juli Doorschuifochtend
13 juli Start zomervakantie
21 augustus Einde zomervakantie
24 augustus 1e schooldag
24 augustus Start blok 1 De Vreedzame School
1 september Informatieavond groep 3 + 4
2 september Informatieavond groep 1/2
7 september Schoolfotograaf
8 september Informatieavond groep 5 + 6
9 september Informatieavond groep 7 + 8

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Jesslyn 01-07 1a/2a
Hanan 01-07 8a
Elianne 07-07 1c/2c
Bo 08-07 3a
Mare 08-07 7b/8b
Isaac 08-07 1a/2a
Celina 13-07 4b
Solhey 14-07 7b/8b
Fender 14-07 1c/2c
Oprah 17-07 7a
Nola 17-07 1b/2b
Tess 18-07 4a/5a
Stefan 19-07 3a
Quenn 21-07 3a
Austen 21-07 4a/5a
Owen 23-07 6a
Yaron 24-07 6a
Youp 24-07 7a
Maxime 25-07 7b/8b
Marloes 28-07 7a
Lucas 28-07 1b/2b
Guusje 29-07 1b/2b
Pleun 29-07 1c/2c
Luana 01-08 3a
Vince 02-08 7a
Reva 02-08 1b/2b
Daniël 06-08 7a
Lana 07-08 4b
Jahni 11-08 4a/5a
Kate 11-08 8a
Jonathan 12-08 1b/2b
Chaim 19-08 4a/5a
Liam 21-08 4a/5a
Emma 24-08 1a/2a
Robert 25-08 4b
Lees verder...

Terug- en vooruitblik

We zijn bijna aan het einde van het schooljaar gekomen. Nog een goede week en dan begint de zomervakantie.
Afgelopen schooljaar was in veel opzichten een heel bijzonder jaar. Maandag 16 maart was de school plotsklaps gesloten en zijn wij aan de slag gegaan om onderwijs op afstand in te richten. Naast uw rol als vader/moeder kreeg u ook ineens te maken met het begeleiden van uw kind(eren) in de rol als leerkracht.
Wij hebben groot respect voor de wijze waarop u afgelopen periode uw kind(eren) heeft bijgestaan en willen u daar, mede namens de kinderen, hartelijk voor bedanken.
Ik wens u via deze weg, mede namens het team, een hele goede zomervakantie en hoop u allen in het nieuwe schooljaar weer in levenden lijve te mogen ontmoeten.

Het nieuwe schooljaar begint op maandag 24 augustus om 8.30 uur en wij hopen u en jullie allen dan weer heelhuids te mogen ontvangen.
In dit RankBulletin worden al een aantal berichten vermeld m.b.t. het nieuwe schooljaar. Ik raad u daarom aan om de data die voor u van toepassing zijn alvast te noteren.
Op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar zult u allen weer een nieuwe informatiekalender en informatieset m.b.t. de TussenSchoolseOpvang ontvangen.

Met vriendelijke groeten,

Gijs van Vark, directeur.

Doorschuifochtend

Donderdagochtend 9 juli aanstaande zullen alle kinderen om 11.00 uur (tot 12.15 uur) ‘doorschuiven’ naar hun nieuwe groep/lokaal.
De rest van deze ochtend kunnen ze kennismaken met hun nieuwe juf of meneer en de andere (nieuwe) kinderen in hun klas.

Schoolfotograaf

De schoolfotograaf komt maandag 7 september aanstaande op school om individuele foto’s, groepsfoto’s en foto’s van broertjes en zusjes te maken.
Tip van de fotograaf: Door kleurrijke kleding te dragen komt de foto beter tot zijn recht.

Informatieavonden

Ook voor komend schooljaar hebben wij weer een planning gemaakt voor onze informatieavonden. Deze zijn vanwege de RIVM richtlijnen onder voorbehoud. Op dit moment mogen wij namelijk nog steeds geen ouders/verzorgers in het schoolgebouw ontvangen. Wij hopen dat dat tegen die tijd wel weer mag.

Groep 1/2a     woe.    02 september 2020
Groep 1/2b     woe.    02 september 2020
Groep 3a        di.        01 september 2020
Groep 3b        di.        01 september 2020
Groep 4a        di.        01 september 2020
Groep 5b        di.        08 september 2020
Groep 5/6a     di.        08 september 2020
Groep 7a        woe.    09 september 2020
Groep 8a        woe.    09 september 2020

Alle avonden beginnen om 20.00 uur.

Op deze avonden kunt u kennis maken met de leerkracht(en) van uw kind(eren) en zij zullen u vertellen wat er het schooljaar allemaal staat te gebeuren in de groep.

Studiedagen 2020-2021

Komend schooljaar zijn onze studiedagen gepland op:

  • Vr. 25-09-2020
  • Ma. 16-11-2020
  • Di. 09-02-2021
  • Woe. 28-04-2021
  • Do. 15-07-2021

Let op: de data van de laatste 2 studiedagen zijn t.o.v. vermelding in een eerder RankBulletin gewijzigd.

Vanuit de activiteitencommissie

Voor het schooljaar 2020-2021 is de activiteitencommissie op zoek naar enthousiaste ouders (ook vaders) die willen meedenken, meehelpen ofwel hun steentje willen bijdrage aan activiteiten op school.
De AC komt één keer in de twee maanden bij elkaar om activiteiten te evalueren en aankomende activiteiten te bespreken.
Je helpt met 1 à 2 activiteiten per schooljaar, het gaat dan om meedenken, organiseren en op de dag zelf helpen.

Ben je enthousiast, creatief en houd je van het organiseren van activiteiten? Dan ben je enorm welkom!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frida Derksema, voorzitter AC of Gijs van Vark.
Een berichtje/vraag kunt u sturen naar: acbsderank@gmail.com

Vervanging juffrouw Nicole

Mijn naam is Eline Bel. Ik ben 22 jaar oud en ik kom uit Reusel. Na de zomervakantie zal ik juf Nicole vervangen. Ik ben aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. In mijn vrije tijd geef ik dansles, ga ik fitnessen en spreek ik af met vriendinnen. Ik kijk er naar uit om na de vakantie te starten op basisschool De Rank in groep 4. Mochten er vragen zijn, ben ik bereikbaar via het volgende e-mailadres: e.bel@veldvest.nl

Met vriendelijke groet,
Eline Bel

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 26 augustus aanstaande. Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag 19 augustus aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag’

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
29-06 Jona 1 Gaat niet naar Nineve
t/m Jona 2-3 Toch naar Nineve
03-07 Jona 4 Jona is boos
06-07 Samüel 1:1-18 Het gebed van Hanna
t/m Matteüs 6:1-15 Jezus leert zijn leerlingen bidden
10-07 Filippenzen 4:4-7 Vraag God wat je nodig hebt
17-07
t/m Zomervakantie
21-8