BELANGRIJKE DATA

5 juni Buurtveegdag groep 1/2c
15 juni Schriftelijk verkeersexamen groepen 7
16 juni Schriftelijk verkeersexamen groepen 7
22 juni 10-minutengesprekken
25 juni 10-minutengesprekken
30 juni Bedankmoment
1 juli Studiedag
9 juli Doorschuifochtend
13 juli Start zomervakantie

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Beau 05-06 7b/8b
Jordy 05-06 7a
Josephine 08-06 4b
Gabriel 10-06 7b/8b
Oliver 13-06 1c/2c
Noah 14-06 4a/5a
Maud 16-06 7a
Florian 18-06 1c/2c
Leo 18-06 1c/2c
Matthijs 20-06 4b
Chelsea 21-06 6a
Lea 22-06 1b/2b
Gijs 26-06 4b
Bennet 27-06 7a
Lara 28-06 1a/2a
Indrah 01-07 1a/2a
Lees verder...

Dochter juffrouw Nicole

Op 11 mei is juffrouw Nicole, enkele weken te vroeg, bevallen van een dochter Sterre. Uiteraard spannend hoe Sterre zich ontwikkelt. Hoewel ze voorlopig nog in het ziekenhuis moet blijven, kunnen we gelukkig berichten dat het op dit moment goed gaat. Nicole is inmiddels thuis en samen met haar man genieten zij samen volop van dit mooie wonder.

Vervanging juffrouw Nicole


Mijn naam is Meike Stoelinga, ik ben 22 jaar en ik woon in Hapert. Vanwege de vervroegde bevalling van Nicole, ben ik vanaf woensdag 20 mei gestart in groep 4b. Tot de zomervakantie zal ik fulltime aanwezig zijn in de groep.
Zelf ben ik net afgestudeerd aan hogeschool de Kempel te Helmond. Ik vind het hartstikke fijn dat ik meteen aan de slag kan op basisschool de Rank.
Naast lesgeven houd ik me ook bezig met dansen en Jong Nederland Hapert. Hier ben ik vrijwillig aan de slag als leiding. Wij draaien wekelijks groep en verzinnen leuke activiteiten voor onze leden.
Mochten er nog vragen zijn, ben ik bereikbaar via het volgende email-adres: m.stoelinga@veldvest.nl
Vragen staat vrij en de deur staat altijd open.
Ik heb er in ieder geval veel zin in en een fijne start gemaakt in de groep!

Met vriendelijke groeten,
Meike Stoelinga.

Oudertevredenheidspeiling

In februari hebben wij onder alle ouders/ verzorgers een oudertevredenheidspeiling uitgezet en de uitkomsten hiervan zijn inmiddels in de MR/SR-vergadering besproken. Uiteraard willen wij deze ook graag via deze weg met u delen.
De respons die wij mochten ontvangen was 40%. Deze is iets lager dan de vorige peiling in 2018 (45%).
In grote lijnen zien wij een positief beeld, dat grotendeels overeenkomt met de peiling in 2018: ouders/verzorgers zijn tevreden tot zeer tevreden. Op een schaal van 0 tot 4, liggen de scores tussen de 3.3 en 3.7. Alle scores liggen hoger dan de scores van vergelijkbare scholen (benchmark). De school krijgt een 8 als rapportcijfer.

Ouders zijn zeer tevreden over de sfeer op school, zijn tevreden met de opvoedkundige aanpak van de school en geven aan dat hun kinderen met plezier naar school gaan.

Ook zijn zij tevreden over de vakbekwaamheid van de leerkrachten en wijze waarop er aangesloten wordt bij het niveau van de kinderen.

Verder is er een hoge mate van tevredenheid over de wijze waarop ouders geïnformeerd worden en er gecommuniceerd wordt. Dit geldt zowel over zaken die op school gebeuren als over de vorderingen van hun kind(eren).

Wij mogen concluderen dat uit de tevredenheidspeiling een grote mate van tevredenheid bij ouders heerst en zijn dan ook verheugd met het resultaat. Uiteraard gaan wij niet achteroverleunen, maar zullen wij blijven werken aan een kwalitatief goede school waar het prettig toeven is.
Via deze weg danken wij iedereen die de vragenlijst ingevuld heeft voor de reacties en het vertrouwen in de school.

10-minutengesprekken

Maandagmiddag/-avond 22 juni en donderdagmiddag 25 juni aanstaande is de laatste ronde 10-minutengesprekken van dit schooljaar. Omdat wij volgens de richtlijnen van het RIVM nog geen ouders binnen school mogen ontvangen, zullen de gesprekken via Teams (videobellen) plaatsvinden.
Opgeven kan d.m.v. het opgavestrookje voor de 10-minutengesprekken dat u maandag 8 juni aanstaande zult ontvangen.

Schoolreizen/Sportdag

In eerdere berichtgeving heeft u kunnen lezen dat de schoolreizen en sportdag niet door zullen gaan. Dit betekent dat alle kinderen die dagen gewoon op school verwacht worden.

Studiedag

Op woensdag 1 juli aanstaande heeft het team de vijfde studiedag van dit schooljaar.
Tijdens deze studiedag zullen er groepsbesprekingen gehouden worden en vindt de groepsoverdracht plaats. Tevens zullen de nieuwe groepsplannen voor het komende schooljaar gemaakt worden.
Alle kinderen hebben deze dag vrij.

Studiedagen 2020-2021

Komend schooljaar zijn onze studiedagen gepland op:

 • Vr. 25-09-2020
 • Ma. 16-11-2020
 • Di. 09-02-2021
 • Do. 29-04-2021
 • Woe. 14-07-2021

Speeltoestel

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar eind mei is dan toch eindelijk het nieuwe speeltoestel op het schoolplein van de bovenbouw geplaatst.
De opbrengst van de sponsorloop, de verkoop tijdens de kijkavond en bijdragen van onze TSO-commissie en Veldvest is op deze wijze mooi besteed. Nu maar hopen dat we er jarenlang veel speelplezier aan kunnen beleven.

Cultuurproject De Kunstweken

In een eerder RankBulletin heeft u kunnen lezen dat wij in maart gestart zijn met een bijzonder cultuurproject: De Kunstweken!
Helaas hebben wij dit project door de sluiting van de school niet goed kunnen afronden.
Omdat het wel een waardevol project is hebben wij besloten om het in september weer op te pakken. Te zijner tijd zult u hierover weer geïnformeerd worden.

Medezeggenschapsraad

Met ingang van het nieuwe schooljaar ga ik Famke van Lieshout, voorzitter van de MR en moeder van Kate Pienaar (groep 8) de MR verlaten. Ik heb me de afgelopen 4 jaar met veel plezier bezig gehouden met diverse onderwerpen binnen de MR; identiteit van de school na de samenvoeging, het schoolplan, ontwikkelingen binnen de diverse commissies alsook diepte onderwerpen zoals bijvoorbeeld onderwijsvernieuwing. Het van dichtbij met een kritische blik volgen van ontwikkelingen binnen de school, het team en wat dit betekent voor kinderen en ouders, hier samen met MR en SR over sparren, heeft mij ook persoonlijk veel gebracht. Ik hecht veel waarde aan transparantie, samenwerking en het nemen van weloverwogen besluiten. Hiervoor hebben we regelmatig binnen de MR/SR andere werk-vergadervormen uitgeprobeerd, die prikkelde en soms ook echt andere inzichten opleverden. Ik kijk terug op een mooie ervaring en ik kijk uit naar de laatste afsluitende borrel, waar ik het stokje zal overdragen aan een nieuw ouderlid Susan Ravensbergen.

Bij deze wil ik mij even voorstellen.
Ik ben Susan, moeder van 3 kinderen, waarvan 2 reeds op school en 1 nog thuis. Daarnaast ben ik echtgenote van Simon. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als arts op het consultatiebureau en doe ik daarnaast de opleiding tot jeugdarts. Verder speelt het christelijk geloof een belangrijk rol in ons leven en in de opvoeding van onze kinderen. Dit heeft ook gemaakt dat wij voor deze school gekozen hebben ook al was die voor ons wat ver. Als ouderlid van de medezeggenschapsraad hoop ik een positieve bijdrage te kunnen leveren aan deze school voor nu, maar ook voor de toekomst: een school met een christelijke visie waarbij geloof een rol speelt in de lessen. Daarnaast een school waarbij gebruik wordt gemaakt van het principe van meervoudige intelligentie. Een school waar elk talent mag groeien.
Ik vind het een hele mooie maar ook hele moeilijke en ook wel spannende taak om als ouderlid van de medezeggenschapsraad de ouders te vertegenwoordigen. Ik hoop op jullie vertrouwen en hoop dit zo goed mogelijk te gaan doen. Ik wil mij in ieder geval van harte inzetten voor de kinderen en voor jullie als medeouders.

Typetuin

Bij voldoende aanmeldingen start in het nieuwe schooljaar op basisschool De Rank de groepstypecursus van de Typetuin. Deze cursus is geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8. Geef je kind een voorsprong voor de rest van zijn/haar leven!

Waarom leren typen?
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan kinderen die zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd een goede typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede typevaardigheid beter kunnen spellen.
Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk als een mooi, leesbaar handschrift. Maar dat gaat niet vanzelf; in een groepje onder begeleiding van een professionele type-coach boek je het beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de cursus wordt doorlopen ook voor ieder kind anders.

Startdatum: donderdag 1 oktober 2020
Lestijd: 15:45 tot 16:45 uur
Leslocatie: Basisschool De Rank, Eikebeek 2, 5501 CH VELDHOVEN

De Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (bekend van Rekentuin en Taalzee).
Kinderen oefenen thuis online op hun eigen tempo en niveau.
Aangepaste normering voor kinderen met bijv. dyslexie.
Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten.
De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 lessen van 60 minuten gepland.
Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl).
Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal.

Prijsafspraak scholen Veldvest
Met de scholen van Veldvest hebben wij een vaste prijsafspraak van €145,- (normaal €185,-)
Let op: Er is slechts plek voor 14 kinderen, dus VOL=VOL!

Inschrijven is een fluitje van een cent

 1. Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.
 2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in.
 3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.
 4. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan van de cursuslocatie van jouw keuze.
 5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”.
 6. Rond de inschrijving verder af.

Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?
Neem gerust contact op via support@typetuin.nl of 013-5220579.

Lege batterijen of
oude mobiele telefoons?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 1 juli aanstaande.
Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag 24 juni aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag’

Ineens was het er: een virus dat mensen ziek maakte en de wereld stillegde. Er is niemand die er niet op de een of andere manier mee te maken kreeg. Scholen moesten sluiten, mensen in verpleeghuizen konden opeens geen bezoek meer ontvangen. Het heeft een grote impact op kinderen. Misschien maken ze van dichtbij mee dat er mensen ziek zijn. Ze worden geconfronteerd met angst en onzekerheid. En veel dingen die gewoon leken, zoals naar school gaan en naar je voetbalclub, zijn dat ineens niet meer.

Tegelijk gebeuren er ook heel veel waardevolle en mooie dingen. Sinds de uitbraak van het Coronavirus zijn er prachtige initiatieven ontstaan die mensen met elkaar verbinden. Mensen helpen elkaar als het moeilijk is en zoeken elkaar op (ook online) als ze elkaar nodig hebben. Op het moment dat dit nummer van Kind op Maandag verschijnt, weten we nog niet hoe de situatie aan het eind van het schooljaar zal zijn. Wat we wel weten, is dat er verhalen verteld kunnen worden. Want verhalen zijn er altijd.

We lezen in deze periode het prachtige, meeslepende verhaal van Ester. Zij wordt koningin in een land waar haar volk bedreigd wordt. Juist zij is in een positie om iets te doen – maar hoe pak je dat aan? Na het verhaal van Ester lezen we over Jona, die de opdracht krijgt om naar Nineve te gaan. Hij wil niet, wordt overboord van een schip gegooid, gered door een walvis, en gaat uiteindelijk toch. De koning van Nineve trekt zich de woorden van Jona aan. Hij wil dat er iets verandert, maar hoe pakt hij dat aan?

De vraag hoe je iets aanpakt, wordt in deze tijd vaker gesteld dan anders. Bij jong en oud wordt een beroep gedaan op flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Ook richting het einde van het schooljaar zal dat de nodige uitdagingen met zich mee brengen. We hopen dat leerkrachten én u als ouders het jaar op een goede manier kunnen afsluiten!

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
01-06 Koningin Wasti verstoten Ester 1
t/m Koningin gezocht Ester 2:1-8
05-06 Ester wordt koningin Ester 2:9-18
08-06 Mordechai voorkomt.. Ester 2:19-23
t/m Het plan van Haman Ester 3
12-06 Mordechai en Ester Ester 4:1-17
15-06 Ester naar de koning Ester 5:1-8
t/m Haman zet een paal Ester 5:9-14
19-06 Mordechai geëerd Ester 6:1-14
22-06 Wens van koningin Est Ester 7:1-10
t/m Bevel van de koning Ester 8
26-06 Poerim Ester 9:1-32
29-06 Jona niet naar Nineve Jona 1
t/m Toch naar Nineve Jona 2-3
03-07 Jona is boos Jona 4
Lees verder...