BELANGRIJKE DATA

5 juli Studiedag
6 juli Musical (generale), 18.30 uur
7 juli Musical, 19.30 uur
10 juli Uitreiking 2e rapport
12 juli Uitzwaaien groep 8, 12.00 uur
13 juli Doorschuifochtend
14 juli Laatste schooldag
17 juli Start zomervakantie
25 augustus Einde zomervakantie
28 augustus 1e schooldag 2023-2024

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Elianne 07-07 4a/5a
Bo 08-07 6a
Isaac 08-07 4a/5a
Celina 13-07 7b
Fender 14-07 5b
Tess 18-07 7a/8a
Stefan 19-07 6a
Quenn 21-07 6a
Austen 21-07 7a/8a
Mels 27-07 3a
Skyler 28-07 1a/2a
Guusje 29-07 4a/5a
Pleun 29-07 4a/5a
Luana 01-08 6a
Reva 02-08 4a/5a
Linde 06-08 1b/2b
Lana 07-08 7b
Deniz 08-08 1a/2a
Jax 10-08 1b/2b
Mick 10-08 1b/2b
Jahni 11-08 7a/8a
Jonathan 12-08 5b
Hannah 13-08 1b/2b
Tobias 14-08 1b/2b
Chaim 19-08 7a/8a
Sofia 20-08 1b/2b
Liam 21-08 7a/8a
Emma 24-08 4a/5a
Matthias 24-08 1a/2a
Levon 27-08 5b
Zacarias 28-08 1b/2b
Simon 03-09 7a/8a
Benjamin 03-09 1a/2a
Lees verder...

Terug- en vooruitblik

We zijn bijna aan het einde van het schooljaar gekomen. Nog 1½ week en dan begint de zomervakantie.

We mogen terugkijken op een mooi schooljaar met gelukkig weer veel activiteiten die ervoor gezorgd hebben dat wij niet alleen hard en veel geleerd hebben, maar ook onze andere talenten ingezet hebben.

De kijkavond in oktober met een geweldige opkomst, Sint en Kerst in december, het jaarlijkse Voorleesfeest en onlangs nog ons tweedaagse RankFestival. Wat een talent was er weer te bewonderen.
Ook de schoolreizen, het schoolkamp en de sportdag waren weer een groot succes.
En tot slot staat ons nog een spetterende musical van groep 8 te wachten die weer door veel belangstellenden bekeken zal worden.

Ik wens u via deze weg, mede namens het team, een hele goede zomervakantie en hoop u allen in het nieuwe schooljaar weer in levenden lijve te mogen ontmoeten.

Het nieuwe schooljaar begint op maandag 28 augustus om 8.30 uur en wij hopen u en jullie allen dan weer heelhuids te mogen ontvangen.

In dit RankBulletin worden al een aantal berichten vermeld m.b.t. het nieuwe schooljaar. Ik raad u daarom aan om de data die voor u van toepassing zijn alvast te noteren.

Op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar zult u allen weer een nieuwe informatiekalender en informatieset m.b.t. de TussenSchoolseOpvang ontvangen.

Met vriendelijke groeten,
Gijs van Vark, directeur.

Doorschuifochtend

Donderdagochtend 13 juli aanstaande zullen alle kinderen om 11.00 uur (tot 12.15 uur) ‘doorschuiven’ naar hun nieuwe groep/lokaal.
De rest van deze ochtend kunnen ze kennismaken met hun nieuwe juf of meneer en de andere (nieuwe) kinderen in hun klas.

Informatieavonden

Ook voor komend schooljaar hebben wij weer een planning gemaakt voor onze informatieavonden.

Groep 1/2a     woe.    06 september 2023
Groep 1/2b     woe.    06 september 2023
Groep 3a        di.        05 september 2023
Groep 4a        di.        05 september 2023
Groep 5/6a     ma.      04 september 2023
Groep 6b        ma.      04 september 2023
Groep 7/8a     do.      07 september 2023
Groep 7/8b     do.       07 september 2023

De informatieavond van de groepen 1/2 start om 18.00 uur.
Alle andere avonden beginnen om 20.00 uur.

Op deze avonden kunt u kennis maken met de leerkracht(en) van uw kind(eren) en zij zullen u vertellen wat er het schooljaar allemaal staat te gebeuren in de groep.

Studiedagen 2023-2024

Komend schooljaar zijn onze studiedagen gepland op:

  • Do. 05-10-2023
  • Vr. 06-10-2023
  • Ma. 13-11-2023
  • Do. 22-02-2024
  • Woe. 08-05-2024
  • Di. 25-06-2024

TSO (overblijven)

Zoals u waarschijnlijk wel weet is er op De Rank gelegenheid voor uw kinderen om over te blijven. Dat wordt, namens de Medezeggenschapsraad, door de TSO (Tussen Schoolse Opvang) commissie geregeld. De leden van deze commissie zorgen voor de financiën, de roosters en voor de vrijwilligers die de kinderen begeleiden tijdens het overblijven. Enkele jaren geleden waren vrijwel alle vrijwilligers, ouders van kinderen die bij ons op school zaten. Dat aantal is de laatste jaren sterk afgenomen. Momenteel draait de TSO grotendeels op vrijwilligers die geen binding hebben met de Rank.

In de afgelopen jaren is het aantal kinderen dat overblijft sterk gestegen. Het aantal benodigde overblijfouders is daarmee ook gestegen. Gelukkig hebben we het tot nu toe nog steeds rond kunnen krijgen, al vonden we het wel jammer dat het steeds minder vrijwilligers waren die een binding hebben met de Rank. Wij hebben ervaren dat ouders/ verzorgers of andere familieleden die kinderen op de Rank hebben, een meer natuurlijke binding met de kinderen hebben en de cultuur van school sneller aanvoelen. Vandaar dat wij veel waarde hechten aan het zoeken van nieuwe krachten binnen de ouders of andere familieleden van onze kinderen.

Momenteel is er serieus een aanvulling noodzakelijk van het aantal overblijfkrachten. Er dreigt namelijk een structureel tekort te ontstaan. Wanneer we dit niet meer kunnen opvullen, zal de TSO niet meer in deze vorm verder kunnen blijven bestaan. Overstappen op een externe partij zou in dat geval een optie kunnen zijn. Dat betekent wel dat de regeling stukken minder flexibel wordt voor ouders en kind en de kosten voor overblijven een stuk hoger zullen komen te liggen.
Wij willen daarom een dringend beroep doen op u, ouders en verzorgers. Ook kunnen het opa’s, oma’s, tantes, ooms, buren of kennissen zijn. Samen kunnen we ervoor zorgen dat het overblijven en gezellig lunchen op school voor uw kinderen op deze manier voortgezet kan worden zonder dat dit een onredelijke inspanning van u vergt. U kunt ervoor kiezen om éénmaal per week, tot driemaal per week uw hulp in te zetten. Om de week is ook een optie of als invalkracht. De tijd is van 12.00 uur tot ca 13.15-13.30 uur.

U krijgt hiervoor een vrijwilligersvergoeding van 10 euro per keer betaald. Op de dagen dat u, of een ander familielid mee overblijft, betaalt u niet voor uw eigen kind(eren). Rond Kerstmis ontvangt u een leuke bonus en éénmaal per jaar kunt u deelnemen aan een etentje c.q. BBQ.

Nogmaals, het is echt dringend noodzakelijk, maar wij hopen dat wij u er ook van hebben kunnen overtuigen dat het ook echt leuk is om te doen. U maakt uw kind mee in een hele andere setting op school.

Mochten wij uw interesse hebben gewekt, dan kunt u hierover contact opnemen met:
Marie-José Dillen (coördinator)
josedillen@gmail.com
tel: 06-349 531 47

Lege batterijen of
oude mobiele telefoons?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 30 augustus aanstaande.
Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag 23 augustus aanstaande.

Actie Voedselbank: Samen tegen armoede!

Rooster ‘Kind op maandag’

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
03-07 2 Koningen 2:1-18 Elia gaat naar de hemel
t/m 2 Koningen 2:19-23 Elisa maakt water gezond
07-07 2 Koningen 4:1-7 Het wonder van de olie
10-07 2 Koningen 4:8-17 Elisa en de vrouw uit Sunem
t/m 2 Koningen 4:18-30 Jongen uit Sunem sterft
14-07 2 Koningen 4:31-37 Er is toekomst
17-07 2 Koningen 4:38-41 De dood in de pot
t/m 2 Koningen 5:1-27 Naäman
21-07 2 Koningen 6:1-7 De drijvende bijl
 Zomervakantie  21-07 t/m 25-08-2023
Lees verder...