BELANGRIJKE DATA

9 juli Buurtveegdag groep 1/2b
15 juli Studiedag
19 juli Uitreiking 2e rapport
22 juli Doorschuifochtend
23 juli Laatste schooldag
26 juli Start zomervakantie
3 september Einde zomervakantie
6 september 1e schooldag 2021-2022

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Bo 08-07 4a
Isaac 08-07 3b
Celina 13-07 5b
Fender 14-07 3a
Oprah 17-07 8a
Nola 17-07 1b/2b
Tess 18-07 5a/6a
Stefan 19-07 4a
Quenn 21-07 4a
Austen 21-07 5a/6a
Owen 23-07 7a
Yaron 24-07 7a
Youp 24-07 8a
Mels 27-07 1b/2b
Marloes 28-07 8a
Guusje 29-07 1b/2b
Pleun 29-07 1a/2a
Luana 01-08 4a
Vince 02-08 8a
Reva 02-08 3a
Daniël 06-08 8a
Lana 07-08 5a/6a
Jahni 11-08 5a/6a
Jonathan 12-08 3a
Chaim 19-08 5a/6a
Liam 21-08 5a/6a
Emma 24-08 1a/2a
Robert 25-08 5b
Kiran 26-08 7a
Levon 27-08 3b
Simon 03-09 5a/6a
Ninthe 07-09 3b
Yuna 07-09 7a
Lees verder...

Terug- en vooruitblik

We zijn bijna aan het einde van het schooljaar gekomen. Nog twee weken en dan begint de zomervakantie.

Afgelopen schooljaar was in veel opzichten een heel bijzonder jaar. We hebben stilgestaan bij het feit dat onze school 25 jaar bestond. In september hebben we 2 fantastische jubileumdagen mogen vieren en hebben alle leerlingen kunnen genieten van geweldige workshops die door Art4U in samenwerking met De Brede School Veldhoven georganiseerd zijn. Van dit alles is een prachtige videocompilatie gemaakt waardoor ouders/verzorgers en andere belangstellenden ook een beetje hebben kunnen meegenieten.

Ook dit schooljaar hadden we te maken met de gevolgen van de Corona-pandemie en in december moesten we voor de 2e keer de school een aantal weken sluiten.
Wederom waren leerkrachten druk in de weer om onderwijs op afstand te realiseren, terwijl er op school voor noodopvang gezorgd moest worden. Ook u kreeg naast uw rol als vader/moeder weer te maken met het begeleiden van uw kind(eren) in de rol als leerkracht.
Wij hebben groot respect voor de wijze waarop u die periode uw kind(eren) weer heeft bijgestaan en willen u daar, mede namens de kinderen, hartelijk voor bedanken.

Naast de jubileumdagen hebben we afgelopen schooljaar ook de andere activiteiten zoveel mogelijk in aangepaste vorm door laten gaan. Een 2-daags RankFestival met weer enorm veel talent en helaas geen schoolreizen en sportdag, maar wel 2 succesvolle schoolsportreizen. En ook groep 8 heeft het schooljaar kunnen afsluiten met een heel fijn schoolkamp en op de valreep een musical waarbij gelukkig toch ook ouders/verzorgers aanwezig mogen zijn.

Al met al een bijzonder schooljaar, maar toch ook een jaar om tevreden op terug te kijken.

Ik wens u via deze weg, mede namens het team, een hele goede zomervakantie en hoop u allen in het nieuwe schooljaar weer in levenden lijve te mogen ontmoeten.

Het nieuwe schooljaar begint op maandag 6 september om 8.30 uur en wij hopen u en jullie allen dan weer heelhuids te mogen ontvangen.

In dit RankBulletin worden al een aantal berichten vermeld m.b.t. het nieuwe schooljaar. Ik raad u daarom aan om de data die voor u van toepassing zijn alvast te noteren.

Op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar zult u allen weer een nieuwe informatiekalender en informatieset m.b.t. de TussenSchoolseOpvang ontvangen.

Met vriendelijke groeten,
Gijs van Vark, directeur.

Oproep schilders

Wij zijn op zoek naar ‘professionele’ schilders die het schoolplein van de onderbouw kunnen opfleuren. Het gaat in ieder geval om het schilderen van de zandbakrand en lijnen van het voetbalveldje. U kunt zich aanmelden via het e-mailadres van de school: rank@veldvest.nl.

Nieuws van onze adoptiekinderen

Het laatste nieuws over Portia Sibanda en haar familie in Zimbabwe.

Onderwijs
Portia gaat naar de middelbare school. Het duurt nog geen 30 minuten om op school te komen. Portia’s favoriete vakken zijn natuurkunde en aardrijkskunde.

Gezondheid
Volgends de familie is Portia gezond en heeft geen ernstige ziektes gehad. De dichtstbijzijnde medische zorg ligt op ongeveer 2 uur afstand.

Projecten
In het gebied waar Portia woont, hebben de kinderen en hun familie deelgenomen aan de volgende projecten:

 • Beschermen van kinderen tegen misbruik, uitbuiting en verwaarlozing.
 • Steun voor kinderen in zeer moeilijke omstandigheden.
 • Voorlichting over het bestrijden van kindhuwelijken.

Het laatste nieuws over Juriheri Nshimiye en zijn familie in Rwanda.

Onderwijs
Juriheri gaat naar de basisschool. Het duurt nog geen 30 minuten om op school te komen. Het lievelingsvak van Juriheri is rekenen.

Gezondheid
Volgens de familie is Juriheri gezond en heeft geen ernstige ziektes gehad. De dichtstbijzijnde medische zorg ligt op ongeveer 30 minuten afstand. Juriheri heeft alle basisvaccinaties gehad.

Projecten
In het gebied waar Juriheri woont, hebben de kinderen en hun familie deelgenomen aan de volgende projecten:

 • Leermiddelen voor het kleuteronderwijs
 • Bouw en herstel van woningen
 • Vakopleidingen voor kinderen die het onderwijs voortijdig hebben verlaten
 • Beschermen van kinderen tegen misbruik, uitbuiting en verwaarlozing

Helpt u mee om onze adoptiekinderen te steunen? Dat kan door (elke) dinsdag geld mee te geven aan uw kind(eren), dat zij in de adoptiepotjes die in elke klas staan kunnen stoppen.

Studiedag

Op donderdag 15 juli aanstaande heeft het team de vijfde studiedag van dit schooljaar.
Tijdens deze studiedag zullen er groeps-besprekingen gehouden worden en vindt de groepsoverdracht plaats. Tevens zullen de nieuw groepsplannen voor het komende schooljaar gemaakt worden.
Alle kinderen hebben deze dag vrij.

Doorschuifochtend

Donderdagochtend 22 juli aanstaande zullen alle kinderen om 11.00 uur (tot 12.15 uur) ‘doorschuiven’ naar hun nieuwe groep/lokaal.
De rest van deze ochtend kunnen ze kennismaken met hun nieuwe juf of meneer en de andere (nieuwe) kinderen in hun klas.

Informatieavonden

Ook voor komend schooljaar hebben wij weer een planning gemaakt voor onze informatieavonden.

Groep 1/2a     woe.     15 september 2021
Groep 1/2b     woe.     15 september 2021
Groep 3a        ma.      20 september 2021
Groep 4b        di.        14 september 2021
Groep 4/5a     di.        14 september 2021
Groep 6b        di.        21 september 2021
Groep 6/7a     di.        21 september 2021
Groep 8a        ma.      20 september 2021

Alle avonden beginnen om 20.00 uur.

Op deze avonden kunt u kennis maken met de leerkracht(en) van uw kind(eren) en zij zullen u vertellen wat er het schooljaar allemaal staat te gebeuren in de groep.

Studiedagen 2021-2022

Komend schooljaar zijn onze studiedagen gepland op:

 • Vr. 08-10-2021
 • Ma. 15-11-2021
 • Di. 08-02-2022
 • Do. 12-05-2022
 • Woe. 13-07-2022

Lege batterijen of
oude mobiele telefoons?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 8 september aanstaande. Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag 1 september aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag’

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
28-06 Handelingen 19:21 Demetrius de zilversmid
t/m
02-07 uit Handelen 20-26 Lezingen
05-07 Handelingen 27:14 De schipbreuk
t/m
09-07 Handelingen 28:11 Paulus in Rome
12-07 Lucas 11:1-13 Bidden
t/m Lucas 12:22-34 De vogels in de hemel
16-07 Lucas 14:15-24 De verontschuldigingen
19-07 Lucas 15:1-10 Het verloren schaap
t/m Lucas 15:11-32 De verloren zoon
03-09 Lucas 16:19-31 Rijke man, arme Lazarus