BELANGRIJKE DATA

21 mei Hemelvaart: vrij
22 mei Dag na Hemelvaart: vrij
1 juni 2e Pinksterdag: vrij
2 juni Start schoolkamp groepen 8a+8b
5 juni Einde schoolkamp groepen 8a en 8b
5 juni Buurtveegdag groep 1/2c
9 juni Schoolreis groep 1 t/m 4
18 juni Schoolreis groep 5 t/m 7

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Evelyn 07-05 6a
Niklas 07-05 7b/8b
Jayden 10-05 7b/8b
Sofia 10-05 1a/2a
Mohammed 11-05 3a
Yenthe 11-05 4a/5a
Jia Shu 12-05 1b/2b
Pieter 13-05 1a/2a
Berrit 14-05 1b/2b
Amy 15-05 7b/8b
Isa 18-05 3a
Jochem 18-05 4a/5a
Iris 19-05 8a
Riley 19-05 4b
Alicia 21-05 8a
Mex 21-05 1a/2a
Stan 24-05 7a
Nathaniel 24-05 4a/5a
Tim 31-05 3a
Sem 01-06 6a
Lees verder...

Welkom op school

Deze maand heten we

  • Tim Naber – groep 1A

van harte welkom!
Wij hopen dat je samen met ons een hele fijne tijd bij ons op school mag hebben.

Activiteiten in Coronatijd

Vanaf 11 mei zullen wij ons onderwijs gedeeltelijk hervatten. Inmiddels heeft u daar een uitgebreid schrijven over ontvangen. De overheid heeft aangegeven dat de huidige maatregelen tot 20 mei aanstaande gelden. Hoe het daarna verder zal gaan zal op de volgende persconferentie hopelijk duidelijk worden.
In juni staan er bij ons een aantal activiteiten op de planning: schoolreizen, schoolkamp en sportdag. Op dit moment is het moeilijk te zeggen hoe e.e.a. in een bepaalde vorm wel of niet mogelijk is. Wij zullen over de doorgang van deze activiteiten een besluit nemen als de volgende maatregelen bekend zijn gemaakt.
Tot die tijd is het dus nog even afwachten.

De organisatie van het Peanutbaltoernooi heeft al wel laten weten dat het toernooi voor de groepen 8 dit jaar helaas definitief niet doorgaat.
En ook het praktisch verkeersexamen zal dit jaar voor de groepen 7 niet doorgaan. De organisatie hoopt dat de leerlingen die nu in groep 7 zitten volgend jaar als zij in groep 8 zitten alsnog het praktijk examen kunnen volgen. Het schriftelijk examen zal nog wel dit schooljaar afgenomen worden.

Brede School Veldhoven

Op 8 april heeft u van ons een update gehad, dat onze activiteiten helaas geannuleerd zijn.
Sinds de aangepaste maatregelen, die bekend zijn gemaakt op 21 april jl., hebben ook wij ons aanbod hier weer op aangepast. Om deze reden geven wij jullie graag een update:

Buitenschoolse lessen van start!
Op 21 april jl. zijn er een aantal maatregelen versoepeld. Zo mag het basis- en speciaal onderwijs weer gaan starten. Daarnaast zijn er ook versoepelingen op gebied van sport: kinderen t/m 12 jaar mogen buiten sporten met elkaar! Daarnaast is er de oproep geweest om sportactiviteiten aan te bieden voor zowel leden als niet-leden van een sportclub. Om deze reden hebben wij besloten ook een buitenschools sportprogramma op te zetten. Al onze activiteiten zijn gratis. Deze periode zullen alle activiteiten buiten plaatsvinden en volgen wij de richtlijnen van het RIVM. Aanmelden kan via onze website: www.bredeschoolveldhoven.nl/inschrijvingen
Let op! bij regen of harde regen de vorige dag (waardoor het gras erg nat is) zullen de activiteiten niet doorgaan. U wordt hier per mail van op de hoogte gebracht.

YouTube lessen Brede School Veldhoven
Aangezien een aantal weken langs zowel onze binnenschoolse als buitenschoolse lessen niet door zijn gegaan, zijn wij gestart met een YouTube kanaal. De komende periode zullen wij nog gebruik blijven maken van ons YouTube kanaal om creatieve en sportieve ideeën te delen.
Wij plaatsen meerdere keren per week een nieuwe activiteit die makkelijk thuis gedaan kan worden!
https://www.youtube.com/channel/UCvdbuSIDHuEAAezNFsMk9yg/

Heeft uw kind een idee voor een nieuwe video? Laat het ons dan weten. Via info@bredeschoolveldhoven.nl, wie weet werken wij dat idee binnenkort uit!

Klanttevredenheidsonderzoek
Ieder jaar proberen wij een zo uitgebreid mogelijk programma neer te zetten voor jullie kinderen. Zowel binnen- als buitenschools kunnen uw kinderen meedoen met verschillende sport en cultuurlessen.
Ook volgend jaar willen wij weer een zo goed mogelijk programma ontwikkelen, maar daar hebben wij uw hulp bij nodig! Graag horen wij van u, hoe u onze diensten ervaren heeft afgelopen jaar. Hier hebben wij een vragenlijst voor opgesteld wat ongeveer 5 minuten van uw tijd kost. Wij hopen dat u deze vóór 17 mei zou willen invullen. Alvast onze dank!
Volg onderstaande link voor de vragenlijst: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_tx-1SSMz4RyeZT1IMbdXk_Sw5XAJF1KnMfh-CCgLPV3Waw/viewform?usp=sf_link

Lege batterijen of
oude mobiele telefoons?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 3 juni aanstaande. Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag 27 mei aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag

We lezen deze weken verhalen over koning Salomo. Hij mocht één ding aan God vragen. Hij koos niet voor rijkdom of een lang leven, maar voor wijsheid. Het was het begin van een ‘koninklijke’ carrière. De koning kreeg zoveel wijsheid, dat het hele land ervan opbloeide. Daardoor kreeg hij ook de rijkdom waar hij niet om gevraagd had er nog bij. Uit verre landen kwamen mensen zich vergapen aan zijn rijkdom, zoals de koningin van Seba. Koning Salomo was een wijze rechter, hij liet een tempel en een paleis bouwen en had alles wat een mens zich maar kon wensen. Maar hij wilde nog meer: Hij boog zich neer voor andere goden dan de God van Israël. Daardoor had zijn koningschap uiteindelijk geen toekomst. In een lied zingen we daar met de kinderen over:

Van alles krijg je veel
en van het meeste nog veel meer.
Maar voor één ding geldt dat niet:
Dat is God, Hij is je Heer.
Luister goed: je God is één.
Kniel niet voor een afgodsbeeld.
God is alles,
Hij alleen heeft jou zoveel toebedeeld.

Met de kinderen denken we ook na over de vraag wat wijsheid is. In de Bijbel is wijsheid verbonden met de vraag naar het goede: je bent wijs als je goede, verstandige dingen doet. De verhalen kunnen aanleiding zijn om daar ook met de kinderen nog eens over na te denken!

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
04-05 1 Koningen 6 Een huis voor God
t/m 1 Koningen 7:1-12 Huis voor de koning
08-05 1 Koningen 9:1-9 De Heer praat met Salomo
11-05 1 Koningen 10:1-13 De koningin van Seba
t/m 1 Koningen 10:14-29 De rijkdom van Salomo
15-05 1 Koningen 11:1-13 Salomo doet verkeerde..
18-05 1 Koningen 11:26-39 Een mantel in twaalf stukken
t/m
20-05 1 Koningen 11:4-12:20 Salomo sterft
25-05 Handelingen 1:1-11 Jezus gaat naar de hemel
t/m Handelingen 2:1-13 Pinksteren
29-05 Handelingen 2:42-47 Een nieuw leven
01-06 Ester 1 Koningin Wasti verstoten
t/m Ester 2:1-8 Koningin gezocht
05-06 Ester 2:9-18 Ester wordt koningin
Lees verder...