BELANGRIJKE DATA

8 juni Peanutbaltoernooi groep 8
9 juni Peanutbaltoernooi groep 8
15 juni Schoolreis groep 1 t/m 4
20 juni Start schoolkamp groep 8
23 juni Einde schoolkamp groep 8
26 juni Deze week 10-minutengesprekken
28 juni Sportdag
4 juli Bedankmoment, 14.30 uur
5 juli Studiedag
6 juli Musical (generale), 18.30 uur
7 juli Musical, 19.30 uur
10 juli Uitreiking 2e rapport
12 juli Uitzwaaien groep 8, 12.00 uur
13 juli Doorschuifochtend
14 juli Laatste schooldag
17 juli Start zomervakantie

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Lehi Zev 08-06 1a/2a
Josephine 08-06 7b
Oliver 13-06 5b
Florian 18-06 4a/5a
Leo 18-06 4a/5a
Matthijs 20-06 7b
Milan 21-06 1a/2a
Lea 22-06 4a/5a
Gavi 25-06 1b/2b
Gijs 26-06 7b
Layla 26-06 1a/2a
Lara 28-06 5b
Donovan 04-07 1b/2b
Desiree 05-07 5b
Luka 05-07 3a
Lees verder...

Nieuwe collega

I.v.m. het vertrek van onze collega Mw. Marije van Empel per 1 juni jongstleden mogen wij Mw. Inge Neggers als onze nieuwe collega welkom heten. Hierbij stelt zij zich kort voor.

Mijn naam is Inge Neggers, Ik ben 20 jaar oud en woon in Middelbeers. Vanaf 1 juni ben ik van maandag tot vrijdag te vinden in groep 4/5. In mijn vrije tijd ben ik graag bezig. Ik volleybal, wandel, sport graag en breng daarnaast veel tijd door met vrienden en familie. Kom gerust een keer een praatje maken!

Groet,
Inge

Schoolreis groepen 1 t/m 4

Op donderdag 15 juni a.s. zullen de leerlingen van de groepen 1 tot en met 4 op schoolreis gaan. Zij gaan die dag naar het Dierenrijk Europa in Mierlo.
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 vrij zijn die dag vrij!

10-minutengesprekken

In de week van 26 juni zal de laatste ronde 10-minutengesprekken van dit schooljaar gehouden worden.

De gesprekstijden zijn als volgt:

 • maandag, dinsdag en donderdag tussen 16.00-17.30 uur en
 • woensdag en vrijdag tussen 13.00-15.00 uur.

Maandag 12 juni aanstaande ontvangt u via Parro een uitnodiging van de leerkracht(en) van uw kind(eren) waarmee u zelf een afspraak/tijd kunt inplannen. Op dagen dat de verantwoordelijke groepsleerkracht niet werkt zullen er geen gesprekken gepland kunnen worden.
Wanneer u denkt aan 10 minuten niet genoeg te hebben dan kunt u dit voor 12 juni aanstaande via Parro bij de leerkracht aangeven, zodat hij/zij daar met de planning rekening mee kan houden.

Wilt u, wanneer u meer kinderen op school heeft, met inplannen van afspraken rekening houden met een tussentijd van 10 minuten per gesprek? Zo voorkomt u dat u te laat bij het volgende gesprek arriveert.

Studiedag

Op woensdag 5 juli aanstaande heeft het team de vijfde studiedag van dit schooljaar.
Tijdens deze studiedag zullen er groepsbesprekingen gehouden worden en vindt de groepsoverdracht plaats. Ook zullen de nieuw groepsplannen voor het komende schooljaar gemaakt worden.
Alle kinderen hebben deze dag vrij.

RankFestival 2023

Op donderdag 1 en vrijdag 2 juni hebben we weer kunnen genieten van ons RankFestival.
Op beide avonden vele optredens door leerlingen uit groep 1 t/m 8, een onder- en bovenbouwkoor, een optreden van ons schoolorkest én de afsluiting met ons schoollied, aangevuld met een dans, uitgevoerd door de teamleden van De Rank.
Solo een lied zingen of een dans uitvoeren, met z’n tweeën, drieën of vieren samen een lied zingen of een dans uitvoeren, goochelen, een instrument bespelen, samen met je broer/zus of je vader, acrobatiek, turnen, een zwemspektakel en nog veel meer.  Samen zingen met klasgenoten en muziek maken in een orkest onder leiding van dirigent Bart Holleman van de Muziekschool. Het was allemaal te zien op het RankFestival.
Wat een talent, wat een durf, wat een lef, wat een fantastische avonden!!

In de zaal iedere avond 160-180 toeschouwers, die hebben genoten van hun eigen kind(eren), de kinderen uit de klas van je kind of uit andere klassen, het vriendje van je kind, een buurjongen enzovoort.
Alle optredens werden voorzien van het juiste geluid en de mooiste belichting, verzorgd door meneer Frans. Ze werden aangekondigd door leerlingen van groep 8. Dank je wel Chaim, June, Ella en Eline, heel goed gedaan!!

Voorafgaand aan het RankFestival hadden we een tentoonstelling van het cultuurproject dat zo goed vorm heeft gekregen onder leiding van beeldend kunstenaar Antoinette Donkers. Dit project werd aangeboden vanuit De Brede School Veldhoven.

De voorbereidingscommissie bestond uit Nikki, Cynthia, Michelle, Simone, Annemieke en Monique. Nikki, Cynthia en Michelle hebben geholpen bij de audities en de begeleiding van de optredens en veel hand en spandiensten vervuld.  Cynthia heeft de apendans bedacht en bij de teamleden aangeleerd.

KORTOM: WIJ HEBBEN GENOTEN, HOPELIJK U OOK.

TOT VOLGEND JAAR BIJ HET RANKFESTIVAL 2024.

De Groene Boomhut

Sinds dit schooljaar is Kinderdagverblijf De Groene Boomhut als onze BSO-partner gehuisvest in ons schoolgebouw. Op dit moment bieden zij op alle dagen naschoolse opvang aan. Wij zijn echter zeer verheugd dat de voorbereidingen voor een nieuwe dagopvang en peutergroep in volle gang zijn! Zoals het er nu naar uitziet zal e.e.a. rond oktober/november geopend worden.

Dit betekent dat het lokaal waar onze groep 1/2a gehuisvest is hiervoor geschikt gemaakt zal worden en deze groep zal verhuizen naar het lokaal dat naast groep 1/2b gelegen is. Tijdens onze studiedag op woensdag 5 juli aanstaande zullen wij e.e.a. verhuizen, waarmee deze groep de laatste paar dagen al in hun nieuwe lokaal zal zitten.

Voor meer informatie en/of aanmelden voor de dagopvang en/of peutergroep kunt u contact opnemen via het e-mailadres: info@kdv-degroenboomhut.nl.

Gespreksavond Opvoeden en Geloof

Typetuin

Bij voldoende aanmeldingen start in het najaar van 2023 op De Rank de groepstypecursus van de Typetuin. Deze cursus is geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8 (schooljaar 2023-2024). Geef je kind een voorsprong voor de rest van zijn/haar leven!

Waarom leren typen?
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan kinderen die zichzelf (verkeerd) leren typen. In een groepje onder begeleiding van een professionele typecoach boek je het beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar eigen niveau.

Startdatum: woensdag 4 oktober 2023
Lestijd: 13:00 tot 14:00 uur
Leslocatie: Basisschool De Rank, Eikebeek 2 5501 CH Veldhoven

 • Kinderen oefenen thuis online op hun eigen tempo en niveau in een volledig nieuw programma!
 • Totaal 1 jaar toegang tot de online oefenomgeving. Ben je eenmaal geslaagd dan kun je de rest van het jaar je typevaardigheid blijven onderhouden.
 • Aangepaste normering voor kinderen met bijv. dyslexie.
 • Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten.
 • 8 lessen van 60 minuten.
 • Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl).
 • Meer info op typetuin.nl/klassikaal.

Met de school hebben wij een vaste prijsafspraak van € 165,- (normaal € 195,-).
Let op: Er is slechts plaats voor 18 kinderen, dus VOL=VOL

Inschrijven is een fluitje van een cent.

 1. Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.
 2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in.
 3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.
 4. Klik op “schrijf in voor deze cursus”.
 5. Rond de inschrijving verder af.

Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet? Neem gerust contact op via support@typetuin.nl of 013-5220579.

Online Ouderavond ‘Daar gaan ze!

Het schooljaar is bijna voorbij en een hoop kinderen maken na de vakantie de overstap naar het voortgezet onderwijs. Superleuk, maar ook spannend!

Er breekt een nieuwe fase aan voor deze kinderen en ouders. Een nieuwe omgeving, nieuwe vrienden en nieuwe uitdagingen. Hoe je daar als ouders mee om moet gaan is soms lastig. Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost voor ouders van groep 8 (en eventueel groep 7) een online ouderavond over dit thema.

Tijdens de online ouderavond ‘Daar gaan ze!’ nemen acteurs van Helder Theater ouders mee in de wereld van pubers en ouders in situaties die mogelijk kunnen gaan komen. We gaan het hebben over o.a. het puberbrein, huiswerk en plannen, prestatiedruk, social media en experimenteren. Er zullen verschillende gastsprekers aanwezig zijn. Interessant en tegelijkertijd ook leuk!

De ouderavond zal online plaatsvinden op donderdag 29 juni van 19:45-21:00 uur.  Ouders kunnen zich aanmelden via https://www.ggdbzo.nl/cursus/webinar-daar-gaan-ze/.

Later dit jaar worden er meer online ouderavonden voor alle ouders in de regio georganiseerd.
De eerstvolgende data en thema’s zijn als volgt:
– 3 oktober 2023 – Mentale gezondheid & eenzaamheid
– 14 november 2023 – Mediawijsheid

Kinder zomerkamp Veldhoven

Voor alle basisschoolkinderen, groep 3 t/m 8, in Veldhoven en omgeving worden er ook in 2023 zes zomerkampen georganiseerd door Stichting KiZoKa KinderKampen. Team Veldhoven gaat op kamp van zondag 23 juli t/m vrijdag 28 juli.

Een kamp bij KiZoKa KinderKampen betekent gegarandeerd een superleuke week samen met +/- 80 kinderen en enthousiaste leiding! Tijdens het kamp slapen we in tenten, doen we veel spellen en speurtochten in het bos en is er voldoende tijd om samen met nieuwe vrienden en vriendinnen te spelen.

Lijkt het je leuk om een week mee op kamp te gaan in de zomervakantie? Inschrijven voor een van de kampweken kan op www.kizoka.nl. De inschrijvingen zijn niet wijk gebonden.

Voor meer informatie of vragen kunt u ook mailen naar info@kizoka.nl of een kijkje nemen op onze Facebookpagina (www.facebook.com/KinderZomerKampen).

Lege batterijen of
oude mobiele telefoons?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 5 juli aanstaande.
Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag 28 juni aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag’

In de zomer van 2023 lezen we verhalen over de profeet Elia en koning Achab. Vóórdat die verhalen in de Bijbel verteld worden, wordt in het Bijbelboek 1 Koningen (hoofdstuk 12 t/m 16) eerst verteld over verschillende koningen in Israël, die verkeerde dingen doen. Ze buigen zich neer voor andere goden en houden zich niet aan Gods aanwijzingen voor het goede leven. Na al deze koningen komt koning Achab op het toneel, en over hem wordt gezegd dat zijn gedrag nog erger was dan dat van zijn voorgangers. Hij liet een tempel voor de afgod Baäl bouwen en geloofde niet dat God werkelijk macht had in Israël. De profeet Elia gaat naar hem toe om te laten zien dat hij het bij het verkeerde eind heeft.

De verhalen over Elia en Achab zijn bijzonder en meeslepend. Ze gaan over een grote droogte, over God die vuur geeft op een altaar, maar ook over Elia’s verdriet en vermoeidheid nadat hij zo lang geprobeerd heeft om de koning en het volk te overtuigen van het geloof in God. Als Elia geen kracht meer heeft, ontvangt hij kracht van een engel – hij hoeft het niet op eigen kracht te doen.

De verhalen over de koning en de profeet zijn geworteld in oude tradities. Eeuwenlang zijn ze doorverteld. Ze zetten mensen aan het denken, riepen vragen op, gaven antwoorden, ze hielpen mensen verder op weg. Het mooie is dat ze ook vandaag nog kunnen inspireren en aan het denken kunnen zetten. Want al zijn de omstandigheden in de wereld van vandaag soms heel anders; de gevoelens, de zorgen en vragen die in deze verhalen voorkomen zijn
van alle tijden. En het verhaal van een God waar mensen in mogen geloven – dat is niet alleen een verhaal van gisteren, maar ook van vandaag en morgen. Daarom blijven we deze verhalen vertellen!

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
05-06 1 Koningen 18:20-29 De Baälspriesters
t/m 1 Koningen 18:30-40 Elia bidt om vuur
09-06 1 Koningen 18:41-46 De regen komt
12-06 1 Koningen 19:1-8 Elia kan niet meer
t/m 1 Koningen 19:9-18 Op de Horeb
16-06 1 Koningen 19:19-21 De roeping van Elisa
19-06 1 Koningen 20:1-22 Tweeëndertig tegen één
t/m 1 Koningen 20:23-34 Vijand of vriend?
23-06 1 Koningen 20:35-43 Profeet langs de weg
26-06 1 Koningen 21:1-16 Wijngaard van Nabot
t/m 1 Koningen 21:17-29 Elia gaat naar Achab
30-06 1 Koningen 22:1-38 Een dwarse profeet
03-07 2 Koningen 2:1-18 Elia gaat naar de hemel
t/m 2 Koningen 2:19-23 Elia maakt water gezond
07-07 2 Koningen 4:1-7 Het wonder van de olie
Lees verder...