BELANGRIJKE DATA

3 juni Buurtveegdag groep 1/2a
6 juni 2e Pinksterdag: vrij
7 juni Schoolreis groep 1 t/m 4
9 juni Peanutbaltoernooi groep 8
10 juni Peanutbaltoernooi groep 8
14 juni Start schoolkamp groep 8
17 juni Einde schoolkamp groep 8
23 juni Schoolreis groep 5 t/m 8
27 juni 10-minutengesprekken
29 juni Sportdag
30 juni 10-minutengesprekken

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Josephine 08-06 6b
Oliver 13-06 4b
Noah 14-06 6a/7a
Florian 18-06 3a
Leo 18-06 3a
Matthijs 20-06 6b
Chelsea 21-06 8a
Milan 21-06 1a/2a
Lea 22-06 4a/5a
Gavi 25-06 1b/2b
Gijs 26-06 6b
Layla 26-06 1a/2a
Lara 28-06 4b
Donovan 04-07 1b/2b
Desiree 05-07 4a/5a
Luka 05-07 1a/2a
Lees verder...

Bericht Raad van Toezicht

Onze bestuurder, de heer Arnoud van Leuven, heeft in goed overleg met de raad van toezicht besloten om Veldvest per 1 augustus aanstaande te verlaten om zijn loopbaan elders voort te zetten. Om een goede overdracht te waarborgen heeft de raad besloten om per direct Nico de Vrede te benoemen als waarnemend (interim) bestuurder. Na de zomervakantie zal gestart worden met de procedure om een nieuwe voorzitter college van bestuur te werven, waarbij we hopen op een benoeming per januari 2023.

Met vriendelijke groet,
namens de raad van toezicht,
Greetje Heijmans, voorzitter.

Welkom op school

Deze maand heten we Lehi Zev van Dijk – groep 1A van harte welkom.
Wij hopen dat je samen met ons een hele fijne tijd bij ons op school mag hebben.

RankFestival 2022

Op donderdag 19 en vrijdag 20 mei hebben we weer LIVE kunnen genieten van ons Rankfestival.
Op beide avonden 17 optredens door leerlingen uit groep 1 t/m 8, een onder- en bovenbouwkoor, een optreden van ons schoolorkest én de afsluiting met ons schoollied, aangevuld met een dans, uitgevoerd door de teamleden van de Rank.
Solo een lied zingen of een dans uitvoeren, met z’n tweeën, drieën of vieren samen een lied zingen of een dans uitvoeren, goochelen, een instrument bespelen, samen met je broer/zus of je vader, acrobatiek, turnen, breakdance, voorlezen, een interview en een poppenspel met “echte” poppen.  Samen zingen met klasgenoten en muziek maken in een orkest onder leiding van dirigent Bart Holleman van de Muziekschool.
Het was allemaal te zien op het Rankfestival.
Wat een talent, wat een durf, wat een lef, wat een fantastische avonden!!

In de zaal iedere avond 160-180 toeschouwers, die hebben genoten van hun eigen kind(eren), de kinderen uit de klas van je kind of uit andere klassen, het vriendje van je kind, een buurjongen enzovoort enzovoort.
Alle optredens werden voorzien van het juiste geluid en de mooiste belichting, verzorgd door meneer Frans.
Ze werden aangekondigd door leerlingen van groep 8. Dank je wel Renske, Thomas, Nick, Yaron, Sander, Joep, Tiago en Joep, heel goed gedaan!!
De voorbereidingscommissie bestond uit Nikki, Cynthia, Simone, Annemieke en Monique
Nikki en Cynthia hebben geholpen bij de audities en de begeleiding van de optredens en veel hand en spandiensten vervuld.
Cynthia heeft de dans bij het schoollied bedacht en bij de teamleden aangeleerd.

KORTOM: WIJ HEBBEN GENOTEN, HOPELIJK U OOK.
TOT VOLGEND JAAR BIJ HET RANKFESTIVAL 2023.

10-minutengesprekken

De laatste ronde 10-minutengesprekken van dit schooljaar wordt gehouden op maandagmiddag en -avond 27 juni en donderdagmiddag 30 juni aanstaande. Het uitnodigingsbriefje hiervoor ontvangt u maandag 13 juni aanstaande. Wilt u er voor zorgen dat het antwoordstrookje uiterlijk maandag 20 juni aanstaande op school ingeleverd is?!. Later ingeleverde strookjes kunnen wij helaas niet meer inplannen.

Oudertevredenheidspeiling

In februari hebben wij onder alle ouders/ verzorgers een oudertevredenheidspeiling uitgezet en de uitkomsten hiervan zijn inmiddels in de MR/SR-vergadering besproken. Uiteraard willen wij deze ook graag via deze weg met u delen.
De respons die wij mochten ontvangen was 34%. Deze is helaas lager dan de vorige peiling in 2020 (40%).
In grote lijnen zien wij een positief beeld en er kan geconcludeerd worden dat de ouders/verzorgers over het algemeen tevreden zijn over de school. Op een schaal van 0 tot 4, liggen de scores tussen de 3.0 en 3.5. Een uitzondering hierop is het item ‘Informatievoorziening’, deze scoort namelijk 2.8. Alle overige scores liggen rond of hoger dan de scores van vergelijkbare scholen (benchmark). De school krijgt een ruim voldoende als rapportcijfer.

Ouders zijn zeer tevreden over het pedagogisch handelen van de leerkracht van hun kind(eren). Ook het welbevinden van hun kind(eren) scoort weer hoog. Ouders geven aan dat hun kind het fijn vindt om naar school te gaan en het naar hun zin heeft.

Ook zijn zij tevreden over de kwaliteit van de school en leerkrachten.

In tegenstelling tot eerdere tevredenheidspeilingen zijn ouders dit keer minder tevreden over de informatievoorziening. Zij geven aan dat zij graag meer geïnformeerd willen worden over de dagelijkse gang van zaken op school en de ontwikkeling van hun kind(eren).

Om dit punt te verbeteren zullen wij met ingang van komend schooljaar gebruik gaan maken van Parro, een communicatie-app waarmee wij snel ouders/verzorgers kunnen informeren. U zult daar te zijner tijd verder over geïnformeerd worden.

Wij mogen concluderen dat ouders/verzorgers over het algemeen tevreden zijn over de school en wij zijn dan ook weer verheugd met het resultaat. Deze conclusie wordt ondersteund door onze leerlingen, want ook de leerlingen in de groepen 5 t/m 8 hebben een tevredenheidspeiling ingevuld en daaruit blijkt dat zij tevreden zijn. Over de onderdelen ‘kwaliteit’ (3,5), ‘lesgeven’ (3,6) en ‘pedagogisch handelen’ (3,7) zijn zij zelfs zeer tevreden. Zij geven de school dan ook een 8,1 als rapportcijfer.

Via deze weg danken wij iedereen die de vragenlijst ingevuld heeft voor de reacties en het vertrouwen in de school. En wij zullen blijven werken aan een kwalitatief goede school waar het fijn is om te zijn en veel te leren.

Naar het Voortgezet Onderwijs

Het schooljaar is bijna voorbij en je kind gaat na de vakantie naar het voortgezet onderwijs. Superleuk, maar ook spannend!
Er breekt een nieuwe fase aan voor je kind én voor jou als ouder! Wat gaat er de komende jaren allemaal veranderen?
Wordt je kind een echte puber of is ‘ie het al? Hoe kan je daar als ouder mee omgaan? Wat werkt er wel, wat niet en waarom?

Op 7 juli organiseert GGD Brabant-Zuidoost in samenwerking met Helder Theater en Novadic-Kentron een interactief en informatief webinar.
Tijdens dit webinar gaan zij in op thema’s als het puberbrein, social media, experimenteren en groepsdruk.

Wanneer:       Donderdag 7 juli
Hoe laat:        20.00 – 21.15 uur
Voor wie:       Ouders van kinderen die in groep 8 zitten en volgend jaar naar het voortgezet onderwijs gaan
Aanmelden:   Webinar Daar gaan ze! – GGD Brabant-Zuidoost (ggdbzo.nl)

Typetuin

Bij voldoende aanmeldingen start in het najaar van 2022 op De Rank de groepstypecursus van de Typetuin. Deze cursus is geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8 (schooljaar 2022-2023). Geef je kind een voorsprong voor de rest van zijn/haar leven!

Waarom leren typen?
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan kinderen die zichzelf (verkeerd) leren typen. In een groepje onder begeleiding van een professionele type-coach boek je het beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar eigen niveau.

Startdatum: woensdag 5 oktober 2022
Lestijd: 13:00 tot 14:00 uur
Leslocatie: De Rank
 • Kinderen oefenen thuis online op hun eigen tempo en niveau in een volledig nieuw programma!
 • Totaal 1 jaar toegang tot de online oefenomgeving. Ben je eenmaal geslaagd dan kun je de rest van het jaar je typevaardigheid blijven onderhouden.
 • Aangepaste normering voor kinderen met bijv. dyslexie.
 • Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten.
 • De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 lessen van 60 minuten gepland.
 • Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl).
 • Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal.

Prijsafspraak
Met de school hebben wij een vaste prijsafspraak van € 160,- (normaal € 185,-)
Let op: Er is slechts plaats voor 18 kinderen, dus VOL=VOL!

Tip
Met gratis annuleren tot 15 september blijf jij flexibel. Mocht de cursus niet van start kunnen gaan dan krijg jij je geld terug. Beloofd!

Inschrijven is een fluitje van een cent

 1. Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.
 2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in.
 3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.
 4. Niet de juiste cursus? Klik dan het diamantje op de kaart aan van de cursuslocatie van jouw keuze.
 5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”.
 6. Rond de inschrijving verder af.

Liever geen klassikale cursus maar online?
Bij de online typecursus werkt jouw kind geheel zelfstandig. Er zijn géén lesmomenten waarbij een Typecoach jouw kind extra stimuleert of meekijkt naar houding en stand van de vingers en is dus alleen geschikt voor kinderen met veel zelfdiscipline en doorzettingsvermogen. Prijs online: € 70,- i.p.v. € 120,-
Kortingscode online cursus geldig t/m 1 oktober: OnlineN22-Veldvest

Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?
Neem gerust contact op via support@typetuin.nl of 013-5220579.

Zeskamp en Escapegame

De Immanuelkerk organiseert jaarlijks een Pinksterkamp. Dit kamp begint op vrijdag 3 juni en eindigt op maandag 6 juni.

Op zaterdagmiddag 4 juni is er een escape-game voor kinderen tussen 8 en 12 jaar.
En op zondagmiddag 5 juni een zeskamp voor alle leeftijden! Aanmelden is niet verplicht. Je bent van harte welkom om gewoon langs te komen en mee te doen.

Je kunt natuurlijk ook (één of meer dagen) blijven kamperen of alleen maar mee-eten. Dan moet je even de bijgevoegde link invullen.

Je bent van harte welkom!

Lege batterijen of
oude mobiele telefoons?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag aanstaande. Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag’

Wanneer ben je een held? Ben je een held als je voor niemand bang bent en iedereen kan verslaan? Of ben je een held als je weet op wie je kunt vertrouwen, en als je trouw blijft aan jezelf? In deze periode lezen we verhalen over David en koning Saul. David is een held, zo vertellen de verhalen. Maar dat betekent niet dat hij alleen maar stoer en onaantastbaar is. Hij is het kleinste broertje in een gezin van acht. Een jongen die mooi harp kan spelen. Hij gaat met een slinger, een soort katapult, de reus Goliat tegemoet. Hij mag trouwen met de dochter van de koning en wordt door het hele land toegejuicht. Maar korte tijd later wordt koning Saul zo jaloers, dat David zijn leven niet meer zeker is. Hij wordt een held op de vlucht. Onderweg zijn er mensen die hem helpen – eigenlijk zijn dat ook helden en heldinnen. Tegen het eind van de verhalen krijgt David de kans om af te rekenen met de koning: hij kan hem doden als hij wil. Maar dat doet hij niet. Misschien toont hij daarmee nog wel het meest aan wat voor held hij is.

Door de verhalen kunnen de kinderen ook nadenken over zichzelf en de mensen om hen heen. Zijn zij ook helden? En waarom dan? De verhalen laten zien dat helden niet alleen sterk en succesvol hoeven te zijn. Ook een held kan kwetsbaar zijn. Als je wilt weten of jij zelf een held bent, zul je eerst moeten bedenken wat volgens jou een echte held is. Daarna kun je bedenken wat jij kunt doen om zo te leven. Wij geloven dat ieder kind een held kan zijn, ieder op zijn manier. We hopen dat de verhalen van deze periode daar iets van laten zien.

In de weken rondom de zomervakantie hebben we twee themaweken. In de eerste themaweek staat de Bijbel als geheel centraal. De kinderen horen dan onder andere iets over hoe de Bijbel is ontstaan. In de tweede themaweek horen de kinderen het verhaal van een man die alles verkocht om een schat in een akker in zijn bezit te krijgen. Naar aanleiding daarvan bedenken de kinderen wat voor hen belangrijk en waardevol is, waar ze veel voor over hebben. Zo verwoorden ze iets van hun eigen levensvisie.

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
07-06 1 Samuël 16:1-13 David wordt gezalfd
t/m 1 Samuël 16:14-23 David maakt muziek voor Saul
10-06 Psalm 23 De Heer is mijn herder
13-06 1 Samuël 17:1-30 De reus in het dal
t/m 1 Samuël 17:31-58 David verslaat Goliat
17-06 Psalm 27 Veilig bij de Heer
20-06 1 Samuël 18:16-30 Saul heeft een hekel aan David
t/m 1 Samuël 19:1-10 David moet vluchten
24-06 1 Samuël 19:11-17 Het plan van Michal
27-06 1 Samuël 19:18-24 Het profetenhuis
t/m 1 Samuël 20 Jonatan helpt David
01-07 1 Samuël 21 David doet of hij gek is
04-07 1 Samuël 24:1-23 David spaart Sauls leven
t/m 1 Samuël 25 Nabal en Abigaïl
08-07 2 Samuël 2:1-7 David wordt koning
Lees verder...