BELANGRIJKE DATA

4 juni Buurtveegdag groep 1/2a
8 juni Schoolsportreis groep 1-4
24 juni Schoolsportreis groep 5-7
28 juni 10-minutengesprekken
1 juli 10-minutengesprekken
9 juli Buurtveegdag groep 1/2b
15 juli Studiedag
22 juli Doorschuifochtend
23 juli Laatste schooldag 2020-2021

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Jordy 05-06 8A
Josephine 08-06 5B
Gabriel 10-06 8A
Oliver 13-06 3B
Noah 14-06 5/6A
Maud 16-06 8A
Florian 18-06 1/2A
Leo 18-06 1/2b
Matthijs 20-06 5B
Chelsea 21-06 7A
Lea 22-06 3A
Gijs 26-06 5B
Bennet 27-06 8A
Lara 28-06 3A
Luka 05-07 1/2A
Elianne 07-07 1/2A
Lees verder...

Welkom op school

Deze maand heten we

  • Gavi van Eerd – groep 1B
  • Layla Mattar – groep 1A
  • Milan Sokolowski – groep 1A

van harte welkom!
Wij hopen dat jullie samen met ons een hele fijne tijd bij ons op school mogen hebben.

10-minutengesprekken

De laatste ronde 10-minutengesprekken van dit schooljaar wordt via MSTeams gehouden op maandagmiddag en -avond 28 juni en donderdagmiddag 1 juli aanstaande. Het uitnodigingsbriefje hiervoor ontvangt u maandag 14 juni aanstaande. Wilt u er voor zorgen dat het antwoordstrookje uiterlijk maandag 21 juni aanstaande op school ingeleverd is? Later ingeleverde strookjes kunnen wij helaas niet meer inplannen.

Tijdens deze ronde zullen voor groep 7 de voorlopige adviezen voor het Voortgezet Onderwijs besproken worden. Deze gesprekken zullen 15 minuten duren en daarom zullen voor deze groep naast bovengenoemde data ook gesprekken plaatsvinden op woensdagmiddag 30 juni en donderdagavond 1 juli aanstaande.

Communie

Zondag 31 mei jl. is voor Alicia Petiers uit groep 5B een heel bijzondere dag geweest. Zij heeft op die dag haar 1e Heilige Communie in de Christus Koningkerk gevierd.
We vinden het heel fijn dat zij gekozen heeft ook haar verdere leven in het licht van God te gaan.
Via deze weg willen wij haar van harte feliciteren met deze stap en wij hopen dat zij samen met haar familie en vrienden een fijne dag heeft gehad.

Schoolreizen en Sportdag

Hoewel we al weer een aantal weken naar school mogen, woekert de Corona-pandemie nog steeds voort. Op school houden we ons goed aan de richtlijnen die in het onderwijsprotocol opgenomen zijn. Eén daarvan is het niet mengen van de verschillende groepen. Een andere betreft het zo veel mogelijk beperken van reisbewegingen. Op navraag bij de PO-raad zal dit voorlopig (waarschijnlijk tot de zomervakantie) zo blijven. Helaas betekent dit dat wij ook dit schooljaar geen schoolreizen en sportdag mogen organiseren.

Samen met de Activiteitencommissie organiseren wij daarom op de dagen dat de schoolreizen gepland zijn alternatieve activiteiten in en rond de school, waarbij we rekening kunnen houden met de RIVM-richtlijnen. De activiteiten zullen ook een sportief karakter hebben, waarmee er een combinatie met de sportdag gemaakt wordt.

Groep 8 kan gelukkig wel op schoolkamp gaan en tijdens dit kamp zijn er voldoende sportieve activiteiten gepland.

Concreet betekent e.e.a. het volgende:

  • Dinsdag 8 juni: schoolsportreis voor de groepen 1 t/m 4 (groepen 5 t/m 8 zijn die dag vrij);
  • Donderdag 24 juni: schoolsportreis voor de groepen 5 t/m 7 (groepen 1 t/m 4 en groep 8 zijn die dag vrij);
  • Woensdag 30 juni: normale lesdag.

Hopelijk is het volgend schooljaar wel weer mogelijk om met alle leerlingen op schoolreis te gaan en een sportdag te organiseren.

Lege batterijen of
oude mobiele telefoons?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 7 juli aanstaande. Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag 30 juni aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag’

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
07-06 Handeling 9: 32-35 Eneas wordt beter
t/m Handeling 9: 36-43 Tabita wordt beter
11-06 Handeling 12: 1-19 Petrus bevrijd door een engel
14-06 Handeling 13: 1-12 Barnabas/Saulus op reis
t/m Handeling 13: 13-49 Paulus vertelt over God
18-06 Handeling 16: 11-18 Paulus en de waarzegster
21-06 Handeling 16: 19-24 Paulus/Silas gevangen
t/m Handeling 16: 25-40 Liederen in de nacht
25-06 Handeling 19: 13-20 De zonen van Skevas
28-06 Handeling 19: 21-40 Demetrius de zilversmid
t/m
02-07 Handeling 20-26 Diverse lezingen
05-07 Handeling 27: 14-44 De schipbreuk
t/m
09-07 Handeling 28: 11-31 Paulus in Rome