BELANGRIJKE DATA

8 Mei Studiedag
9 Mei Hemelvaart: vrij
10 Mei Dag na Hemelvaart: vrij
13 Mei Start blok 6 De Vreedzame School
17 Mei Buurtveegdag groep 1/2a
20 Mei 2e Pinksterdag: vrij
28 Mei Inloopspreekuur Centrum voor Jeugd & Gezin
30 Mei RankFestival
31 Mei RankFestival
4 Juni Start schoolkamp groep 8
7 Juni Einde schoolkamp groep 8
11 Juni Schoolreis groep 1 t/m 4
13 Juni Peanutbaltoernooi groep 8
14 Juni Peanutbaltoernooi groep 8
20 Juni Schoolreis groep 5 t/m 7

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Mohammed 11-05 7b/8b
Yenthe 11-05 7b/8b
Jia Shu 12-05 6b
Pieter 13-05 5a/6a
Berrit 14-05 5a/6a
Riley 19-05 7a/8a
Mex 21-05 6b
Tess 22-05 3a
Nathaniel 24-05 7a/8a
Jazlynn 25-05 1b/2b
Mats 29-05 3a
Tim N. 31-05 4a
Tim V. 31-05 7b/8b
Lara 06-06 1b/2b
Lees verder...

Welkom op school

Deze maand heten we

 • Freya van Dijk – groep 1A
 • Denise Kielenstijn – groep 1A
 • Paulo de Mul – groep 1B

van harte welkom!
Wij hopen dat jullie samen met ons een hele fijne tijd bij ons op school mag hebben.

Inloopspreekuur Centrum Jeugd & Gezin

Op dinsdag 28 mei aanstaande is Jesse van Keersop, onze jeugdverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Gezin, vanaf 8.30 uur weer bij ons op school aanwezig.

U kunt met haar in gesprek gaan en advies vragen over bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

 • Gedragsveranderingen bij uw kind
 • Pesten en gepest worden
 • Sociale vaardigheden
 • Problemen op school en/of thuissituatie
 • Echtscheiding en rouwverwerking
 • Faalangst/ onzekerheid/ zelfvertrouwen

U kunt vrij inlopen (personeelskamer), maar u kunt ook via de leerkracht van uw kind een afspraak maken.

Schoolreizen

Het is bijna zover: in juni gaan de groepen 1 tot en met 7 op schoolreis.

Dinsdag 11 juni a.s. gaan de leerlingen van de groepen 1 tot en met 4 op schoolreis. Zij brengen een bezoek aan Hullie Speelboerderij in Uden, waar zij zich de hele dag kunnen vermaken.
De kosten voor deze schoolreis bedragen € 24,50.

Op donderdag 20 juni a.s. zullen de leerlingen van de groepen 5 tot en met 7 op schoolreis gaan. Zij gaan die dag naar het Zooparc in Overloon, waar zij op ontdekkingstocht naar dieren van over de hele wereld zullen gaan.

De kosten hiervan bedragen € 29,50.

 • Donderdag 20 juni zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 4 en 8 vrij!
 • Dinsdag 11 juni zijn de kinderen van de groepen 5 t/m 8 vrij!

Verdere informatie m.b.t. de schoolreizen volgt te zijner tijd.

Vriendelijk verzoek om het bedrag dat voor uw kind(eren) geldt z.s.m. over te maken op rekeningnummer NL71 RABO 0103 4182 37 t.n.v. Stichting Veldvest te Veldhoven.
Wilt u bij de overschrijving de volgende omschrijving vermelden: ‘Schoolreis De Rank’, naam en groep van uw kind(eren).

Schoolkamp

Voor de groepen 8 wordt er van dinsdag 4 juni tot en met vrijdag 7 juni a.s. een schoolkamp georganiseerd. Dinsdag 4 juni gaan zij een dag survivallen op Landgoed De Biestheuvel in Hoogeloon. Op woensdag, donderdag en vrijdagochtend zullen er activiteiten in blokhut “’t Jikt” in Veldhoven georganiseerd worden.

Verdere informatie m.b.t. het schoolkamp volgt te zijner tijd.

De kosten voor dit kamp bedragen € 80,-.

Wij verzoeken u vriendelijk het bedrag dat voor uw kind geldt uiterlijk 31 mei aanstaande over te maken op rekeningnummer NL71 RABO 0103 4182 37 t.n.v. Stichting Veldvest te Veldhoven.
Wilt u bij de overschrijving de volgende omschrijving vermelden: ‘Schoolkamp De Rank’ + naam van uw kind.

Duurzaamheid

Wij zijn ons heel erg bewust van het feit dat er maar één aarde is en dat wij daar allemaal goed voor moeten zorgen. Er wordt daarom regelmatig bij ons op school met de leerlingen(raad), het team en binnen de MR, Activiteiten Commissie en TSO-commissie over duurzaamheid gesproken. Zo hebben wij op school al afgesproken geen plastic wegwerpbekertjes meer te gebruiken.

Helaas is de afvalberg bij ons op school nog steeds groot en om dit te verminderen willen wij graag het gebruik van drinkbekers i.p.v. drinkpakjes en ander plastic stimuleren.

Om iedereen hier bewust van te laten worden zullen na de meivakantie de kinderen die op school lunchen gevraagd worden om de lege drinkpakjes en het plastic afval in hun broodtrommel te stoppen en mee naar huis te nemen.

Hopelijk dragen wij hiermee bij aan een positief bewustwordingsproces bij kinderen en ouders.

Ouderfonds

Vanuit het Ouderfonds van de Rank willen we jullie informeren over de laatste ontwikkelingen binnen de stichting en de ouderbijdrage. Allereerst heeft er een bestuurswissel plaats gevonden. Maarten Kimman heeft na meerdere jaren trouwe inzet het penningmeesterschap overgedragen aan John van Oorschot. Hiermee is de stichting volledig bemand en we zijn Maarten erg dankbaar voor al het verzette werk.

Het tweede punt is dat Veldvest het beleid behoudt dat zij € 25,- per leerling zal geven aan de ouderfondsen. Dit bedrag moet in mindering moet worden gebracht op de origineel gevraagde bijdrage aan de ouders. Voor de Rank betekent het dat er ook volgend jaar geen bijdrage aan de ouders wordt gevraagd.

Ten derde een korte samenvatting van de uitgaven van vorig schooljaar (welke in detail door de MR zijn gecontroleerd). De uitgaven waren hoger dan de inkomsten van € 3.975,-. Dit komt door het podium en kon opgevangen worden vanuit de reserves.

AC; Excursies; Sportdag en Afscheid groep 8 € 2.556,-
Bibliotheek € 950,-
Podium aanpassingen € 1.570,-
Overig € 232,-
Totaal € 5.308,-

Hartelijke groet,
Mark Naber (vader van Tim, groep 4 & Wouter, groep 5/6), secretaris
STOF (Stichting Ouderfonds Protestants Christelijk Onderwijs Veldhoven).

Het Buitenspeelalarm

Samen naar buiten met Het Buitenspeelalarm!
Méér dan 400.000 kinderen in Nederland spelen nooit buiten. Er ontstaat een hele generatie aan binnenzitters. Dat is niet gezond. Jantje Beton maakt zich grote zorgen en start de campagne Het Buitenspeelalarm.Hiermee willen zij een krachtig signaal afgeven tegen de dreigende ‘binnenzitgeneratie’. Niet buitenspelen zorgt namelijk voor meer overgewicht, slechtziendheid, depressiviteit en slapeloosheid onder kinderen.
Dit moet veranderen!Doe mee!

Vind jij buitenspelen ook superbelangrijk? Meld je dan hier aan voor Het Buitenspeelalarm. Iedere eerste woensdag van de maand ontvang jij een extra herinnering om samen met je kind naar buiten te gaan of je kind naar buiten te sturen!
Het alarm is niet alleen een melding, maar je ontvangt ook leuke tips, speelplekken en allerlei andere zaken om lekker naar buiten te gaan!

Meer info: Het Buitenspeelalarm | Jantje Beton

Voorstelling ‘Good, Better, Best!’

In het kader van de Europese Week van de Mentale Gezondheid (13 tot 19 mei) organiseert GGD Brabant-Zuidoost samen met de gemeente Eindhoven op donderdagavond 16 mei de voorstelling ‘Good, Better, Best!’. Tijdens deze gratis voorstelling in Lab-1 (Eindhoven) nemen Dr. Wilma Paulij en Helder Theater ouders mee in het onderwerp stress en prestatiedruk bij pubers. Op een luchtige en humoristische manier worden de oorzaken, gevolgen en oplossingen besproken.

Meer informatie over deze avond is te vinden via deze link. Aanmelden kan ook hier.

De Rank werkt aan De Vreedzame School!

In blok 5 – “We dragen allemaal een steentje bij” hebben de kinderen geleerd:

 • Dat we een school zijn waar iedereen actief meedoet en meehelpt;
 • Dat er onderwerpen zijn waar we als kinderen echt over mee mogen praten;
 • Dat je naar een mediator kan gaan als je een conflict niet zelf kan oplossen. Een mediator kan een juf of meneer zijn of een leerling van groep 5 t/m 8;
 • Wat een commissie is en hoe die werkt, bijvoorbeeld dat een feestcommissie voorstellen doet voor verjaardagen en feestdagen;
 • Hoe je kunt solliciteren voor een plaats in een commissie;
 • Hoe we besluiten wie er in de commissie komt.

Maandag 13 mei starten wij met blok 6 “We zijn allemaal anders”. De lessen zijn gericht op: het leren ontdekken van verschillen en overeenkomsten en over de wijze waarop we met die verschillen om kunnen gaan.

 • In groep 1-2 gaat het om het verkennen van de families van de leerlingen;
 • In groep 3 gaat het over verschillen en overeenkomsten in de klas;
 • In groep 4 staan verschillen en overeenkomsten tussen families centraal;
 • In groep 5 komen verschillen en overeenkomsten in de school aan bod;
 • In groep 6 verschillen en overeenkomsten tussen klasgenoten;
 • In groep 7 gaat het om levens-beschouwingen;
 • In groep 8 wordt onderzocht hoe al deze verschillen een stem krijgen in onze democratische samenleving, en hoe we dat in onze democratische samenleving hebben georganiseerd.

In dit blok willen we de kinderen leren om te gaan met verschillen van mening en verschillen in gewoontes, leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd, sekse en in cultuur. We werken aan acceptatie en waardering ervan. Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. De kinderen leren dat je dit terugziet binnen de eigen families, de klas, de school en de samenleving. Om goed om te kunnen gaan met verschillen moet je er over kunnen praten. Het gaat om luisteren naar de ander, een mening vormen, van mening kunnen veranderen en een eigen mening verdedigen. Op deze manier willen we vooroordelen tegengaan. Door een positieve aanpak ervaren de kinderen verschillen als vanzelfsprekend in plaats van eng of vreemd.
In dit blok gaat het om accepteren, tolerantie en waarderen. Dat zijn geen dingen die je via een lesje kunt overdragen. We geven de lessen daarom in projectvorm, waarbij de kinderen de eigen families en de eigen klas verkennen, interviews afnemen en werkstukken maken over verschillende levensbeschouwingen. De kinderen werken in tweetallen of groepjes en bespreken hun bevindingen met de hele klas.
Naast deze lesactiviteiten is de manier waarop wij als leerkrachten zelf omgaan met overeenkomsten en verschillen erg belangrijk. We proberen zo veel mogelijk acceptatie en waardering uit te dragen van overeenkomsten en verschillen in de eigen groep en de school. We maken kinderen bewust van eventuele vooroordelen en geven duidelijke grenzen aan welk gedrag niet meer kan, d.w.z. welk gedrag haaks staat op de bedoelingen van dit blok.
Wij zetten ons in voor een goede voorbeeldfunctie naar de kinderen.
Met de lessen, onze eigen houding en met ondersteuning van de ouders hebben we er alle vertrouwen in dat iedereen het bij ons op school prettig heeft, omdat “anders zijn mag”.

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op Site van de school www.devreedzameschool.nl of langskomen op school.

Lege batterijen of
oude mobiele telefoons?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 5 juni aanstaande.
Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag 29 mei aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag’

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
13-05 Handelingen 1:1-11 Jezus gaat naar hemel
t/m Handelingen 2:1-13 De heilige Geest
17-05 Handelingen 3:1-10 Genezing van verlamde
20-05 Jona 1:1-3 Jona moet naar Nineve
t/m Jona 1:4-17 Jona in de vis
24-05 Jona 2 Het gebed van Jona
27-05 Jona 3:1-4 Jona gaat naar Ninece
t/m Jona 3:5-10 Nineve bekeert zich
31-05 Jona 4 Een mopperend profeet
03-06 Ester 1 Koningin Wasti verstoten
t/m Ester 2:1-8 Koningin gezocht
07-06 Ester 2:9-18 Ester wordt koningin