BELANGRIJKE DATA

18 mei Hemelvaart: vrij
19 mei Dag na Hemelvaart: vrij
29 mei 2e Pinksterdag: vrij
1 juni RankFestival
2 juni RankFestival
5 juni Start blok 6 De Vreedzame School
6 juni Schoolreisje groep 5 t/m 7
8 juni Peanutbaltoernooi groep 8
9 juni Peanutbaltoernooi groep 8

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Mohammed 11-05 6a
Yenthe 11-05 7a/8a
Jia Shu 12-05 5b
Pieter 13-05 4a/5a
Berrit 14-05 4a/5a
Jochem 18-05 7a/8a
Riley 19-05 7b
Mex 21-05 5b
Tess 22-05 1b/2b
Nathaniel 24-05 7a/8a
Mats 29-05 1b/2b
Tim N. 31-05 3a
Tim V. 31-05 6a
Lees verder...

Welkom op school

Deze maand heten we

 • Jazlyn Varlck – groep 1B
 • Doruk Atabey – groep 6A

van harte welkom!
Wij hopen dat jullie samen met ons een hele fijne tijd bij ons op school mogen hebben.

Rankfestival 2023

Het RankFestival op donderdag 1 en vrijdag 2 juni 2023 komt steeds dichterbij.
In de afgelopen weken is het podium opgebouwd. Dankzij een royale bijdrage van het ouderfonds hebben we ons podium kunnen voorzien van een dempende rubberachtige tegel met daarop een mooie nieuwe vloerbedekking. Het podium ziet er nu fantastisch uit.

In de afgelopen dagen zijn de aanvragen voor de kaarten om het RankFestival binnen gestroomd. We hopen alle verzoeken te kunnen honoreren. Op donderdag 25 mei krijgen de oudste kinderen in een gezin de kaartjes mee naar huis.

Voorafgaande aan de optredens kunnen jullie genieten van een tentoonstelling van beeldende kunst van alle leerlingen van de Rank. In de afgelopen maanden hebben de leerlingen van Antoinette Donkers, een beeldend kunstenaar, drie lessen boetseren gekregen. Jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd om de kunstwerken te komen bewonderen.

Op vrijdag 12 mei is de laatste oefenronde, waarbij de puntjes op de i worden gezet om de optredens nog mooier, leuker, spannender te maken. “Zet je beste beentje voor” aan alle deelnemers.

In de laatste weken gaan we aan de slag met het programma, de presentatie en de muziek. We hebben er nu al zin om, zodat jullie kunnen genieten van onze

De Rankfestivalcommissie
Nikki, Cynthia, Michelle, Monique, Simone, Annemieke

Schoolreis groepen 5 t/m 7

Op dinsdag 6 juni a.s. zullen de leerlingen van de groepen 5 tot en met 7 op schoolreis gaan. Zij gaan die dag naar het Discovery Museum in Kerkrade, waar zij naast een ontdekkingstocht in het museum ook een workshop zullen volgen.
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 en 8 vrij zijn die dag vrij!

Sportdag

Woensdagochtend 28 juni aanstaande organiseren wij weer onze jaarlijkse sportdag op de atletiekbaan bij de Kempen Campus.
Houd u de datum vast vrij om dan te komen helpen? Binnenkort ontvangt u hier via Parro meer informatie over.

TSO (overblijven)

Zoals u waarschijnlijk wel weet is er op De Rank gelegenheid voor uw kinderen om over te blijven. Dat wordt, namens de Medezeggenschapsraad, door de TSO (Tussen Schoolse Opvang) commissie geregeld. De leden van deze commissie zorgen voor de financiën, de roosters en voor de vrijwilligers die de kinderen begeleiden tijdens het overblijven. Enkele jaren geleden waren vrijwel alle vrijwilligers, ouders van kinderen die bij ons op school zaten. Dat aantal is de laatste jaren sterk afgenomen. Momenteel draait de TSO grotendeels op vrijwilligers die geen binding hebben met de Rank.

In de afgelopen jaren is het aantal kinderen dat overblijft sterk gestegen. Het aantal benodigde overblijfouders is daarmee ook gestegen. Gelukkig hebben we het tot nu toe nog steeds rond kunnen krijgen, al vonden we het wel jammer dat het steeds minder vrijwilligers waren die een binding hebben met de Rank. Wij hebben ervaren dat ouders/ verzorgers of andere familieleden die kinderen op de Rank hebben, een meer natuurlijke binding met de kinderen hebben en de cultuur van school sneller aanvoelen. Vandaar dat wij veel waarde hechten aan het zoeken van nieuwe krachten binnen de ouders of andere familieleden van onze kinderen.

Momenteel is er serieus een aanvulling noodzakelijk van het aantal overblijfkrachten. Er dreigt namelijk een structureel tekort te ontstaan. Wanneer we dit niet meer kunnen opvullen, zal de TSO niet meer in deze vorm verder kunnen blijven bestaan. Overstappen op een externe partij zou in dat geval een optie kunnen zijn. Dat betekent wel dat de regeling stukken minder flexibel wordt voor ouders en kind en de kosten voor overblijven een stuk hoger zullen komen te liggen.
Wij willen daarom een dringend beroep doen op u, ouders en verzorgers. Ook kunnen het opa’s, oma’s, tantes, ooms, buren of kennissen zijn. Samen kunnen we ervoor zorgen dat het overblijven en gezellig lunchen op school voor uw kinderen op deze manier voortgezet kan worden zonder dat dit een onredelijke inspanning van u vergt. U kunt ervoor kiezen om éénmaal per week, tot driemaal per week uw hulp in te zetten. Om de week is ook een optie of als invalkracht. De tijd is van 12.00 uur tot ca 13.15-13.30 uur.

U krijgt hiervoor een vrijwilligersvergoeding van 9 euro per keer betaald. Op de dagen dat u, of een ander familielid mee overblijft, betaalt u niet voor uw eigen kind(eren). Rond Kerstmis ontvangt u een leuke bonus en éénmaal per jaar kunt u deelnemen aan een etentje c.q. BBQ.

Nogmaals, het is echt dringend noodzakelijk, maar wij hopen dat wij u er ook van hebben kunnen overtuigen dat het ook echt leuk is om te doen. U maakt uw kind mee in een hele andere setting op school.

Mochten wij uw interesse hebben gewekt, dan kunt u hierover contact opnemen met:
Marie-José Dillen (coördinator)
josedillen@gmail.com
tel: 06-349 531 47

De Rank werkt aan De Vreedzame School!

In blok 5 – “We dragen allemaal een steentje bij” hebben de kinderen geleerd:

 • Dat we een school zijn waar iedereen actief meedoet en meehelpt;
 • Dat er onderwerpen zijn waar we als kinderen echt over mee mogen praten;
 • Dat je naar een mediator kan gaan als je een conflict niet zelf kan oplossen. Een mediator kan een juf of meneer zijn of een leerling van groep 5 t/m 8;
 • Wat een commissie is en hoe die werkt, bijvoorbeeld dat een feestcommissie voorstellen doet voor verjaardagen en feestdagen;
 • Hoe je kunt solliciteren voor een plaats in een commissie;
 • Hoe we besluiten wie er in de commissie komt.

Maandag 5 juni starten wij met blok 6 “We zijn allemaal anders”. De lessen zijn gericht op: het leren ontdekken van verschillen en overeenkomsten en over de wijze waarop we met die verschillen om kunnen gaan.

 • In groep 1-2 gaat het om het verkennen van de families van de leerlingen;
 • In groep 3 gaat het over verschillen en overeenkomsten in de klas;
 • In groep 4 staan verschillen en overeenkomsten tussen families centraal;
 • In groep 5 komen verschillen en overeenkomsten in de school aan bod;
 • In groep 6 verschillen en overeenkomsten tussen klasgenoten;
 • In groep 7 gaat het om levensbeschouwingen;
 • In groep 8 wordt onderzocht hoe al deze verschillen een stem krijgen in onze democratische samenleving, en hoe we dat in onze democratische samenleving hebben georganiseerd.

In dit blok willen we de kinderen leren om te gaan met verschillen van mening en verschillen in gewoontes, leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd, sekse en in cultuur. We werken aan acceptatie en waardering ervan. Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. De kinderen leren dat je dit terugziet binnen de eigen families, de klas, de school en de samenleving. Om goed om te kunnen gaan met verschillen moet je er over kunnen praten. Het gaat om luisteren naar de ander, een mening vormen, van mening kunnen veranderen en een eigen mening verdedigen. Op deze manier willen we vooroordelen tegengaan. Door een positieve aanpak ervaren de kinderen verschillen als vanzelfsprekend in plaats van eng of vreemd.
In dit blok gaat het om accepteren, tolerantie en waarderen. Dat zijn geen dingen die je via een lesje kunt overdragen. We geven de lessen daarom in projectvorm, waarbij de kinderen de eigen families en de eigen klas verkennen, interviews afnemen en werkstukken maken over verschillende levensbeschouwingen. De kinderen werken in tweetallen of groepjes en bespreken hun bevindingen met de hele klas.
Naast deze lesactiviteiten is de manier waarop wij als leerkrachten zelf omgaan met overeenkomsten en verschillen erg belangrijk. We proberen zo veel mogelijk acceptatie en waardering uit te dragen van overeenkomsten en verschillen in de eigen groep en de school. We maken kinderen bewust van eventuele vooroordelen en geven duidelijke grenzen aan welk gedrag niet meer kan, d.w.z. welk gedrag haaks staat op de bedoelingen van dit blok.
Wij zetten ons in voor een goede voorbeeldfunctie naar de kinderen.
Met de lessen, onze eigen houding en met ondersteuning van de ouders hebben we er alle vertrouwen in dat iedereen het bij ons op school prettig heeft, omdat “anders zijn mag”.

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op site van de school, www.devreedzameschool.nl of langskomen op school.

Lees verder...

Kinder Zomer Kampen

Zit jij op de basisschool in groep 3 of hoger? Kom gezellig met ons mee. Tijdens ons zomerkamp kun je lekker spelen in de buitenlucht en het bos, krijg je de beste maaltijden van onze koks voorgeschoteld en breng je vijf nachten in een grote tent door met je (nieuwe) vrienden/vriendinnen. En dat alles voor slechts €100,- incl.
Dit wil je niet missen.

 • Week 1: Woensel-Zuid
  zondag 16 juli – vrijdag 21 juli 2023
 • Week 2: Veldhoven
  zondag 23 juli – vrijdag 28 juli 2023
 • Week 3: Gestel-Strijp
  zondag 30 juli – vrijdag 4 augustus 2023
 • Week 4: Stratum-Tongelre
  zondag 6 augustus – vrijdag 11 augustus 2023
 • Week 5: Jagershoef
  zondag 13 augustus – vrijdag 18 augustus 2023
 • Week 6: Prinsejagt
  zondag 20 augustus – vrijdag 25 augustus 2023

Inschrijven is niet wijkgebonden. Bezoek www.kizoka.nl  voor meer informatie

Lege batterijen of
oude mobiele telefoons?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 7 juni aanstaande.
Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag 31 mei aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag’

In de weken na Pasen lezen we het Bijbelverhaal van Ruth. Zij is een jonge vrouw uit het land Moab. Als haar man overlijdt, besluit Ruth om met haar schoonmoeder Naomi mee te gaan naar Betlehem: een stad waar ze nog nooit geweest is, met een cultuur die ze niet kent. Op de velden van Betlehem sprokkelt Ruth de graankorrels bij elkaar die tijdens het maaien zijn blijven liggen. Daar leert ze Boaz kennen, die familie is van de overleden man van haar schoonmoeder. Het is het begin van een nieuwe toekomst, voor Ruth en voor de familie van haar overleden man.

Het thema dat bij deze verhalen centraal staat is: Voel je thuis! Ruth heeft haar eigen land verlaten, maar mag zich thuis voelen in Betlehem. Het thema ‘voel je thuis’ is op verschillende manieren herkenbaar voor de kinderen. Misschien kennen zij wel iemand, of horen ze verhalen over iemand die op de vlucht is. Kunnen vluchtelingen zich ook een beetje thuis voelen? Ook voor de kinderen zelf zijn er hopelijk plekken waar ze zich thuis kunnen voelen: in het huis (of de huizen) waar ze wonen, maar ook bij opa en oma, op school of bij goede vrienden. De plek waar je je thuis voelt kan soms ook veranderen – bijvoorbeeld door een verhuizing of een verandering in het gezin. Aan de hand van de verhalen kunnen de kinderen daarover ook hun ervaringen delen met elkaar.

Rond Hemelvaart en Pinksteren lezen we de verhalen die bij deze feestdagen horen. Met Hemelvaart wordt verteld dat Jezus veertig dagen na zijn opstanding uit de dood naar zijn Vader in de hemel ging. Zijn leerlingen keken hem na, en waren tegelijk hoopvol: want Jezus had beloofd dat God zijn heilige Geest zou sturen. In de week van Pinksteren horen de kinderen hoe die Geest gekomen is en de leerlingen inspireerde om het verhaal van Jezus verder te vertellen.

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
08-05 Ruth 1-3 Het verhaal van Ruth
t/m Ruth 4:2-12 In de stadspoort
12-05 Ruth 4:13-17 Kleinzoon voor Noömi
15-05
t/m Handelingen Jezus gaat naar
17-05 1:1-11 de hemel
22-05 Handelingen1:12-26 Een nieuwe leerling
t/m Handelingen 2:1-13 Pinksteren
26-05 Handelingen 3:1-10 Genezing van verlamde
30-05 1 Koningen 17:1-6 Elia, de man die bij
t/m God hoort
02-06 1 Koningen 17:7-24 Elia bij vrouw Sarefat
05-06 1 Koningen 18:20-29 De Baälspriesters
t/m 1 Koningen 18:30-40 Elia bidt om vuur
09-06 1 Koningen 18:41-46 De regen komt
Lees verder...