BELANGRIJKE DATA

9 april Studiedag: vrij
10 april Goede Vrijdag: vrij
13 april 2e Paasdag: vrij
20 april Start meivakantie
1 mei Einde meivakantie
5 mei Bevrijdingsdag: vrij
8 mei Buurtveegdag groep 1/2b

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Maeve 02-04 1a/2a
Joshua 03-04 7a
Sofie 04-04 1c/2c
Laura 04-04 8a
Niels 04-04 6a
Thomas 05-04 6a
Joep 05-04 6a
Ryan 06-04 3a
Milly 06-04 4b
Tijn 06-04 4a/5a
Charlsie 08-04 7b/8b
Tim 10-04 3a
Melle 11-04 3a
Ella 11-04 4a/5a
Sofie B. 13-04  4a/5a
Kiran 13-04 4b
Francisco 17-04 7a
Lorenzo 17-04 7a
Roos 18-04 1b/2b
Thijs 18-04 3a
Mikal 21-04 7b/8b
Jens 21-04 1a/2a
Samuël 21-04 1a/2a
Flyn 25-04 3a
Wouter 25-04 4a/5a
Sarah 25-04 6a
Moshe 28-04 3a
Adam 30-04 1c/2c
Celine 05-05 8a
Yaela 05-05 3a
Taavi 05-05 6a
Noren 05-05 4b
Lees verder...

Elke dag kan Pasen zijn

Sta op! Het heeft zin.
Ga de wereld in.
Sta op met elkaar
voor mensen hier en daar.

Elke dag kan Pasen zijn
als wij warmte geven.
Als we opstaan tegen pijn,
opstaan voor het leven.

Elke dag kan Pasen
zijn als wij aandacht geven.
Als wij opstaan voor geluk,
opstaan voor het leven.

Elke dag kan Pasen zijn
als wij liefde geven.
Als we opstaan voor het recht,
opstaan voor het leven.

‘Coronatijd’

Op de persconferentie van 31 maart jl. is het besluit medegedeeld dat de scholen voorlopig tot en met 28 april (in ons geval t/m 3 mei, einde meivakantie) gesloten zullen blijven. Dit betekent dat het thuisonderwijs op afstand gecontinueerd zal worden.
Afgelopen 3 weken hebben wij daar eerste ervaringen mee opgedaan en veel positieve respons op gekregen. Tot aan de meivakantie zullen wij op de ingeslagen weg doorgaan. Daarbij zullen wij ook nadenken over het aanbieden van nieuwe en/of verdiepende lesstof naast de herhalingsstof. We realiseren ons dat dat best een uitdaging is en ook spannend is hoe dit zal uitwerken. Niet iedereen heeft thuis dezelfde mogelijkheden. De groepsleerkrachten zullen daarmee zoveel mogelijk rekening houden en regelmatig beschikbaar zijn voor vragen en opmerkingen.

Voor kinderen van ouders die in een cruciale beroepsgroep werkzaam zijn en die zelf geen mogelijkheid hebben om opvang te regelen zullen wij op school de mogelijkheid blijven bieden om kinderen op te vangen. Uiteraard nemen wij daar nog steeds de richtlijnen van het RIVM in acht (hoesten, verkouden, koorts, minimaal 24 uur klachtenvrij en geen andere gezinsleden met ziekteverschijnselen).
Deze opvang is alleen beschikbaar op reguliere schooldagen en geldt dus niet voor de meivakantie en vrije dagen (studiedag 9 april, Goede Vrijdag 10 april en 2e Paasdag 13 april).

Het besluit impliceert ook dat een aantal geplande activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Helaas geen Paasviering (zie voor een alternatief verderop in dit RankBulletin) en ook geen RankFestival. Hoewel dit laatste feest pas op 13 en 14 mei gepland staat, is de voorbereidingstijd hiervoor nu te kort en vragen andere zaken onze volledige aandacht.

In juni staan er schoolreizen en een schoolkamp gepland. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat die wel doorgaan.
Ook zullen we alles in het werk stellen om onze groepen 8 een mooi afscheid van hun basisschooltijd te laten beleven. Hopelijk kan dat ook met een musical (of iets dergelijks).

Van ouders hebben wij al vele blijken van waardering voor ons werk mogen ontvangen. Van deze kant willen wij ook alle ouders een compliment geven voor de wijze waarop thuis e.e.a. gemanaged moet worden. Veel respect en met de woorden van onze minister-president: houd vol!

Tot slot wens ik u en jullie allen voor nu heel veel gezondheid, geduld en wijsheid in deze onwerkelijke tijd en hoop dat wij elkaar over een tijdje weer op de voor ons gebruikelijke wijze mogen spreken en ontmoeten.

Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Gijs van Vark, directeur.

Tips voor thuisonderwijs

Ouders kampen met kinderen die thuis niet willen leren, het gevoel hebben dat het vakantie is of door hun vader of moeder niet onderwezen willen worden.

Deze tips helpen u mogelijk op weg.

 1. Maak een rooster
  Via school wordt een lesprogramma aangeboden en ook op sociale media zijn voorbeelden van dagprogramma’s en roosters te vinden. Maak voor je eigen thuissituatie een dagprogramma en houd je hier ook aan.
  Voor kinderen is dit herkenbaar en een houvast. U zult snel verschil merken. Zorg ervoor (zeker bij het jonge kind) dat deze roosters lijken op de roosters van school. Weet je bijvoorbeeld welke afbeeldingen er gebruikt worden voor ‘eten en drinken’, ‘muziek’ of ‘buiten spelen’? Print deze dan uit en gebruik ze. Kinderen vinden het zelf ook leuk om hierbij te helpen. Vergeet niet om elke dag een nieuw rooster te maken!
  Leuk om eens een ‘?’ of ‘verrassing’ op het programma te zetten. Hebben de kinderen iets om naar toe te werken.
 2. Verdeel de taken en vertel dat
  Zijn beide ouders genoodzaakt thuis te werken. Adviseer dan een goede verdeling te maken, zodat ouders ook genoeg tijd hebben om zich volledig op het eigen werk te kunnen focussen. Dat scheelt een hoop irritatie voor ouders en maakt het voor kinderen heel duidelijk. ‘Wij verdelen de taken om de twee uur. Dat betekent dat er om de twee uur gewisseld wordt. Na twee uur werken ben ik er echt voor mijn kinderen en het thuisonderwijs. Zijn deze twee uur afgelopen, dan is mijn man aan de beurt. En kan ik mij weer volledig focussen op mijn werk’, aldus een ouder. ‘Ik ben dan zelfs veel productiever merk ik.’ Belangrijk hierbij is dat de kinderen weten dat dit de regels zijn. En dat ouders in de tussentijd ook niet gestoord worden.
 3. Beweeg genoeg
  Lekker bewegen is goed voor de kinderen. In tuin of op het balkon, ook bij slecht weer. Of doe even een korte Energizer. En doe als ouder vooral mee. Ook voor hen is het belangrijk genoeg te bewegen.
 4. Ritme, ritme, ritme
  Begin zoveel mogelijk op een normale tijd met het thuisonderwijs. Kinderen pakken hierdoor (uitgerust) de meeste informatie op. En dit zorgt er ook voor dat ze op tijd klaar zijn. Zo blijft het ritme bestaan.
 5. Maak een vaste schoolplek
  Het creëren van een vaste leerplek zorgt ook voor structuur. Helemaal fijn als je niet elke dag de schoolspullen hoeft op te ruimen, zodat je de volgende dag gewoon weer verder kunt waar je gebleven bent. En laat die schoolplek maar echt ‘eigen’ voelen. Knutselwerkjes aan de muur, een bakje met pennen en boeken in de vensterbank.
 6. Leg niet te veel druk op jezelf en de kinderen
  Het is belangrijk dat ouders onthouden dat ook de kinderen aan deze situatie moeten wennen. Probeer er daarom zo flexibel mogelijk mee om te gaan: werkt een bepaalde methode niet? Maak er vooral geen strijd van. En ben je aan iets niet toegekomen, morgen weer een dag! Je bent geen leerkracht, maar ouder.

Paasviering

Alles staat op z’n kop! Ook de paasviering bij ons op school kan niet doorgaan. Daarom bieden Verus en Kwintessens in de week voor Pasen een online paasviering aan. Op Witte Donderdag – 9 april 2020 – zal er om 09.30 uur een viering voor alle basisscholen online live worden aangeboden. In de viering staan muziek, een verhaal en interactie centraal.
Na de live uitzending is de viering direct als video online beschikbaar en daarmee in te zetten op een tijdstip dat past binnen de eigen les-/thuisplanning.
De link naar de uitzending is: https://start.verus.nl/.

Welkom op school

Deze maand heten we

    • Gijs Konickx – groep 1A
    • Kaho Morishima – groep 1C
    • Révin Greve – groep 1B
    • Kiran Greve – groep 6A

van harte welkom!

Wij hopen dat jullie samen met ons een hele fijne tijd bij ons op school mogen hebben.

Juffrouw Froukje met pensioen

Het is vreemd om via deze weg bekend te moeten maken dat juffrouw Froukje Zwijnenburg op 26 april aanstaande de pensioengerechtigde leeftijd hoopt te bereiken. Doordat de scholen gesloten blijven is donderdag 12 maart jl. de laatste lesdag van haar lange onderwijscarrière geweest.
Wij zullen haar uiteraard niet zomaar laten vertrekken. Op een later moment zal er op gepaste wijze afscheid van haar genomen worden. Te zijner tijd zult u daarover geïnformeerd worden.

Via deze weg wil zij alvast alle ouders heel erg bedanken voor het in haar gestelde vertrouwen.

Cultuurproject De Kunstweken

In maart hebben alle klassen een start gemaakt met het cultuurproject De Kunstweken. Iedere klas heeft meer geleerd over een kunstenaar en is aan de slag gegaan met een eigen kunstwerk in de stijl van deze kunstenaar. Door alle gebeurtenissen is het project tijdelijk gepauzeerd. Als de school weer open is, gaan we verder. Meer informatie over de afronding van het project volgt!

Lege batterijen of
oude mobiele telefoons?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 6 mei aanstaande. Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag 15 april aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag’

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
30-03 Matteüs 26:17-29 De paasmaaltijd
t/m Matteüs 26:30-68 Jezus wordt gevangen
03-04 Matteüs 26:69-75 Petrus kent Jezus niet
06-04 Matteüs 27:11-26 Bij Pilatus
t/m Matteüs 27:33-66 Jezus sterft
10-04 Matteüs 28:1-10 Het graf is leeg
13-04 1 Koningen 1:1-10 Oude koning, nieuwe kon.
t/m 1 Koningen 1:11-37 Salomo wordt koning
17-04 1 Koningen 3:1-15 Salomo vraagt wijsheid
20-04 1 Koningen 3:16-28 Het oordeel van Salomo
t/m 1 Koningen 4:21-34 Salomo’s wijsheid
24-04 1 Koningen 5 Salomo bouwt een tempel
Meivakantie 20-04 t/m 01-05-2020
04-05 1 Koningen 6 Een huis voor God
t/m 1 Koningen 7:1-12 Een huis voor de koning
08-05 1 Koningen 9:1-9 De Heer praat met Salomo
Lees verder...