BELANGRIJKE DATA

6 maart Buurtveegdag groep 6a
25 maart De Grote Rekendag
2 april Schriftelijk verkeersexamen groep 7a en 7b
3 april Buurtveegdag groep 4/5a en 4b

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Pim 05-03 5
Suze 07-03 1a/2a
Sem 07-03 8a
Nout 08-03 3a
Tessa 09-03 6a
Jocelyn 09-03 8a
Jefta 18-03 1b/2b
Jamian 18-03 4a/5a
Luana 19-03 4a/5a
Wouter 26-03 1b/2b
Rosa 28-03 8a
Aditi 01-04 7b/8a
Lees verder...

Welkom op school

Deze maand heten we

  • Daniël Assadourian – groep 1A
  • Sylvie Kielenstijn – groep 1A
  • Ella Bouman – groep 1C
  • Owen Peters – groep 2B
  • Simon van den Boomen – groep 4A

van harte welkom!

Wij hopen dat jullie samen met ons een hele fijne tijd bij ons op school mogen hebben.

Opbrengst Statiegeldactie

In januari en februari zijn er heel veel lege flessen op school ingeleverd. Wekelijks hebben Fem en Rosa, de bedenkers van het plan, de flessen samen met juffrouw Anita ingeleverd bij diverse supermarkten.
De actie heeft uiteindelijk het mooie bedrag van € 93,90 opgeleverd.
In de leerlingenraad zal besproken worden wat er van het bedrag aangeschaft zal gaan worden.
Wij bedankt iedereen die afgelopen weken lege flessen ingeleverd hebben!

Rapporten inleveren

Begin februari hebben alle leerlingen hun 1e rapport van dit schooljaar ontvangen. Gelieve het rapport – wanneer dit nog niet gebeurd is – z.s.m. weer op school in te leveren.

Ontruimingsoefening

In de week van 16 maart aanstaande zal de 2e ontruimingsoefening van dit schooljaar gehouden worden. De groepsleerkrachten zullen met hun klas bespreken hoe te handelen bij deze oefening. Wij hopen uiteraard dat het bij deze oefening mag blijven. Doch mocht het echt een keer nodig zijn, dan weten leerlingen en leerkrachten wat hen te doen staat.

Vergadering MR/SR

Afgelopen 17 februari was er weer een MR/SR-vergadering. Hierbij zijn verschillende onderwerpen besproken. Zo zal er binnenkort een speeltoestel met valondergrond op het schoolplein van de bovenbouw geplaatst worden. Het speeltoestel zelf is bekostigd met een deel van de opbrengst van de sponsorloop die in het najaar gehouden is en de keuze voor het type toestel is gemaakt in samenspraak met de leerlingen van de bovenbouw!

Daarnaast heeft de veiligheidscommissie de school gecontroleerd op waarborging van de veiligheid in en om de lokalen. Gelukkig is het gehele gebouw weer veilig bevonden en dus goedgekeurd.

Voor het nieuwe schooljaar zijn we op zoek naar een nieuw lid voor de oudergeleding van de MR. Daarom zal er op korte termijn een MR verkiezing georganiseerd worden. Binnenkort ontvangen alle ouders/verzorgers een brief met verder informatie hierover en een kandidaatsstellingsformulier.

Ook zoeken we een nieuw lid voor de schoolraad die zich wil gaan richten op communicatie en PR. Ben je goed in schrijven? Vind je het leuk om na te denken over hoe de school op een positieve manier in de publiciteit kan komen? Geef je interesse dan aan bij één van de leerkrachten of stuur een mailtje naar MRDeRankVeldhoven@gmail.com.

Cultuurproject

Deze week gaat onze school van start met een bijzonder cultuurproject: De Kunstweken!
Het doel is om ieder kind op eigen niveau te inspireren tot het maken van een echt kunstwerk. Dat doen we door hen kennis te laten maken met wereldberoemde artiesten en hun werk.

In de groepen 1/2 speelt de kunstenaar Kandinsky de hoofdrol tijdens De Kunstweken. Voor de groepen 3/4/5 is dat Keith Haring, voor groep 6 is dat Joan Mirò en voor de groepen 7/8 is dat Picasso. Nadat de kinderen met ‘hun’ kunstenaar kennis hebben gemaakt, gaan ze in de tekenles zelf aan de slag aan de hand van een uitdagende opdracht.
Om ieders kunstwerk écht de aandacht te geven die het verdient, ontvangen alle deelnemende kinderen gratis een gedrukte kaart van hun eigen werk. Helemaal uniek is dat ze ook een persoonlijk museum op internet krijgen waarvoor ze zelf (met enige hulp van u) familie en vrienden mogen uitnodigen. Uiteraard ontbreekt een museumshop niet; hier kunnen leuke aandenkens worden besteld met de tekening van uw kunstenaar. Net als Van Gogh je eigen schilderij op een mok of placemat, hoe bijzonder is dat?!

Hoe u in de museumshop kunt komen volgt in het volgende RankBulletin. Wij gaan aan de slag met onze kunstwerken!

RankFestival 2020

Het duurt nog even, maar de voorbereidingen voor het RankFestival op donderdag 14 en vrijdag 15 mei zijn al in volle gang.
Voor velen is het RankFestival al een begrip. Twee avonden waarop kinderen, alleen of in een groepje, hun talent laten zien.
Alle kinderen hebben voor de voorjaars-vakantie een uitnodiging gehad om zich in te schrijven voor dit geweldige spektakel waar je kunt stralen met zang, dans, voorlezen, judo, goochelen……….Oneindig veel mogelijkheden. Daarna word je verder geïnformeerd over het RankFestival.
Lijkt het je wat om mee te doen? Ga dan vast aan de slag en denk na welk talent jij graag op het podium wil laten zien. Dit mag alleen maar ook in een groepje.
Wij hopen op een groot aantal inschrijvingen (sluitingsdatum 9 maart).

De Grote Rekendag

Woensdag 25 maart aanstaande doet onze school weer met alle groepen mee aan De Grote Rekendag. De Grote Rekendag wordt ieder jaar georganiseerd en is een dag voor alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek!

Het thema van deze Grote Rekendag is ‘De getallenfabriek’. We hebben maar 10 cijfers (0 t/m 9), maar daarmee kunnen we verder tellen dan het aantal atomen in het heelal…
De leerlingen onderzoeken op hun eigen niveau wat getallen zijn en wat je ermee kunt doen. Het onderliggende doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk!

Kliederkerk

Zondag 15 maart is er weer een nieuwe Kliederkerk!
Het thema is: ‘Sta op’. We gaan door zijn op weg naar Pasen. Dan vieren we de opstanding van Jezus. Het nieuwe leven komt eraan. Maar ‘opstaan’ is breder. We gaan d.m.v. korte toneelstukjes uitbeelden wat het betekent ergens voor ‘op te staan’. Speciaal voor de oudere kinderen hebben we eigen uitdagende knutselactiviteiten.

Ingrediënten
De ingrediënten van een Kliederkerk zijn: ‘Samen ontdekken’, ‘samen vieren’ en ‘samen eten’. We knutselen een uur, vervolgens een korte viering (van een kwartier) en tenslotte gaan we lekker eten met elkaar. Jullie zijn van harte welkom! Samen leren we van elkaar en genieten we van elkaar. Alle generaties samen.

Dus:

  • Thema: ‘Sta op!’
  • Datum: zondag 15 maart (van 16.00 uur tot 18.00 uur)
  • Plaats: Immanuelkerk (Teullandstaat 1, Veldhoven)

Stuur gerust deze mail door aan (groot-)ouders met kinderen. Op www.immanuelkerkveldhoven.nl/kliederkerk zijn ook nog wat foto’s te vinden.

Uitslag tekenwedstrijd Sjors Sportief

Vorige maand heeft u kunnen stemmen op tekeningen voor het Sjors Sportief boekje. De inzending van Aimée uit groep 5 heeft met 42% van de stemmen gewonnen. Gefeliciteerd!
Haar tekening zal op de voorkant van het boekje, dat op 12 maart uitkomt, prijken en zij mag met haar klas een middag gaan zwemmen in D’n Ekkerman.

Voorleeswedstrijd

Ik ben Marloes uit groep 7a. Ik ga jullie wat vertellen over de voorleeswedstrijd.
Ik ben als eerste uit de klas uitgekozen als beste voorlezer.
Daarna was de wedstrijd uit meerdere klassen. Iedereen uit groep 7 of 8 mocht stemmen.  Daar hadden ook de meeste kinderen op mij gestemd. Natuurlijk was ik heel erg blij. Ik mocht toen door naar de voorleeswedstrijd in de Schalm. Uiteindelijk ben ik daar afgevallen. Maar het leukste van de wedstrijd vond ik nog wel dat de mensen er van genoten hebben.

Verkiezingen GMR Veldvest

Donderdag 14 mei 2020 worden er verkiezingen gehouden voor de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) van stichting Veldvest. In de oudergeleding zijn Jacintha de Laat, Willem Bressers en Hans Saris aftredend. Alleen Jacintha de Laat en Willem Bressers stellen zich opnieuw herkiesbaar. De GMR is opzoek naar ouders die zich kandidaat willen stellen voor het lidmaatschap van de GMR.

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) zorgt voor kansen om personeel en ouders te betrekken bij veranderingen op scholen. Personeel en ouders hebben samen invloed op het beleid van Veldvest. De GMR van Veldvest zoekt mensen die de ouders willen vertegenwoordigen, en die zich willen inzetten voor een goede communicatie tussen personeel, ouders en bestuur. Communicatie die duidelijk is, open, transparant en voor iedereen toegankelijk.

Wilt u er samen met ons voor zorgen dat de kwaliteit die Veldvest haar leerlingen, medewerkers en ouders biedt, gewaarborgd blijft? Heeft u de ambitie om daar mee sturing aan te geven? Denkt u te voldoen aan de op de hieronder beschreven profielschets?
Meld u zich dan aan voor de GMR!

Dit kunt u doen door voor 1 april 2020 een mail met uw naam, adres en telefoonnummer te sturen naar gmr@veldvest.nl. Mocht u vooraf inlichtingen willen, kunt u per mail contact met mij opnemen en uw vragen stellen.

Voor uw inzet voor de GMR ontvangt u een vergoeding van € 50, – per vergadering. Tevens biedt de GMR mogelijkheden tot verdere persoonlijke ontwikkeling d.m.v. cursussen over medezeggenschap, financieel beleid en competentiemanagement.

Hopelijk voelt u zich geïnspireerd om te reageren. We zien uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Monique Hovens
Secretaris GMR

Stichting Veldvest
Pastoor Jansenplein 21
5504 BS Veldhoven
E gmr@veldvest.nl
W www.veldvest.nl

Een profielschets
Een GMR-lid toont betrokkenheid bij het onderwijs en de organisatie van Veldvest. Dit betekent dat je als GMR lid “bovenschools” kunt denken, d.w.z. over de school van je kind of over de school waar je werkt heen kunnen kijken. Men moet tevens bereid zijn zoveel tijd vrij te roosteren, dat men minstens 80% van de vergaderingen aanwezig is. Ten aanzien van de verdeling van kennis over de GMR-leden, zien we onder de kandidaten graag iemand met expertise op gebied van financiën zodat er op dit gebied goede vragen gesteld kunnen worden aan het college van bestuur en stafmedewerkers.
Tenslotte verwachten we van de kandidaten een positief-kritische houding in het overleg.

Planning verkiezingen 2020

Voor 1 maart Ouders en personeelsleden op de hoogte stellen van de stand van zaken, vraag om kandidaatstelling en bekendmaking traject
Voor 1 april Belangstellenden stellen zich kandidaat
4 mei 2020 Bekendmaking kandidaten voor GMR aan de MR-en
Vergadering 14 mei 2020 Verkiezingen (19.30-20.00 uur)
Vaststellen uitslag verkiezingen (tijdens de vergadering)
Bekendmaking uitslag aan kandidaten (na telling stemmen)
Voor 1 juni Bekendmaking uitslag aan MR-en, ouders, personeel en CVB
Uitnodiging verkozen leden voor de volgende vergadering van 25 juni 2020.

 

Lege batterijen of
oude mobiele telefoons?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 1 april aanstaande. Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag 25 maart aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag’

Elke ochtend is een klein wondertje. Want hoe donker de nacht ook geweest is, toch komt de zon weer op voor een nieuw begin. In deze weken zingen we een lied waarin dat als volgt verwoord wordt:

De zon komt op en geeft ons licht,
zo brengt de hemel een bericht.
Want na het donker van de nacht
komt altijd weer een nieuwe dag.

Met Pasen horen we het verhaal van de dood van Jezus. Midden op de dag werd het donker in het hele land, en het leek voor de vrienden van Jezus alsof het nooit meer licht zou worden. Maar op de derde dag gebeurde het wonder: De steen voor het graf werd weggerold. Zo liet God zien dat Hij altijd een nieuw begin maakt, zelfs na de donkerste nacht.

We gaan op weg naar Pasen met het thema ‘Wakker worden!’ De verhalen uit de Bijbel schudden mensen wakker. Ze laten zien hoe mooi en hoopvol het leven kan zijn. In de verhalen gebeuren ook nare en verdrietige dingen. Het lijkt haast wel een nachtmerrie. Maar de Bijbel vertelt dat een nachtmerrie nooit het laatste woord heeft. God maakt mensen wakker, zoals Hij ook Jezus wakker riep op de derde dag.

We wensen u en de kinderen alvast een vrolijk Paasfeest!

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
02-03 Matteüs 10:1-11:1 Jezus stuurt leerlingen
t/m Matteüs 13:1-19 De Zaaier
06-03 Matteüs 13:44-52 Koninkrijk van de hemel
09-03 Matteüs 14:13-21 Vijf broden, twee vissen
t/m Matteüs 14:22-33 Jezus loopt over water
13-03 Matteüs 16:13-20 Petrus weet wie Jezus is
16-03 Matteüs 16:21-28 Petrus begrijpt het niet
t/m Matteüs 17:1-13 Verheerlijking op de berg
20-03 Matteüs 17:24-27 De vis met de munt
23-03 Matteüs 18:21-35 Vergeven
t/m Matteüs 19:16-30 Jezus volgen
27-03 Matteüs 21:1-11 De intocht in Jeruzalem
30-03 Matteüs 26:17-29 De paasmaaltijd
t/m Matteüs 26:30-68 Jezus wordt gevangen
03-04 Matteüs 26:69-75 Petrus kent Jezus niet
Lees verder...