BELANGRIJKE DATA

11 april Dode Hoek Actie
12 april Buurtveegdag groep 6b
19 april Koningsontbijt/-spelen
22 april Start meivakantie
3 mei Einde meivakantie
6 mei Hoofdluiscontrole
7 mei Praktisch verkeersexamen groepen 7
8 mei Studiedag: vrij
9 mei Hemelvaart: vrij
10 mei Vrije dag

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Ryan 06-04 7a/8a
Tijn 06-04 7b/8b
Jedidja 08-04 1a/2a
Féline 09-04 3a
Tim 10-04 7a/8a
Melle 11-04 7b/8b
Sofie 13-04 7a/8a
Kiran 13-04 7a/8a
Defne 18-04 1b/2b
Thijs 18-04 7b/8b
Gijs 20-04 4a
Samuël 21-04 5a/6a
Flyn 25-04 7a/8a
Wouter 25-04 7b/8b
Moshe 28-04 7b/8b
Adam 30-04 6b
Lynn 04-05 1a/2a
Noren 05-05 7b/8b
Lees verder...

Welkom op school

Deze maand heten we

  • Levy van Reem – groep 1B

van harte welkom!
Wij hopen dat je samen met ons een hele fijne tijd bij ons op school mag hebben.

Oudertevredenheidspeiling

Vergeet u niet om de online vragenlijst tevredenheid in te vullen? Dinsdag 2 april heeft u daarvoor via Parro een uitnodiging met link ontvangen. De vragenlijst kan in de periode 2 t/m 12 april volledig anoniem ingevuld worden.

Veldhoven Gezond

Van 23 maart t/m 20 april aanstaande staat de gezondheid van alle Veldhovenaren centraal. Gezondheid is meer dan een fit lichaam. Als je beter in je vel zit, heb je minder last van stress, is je weerstand beter en slaap je dieper. Ontspanning, zingeving en fijne contacten zijn ook belangrijk om je prettig te voelen.
Iedereen kan meedoen met diverse activiteiten: workshops, lezingen, testen, informatiegesprekken en proeflessen. Het programma is heel divers.
Ook onze school besteedt in deze periode aandacht aan het thema gezondheid en bewegend leren.
Meer informatie over Veldhoven Gezond is te vinden via de volgende link: https://www.cordaadwelzijn.nl/veldhovengezond

Studiedag

Op woensdag 8 mei aanstaande heeft het team de vierde studiedag van dit schooljaar.
Tijdens deze studiedag zullen er groeps-besprekingen gehouden worden en is er een tussenevaluatie van de groepsplannen.
Tevens zullen wij een vervolg geven aan ons professionaliseringstraject met betrekking tot Meervoudige Intelligentie.
Alle kinderen hebben deze dag vrij.

Schoolreizen

In juni gaan de groepen 1 tot en met 7 op schoolreis. Het duurt nog even, maar toch willen wij u hierbij alvast enige informatie verstrekken over deze schoolreisjes.

Dinsdag 11 juni a.s. gaan de leerlingen van de groepen 1 tot en met 4 op schoolreis. Zij brengen een bezoek aan Hullie Speelboerderij in Uden, waar zij zich de hele dag kunnen vermaken.
De kosten voor deze schoolreis bedragen € 24,50.

Op donderdag 20 juni a.s. zullen de leerlingen van de groepen 5 tot en met 7 op schoolreis gaan. Zij gaan die dag naar het Zooparc in Overloon, waar zij op ontdekkingstocht naar dieren van over de hele wereld zullen gaan.
De kosten hiervan bedragen € 29,50.

  • Donderdag 20 juni zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 4 en 8 vrij!
  • Dinsdag 11 juni zijn de kinderen van de groepen 5 t/m 8 vrij!

Verdere informatie m.b.t. de schoolreizen volgt te zijner tijd.

Vriendelijk verzoek om het bedrag dat voor uw kind(eren) geldt z.s.m. over te maken op rekeningnummer NL71 RABO 0103 4182 37 t.n.v. Stichting Veldvest te Veldhoven.
Wilt u bij de overschrijving de volgende omschrijving vermelden: ‘Schoolreis De Rank’, naam en groep van uw kind(eren).

Schoolkamp

Voor de groepen 8 wordt er van dinsdag 4 juni tot en met vrijdag 7 juni a.s. een schoolkamp georganiseerd. Dinsdag 4 juni gaan zij een dag survivallen op Landgoed De Biestheuvel in Hoogeloon. Op woensdag, donderdag en vrijdagochtend zullen er activiteiten in blokhut “’t Jikt” in Veldhoven georganiseerd worden.
Verdere informatie m.b.t. het schoolkamp volgt te zijner tijd.

De kosten voor dit kamp bedragen € 80,-.

Wij verzoeken u vriendelijk het bedrag dat voor uw kind geldt uiterlijk 31 mei aanstaande over te maken op rekeningnummer NL71 RABO 0103 4182 37 t.n.v. Stichting Veldvest te Veldhoven.
Wilt u bij de overschrijving de volgende omschrijving vermelden: ‘Schoolkamp De Rank’ + naam van uw kind.

RankFestival

We hebben weer veel aanmeldingen gekregen voor het RankFestival, waardoor we twee avonden een mooi vol programma hebben. Alle kinderen van de school oefenen ook een lied in de klassen dus iedereen zal die avond kunnen stralen. Zet de datums donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei maar vast in uw agenda het zullen weer twee mooie avonden worden!

Voor de deelnemende leerlingen zijn er op 10 en 12 april oefenrondes op school onder schooltijd. Deelnemers zet hem op met het voorbereiden voor de optredens, zodat jullie dan al een mooi optreden kunnen laten zien aan de ouders van de commissie.

Afgelopen week zijn de eerste lessen geweest van het cultuurproject. We hebben een kunstenaar gevonden, Nicole Verhoeven, die met de leerlingen in drie lessen een kunstwerk gaat maken. Deze zullen tentoongesteld worden voorafgaand aan het Rankfestival.

We hebben nog schoenendozen nodig om de kunstwerken van de kinderen op te plaatsen. Heeft u deze nog in huis, geef ze mee aan uw kind. Wij zijn er blij mee!

De RankFestivalcommissie
Nikki, Michelle, Nadja, Desiree, Marieke, Annemieke

Lege batterijen of
oude mobiele telefoons?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 8 mei aanstaande.
Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag 17 april aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag’

Elke dag krijgen kinderen opdrachten: van ‘ruim je kamer op’ en ‘maak een werkstuk’ tot ‘let even goed op’. Dat zijn alledaagse opdrachten, waar je vaak niet zo lang over nadenkt. Maar er zijn ook opdrachten die verder gaan. Bijvoorbeeld de opdracht om voor anderen te zorgen. Om je verantwoordelijkheid te nemen of om op een goede manier in het leven te staan. Over dat soort opdrachten gaat het in de verhalen uit de Bijbel. Het zijn opdrachten die op je af komen en waarbij je heel bewust kunt kiezen om het wel of niet te doen. In de verhalen van deze periode zien we daar verschillende voorbeelden van.

Zo horen we over koning David en koning Salomo. Het zijn koningen met een grote opdracht: zij moeten goed zorgen voor mensen, op een manier die past bij God en zijn volk. Beide koningen worden gezien als een held. Maar tegelijk zien we in de verhalen ook hun zwakte. Ze doen dingen verkeerd, ze vergeten hun opdracht om voor mensen te zorgen. Daar worden ze dan op aangesproken; want de verhalen gaan ervan uit dat het beter kan. Rond Hemelvaart en Pinksteren lezen we verhalen over Jezus en zijn leerlingen. Ook die leerlingen krijgen een opdracht: zij gaan verder met het uitdragen en verkondigen van Gods koninkrijk, zoals Jezus het hen heeft voorgedaan. Na Pinksteren lezen we het verhaal van Jona, die op de vlucht gaat voor zijn opdracht.

Misschien is het mooi om ook thuis nog eens door te praten over de verhalen en de thema’s. Dat kan bijvoorbeeld door samen te praten over de vraag: Als jij alle mensen een opdracht zou mogen geven, wat zou dat dan zijn? En welke opdracht zou jij jezelf willen geven?

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
02-04 1 Samuël 16:1-13 David wordt gezalfd
t/m 1 Samuël 16:14-23 David bij Saul
05-04 1 Samuël 17 David en Goliat
08-04 2 Samuël 5:1-16 David wordt koning
t/m 2 Samuël 11 David en Batseba
12-04 2 Samuël 12 Het verhaal van Natan
15-04 1 Koningen 3:1-15 Koning Salomo vraagt
t/m 1 Koningen 3:16-28 Rechtspraak van Salomo
19-04 1 Koningen 6 Salomo bouwt tempel
22-04 1 Koningen 10:1-13 De koningin van Seba
t/m 1 Koningen 10:14-29 De rijkdom van Salomo
26-04 1 Koningen 11:1-13 Salomo doet niet God wil
Week 17 + 18 Meivakantie
Lees verder...