BELANGRIJKE DATA

6 april Paasfeest op school
7 april Goede Vrijdag: vrij
10 april 2e Paasdag: vrij
14 april Buurtveegdag groep 6a
17 april Start blok 5 De Vreedzame School
18 april Eindtoets groep 8
19 april Eindtoets groep 8
20 april Eindtoets groep 8
21 april Koningsontbijt/-spelen
24 april Start meivakantie
27 april Koningsdag
5 mei Bevrijdingsdag
5 mei Einde meivakantie
8 mei Hoofdluiscontrole
9 mei Studiedag: vrij
10 mei Praktisch verkeersexamen groepen 7
14 mei Moederdag
18 mei Hemelvaart: vrij
19 mei Dag na Hemelvaart: vrij

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Ryan 06-04 6a
Milly 06-04 7b
Tijn 06-04 7a/8a
Jedidja 08-04 1a/2a
Féline 09-04 1a/2a
Tim 10-04 6a
Melle 11-04 6a
Ella 11-04 7a/8a
Sofie 13-04 7a/8a
Kiran 13-04 7b
Defne 18-04 1b/2b
Thijs 18-04 6a
Gijs 20-04 3a
Samuël 21-04 4a/5a
Flyn 25-04 6a
Wouter 25-04 7a/8a
Moshe 28-04 6a
Adam 30-04 5b
Yaela 05-05 6a
Noren 05-05 7b
Lees verder...

Paasviering 2023

Tijdens de Paasviering op 6 april aanstaande in de middag staan we stil bij het wonder van ‘De Genezen blinde man’. We hebben van tevoren in de klassen besproken wat we mooi vinden om te zien en dit zal naar voren komen tijdens de viering. Ook vieren we dat Jezus met een ezel kwam. Hij kwam voor ons: voor mij, en voor jou, en voor jou. Want Hij had alles voor ons over. We staan stil bij het feit dat we elkaar moeten helpen. Dat je daar gelukkig van wordt. We vieren dat de steen weg is en Jezus leeft!

Er zullen liederen gezongen worden die passen bij de viering. Na de viering is er voor de kinderen een kleine Paasmaaltijd in de klas. Dit zal een kleine maaltijd zijn en geen vervanging voor ontbijt of lunch. Na de Paasviering zijn de kinderen weer met hun leerkracht in hun eigen lokaal en gaan daar verder de middag voortzetten. Aan het einde van de middag krijgen alle kinderen hun eigen gemaakte happy stone mee. Dit vinden wij passend bij het deel van de viering dat de steen weg is. Happy stones zijn bedoeld om vanuit het hart aan andere mensen te geven/mensen blij te maken. De kinderen nemen allemaal de steen mee naar huis en mogen zelf nadenken aan wie ze deze gaan geven en wie ze dus blij willen maken.

Het team van De Rank en de leden van de Activiteitencommissie wensen jullie allemaal fijne en mooie Paasdagen!

Studiedag

Op dinsdag 9 mei aanstaande heeft het team de vierde studiedag van dit schooljaar.
Tijdens deze studiedag zullen er groeps-besprekingen gehouden worden en is er een tussenevaluatie van de groepsplannen.
Tevens zullen wij een vervolg geven aan ons professionaliseringstraject met betrekking tot Meervoudige Intelligentie.
Alle kinderen hebben deze dag vrij.

RankFestival

Afgelopen donderdag en vrijdag hebben Cynthia, Nikki en Michelle (onze RankFestival commissieleden uit de oudergeleding) de eerste oefenronde gehad en maar liefst 26 optredens beoordeeld. Vele optredens zagen er al veelbelovend en verrassend uit. De eerlijkheid gebiedt te melden dat het merendeel van de optredens nog extra aandacht verdiend. Wij vragen de ouders dan ook om de tops en tips, die de deelnemers donderdag 6 april meekrijgen te gebruiken, om het optreden nog beter en mooier te maken. Al lijkt het RankFestival nog ver weg, de twee maanden die we nog gaan overbruggen, bestaat uit slechts 29 schooldagen en 16 vrije dagen naast het weekenden, kortom: voor we het weten staan onze deelnemers op het podium van het RankFestival. Op vrijdag 12 mei is de 2e oefenronde en moeten een aantal deelnemers hun optreden nogmaals laten zien.

Op vrijdag 14 april ontvangen alle oudste leerlingen een uitnodiging om kaarten te bestellen voor het RankFestival voor donderdag 1 of vrijdag 2 juni. Op deze avonden zullen ook alle kunstwerken, gemaakt door onze leerlingen tijdens ons cultuur-project ten toon worden gesteld. We hopen velen van u te mogen begroeten.

De RankFestivalcommissie
Nikki, Cynthia, Michelle, Simone, Annemieke, Monique

De grote rekendag

Woensdag 29 maart hebben we De Grote Rekendag gevierd.
We zijn gestart met een inleiding op het thema, “De afvalparade”. We hebben foto’s bekeken van kostuums die gemaakt zijn van afval zoals plastic bekers, tassen, oude apparaten en zelfs tandenborstels. Ook hebben we foto’s gezien van kunstwerken die van oude slippers gemaakt worden. Alle foto’s zijn afkomstig uit landen in Afrika.
In alle klassen is daarna gewerkt aan verschillende activiteiten.
In groep 1/2 kwamen ouders gezelschapsspellen spelen. Tellen, vergelijken, ordenen, volgorde en winst/verlies werden geoefend.
In groep 3 en 4 zijn (reken)spelletjes gemaakt van afval. Daarna zijn ze natuurlijk getest!
In groep 5 en 6 is onderzoek gedaan naar sappakjes. Hoeveel water en hoeveel concentraat bevat een pakje? Hoe vol zou de klas komen te staan als we een jaar sappakjes zouden sparen? Hoeveel karton is er nodig voor een pakje? Ook werden houdbaarheidsdata vergeleken en werd er geknutseld met afval.
In groep 7 en 8 is onderzoek gedaan naar verschillende soorten afval. Door middel van een muurkrant of vragenblad zijn de resultaten verwerkt. Een afsluitende quiz testte de kennis en rekenvaardigheden van de leerlingen.
We kijken terug op een leuke en leerzame dag! 

Externe vertrouwenspersoon

Sinds medio maart 2023 heeft stichting Veldvest een nieuwe externe vertrouwenspersoon. Dit vanwege het feit dat onze vorige externe vertrouwenspersoon met pensioen is gegaan.
Mocht u contact willen zoeken met onze externe vertrouwenspersoon, Ingrid Middelkoop, dan kan dat via de onderstaande gegevens:

Schoolreizen

In juni gaan de groepen 1 tot en met 7 op schoolreis. Het duurt nog even, maar toch willen wij u hierbij alvast enige informatie verstrekken over deze schoolreisjes.
Donderdag 15 juni a.s. gaan de leerlingen van de groepen 1 tot en met 4 op schoolreis. Zij brengen een bezoek aan Dierenrijk Europa Mierlo, waar zij zich de hele dag kunnen vermaken.
De kosten voor deze schoolreis bedragen € 22,50.

Op dinsdag 6 juni a.s. zullen de leerlingen van de groepen 5 tot en met 7 op schoolreis gaan. Zij gaan die dag naar het Discovery Museum in Kerkrade, waar zij naast een ontdekkingstocht in het museum ook een workshop zullen volgen.

De kosten hiervan bedragen € 28,50.

 • Dinsdag 6 juni zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 4 en 8 vrij!
 • Donderdag 15 juni zijn de kinderen van de groepen 5 t/m 8 vrij!

Verdere informatie m.b.t. de schoolreizen volgt te zijner tijd.

Vriendelijk verzoek om het bedrag dat voor uw kind(eren) geldt z.s.m. over te maken op rekeningnummer NL71 RABO 0103 4182 37 t.n.v. Stichting Veldvest te Veldhoven. Let op: dit is een nieuw rekeningnummer!

Wilt u bij de overschrijving de volgende omschrijving vermelden: ‘Schoolreis De Rank’, naam en groep van uw kind(eren).

Schoolkamp

Voor groep 8 wordt er van dinsdag 20 juni tot en met vrijdag 23 juni a.s. een schoolkamp georganiseerd. Dinsdag 20 juni gaan zij een dag survivallen op Landgoed De Biestheuvel in Hoogeloon. Op woensdag, donderdag en vrijdagochtend zullen er activiteiten in blokhut “’t Jikt” in Veldhoven georganiseerd worden.
Verdere informatie m.b.t. het schoolkamp volgt te zijner tijd.
De kosten voor dit kamp bedragen € 80,-.

Wij verzoeken u vriendelijk het bedrag dat voor uw kind geldt uiterlijk 31 mei aanstaande over te maken op rekeningnummer NL71 RABO 0103 4182 37 t.n.v. Stichting Veldvest te Veldhoven. Let op: dit is een nieuw rekeningnummer!

Wilt u bij de overschrijving de volgende omschrijving vermelden: ‘Schoolkamp De Rank’ + naam van uw kind.

De Rank werkt aan De Vreedzame School!

In blok 4 – “We hebben hart voor elkaar” hebben de kinderen geleerd, dat ze:

 • hun eigen gevoelens kunnen herkennen;
 • weten wat hen boos maakt en welk gedrag ze dan vertonen;
 • gevoelens zoals boos-zijn mogen hebben, maar dat het er om gaat hoe je er mee omgaat;
 • eerst moeten afkoelen voordat ze over oplossingen kunnen nadenken;
 • weten hoe het voelt om buitengesloten te worden;
 • voor elkaar op moeten komen;
 • enkele klasgenoten beter hebben leren kennen door te vragen naar meningen en gevoelens in een interview;
 • zich in de gevoelens van een ander kunnen verplaatsen.

Op 17 april starten we met de lessen uit blok 5: “We dragen allemaal een steentje bij”.

We willen graag dat de kinderen zich verbonden voelen met de klas en de school.
Dat kan alleen als we kinderen het gevoel geven dat ze ertoe doen. Om dit te bereiken, krijgen de kinderen taken en verantwoordelijkheden.
Binnen de school is afgesproken waarover de kinderen mee mogen denken en beslissen.
Als de kinderen zich betrokken voelen bij de klas en de school, ontstaat een positieve sfeer. Ze zijn dan gemotiveerd om deel te nemen aan wat in de klas gebeurt.
Een van de verantwoordelijkheden van kinderen op onze school is het werken als leerlingmediator. Leerlingmediatoren zijn speciaal opgeleide kinderen uit de bovenbouw. Zij helpen kinderen bij het oplossen van conflicten. Voor de kinderen uit de onderbouw is dat vaak nog nieuw. Daarom presenteren de leerlingmediatoren zich aan de onderbouw en leggen uit hoe een mediatie met leerlingmediatoren werkt. De kinderen in de midden- en bovenbouw weten dat al.
Een steentje bijdragen gaat ook over het uitvoeren van taken binnen de klas en de school. Dat begint bij het uitvoeren van opgedragen taken en mondt uit in het werken met klassencommissies. Bij een opgedragen taak gaat het om een soort corveetaak. De kinderen zijn verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van die taak. Een klassencommissie gaat verder. Een klassencommissie bedenkt zelf wat ze doet, regelt de organisatie en voert uit. Een klassencommissie kan zich bijvoorbeeld bezighouden met de inrichting van de klas.  De klassencommissie presenteert aan de hele klas wat ze gedaan heeft of doet een voorstel.
De leerkracht is uiteraard op de achtergrond aanwezig.

Bij de groepen 1 – 4 zijn de lessen gericht op het:

 • herkennen van boosheid bij jezelf en de ander;
 • leren omgaan met je boosheid;
 • weer goed maken n.a.v. een conflict;
 • leren zoeken naar oplossingen voor een conflict;
 • leren wanneer iets helpen is en wanneer bemoeien;
 • verschil tussen helpen bij een conflict als scheidsrechter en helpen als mediator;
 • leren dat je op school leerlingmediatoren kunt vragen om te helpen wanneer je een conflict hebt.

Bij de groepen 5 – 8 leren de kinderen een eigen bijdrage te leveren aan de groep en aan de school:

 • de kinderen bedenken activiteiten om het voor iedereen nog leuker te maken in de klas en in de school;
 • de kinderen maken een krant voor de ouders over wat ze hebben gedaan voor de klas en voor de school;
 • de kinderen leren het verschil tussen het louter uitvoeren van opdrachten en het zelf bedenken van en meebeslissen over plannen en activiteiten die goed zijn voor de groep.

Tips voor thuis:

 • Neem de tijd om naar het verhaal van uw kind te luisteren als hij/zij een conflict heeft.
 • Bedenk samen oplossingen waar iedereen tevreden over is.
 • Bedenk samen met uw kind een plannetje om het thuis nog gezelliger te maken en spreek af wie wat doet.
 • Laat uw kind(eren) eens meedenken en beslissen over dingen die u wilt gaan doen, bijvoorbeeld het kiezen van de vakantiebestemming, zodanig dat het voor iedereen leuk is.
Lees verder...

Lege batterijen of
oude mobiele telefoons?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag  10 mei aanstaande. Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag 19 april aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag’

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
03-04 Johannes 19:38-42 Jezus wordt begraven
t/m Johannes 20:1-18 Het graf is leeg
07-04 Johannes 20:19-23 Jezus verschijnt aan de leerlingen
11-04 Ruth 1:1-6 Noömi gaat terug
t/m Ruth 1:7-22 Ruth gaat mee
14-04 Ruth 2:1-13 Bethlehem
17-04 Ruth 2:14-23 Boaz zorgt voor Ruth
t/m Ruth 3:1-5 Het plan van Noömi
21-04 Ruth 3:6-18 In de nacht
24-04 1 Koningen 3:1-15 Koning Salomo vraagt
t/m Meivakantie Meivakantie
28-04 1 Koningen 3:16-28 Het oordeel van Salomo
08-05 Ruth 1-3 Het verhaal van Ruth
t/m Ruth 4:1-12 In de stadspoort
12-05 Ruth 4:13-17 Kleinzoon voor Noömi