BELANGRIJKE DATA

8 april Buurtveegdag groep 6b
14 april Paasfeest
15 april Goede Vrijdag: vrij
18 april 2e Paasdag: vrij
20 april Eindtoets groep 8
21 april Eindtoets groep 8
22 april Koningsontbijt
25 april Start meivakantie
6 mei Einde meivakantie
12 mei Studiedag: vrij
19 mei RankFestival
20 mei RankFestival

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Féline 09-04 1a/2a
Tim 10-04 4a/5a
Melle 11-04 4a/5a
Ella 11-04 6a/7a
Sofie 13-04 6a/7a
Kiran 13-04 6b
Thijs 18-04 4a/5a
Gijs 20-04 1a/2a
Jens 21-04 4b
Samuël 21-04 3a
Flyn 25-04 4a/5a
Wouter 25-04 6a/7a
Sarah 25-04 8a
Moshe 28-04 4a/5a
Adam 30-04 4b
Lees verder...

Welkom op school

Deze maand heten we

  • Jedidja Ravensbergen – groep 1A
  • Defne Gimen  – groep 1B
  • Joey Jacob – groep 2A

van harte welkom.

Wij hopen dat jullie samen met ons een hele fijne tijd bij ons op school mogen hebben.

Paasviering

We gaan samen met alle kinderen, op donderdagmiddag 14 april, het Paasfeest vieren in de Plaatse.
Het thema van deze viering is ‘Open je ogen…voor een nieuw begin’. Samen zingen hierover en luisteren naar het Paasverhaal.
Na de viering krijgen de kinderen in de groep een matse (volgens traditie) en drinken.
Dit jaar maken de kinderen zelf een attentie voor Pasen. Deze attentie mogen ze geven aan iemand die een lichtpuntje kan gebruiken of ‘een nieuw begin’ nodig heeft.

Wij zijn blij dat we dit jaar het Pasen samen mogen vieren en dat we onze ogen open mogen houden om, hoe klein dan ook, een nieuw begin (lichtpuntje) te mogen zien.

Koningsontbijt

Ter gelegenheid van de aanstaande verjaardag van onze Koning Willem-Alexander zullen wij op vrijdag 22 april op school de dag starten met een Koningsontbijt. Dit ontbijt wordt geheel verzorgd door Jumbo.
Wilt u hier die dag bij het ontbijt thuis rekening mee houden?
En wilt u uw kind donderdag 21 of vrijdag 22 april een bord en bestek (voorzien van naam) meegeven naar school?

Studiedag

Op donderdag 12 mei aanstaande heeft het team de vierde studiedag van dit schooljaar.
Tijdens deze studiedag zullen er groeps-besprekingen gehouden worden en is er een tussenevaluatie van de groepsplannen.
Alle kinderen hebben deze dag vrij.

RankFestival

De commissie van het RankFestival is blij verrast door het grote enthousiasme bij de leerlingen voor deelname aan ons RankFestival op donderdag 19 en 20 mei 2022. We hebben 52 aanmeldingen mogen ontvangen voor 26 optredens. Fantastisch!!

In de afgelopen week hebben alle deelnemers hun optreden mogen laten zien aan Cynthia Mirani en Nikki Tops. Ze krijgen binnenkort de TOPS, die ze zeker niet moeten veranderen in het optreden en de TIPS om het nog leuker/beter/mooier te maken. Het is belangrijk om het optreden goed in te slijpen, zodat de kinderen er bijna niet meer over na hoeven te denken als ze het uitvoeren. Een helpende hand van de ouder en regelmatige herhaling is hierbij onontbeerlijk. Straks zit er wel een heel groot publiek naar ze te kijken!! Enkele optredens worden opnieuw uitgenodigd onder schooltijd om de act te laten zien. De datum is aangepast i.v.m. de eindtoets voor groep 8 naar vrijdag 22 april. Zorg dat je muziek en attributen meebrengt.

De leerlingen, die de muziek voor hun optreden nog niet hebben ingeleverd, moeten dat z.s.m. doen. Inleveren bij Juf Annemieke of Juf Simone. Zoals bekend 1,5 minuut voor een solo en 3,5 minuut voor een groep. Denk aan het inkorten van de muziek, heb je hulp nodig, laat het weten.

De commissie heeft er veel vertrouwen in, dat het weer een GROOTS Rankfestival zal worden.

Schoolreizen

In juni gaan de groepen 1 tot en met 8 op schoolreis. Het duurt nog even, maar toch willen wij u hierbij alvast enige informatie verstrekken over deze schoolreisjes.

Op donderdag 23 juni a.s. zullen de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 op schoolreis gaan. Zij gaan die dag naar De Beekse Bergen in Hilvarenbeek, waar zij in groepen door het park naar de dieren kunnen kijken, shows gaan bezoeken en kunnen ravotten in de speeltuin.
De kosten hiervan bedragen € 26,50.

Dinsdag 7 juni a.s. gaan de leerlingen van de groepen 1 tot en met 4 op schoolreis. Zij brengen een bezoek aan Speelboerderij De Hooiberg in Bladel, waar zij zich de hele dag kunnen vermaken.
De kosten voor deze schoolreis bedragen € 20,00.

  • Dinsdag 7 juni zijn de kinderen van de groepen 5 t/m 8 vrij!
  • Donderdag 23 juni zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 4 vrij!

Vriendelijk verzoek om het bedrag dat voor uw kind(eren) geldt z.s.m. over te maken op rekeningnummer NL79 INGB 0005 48 62 76 t.n.v. Basisschool “De Rank” te Veldhoven.

Wilt u bij de overschrijving naam van uw kind(eren) en de groep(en) vermelden. En i.v.m. de doorberekening van kosten door de bank graag 1 gezamenlijke overschrijving i.p.v. per kind apart.

Verdere informatie m.b.t. de schoolreizen volgt te zijner tijd.

Schoolkamp

Voor groep 8 wordt er van dinsdag 14 juni tot en met vrijdag 17 juni a.s. een schoolkamp georganiseerd. Dinsdag 14 juni gaan zij een dag survivallen op Landgoed De Biestheuvel in Hoogeloon. En van woensdag t/m vrijdagochtend zullen er activiteiten in blokhut “’t Jikt” in Veldhoven georganiseerd worden.

De kosten voor dit kamp bedragen € 80,-.

Wij verzoeken u vriendelijk het bedrag dat voor uw kind geldt uiterlijk 31 mei aanstaande over te maken op rekeningnummer NL 79 INGB 0005 4862 76 t.n.v. Basisschool “De Rank” te Veldhoven.
Wilt u bij de overschrijving naam van uw kind vermelden.
Verdere informatie m.b.t. het schoolkamp volgt te zijner tijd.

Veldhoven Gezond

Van 4 t/m 24 april aanstaande staat de gezondheid van alle Veldhovenaren centraal. Gezondheid is meer dan een fit lichaam. Als je beter in je vel zit, heb je minder last van stress, is je weerstand beter en slaap je dieper. Ontspanning, zingeving en fijne contacten zijn ook belangrijk om je prettig te voelen.
Iedereen kan meedoen met diverse activiteiten: workshops, lezingen, testen, informatiegesprekken en proeflessen. Het programma is heel divers.
Ook onze school besteedt in deze periode aandacht aan het thema gezondheid en bewegend leren.

Meer informatie over Veldhoven Gezond is te vinden via de volgende link: https://www.cordaadwelzijn.nl/veldhovengezond

KiKa zomerkamp Veldhoven

Voor alle basisschoolkinderen, groep 3 t/m 8, in Veldhoven en omgeving worden er ook in 2022 zes zomerkampen georganiseerd door Stichting KiKa Kinderkampen. Team Veldhoven gaat op kamp van zondag 7 augustus t/m vrijdag 12 augustus.

Een kamp bij KiKa Kinderkampen betekent gegarandeerd een superleuke week samen met +/- 100 kinderen en enthousiaste leiding! Tijdens het kamp slapen we in tenten, doen we veel spellen en speurtochten in het bos en is er voldoende tijd om samen met nieuwe vrienden en vriendinnen te spelen.

Op zondag 24 april is de open dag. Je kan ons dan bezoeken tussen 12.00 tot 16.00 uur op ons kampterrein (Dutmellapad 2, 5691 NN Son).

Lijkt het je leuk om een week mee op kamp te gaan in de zomervakantie? Inschrijven voor kamp Veldhoven kan op www.stichtingkika.nl. De inschrijvingen zijn niet wijk gebonden.
Voor meer informatie of vragen kunt u ook mailen naar info@kikaveldhoven.nl of een kijkje nemen op onze Facebookpagina: www.facebook.com/KinderKampenEindhoven.

Lege batterijen of
oude mobiele telefoons?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 11 mei aanstaande. Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag20 april aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag’

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
04-04 Marcus 10:46-52 Bartimeüs
t/m Marcus 11:1-10 De intocht in Jeruzalem
08-04 Marcus 12:1-12 De oneerlijke oppassers
11-04 Marcus 14:1-11 Vrouw zalft Jezus voeten
t/m Marcus 14:12-25 De laatste maaltijd
15-04 Marcus 16:1-20 De opstanding
19-04 1 Samuël 1 Samuël wordt geboren
t/m 1 Samuël 2:11-26 De zonen van Eli
22-04 1 Samuël 3 De roeping van Samuël
25-04 1 Samuël 8:1-22 Israël wil een koning
t/m 1 Samuël 9:1-16 Saul, de zoon van Kis
29-04 1 Samuël 9:17-10:1 Saul tot koning gezalfd
Week 18: 02-06 mei Vakantie