BELANGRIJKE DATA

8 maart Buurtveegdag groep 5/6a
20 maart De Grote Rekendag
25 maart Start blok 5 De Vreedzame School
28 maart Schriftelijk verkeersexamen groepen 7
28 maart Paasfeest op school
29 maart Goede Vrijdag: vrij
1 april 2e Paasdag: vrij
11 april Dode Hoek Actie
12 april Buurtveegdag groep 6b
17 april Inloopspreekuur Centrum voor Jeugd en Gezin
19 april Koningsontbijt/-spelen

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Suze 07-03 5a/6a
Nout 08-02 3a
James 10-02 3a
Ella 11-02 4a
Maxim 13-02 1a/2a
Jefta 18-02 6b
Luana 19-02 7a/8a
Wouter 26-02 5a/6a
Tom 28-02 1b/2b
Maeve 02-04 5a/6a
Lees verder...

Welkom op school

Deze maand heten we

 • Jonas Da Cunha Rocha – groep 1A
 • Mera Israil – groep 1A
 • Oliver Kauwenberg – groep 1A

van harte welkom!
Wij hopen dat jullie samen met ons een hele fijne tijd bij ons op school mogen hebben.

Rapporten inleveren

Na de voorjaarsvakantie hebben alle leerlingen hun 1e rapport van dit schooljaar ontvangen. Gelieve het rapport – wanneer dit nog niet gebeurd is – z.s.m. weer op school in te leveren.

Ontruimingsoefening

In de week van 11 maart aanstaande zal de 2e  ontruimingsoefening van dit schooljaar gehouden worden. De groepsleerkrachten zullen met hun klas bespreken hoe te handelen bij deze oefening. Wij hopen uiteraard dat het bij deze oefening mag blijven. Doch mocht het echt een keer nodig zijn, dan weten leerlingen en leerkrachten wat hen te doen staat.

De Grote Rekendag

Woensdag 20 maart aanstaande doet onze school weer met alle groepen mee aan De Grote Rekendag. De Grote Rekendag wordt ieder jaar georganiseerd en is een dag voor alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek!

Het thema van deze Grote Rekendag is ‘Gegevens gesnapt’ en is gericht op data en statistiek. Tijdens de Grote Rekendag gaan de kinderen onderzoekend rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. En het is ook nog eens heel leuk!

Paasviering

Wij zijn op weg naar Pasen. Op donderdag 28 maart hebben wij op school een Paasviering. We gebruiken hierbij het prentenboek “Het verhaal van Pasen”. Tijdens de viering wordt dit prentenboek gelezen door kinderen uit de middenbouw en kunnen alle kinderen de prenten zien die hierbij horen.

Daarnaast hebben alle kinderen in de klassen liederen geoefend die hierbij passen. Deze laten we tijdens de viering ook aan elkaar horen. In de klassen wordt er ook door alle kinderen een schilderij gemaakt met als thema geloof, hoop en liefde. Na de viering nemen alle kinderen dit schilderij mee naar huis, dus we verklappen hier verder nog niets over 😉.

Na de viering zal er voor alle kinderen een glaasje drinken en een matze zijn.

Voor iedereen alvast een vrolijk Pasen gewenst!

Namens de Paascommissie,
Herma, Annelies, Nienke, Inge en Patricia.

Prijswinnaars Actie Reflectionday

In de periode 1 december tot en met 21 januari hebben de leerlingen van onze school weer meegedaan aan de actie Reflectionday. Een actie om in de donkere maanden m.b.v. een reflecterend hesje goed zichtbaar te zijn in het verkeer.
Aan deze actie zijn prijzen verbonden die je kunt winnen door in die periode vaak met een hesje aan in het verkeer gefotografeerd te worden.
Dit jaar zijn er op onze school 3 leerlingen in de prijzen gevallen:

 • Ella Bouman
 • Hannah Vossenberg
 • Elianne Vossenberg

Op 8 februari jl. hebben zij uit handen van de wethouder voor mobiliteit en bereikbaarheid van de Gemeente Veldhoven hun prijs in ontvangst mogen nemen.
Van harte gefeliciteerd en ga zo door!

De Rank werkt aan De Vreedzame School!

In blok 4 – “We hebben hart voor elkaar” hebben de kinderen geleerd, dat ze:

 • hun eigen gevoelens kunnen herkennen;
 • weten wat hen boos maakt en welk gedrag ze dan vertonen;
 • gevoelens zoals boos-zijn mogen hebben, maar dat het er om gaat hoe je er mee omgaat;
 • eerst moeten afkoelen voordat ze over oplossingen kunnen nadenken;
 • weten hoe het voelt om buitengesloten te worden;
 • voor elkaar op moeten komen;
 • enkele klasgenoten beter hebben leren kennen door te vragen naar meningen en gevoelens in een interview;
 • zich in de gevoelens van een ander kunnen verplaatsen.

Op 25 maart starten we met de lessen uit blok 5: “We dragen allemaal een steentje bij”.
We willen graag dat de kinderen zich verbonden voelen met de klas en de school.
Dat kan alleen als we kinderen het gevoel geven dat ze ertoe doen. Om dit te bereiken, krijgen de kinderen taken en verantwoordelijkheden.

Binnen de school is afgesproken waarover de kinderen mee mogen denken en beslissen.
Als de kinderen zich betrokken voelen bij de klas en de school, ontstaat een positieve sfeer. Ze zijn dan gemotiveerd om deel te nemen aan wat in de klas gebeurt.
Een van de verantwoordelijkheden van kinderen op onze school is het werken als leerlingmediator. Leerlingmediatoren zijn speciaal opgeleide kinderen uit de bovenbouw. Zij helpen kinderen bij het oplossen van conflicten. Voor de kinderen uit de onderbouw is dat vaak nog nieuw. Daarom presenteren de leerlingmediatoren zich aan de onderbouw en leggen uit hoe een mediatie met leerlingmediatoren werkt. De kinderen in de midden- en bovenbouw weten dat al.
Een steentje bijdragen gaat ook over het uitvoeren van taken binnen de klas en de school. Dat begint bij het uitvoeren van opgedragen taken en mondt uit in het werken met klassencommissies. Bij een opgedragen taak gaat het om een soort corveetaak. De kinderen zijn verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van die taak. Een klassencommissie gaat verder. Een klassencommissie bedenkt zelf wat ze doet, regelt de organisatie en voert uit. Een klassencommissie kan zich bijvoorbeeld bezighouden met de inrichting van de klas.  De klassencommissie presenteert aan de hele klas wat ze gedaan heeft of doet een voorstel.
De leerkracht is uiteraard op de achtergrond aanwezig.

Bij de groepen 1 – 4 zijn de lessen gericht op het:

 • herkennen van boosheid bij jezelf en de ander;
 • leren omgaan met je boosheid;
 • weer goed maken n.a.v. een conflict;
 • leren zoeken naar oplossingen voor een conflict;
 • leren wanneer iets helpen is en wanneer bemoeien;
 • verschil tussen helpen bij een conflict als scheidsrechter en helpen als mediator;
 • leren dat je op school leerlingmediatoren kunt vragen om te helpen wanneer je een conflict hebt.

Bij de groepen 5 – 8 leren de kinderen een eigen bijdrage te leveren aan de groep en aan de school:

 • de kinderen bedenken activiteiten om het voor iedereen nog leuker te maken in de klas en in de school;
 • de kinderen maken een krant voor de ouders over wat ze hebben gedaan voor de klas en voor de school;
 • de kinderen leren het verschil tussen het louter uitvoeren van opdrachten en het zelf bedenken van en meebeslissen over plannen en activiteiten die goed zijn voor de groep.

Tips voor thuis:

 • Neem de tijd om naar het verhaal van uw kind te luisteren als hij/zij een conflict heeft.
 • Bedenk samen oplossingen waar iedereen tevreden over is.
 • Bedenk samen met uw kind een plannetje om het thuis nog gezelliger te maken en spreek af wie wat doet.
 • Laat uw kind(eren) eens meedenken en beslissen over dingen die u wilt gaan doen, bijvoorbeeld het kiezen van de vakantiebestemming, zodanig dat het voor iedereen leuk is.
Lees verder...

Mobiele telefoons en smartwatches

Het gebruik van een mobiele telefoon en/of smartwatch is door leerlingen onder schooltijd, ook tijdens de ochtend- en middagpauzes, niet toegestaan. Met gebruik wordt ook bedoeld het spelen van spelletjes en het maken van foto’s/filmpjes.
Voor binnenkomst dient de mobiele telefoon en/of smartwatch uitgeschakeld te worden en te blijven tot het einde van de schooldag en dient in de daarvoor bestemde bak bij de leerkracht in bewaring te worden geven.
Na schooltijd mag de mobiele telefoon en/of smartwatch pas buiten weer aangezet worden. De school is niet verantwoordelijk voor de mobiele telefoon en/of smartwatch.

Kliederkerk

Zondag 17 maart is er weer een nieuwe Kliederkerk. Het thema is ‘Volg Mijn spoor’.

Je stapt als kind in de voetsporen van je ouders. Dat gaat vanzelf, zeker als je ouders te vertrouwen zijn. Je kunt ook in de voetsporen van je vriendjes stappen. Of die van Jezus. Vertrouwen we Hem? En hoe mooi is het om zelf nieuwe voetsporen te zetten in je leven. Vertrouw je jezelf? Welke weg past bij jouw talenten? Kortom: een prachtig thema!

Eten: Zouden jullie voor het eten weer wat mee kunnen nemen? Wij vonden ‘meebrengen’ een geslaagde opzet. Een mooie vorm van delen.
Start: De inloop van de Kliederkerk is vanaf 15.30 uur. Je kunt dan lekker aan de slag gaan. We hebben ruim de tijd om te knutselen.
Waar: Immanuelkerk, Teullandstraat 1, Veldhoven

De hartelijke groeten van Astrid, Hetty, Lieuwe en Kees

De volgende data van de Kliederkerk zijn:
– Zondag 26 mei 2024
– Zondag 23 juni 2024

Een versuikerd brein leert niet

Eind februari verscheen onderstaand artikel op LinkedIn. Ter overweging delen wij dit met u en eventuele reacties ontvangen wij graag via: rank@veldvest.nl

Stel je eens voor: dertig dagen per jaar geeft een school leerlingen een pilletje waardoor ze zich minder goed kunnen concentreren en lichamelijk onrustig worden… sommige leerlingen krijgen dit pilletje zelfs bijna elke dag.

Een ziekelijk idee?
Toch is het de onderwijspraktijk op verreweg de meeste scholen in Nederland. Dertig jarige klasgenoten per jaar en een broodtrommel met witbrood en zoetbeleg in de pauze. Toen we hier enkele jaren geleden op mijn werkplek iets aan probeerden te veranderen was er veel weerstand. Gaat de school over wat leerlingen eten? Is dat niet de verantwoordelijkheid van ouders? Nu triggert het mij als vader van twee jonge kinderen: ik wil niet dat mijn kind leert dat het, bij een traktatie, normaal is om ‘s ochtends om tien uur chips en snoep te eten. Ook als onderwijsprofessional zie ik het keer op keer gebeuren dat leerlingen een fikse ‘suikerdip’ krijgen nadat het pauze-croissantje met een pakje taxi is genuttigd.

Een versuikerd brein leert niet
Dat het eten van overmatig veel suiker in korte tijd zorgt voor een energiedip, veronderstel ik als bekend. Wat voor mij minder bekend was is dat suiker invloed heeft op het geheugen en daarmee de academische prestaties van leerlingen.

‘Wanneer mensen veel suiker consumeren en vervolgens uitdagende taken proberen op te lossen, zoals wiskundige problemen, zorgt de hypothalamus van de hersenen ervoor dat het lichaam veel cortisol vrijgeeft’. Deze stof, bekend als het stresshormoon, belemmert het schoolse leren. Wanneer de lichamen van kinderen op school worden overspoeld met cortisol, hebben ze moeite om op hun lessen te letten en vinden ze het moeilijk om stil te zitten. Als hun aandacht ergens anders op gericht is, vinden ze het moeilijk om de informatie die ze geleerd hebben vast te houden.’

Ook het televisieprogramma Pointer maakt een alarmerende uitzending over de voeding van leerlingen tijdens schooltijd en concludeert dat bijna de helft van de leraren leerlingen junkfood ziet eten tijdens de lunch.

Dan het RIVM en CBS:
‘Nog niet de helft van de kinderen tot 12 jaar eet voldoende groente en fruit’ en dan tot slot:
‘Negentig (!!) procent van de kinderen in Nederland eet meer suiker dan de WHO aanbeveelt.’

Kinderen slimmer maken
Ik nodig je graag uit voor een gedachte-experiment. Als we stoppen om het vraagstuk over voeding op school te benaderen vanuit het ‘wie-is-verantwoordelijk-perspectief’. In plaats daarvan stellen we onszelf de vraag: doen we er op school alles aan om onze leerlingen slimmer te maken? Op pedagogisch gebied zijn we bezig om routines en de interactie tussen leraren en leerlingen te optimaliseren en op didactisch gebied zorgen zetten we alles op alles om de leerstof over te brengen. Leraren en schoolleiders werken keihard om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van leerlingen. Is het dan logisch om vervolgens het pilletje uit de inleiding toe te dienen? Is het te accepteren dat leerlingen met een ongezonde schoollunch dat pilletje extra vaak krijgen toegediend? Vergroten we daarmee wellicht kansenongelijkheid?

Vergezicht of aan de slag?
De uitzending van Pointer laat mooi zien hoe het óók kan: een gezonde (warme) lunch op school met ingrediënten die het lijf voeden en laten groeien: kansengelijkheid in optima forma. Dat kan een school niet alleen, daar is OCW aan zet. Het vergezicht ontslaat ons wat mij betreft niet van de plicht om ook op schoolniveau aan de slag te gaan.

Zorgen dat leerlingen gezond trakteren stopt niet bij een oproepje in de eerste nieuwsbrief van het schooljaar – het komt aan op een sterke schoolcultuur – zó doen we het hier (niet).

Een schone lei
Het duurt nog even maar het is sneller zomervakantie dan we denken. Een nieuw schooljaar nodigt wellicht uit tot een schone lei. Om een start te maken twee suggesties van mijn hand:

Als we nu eens starten met ongezonde traktaties niet meer onder schooltijd op te eten maar mee naar huis te geven, is dat een geweldige eerste stap: geen suikerdip meer onder schooltijd én een duidelijk signaal naar ouders toe.

De leraar en school trakteren bij feestjes ‘suikerdipvrij’ en we leggen aan ouders uit dat we niet bepalen wat hun kind eet, maar leggen goed uit dat we maar één gezamenlijk doel hebben: hun kind slimmer maken.

Bron: Wouter Siebers, Expertis Onderwijsadviseurs, d.d. 26-02-2024

Lees verder...

Vakantierooster 2024-2025

Herfstvakantie         21-10-2024 t/m 25-10-2024
Kerstvakantie           23-12-2024 t/m 03-01-2025
Voorjaarsvakantie   03-03-2025 t/m 07-03-2025
Goede Vrijdag          18-04-2025
2e Paasdag                21-04-2025
Meivakantie             21-04-2025 t/m 02-05-2025
Koningsdag              27-04-2025
Bevrijdingsdag        05-05-2025
Hemelvaart              29-05-2025 en 30-05-2025
2e Pinksterdag         09-06-2025
Zomervakantie        07-07-2025 t/m 15-08-2025

Bovenstaand rooster geldt voor alle basisscholen in Veldhoven (e.o.) en het rooster volgt niet het landelijke, maar het provinciale advies. Hierdoor wijken vakanties af van de landelijke adviesroosters die vaak op internet te vinden zijn.

Lege batterijen of
oude mobiele telefoons?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 3 april aanstaande.
Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag 27 maart aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag’

Misschien zegt of denkt u het weleens, over een kind of een volwassene in uw omgeving: ‘Kom tot leven!’ Eigenlijk is dat een gekke uitspraak. Want leven, dat doe je of dat doe je niet. Hoe kun je dan tot leven komen? Vaak bedoelen we ermee dat iemand wat meer energie zou kunnen tonen, wat meer inzet om iets te bereiken.
In de Bijbel gaat het ook veel over leven. En dan niet alleen over wel of niet ademhalen: het gaat ook over wat echt leven inhoudt. Toen Jezus op aarde was, vertelde hij over goedheid en geluk, over vertrouwen en verbondenheid. Met die waarden kom je echt tot leven. En het goede nieuws is: God helpt mensen daarbij!

Hoewel Jezus liefde en rechtvaardigheid predikte, kreeg hij zelf te maken met haat en onrecht. Het ging zover, dat hij gedood werd aan het kruis. Maar op de derde dag, zo vertelt het Bijbelverhaal, riep God Jezus opnieuw tot leven. De steen voor het graf werd weggerold. Daarmee werd een nieuw begin gemaakt – niet alleen voor Jezus, maar voor alle mensen die zoeken naar het echte leven. Dat mogen we vieren met Pasen.

Naast de Bijbelverhalen, gesprekssuggesties en werkvormen biedt Kind op Maandag voor deze periode ook een nieuw prentenboek aan met het Bijbelse paasverhaal. In de bovenbouw kunnen de kinderen kennismaken met de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach. Een aantal stukjes van dit beroemde muziekstuk zijn vertaald in kindertaal, zodat kinderen ze goed kunnen volgen.

We hopen op een inspirerende en mooie veertigdagentijd en Pasen!

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
04-03 Matteüs 14:13-21 5 broden en 2 vissen
t/m Matteüs 16:13-28 Petrus kent Jezus
08-03 Matteüs 19:16-26 De rijke man
11-03 Matteüs 20:1-16 Werkers in de wijngaard
t/m Matteüs 22:1-14 Het bruiloftsmaal
15-03 Matteüs 25:14-30 De talenten
18-03 Matteüs 21:1-11 Intocht in Jeruzalem
t/m Matteüs 26:6-16 Jezus wordt gezalfd
22-03 Matteüs 26:17-29 Het laatste avondmaal
25-03 Matteüs 26:30-75 Jezus wordt gevangen
t/m Matteüs 27 Jezus sterft
29-03 Matteüs 28:1-10 Het graf is leeg
02-04 Matteüs 16:1-13 David wordt gezalfd
t/m Matteüs 16:14-23 David bij Saul
05-04 Matteüs 17 David en Goliat
Lees verder...