BELANGRIJKE DATA

12 maart Buurtveegdag groep 5/6a
22 maart Start blok 5 De Vreedzame School
24 maart De Grote Rekendag
31 maart Schriftelijk verkeersexamen groep 7
1 april Paasviering
2 april Goede Vrijdag: vrij
5 april Tweede Paasdag: vrij
9 april Buurtveegdag groep 5b

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Pim 05-03 4a
Kaho 05-03 1a/2a
Suze 07-03 3a
Nout 08-03 4a
Tessa 09-03 7a
Ella 11-03 1b/2b
Jefta 18-03 1b/2b
Luana 19-03 5a/6a
Wouter 26-03 3a
Maeve 02-04 1a/2a
Joshua 03-04 8a
Sofie 04-04 3a
Niels 04-04 7a
Thomas 05-04 7a
Joep 05-04 7a
Ryan 06-04 4a
Milly 06-04 5b
Tijn 06-04 5a/6a
Lees verder...

Welkom op school

Deze maand heten we

 • James Wijnen – groep 1A

van harte welkom!
Wij hopen dat je samen met ons een hele fijne tijd bij ons op school mag hebben.

Aanmelding nieuwe leerlingen

Binnenkort gaan wij starten met de organisatie voor het schooljaar 2021-2022. I.v.m. de groepsindeling van de groepen 1/2 willen wij graag weten welke kinderen gedurende het schooljaar 2021-2022 4 jaar worden en bij ons op school komen. Wanneer u uw zoon/dochter nog niet aangemeld heeft, verzoeken wij u dit z.s.m. te doen. Een inschrijfformulier is op school verkrijgbaar.

Ook is er nog steeds plaats voor nieuwe leerlingen in de andere groepen. Kent u iemand die mogelijk belangstelling heeft voor onze school? Laat hen dan een afspraak met de directie maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en rondleiding door de school.

Rapporten inleveren

Eind februari hebben alle leerlingen hun 1e rapport van dit schooljaar ontvangen. Gelieve het rapport – wanneer dit nog niet gebeurd is – z.s.m. weer op school in te leveren.

Ontruimingsoefening

In de week van 15 maart aanstaande zal de 2e  ontruimingsoefening van dit schooljaar gehouden worden. De groepsleerkrachten zullen met hun klas bespreken hoe te handelen bij deze oefening. Wij hopen uiteraard dat het bij deze oefening mag blijven. Doch mocht het echt een keer nodig zijn, dan weten leerlingen en leerkrachten wat hen te doen staat.

Voorleeskampioen Veldhoven

Maandag 8 februari jl. is in De Schalm de Veldhovense Voorleeswedstrijd gehouden. Vanuit onze school werd Mathilde uit groep 8a als voorleeskampioen afgevaardigd. Nadat iedereen op het grote podium voorgelezen had, maakte de jury bekend dat Mathilde de winnaar van de voorleeswedstijd is geworden. Wij zijn heel trots op haar en wensen haar heel veel succes bij de halve provinciale finale die op 28 maart aanstaande in Goirle houden wordt.

Hieronder volgt een verslag van Mathilde.

Zoals elke voorlezer begon ik aan de laagste traptreden, ik had me ingeschreven in de klas voor de voorleeswedstrijd. Er mochten twee kinderen van groep 7 en groep 8 meedoen aan de wedstrijd van de school, daarom zou er eerst een wedstrijd in de klas zijn. Maar aangezien er maar twee kinderen mee wilden doen, gingen ik en Retag al meteen door naar de schoolfinale. In de schoolfinale waren dus vier kinderen, de kinderen van groep 7 en 8 mochten stemmen op wie ze het beste vonden. Nadat alle stemmen waren geteld was bekend dat ik had gewonnen, door naar de volgende ronde.

Op 8 februari was het zover, ik ging naar de schalm voor de voorleeswedstrijd van Veldhoven. Er waren vijf schoolkampioenen die tegen elkaar streden. Ik kwam binnen in de artiesteningang en ik werd verder geleid naar de kapstokken achter het podium. Toen iedereen er was werd er bekendgemaakt wanneer je mocht voorlezen, ik was de tweede. Daarna mocht je op je plek gaan zitten, de plekken waren op volgorde gezet dus ik zat ook op de tweede plek. De spanning was al enorm opgelopen toen er werd geroepen dat er nog vijf minuten was voordat we online gingen… nog 2 minuten… tien… negen… acht… zeven… zes… vijf… vier…drie… twee… een… toen begon de livestream.

Ik was echt enorm zenuwachtig. De presentator begon met een praatje over wie de jury was en daarna mocht de eerste schoolkampioen gaan voorlezen. Nadat de eerste schoolkampioen voorgelezen had, was ik aan de beurt. Eerst moest ik gaan zitten in de voorleesstoel. Ik begon met het voorstellen van mezelf en van het boek, – ik had een briefje op de achterkant van het boek geschreven zodat ik niks vergat- daarna begon ik met het voorlezen van mijn boek.

Na het voorlezen was ik nog steeds zenuwachtig want de uitslag moest nog komen. Ik moest de spanning nog even inhouden want eerst mochten de andere drie nog voorlezen.

Nadat iedereen had voorgelezen moest de jury jureren over wie er won, intussen deden wij bingo. We kregen allemaal een kaartje met vakjes waarin namen van boeken en schrijvers, daarna werd er elke keer een balletje opengemaakt met daarin namen. Je mocht de namen niet zien. Er werd wel een foto laten zien of een stukje voorgelezen van een boek.

Toen kwam de jury, het was zover, ze gingen vertellen wie de winnaar was. Eerst begonnen ze met iedereen een complimentje te geven. Daarna werd de winnaar bekend, ik was de winnaar, ík! De jury ging nog vertellen waarom ze mij hadden gekozen.

Ze zeiden dat het verhaal bij mij echt bleef hangen en dat ze daarom mij hadden gekozen. Ik was natuurlijk heel erg blij en na de livestream werd er nog een foto gemaakt voor de krant en daarna ging ik naar school. Daar werd ik hartelijk ontvangen, op naar de volgende ronde.


Lees verder...

RankFestival

We zijn blij verrast met het enthousiasme bij de leerlingen voor deelname aan het RankFestival op donderdag 27 en 28 mei.
Vorige week hebben we 44 aanmeldingen mogen ontvangen voor 22 optredens. Fantastisch!!

Deze week hebben alle deelnemers een uitnodiging gekregen voor de eerste oefenmomenten op 11 en 12 maart. Onder de deskundige leiding van Cynthia Mirani en Nikki Tops mogen de leerlingen hun optreden laten zien en horen en krijgen ze TOPS en TIPS om het nog leuker/beter/mooier te maken.
De muziek, die nodig is voor het optreden wordt op een usb-stick aangeleverd, uiterlijk vrijdag 5 maart om 12.15 uur in groep 1/2b (1,5 minuten voor een solo, 3,5 minuut voor een groep). Wij wensen iedereen veel succes bij de voorbereidingen voor de optredens.

De commissie heeft er veel vertrouwen in dat het weer een fantastisch RankFestival zal worden.
Op het podium of anders, we zullen zien!

Scoor een boek!

Scoren kun je overal! Met die gedachte voeren de Bibliotheek Veldhoven, Brede School Veldhoven en PSV Foundation dit schooljaar een uniek leesbevorderingsprogramma uit: Scoor een Boek! Het programma verbindt lezen en sport door profvoetballers in te zetten als rolmodellen. PSV-spelers Nurija van Schoonhoven en Marco van Ginkel zijn deze editie de ambassadeurs van Scoor een Boek! in Veldhoven. Zij motiveren de leerlingen om zoveel mogelijk leuke boeken te scoren.

Ook de groepen 5 en 6 op onze school doen mee met dit programma. Enige weken geleden hebben zij een filmpje opgenomen met als opdracht te laten zien waarom lezen en bewegen zo belangrijk en leuk is. Met hun filmpje hebben zij de scholenwedstrijd gewonnen. Gefeliciteerd!

Het filmpje is te bekijken via de volgende link: https://youtu.be/lRaQHivqCy8

De Grote Rekendag

Woensdag 24 maart aanstaande doet onze school weer met alle groepen mee aan De Grote Rekendag. De Grote Rekendag wordt ieder jaar georganiseerd en is een dag voor alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek!

Het thema van deze Grote Rekendag is ‘Op rekenreis!’. Tijdens de Grote Rekendag gaan de kinderen onderzoekend rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. En het is ook nog eens heel leuk!

De Rank werkt aan De Vreedzame School!

In blok 4 – “We hebben hart voor elkaar” hebben de kinderen geleerd, dat ze:

 • hun eigen gevoelens kunnen herkennen;
 • weten wat hen boos maakt en welk gedrag ze dan vertonen;
 • gevoelens zoals boos-zijn mogen hebben, maar dat het er om gaat hoe je er mee omgaat;
 • eerst moeten afkoelen voordat ze over oplossingen kunnen nadenken;
 • weten hoe het voelt om buitengesloten te worden;
 • voor elkaar op moeten komen;
 • enkele klasgenoten beter hebben leren kennen door te vragen naar meningen en gevoelens in een interview;
 • zich in de gevoelens van een ander kunnen verplaatsen.

Op 22 maart starten we met de lessen uit blok 5: “We dragen allemaal een steentje bij”.
We willen graag dat de kinderen zich verbonden voelen met de klas en de school.
Dat kan alleen als we kinderen het gevoel geven dat ze ertoe doen. Om dit te bereiken, krijgen de kinderen taken en verantwoordelijkheden.

Binnen de school is afgesproken waarover de kinderen mee mogen denken en beslissen.
Als de kinderen zich betrokken voelen bij de klas en de school, ontstaat een positieve sfeer. Ze zijn dan gemotiveerd om deel te nemen aan wat in de klas gebeurt.
Een van de verantwoordelijkheden van kinderen op onze school is het werken als leerlingmediator. Leerlingmediatoren zijn speciaal opgeleide kinderen uit de bovenbouw. Zij helpen kinderen bij het oplossen van conflicten. Voor de kinderen uit de onderbouw is dat vaak nog nieuw. Daarom presenteren de leerlingmediatoren zich aan de onderbouw en leggen uit hoe een mediatie met leerlingmediatoren werkt. De kinderen in de midden- en bovenbouw weten dat al.
Een steentje bijdragen gaat ook over het uitvoeren van taken binnen de klas en de school. Dat begint bij het uitvoeren van opgedragen taken en mondt uit in het werken met klassencommissies. Bij een opgedragen taak gaat het om een soort corveetaak. De kinderen zijn verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van die taak. Een klassencommissie gaat verder. Een klassencommissie bedenkt zelf wat ze doet, regelt de organisatie en voert uit. Een klassencommissie kan zich bijvoorbeeld bezighouden met de inrichting van de klas.  De klassencommissie presenteert aan de hele klas wat ze gedaan heeft of doet een voorstel.
De leerkracht is uiteraard op de achtergrond aanwezig.

Bij de groepen 1 – 4 zijn de lessen gericht op het:

 • herkennen van boosheid bij jezelf en de ander;
 • leren omgaan met je boosheid;
 • weer goed maken n.a.v. een conflict;
 • leren zoeken naar oplossingen voor een conflict;
 • leren wanneer iets helpen is en wanneer bemoeien;
 • verschil tussen helpen bij een conflict als scheidsrechter en helpen als mediator;
 • leren dat je op school leerlingmediatoren kunt vragen om te helpen wanneer je een conflict hebt.

Bij de groepen 5 – 8 leren de kinderen een eigen bijdrage te leveren aan de groep en aan de school:

 • de kinderen bedenken activiteiten om het voor iedereen nog leuker te maken in de klas en in de school;
 • de kinderen maken een krant voor de ouders over wat ze hebben gedaan voor de klas en voor de school;
 • de kinderen leren het verschil tussen het louter uitvoeren van opdrachten en het zelf bedenken van en meebeslissen over plannen en activiteiten die goed zijn voor de groep.

Tips voor thuis:

 • Neem de tijd om naar het verhaal van uw kind te luisteren als hij/zij een conflict heeft.
 • Bedenk samen oplossingen waar iedereen tevreden over is.
 • Bedenk samen met uw kind een plannetje om het thuis nog gezelliger te maken en spreek af wie wat doet.
 • Laat uw kind(eren) eens meedenken en beslissen over dingen die u wilt gaan doen, bijvoorbeeld het kiezen van de vakantiebestemming, zodanig dat het voor iedereen leuk is.
Lees verder...

Lege batterijen of
oude mobiele telefoons?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 7 april aanstaande. Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag 31 maart aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag’

Het is de veertigdagentijd, de periode waarin we toeleven naar het Paasfeest. Dat doen we met verhalen over Jezus en de mensen die hij tegenkomt. Het thema dat Kind op Maandag daarbij gekozen heeft is: Het wordt licht.

Er zijn in het leven heel veel dingen die je niet zeker kunt weten. Ook kinderen herkennen dat. Of je een toets goed gemaakt hebt, of een vakantie leuk wordt, maar ook of je zieke oma of opa weer beter wordt – je weet het niet altijd zeker. Toch zijn er ook dingen die we echt zeker kunnen weten. De bijbel vertelt daarover. En het eerste dat genoemd wordt, is het licht. In het verhaal van de schepping maakt God eerst het licht. En tot de dag van vandaag mogen wij erop vertrouwen, dat het elke dag weer licht zal worden. Nogal logisch, zou je kunnen zeggen.
Maar toch… Als er iets heel ergs gebeurt, kun je het gevoel hebben dat het donker is. Dan twijfel je misschien of het ooit weer licht wordt in je leven. Met Pasen vieren we dat dat toch altijd gebeurt, zelfs over de grenzen van de dood heen. Het kan nooit zo donker zijn dat het niet meer licht wordt.
In de verhalen van deze periode horen we hoe Jezus licht brengt voor mensen die hij tegenkomt. Maar we horen ook hoe het donker wordt voor hemzelf, als hij gearresteerd wordt en later zelfs gekruisigd. Als Jezus sterft, wordt het helemaal donker in het land. Maar op de paasmorgen horen we toch hoe het licht uiteindelijk overwint.

Een goede veertigdagentijd gewenst, en alvast een mooi paasfeest!

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
22-02 Lucas 7: 11-17 De jongen uit Naïn
t/m Lucas 7:36-50 Vrouw die Jezus zalfde
05-03 Lucas 8:4-15 De Zaaier
08-03 Lucas 8:40-56 Het dochtertje van Jaïrus
t/m Lucas 9:10-17 5 broden en 2 vissen
12-03 Lucas 9:18-27 Petrus weet wie Jezus is
15-03 Lucas 9:28-36 Verheerlijking op berg
t/m Lucas 10:25-37 Barmhartige Samaritaan
19-03 Lucas 10:38-42 Maria en Marta
22-03 Lucas 18: 9-14 Farizeeër en de tollenaar
t/m Lucas 19:28-48 Intocht in Jeruzalem
26-03 Lucas 22:1-23 De laatste maaltijd
29-03 Lucas 23 Jezus wordt gekruisigd
t/m Lucas 24:1-12 Het graf is leeg
02-04 Lucas 24:13-35 De Emmaüsgangers
05-04 Ezra 1:1-11 Besluit van koning Cyrus
t/m Ezra 3:1-13 Offers en fundamenten
09-04 Ezra 4:1-24 Tegenstanders
Lees verder...