BELANGRIJKE DATA

7 februari Buurtveegdag groep 7a
10 februari Uitreiking 1e rapport
11 februari 10-minutengesprekken
12 februari 10-minutengesprekken
17 februari Start blok 4 De Vreedzame School
21 februari Carnaval
24 februari Start voorjaarsvakantie
28 februari Einde voorjaarsvakantie
2 maart Hoofdluiscontrole
6 maart Buurtveegdag groep 6a

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Nada 06-02 6a
Julietta 06-02 4b
Karin 06-02 4a/5a
Stefan 07-02 8a
Samuel 12-02 3a
Rosalie 12-02 1c/2c
Fiona 14-02 1c/2c
Maxime 18-02 6a
Pepijn 19-02 8a
Eline 20-02 4a/5a
Ronin 20-02 1c/2c
Jamie 21-02 1b/2b
Pascale 22-02 8a
Tara 23-02 4a/5a
Ian 24-02 1c/2c
Saar 27-02 4a/5a
Iza 03-03 7b/8b
Lees verder...

Welkom op school

Deze maand heten we

 • Merel van Boerdonk – groep 1B
 • Quinn van den Nieuwenhoff – groep 1B

van harte welkom!
Wij hopen dat jullie samen met ons een hele fijne tijd bij ons op school mogen hebben.

Aanmelding nieuwe leerlingen

Binnenkort gaan wij starten met de organisatie voor het schooljaar 2020-2021. I.v.m. de groepsindeling van de groepen 1/2 willen wij graag weten welke kinderen gedurende het schooljaar 2020-2021 4 jaar worden en bij ons op school komen. Wanneer u uw zoon/dochter nog niet aangemeld heeft, verzoeken wij u dit z.s.m. te doen. Een inschrijfformulier is op school verkrijgbaar.

Ook is er nog steeds plaats voor nieuwe leerlingen in de andere groepen. Kent u iemand die mogelijk belangstelling heeft voor onze school? Laat hen dan een afspraak met de directie maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en rondleiding door de school.

Oudertevredenheidspeiling

Binnen de stichting Veldvest, waartoe onze school behoort, werken we samen om tot de beste kwaliteit van onderwijs te komen. We willen u de gelegenheid geven de mate van tevredenheid aan ons kenbaar te maken. Wij kunnen ons beleid mede daarop afstemmen.

U ontvangt volgende week een mail, waarin u uitgenodigd wordt om binnen een bepaalde periode van twee weken de vragenlijst oudertevredenheidspeiling via het ouderportal van ParnasSys, in te vullen. Mocht u niet meer kunnen inloggen in het ouderportal, dan kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen via rank@veldvest.nl.

Samen met andere actuele gegevens die we verzameld hebben, zullen schoolleiding en het team bepalen welke verbeter-/of veranderpunten aangepakt zullen worden in de komende periode. Deze bevindingen zullen besproken worden in de Medezeggenschapsraad, daarna zullen we alle ouders via het RankBulletin op de hoogte brengen.

Periodieke peilingen van tevredenheid hebben een structurele plek in de planning.
Om een representatief beeld te krijgen van onze school, is het van belang dat u allen deelneemt aan deze tevredenheidspeiling.

Carnaval

Op vrijdag 21 februari vieren we ons jaarlijkse carnavalsfeest op school.
We hanteren de normale schooltijden. Iedereen mag verkleed komen deze dag.
Tot half 11 zijn de kinderen in de eigen groep, daar worden carnavaleske groepsactiviteiten georganiseerd. De activiteitencommissie zorgt in die tijd voor een lekker hapje en een drankje.
Voor de pauze van half 11 kunnen de kinderen hun normale pauzehap of drinken mee nemen.
Vanaf kwart voor 11 vieren alle groepen gezamenlijk carnaval in de Plaatse en de Brink en kunnen leerlingen diverse activiteiten in verschillende klassen doen.”

Elk jaar willen kinderen spullen mee naar school nemen passend bij hun outfit. Toch vragen wij u met klem om (klapper)pistolen en zwaarden thuis te laten. Zo voorkomen we dat het ongewild mis kan gaan.
Ook het meebrengen van spuitbussen en confetti is niet toegestaan. Geef uw kind liever serpentines mee.

Om kwart over 12 zijn we uitgehost en start voor iedereen de carnavalsvakantie. Alle kinderen sluiten deze dag af in de eigen klas.
De commissie wenst iedereen een gezellige carnaval toe.

Feest in groep 3!

Afgelopen woensdag was het feest in groep 3!
Met een heus “Letterfeest” hebben de kinderen gevierd dat zij alle letters van het letterbord hebben geleerd. Dit is een heel speciale gelegenheid, je leert de letters immers maar één keer in je leven!
In tweetallen gingen de kinderen in de school op zoek naar kaartjes van de letterspeurtocht. Met bepaalde letters kon uiteindelijk een zin gepuzzeld worden. In de klas werd gewerkt aan een eigen letterpet, vergelijkbaar met de vertelpet van de opa van Kim uit onze boeken. De pet had een propellor en een klep, en was versierd met letters.
Aan het einde van de ochtend was er een officiële diploma-uitreiking waar ook papa’s en mama’s bij mochten zijn. Met de vertelpetten op werden de kinderen onder luid applaus verwelkomd. Meneer Martijn van Bibliotheek Veldhoven kwam de diploma’s uitreiken. Nu de kinderen alle letters kennen, kunnen ze verder met het lezen van boeken en tijdschriften. Veel leesplezier gewenst!

De Rank werkt aan De Vreedzame School!

In blok 3 – ‘We hebben oor voor elkaar’ hebben de kinderen geleerd:

 • Dat het belangrijk is om duidelijk te zeggen wat je bedoelt; dat voorkomt onnodige conflicten.
 • Goed naar elkaar te luisteren en samen te vatten. Je laat dan zien of je de ander goed begrepen hebt.
 • Dat mensen op verschillende manieren naar dingen kijken. We noemen dit het hebben van verschillende gezichtspunten.
 • Dat komt omdat we verschillende ervaringen, verschillende gevoelens hebben en uit verschillende gezinnen komen. Verschillende gezichtspunten kunnen soms conflicten veroorzaken.

Op maandag 17 februari aanstaande starten we met blok 4: ‘We hebben hart voor elkaar’.

Dit blok gaat over gevoelens. Om kunnen gaan met gevoelens is van groot belang voor een positief klimaat in de klas en in de school.
De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen “hart voor elkaar“ hebben, d.w.z. dat ze met respect omgaan met elkaar. Dat gaat gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens van anderen te verplaatsen.
Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten positief op te lossen.
Om met elkaar over gevoelens te praten, is het van belang dat de kinderen zich veilig voelen in de groep; tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de veiligheid in de groep. Er ontstaat een vertrouwde sfeer.
We hebben het over gevoelens als boosheid en verdriet. We bespreken wat het betekent als iemand wordt buitengesloten. De kinderen leren herkennen wat hen boos maakt en hoe ze hun boosheid uiten. Ze leren dat “afkoelen” belangrijk is om een conflict te kunnen oplossen.

Verder gaat het in blok 4 over blij zijn, tevreden zijn, over opkomen voor elkaar.
De lessen gaan over dingen die je leuk vindt en waar je blij van wordt. Aan het eind van blok 4 bedenken de kinderen een les, die voor iedereen leuk is. Ze bereiden de les zo veel mogelijk zelf voor en verzorgen de les. Na afloop staan de kinderen stil bij de vraag of iedereen een leuke les heeft gehad en worden zo mogelijk afspraken voor een volgende keer gemaakt.

We leren de kinderen dat ze mogen “passen”.
Op school wordt het steeds “gewoner” om over gevoelens te praten; in het begin is het vaak nog onwennig. Uiteraard houden we er rekening mee dat niet elk kind even gemakkelijk over zijn of haar gevoelens praat. We willen kinderen de ruimte geven om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt willen.

De lessen zijn gericht op:

 • Het besef dat iedereen gevoelens heeft.
 • Het herkennen en benoemen van gevoelens.
 • Dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen verschillende gevoelens kunnen oproepen.
 • Elkaar vertellen over hoe je je voelt en kunnen zien hoe anderen zich voelen.
 • Het mogen hebben van gevoelens als boosheid of angst; het gaat erom hoe je ermee omgaat.
 • Het nadenken waar je boos van wordt en welk gedrag je dan vertoont.
 • Eerst afkoelen als je boos bent, anders kan je niet nadenken over een oplossing.
 • Het nadenken over buitensluiten als vorm van pesten en wat dat met je doet.
 • Het nadenken wat je kunt doen als iemand zich in de groep niet prettig voelt.
 • Hoe je het voor elkaar kunt opnemen.
 • Hoe je het met elkaar leuk kan hebben.
 • Het samen bedenken en verzorgen van een les die iedereen leuk vindt.

Tip voor thuis
Geef uw kind eerst de gelegenheid om af te koelen voordat u een conflict gaat uitpraten.
Bespreek wat je kunt doen als je boos bent:

 • gemeen terugdoen,
 • de ander zijn zin geven, je terugtrekken,
 • weten wat je wilt, rekening houden met wat je zelf wilt en wat de ander wilt.

Stimuleer de laatste manier; dat heeft de grootste kans op een positieve oplossing.

Lees verder...

Informatiebijeenkomst Korein peuterwerk

 • Wat is peuterwerk?
 • Hoe wordt er gewerkt?
 • Voor wie is peuterwerk?

Donderdag 13-02-2020
Tijd: 10.30-12.15 uur (inloop vanaf 10.15 uur met koffie en thee)

Peuterwerk is voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Korein Eikebeek biedt vier ochtenden in de week peuterwerk aan.
Op deze ochtenden staat plezier voorop en daarnaast werken wij volgens het VVE-principe. Dit betekent dat wij de ontwikkelingslijnen van de peuters volgen en hiermee zorgen dat uw kind in een doorgaande lijn instroomt op de basisschool.
Op deze bijeenkomst laten wij u met behulp van beelden en materialen zien hoe onze werkwijze er uitziet.

Aanwezig zijn: pedagogische professionals, contactpersoon Zuidzorg, contactpersoon basisschool De Rank, contactpersoon van Centrum Jeugd en Gezin en een ouder die haar ervaringen van onze werkwijze aan u gaat vertellen.
Er is iemand aanwezig die alle uitleg in het Engels zal vertalen.

Voor kinderen tot 4 jaar is er tijdens de informatieochtend opvang aanwezig. Hiervoor dient u zich dan voor 11 februari aan te melden via dit emailadres: Eikebeek@korein.nl.

Adres: Korein, Eikebeek 2, Veldhoven (in basisschool De Rank, in de wijk Cobbeek)
Tel. Nr.  06- 10744199

Kinderuniversiteit

Wij nodigen jullie graag uit voor de eerste Kinderuniversiteit van Tilburg University in 2020. Deze staat gepland op woensdag-middag 12 februari van 15.00 – 16.00 uur. Het college is voor alle kinderen die in groep 6 t/m 8 van de basisschool zitten, samen met een ouder/begeleider.

Tijdens de kinderuniversiteit krijgen kinderen les van een hoogleraar van Tilburg University, steeds over een ander thema. Zo maken zij op een leuke manier kennis met wetenschap en de universiteit. Meer info over de Kinderuniversiteit vind je hier.

Thema 12 februari: ‘Samen slim’ door professor Stephan Hollander
Twee weten meer dan één, wordt er wel gezegd, maar is dat altijd het geval? Wanneer is het beter een groepsbeslissing te nemen? Professor, econoom Stephan Hollander neemt de kinderen mee naar zijn onderzoeksgebied.

Datum: woensdagmiddag 12 februari
Tijd: 15.00 – 16.00 uur
Locatie: de Aula van Tilburg University (gebouw Cobbenhagen)

Deelname is gratis, wel graag vooraf aanmelden.

Aanmelden voor dit college
Met hartelijke groeten,
Tilburg University Junior

Vakantierooster 2020-2021

Herfstvakantie        19-10-2020 t/m 23-10-2020
Kerstvakantie          21-12-2020 t/m 01-01-2021
Voorjaarsvakantie  15-02-2021 t/m 19-02-2021
Goede Vrijdag         02-04-2021
2e Paasdag               05-04-2021
Koningsdag             27-04-2021
Meivakantie            03-05-2021 t/m 14-05-2021
Bevrijdingsdag       05-05-2021
Hemelvaart             13-05-2021 en 14-05-2021
2e Pinksterdag       24-05-2021
Zomervakantie      26-07-2021 t/m 03-09-2021

Bovenstaand rooster geldt voor alle basis-scholen in Veldhoven (e.o.) en het rooster volgt niet het landelijke, maar het provinciale advies. Hierdoor wijken vakanties af van de landelijke adviesroosters die vaak op internet te vinden zijn.

Lege batterijen of
oude mobiele telefoons?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 4 maart aanstaande. Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag 19 februari aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag’

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
03-02 Matteüs 6:25-34 Wees niet bezorgd
t/m Matteüs 7:24-27 Het huis op de rots
07-02 Matteüs 8:5-13 De zieke knecht
10-02 Matteüs 8:23-27 De storm op het meer
t/m Matteüs 8:28-34 Twee bezetenen
14-02 Matteüs 9:1-8 Genezing van verlamde
17-02 Matteüs 9:9-13 De roeping van Matteüs
t/m Matteüs 9:18-26 Het dochtertje van Jaïrus
28-02 Matteüs 9:27-31 Blinden gaan zien
02-03 Matteüs 10-1-11:1 Jezus stuurt zijn leerlingen
t/m Matteüs De zaaier
06-03 Matteüs Koninkrijk van de hemel