BELANGRIJKE DATA

22 januari Voorleesfeest
3 februari Studiedag
7 februari Buurtveegdag groep 7a
10 februari Uitreiking 1e rapport
11 februari 10-minutengesprekken
12 februari 10-minutengesprekken

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Mira 14-01 8a
Senna 16-01 8a
Muaad 17-01 7a
Lopke 18-01 6a
Delia 21-01 7b/8b
Nick 21-01 6a
Janne 23-01 8a
Leonardo 24-01 1a/2a
Julian 26-01 6a
Yusuf 28-01 7a
Joost 28-01 7a
Siem 29-01 4b
Colin 31-01 7a
Pim 02-02 4b
Fem 05-02 7b/8b
Lees verder...

Welkom op school

Deze maand heten we

 • Isa van Deursen – groep 1A
 • Jia Ye Liu – groep 1C
 • Eloina Ravensbergen – groep 1C

van harte welkom!
Wij hopen dat jullie samen met ons een hele fijne tijd bij ons op school mogen hebben.

Actie ReflectionDay

Het nieuwe jaar is begonnen en wij wensen jullie allemaal een te gek en verkeersveilig 2020 toe. Maak iedereen nog even goed ZICHTBAAR de komende weken en dat de beste mogen winnen.

Voor REFLECTIONDAY wordt de eindspurt ingezet. Tot 21 januari 2020 kunnen er nog foto’s worden ingestuurd van kinderen die goed zichtbaar zijn op de openbare weg. We hebben al veel foto’s ontvangen van scholen, deelnemers zelf en ook VSA heeft al vele foto’s gemaakt. Kortom maak iedereen nog steeds enthousiast en stuur de foto’s in voor 21-1-2020 naar e-mail adres: info@reflectionday.nl.

Voor de foto van: NAAM KIND, SCHOOL en WOONPLAATS. Zoals iedereen weet worden foto’s zonder toestemming nooit openbaar gemaakt.

Iedereen die mee heeft gedaan heeft sowieso de belangrijkste prijs gewonnen: VERKEERSVEILIGHEIDSPRIJS.

De bekendmaking van de prijswinnaars zal in februari plaatsvinden.

Aanmelding nieuwe leerlingen

Binnenkort gaan wij starten met de organisatie voor het schooljaar 2020-2021. I.v.m. de groepsindeling van de groepen 1/2 willen wij graag weten welke kinderen gedurende het schooljaar 2020-2021 4 jaar worden en bij ons op school komen. Wanneer u uw zoon/dochter nog niet aangemeld heeft, verzoeken wij u dit z.s.m. te doen. Een inschrijfformulier is op school verkrijgbaar.

Ook is er nog steeds plaats voor nieuwe leerlingen in de andere groepen. Kent u iemand die mogelijk belangstelling heeft voor onze school? Laat hen dan een afspraak met de directie maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en rondleiding door de school.

Voorleesfeest 2020

De nationale voorleesdagen 2020 zijn van 22 januari tot 1 februari. Op woensdag 22 januari zullen we er op onze school weer een feestje van maken. Voor de groepen 1 t/m 6 gaan dit keer grootouders in de groep voorlezen. De groepen 7 en 8 worden voorgelezen door Ds. Wim Dekker, kerkelijk werker Lieuwe Wijbenga en Kees Bikker jeugdwerk vanuit de Immanuelkerk. Dit jaar houden we ook een kleurwedstrijd waarvan de uitslag op het voorleesfeest bekend gemaakt zal worden, elke groep zal een winnaar hebben. De gastvoorlezers nemen zitting in de jury. Het voorleesfeest start om 9.00 uur met een plenair onderdeel waarin de voorleeskampioen van het jaar in het zonnetje wordt gezet. Van 09.30 tot 10.10 uur kunnen de gastvoorlezers in de klassen aan de slag met het voorlezen van hun verhaal en het uitreiken van de kleurplaatprijs. Om 10.30 uur zullen Annie Mulder en Judie Jochemsen de groepen 1 t/m 3 weer trakteren op een voorstelling aan de hand van een boek. En we hopen dat deze nationale voorleesdag een grote stimulans mag zijn voor de kinderen en ook hun ouders om lekker te blijven (voor)lezen!!!

Studiedag

Op maandag 3 februari aanstaande heeft het team de derde studiedag van dit schooljaar. Tijdens deze studiedag zullen de leerkrachten de ontwikkelingen van de leerlingen binnen hun groep bespreken met de intern begeleiders en worden er nieuwe groepsplannen gemaakt.
Alle kinderen hebben dan vrij.

10-minutengesprekken en 1e rapport

Maandagmiddag 10 februari aanstaande ontvangen de kinderen hun 1e rapport van dit schooljaar. N.a.v. dit rapport vinden er op dinsdagmiddag en -avond 11 februari en woensdagmiddag 12 februari de 10-minutengesprekken plaats op school.
Het uitnodigingsbriefje hiervoor ontvangt u woensdag 29 januari aanstaande. Wilt u er voor zorgen dat het antwoordstrookje uiterlijk dinsdag 4 februari aanstaande op school ingeleverd is?!. Later ingeleverde strookjes kunnen wij helaas niet meer inplannen.

Vanwege de adviesgesprekken die in januari met ouders en kinderen van groep 8 al gehouden zijn, komt deze ronde voor hen te vervallen.

Op dinsdag 11 februari zal Jesse van Keersop, onze schoolverpleegkundige, ook weer aanwezig zijn. Van 16.00 uur tot 17.00 uur is er een inloopspreekuur (plaats: personeelskamer).
Indien u van tevoren een afspraak met haar wilt maken, kunt u dit doorgeven aan de leerkracht, maar u kunt ook vrij inlopen.

Onderwerpen waarover u o.a. met haar kunt spreken zijn:

 • Gedragsveranderingen bij uw kind
 • Pesten en gepest worden
 • Sociale vaardigheden
 • Problemen op school en/of thuissituatie
 • Echtscheiding en rouwverwerking
 • Faalangst/ onzekerheid/ zelfvertrouwen

Statiegeldactie

We zijn al aan het bedrag gekomen voor het nieuwe klimtoestel op het bovenbouwplein, maar we zouden nog geld kunnen gebruiken voor andere leuke dingen op de schoolpleinen.
Dus we hebben in de leerlingenraad een plan bedacht om statiegeldflessen op te halen. Met het opgehaalde geld kunnen we dan bijvoorbeeld de schoolpleinen een vrolijk kleurtje geven.
Zou u een paar statiegeldflessen kunnen missen?
Het zou fijn zijn als u die aan de school zou willen doneren.
De flessen kunnen tot de voorjaarsvakantie op school ingeleverd worden.

Met vriendelijke groet,
namens de leerlingenraad,

Fem en Rosa.

Kliederkerk

Zondag 19 januari is er weer een nieuwe Kliederkerk!

Het thema is: ‘Dapper zijn!!’.

Het verhaal van David en Goliath staat ditmaal centraal. David was dapper. Hij was klein en jong. Toch speelde hij al een grote rol. Wat betekent dapper zijn voor jou?

Ingrediënten
De ingrediënten van een Kliederkerk zijn: ‘Samen ontdekken’, ‘samen vieren’ en ‘samen eten’.  We knutselen een uur, vervolgens een korte viering (van een kwartier) en tenslotte gaan we lekker eten met elkaar. Jullie zijn van harte welkom! Samen leren we van elkaar en genieten we van elkaar. Alle generaties samen.

Dus:
– Thema: ‘Dapper zijn!!’
– Datum: zondag 19 januari (van 16.00 uur tot 18.00 uur)
– Plaats: Immanuel kerk (Teullandstaat 1, Veldhoven)
Stuur gerust deze mail door aan (groot-)ouders met kinderen.

Op www.immanuelkerkveldhoven.nl/kliederkerk zijn ook nog wat foto’s te vinden.

Informatiebijeenkomst Korein peuterwerk

 • Wat is peuterwerk?
 • Hoe wordt er gewerkt?
 • Voor wie is peuterwerk?

Donderdag 13-2-2020
Tijd: 10.30-12.15 uur (inloop vanaf 10.15 uur met koffie en thee)

Peuterwerk is voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Korein Eikebeek biedt vier ochtenden peuterwerk aan.
Op deze ochtenden staat plezier voorop en daarnaast werken wij volgens het VVE-principe. Dit betekent dat wij de ontwikkelingslijnen van de peuters volgen en hiermee zorgen dat uw kind in een doorgaande lijn instroomt op de basisschool.
Op deze bijeenkomst laten wij u met behulp van beelden en materialen zien hoe onze werkwijze er uitziet.

Aanwezig zijn: pedagogisch professionals, contactpersoon Zuidzorg, contactpersoon basisschool De Rank, contactpersoon van Centrum Jeugd en Gezin en een ouder die haar ervaringen van onze werkwijze aan u gaat vertellen.
Er is iemand aanwezig die alle uitleg in het Engels zal vertalen.

Voor kinderen tot 4 jaar is er tijdens de informatieochtend opvang aanwezig. Hiervoor dient u zich dan voor 11 februari aan te melden via dit emailadres: Eikebeek@korein.nl.

Adres: Korein, Eikebeek 2, Veldhoven (in basisschool De Rank, in de wijk Cobbeek)
Tel. Nr.  06- 10744199

Met vriendelijke groet, team Korein Eikebeek

Lege batterijen of
oude mobiele telefoons?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 5 februari aanstaande. Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag 29 januari aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag’

In het begin van het nieuwe jaar lezen we verhalen over Jezus. Hij wordt door de Bijbel omschreven als een zoon van David, een koningskind. Eén van de eerste dingen die over deze koning verteld worden is dat hij gered wordt. Jezus is nog een klein kind als zijn vader en moeder hem meenemen op de vlucht voor koning Herodes. Daarmee is de toon van zijn verhaal gezet. In de persoon van Jezus komt God zelf naar de aarde; niet als een sterke, machtige heerser, maar als een kwetsbaar mens. Jezus komt om kwetsbare mensen op te zoeken, sterker nog: om in hun schoenen te gaan staan. Dat zien we ook als de verhalen verder gaan. We horen hoe Jezus beproefd wordt in de woestijn. Maar ook hoe hij zieke mensen geneest en hoe hij vertelt over God. God zorgt voor mensen, zo vertelt Jezus. Hij zorgt voor de mensen, maar ook voor de vogels in de lucht en de bloemen op het veld. Hoe kwetsbaar ze ook zijn; ze mogen vertrouwen op zorg en bescherming.

Het thema van deze weken is: Zorg jij voor mij? Het is een vraag die kinderen kunnen stellen – aan volwassenen, aan andere kinderen en aan God. Tegelijk is het ook een vraag die aan kinderen zelf gesteld kan worden. Op sommige kinderen wordt al vroeg een beroep gedaan om te zorgen voor mensen in hun omgeving. Je mag hopen dat deze kinderen niet vergeten dat ze ook zelf mogen vragen: Zorg jij voor mij?

Wij hopen dat de verhalen weer veel inspiratie opleveren!

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
06-01 Matteüs 2:1-12 Wijzen uit het Oosten
t/m Lucas 2:22-39 Simeon en Hanna
10-01 Lucas 2:40-52 Jezus in de tempel
13-01 Matteüs 2:13-23 Naar Egypte
t/m Matteüs 3:1-12 Johannes de Doper
17-01 Matteüs 3:13-17 Jezus wordt gedoopt
20-01 Matteüs 4:1-11 Verzoeking in woestijn
t/m Matteüs 4:12-22 Jezus roept mensen…
24-01 Matteüs 4:23-25 Jezus geneest zieke…
27-01 Matteüs 5:1-12 Het geluk
t/m Matteüs 6:1-4 Als niemand het ziet
31-01 Matteüs 6:5-15 Het Onze Vader
03-02 Matteüs 6:25-34 Wees niet bezorgd
t/m Matteüs 7:24-27 Het huis op de rots
07-02 Matteüs 8:5-13 De zieke knecht
Lees verder...