BELANGRIJKE DATA

9 februari Carnaval op school
12 februari Start voorjaarsvakantie
16 februari Einde voorjaarsvakantie
19 februari Inloopspreekuur Centrum voor Jeugd en Gezin
19 februari Start blok 4 De Vreedzame School
19 februari Uitreiking 1e rapport
20 februari Hoofdluiscontrole
22 februari Studiedag
26 februari Deze week: 10-minutengesprekken
8 maart Buurtveegdag groep 5/6a

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Merel 12-02 4a
Rosalie 12-02 6b
Fiona 14-02 5a/6a
Marly 19-02 1a/2a
Nomi 19-02 1a/2a
Ronin 20-02 6b
Jamie 21-02 6b
Tara 23-02 7b/8b
James 23-02 1b/2b
Quinn 23-02 4a
Ian 24-02 5a/6a
Noah 24-02 1a/2a
Saar 27-02 7b/8b
Sylvie 03-03 4a
Pim 05-03 7b/8b
Lees verder...

Studiedag

Op donderdag 22 februari aanstaande heeft het team de derde studiedag van dit schooljaar.
Alle kinderen hebben dan vrij.

Op tijd komen

Wij verzoeken u vriendelijk om uw kind(eren) op tijd naar school te brengen/laten gaan, zodat wij om 8.30 uur en 13.30 uur met onze lessen kunnen beginnen.

Aanmelding nieuwe leerlingen

Binnenkort gaan wij starten met de organisatie voor het schooljaar 2024-2025. I.v.m. de groepsindeling van de groepen 1/2 willen wij graag weten welke kinderen gedurende het schooljaar 2024-2025 4 jaar worden en bij ons op school komen. Wanneer u uw zoon/dochter nog niet aangemeld heeft, verzoeken wij u dit z.s.m. te doen. Een inschrijfformulier is op school verkrijgbaar.

Ook is er nog steeds plaats voor nieuwe leerlingen in de andere groepen. Kent u iemand die mogelijk belangstelling heeft voor onze school? Laat hen dan een afspraak met de directie maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en rondleiding door de school.

Carnaval

Op vrijdag 9 februari vieren we ons jaarlijkse carnavalsfeest op school. We hanteren de normale schooltijden. Iedereen mag verkleed komen deze dag.

Tot 09:45 uur zijn de kinderen in hun eigen groep, daarna gaan wij ons verzamelen om een carnavalsoptocht te gaan lopen door de wijk en het Citycentrum. We vertrekken om 10:00 uur vanaf het onderbouwplein. Hierbij zijn jullie van harte welkom om onze optocht te bewonderen.
Als het slecht weer is, gaat de optocht niet door en hebben de kinderen een programma in de eigen klas.

Na de optocht worden de kinderen nog verwend met ranja en een zakje chips en gaan we leuke spellen spelen en carnaval vieren in de school.

De kinderen moeten wel hun eigen fruithap en drinken meenemen voor de fruitpauze.

Elk jaar willen kinderen spullen mee naar school nemen passend bij hun outfit. Toch vragen wij u met klem om (klapper)pistolen en zwaarden, e.d. thuis te laten. Zo voorkomen we dat het ongewild mis kan gaan. Ook het meebrengen van spuitbussen en confetti is niet toegestaan. Geef uw kind liever serpentines mee.

Om kwart over 12 zijn we uitgehost en start voor iedereen de carnavalsvakantie. Alle kinderen sluiten deze dag af in de eigen klas.

De commissie wenst iedereen alvast een gezellige carnaval toe.

(On)gewenst gedrag

Onze school werkt al jaren met het programma De Vreedzame School en heeft beleid geformuleerd m.b.t. het belonen en straffen en negeren van (on)gewenst gedrag. Op onze website staat onder het kopje downloads een document waarin enkele tips staan hoe u ook thuis kunt omgaan met het belonen, straffen en negeren van (on)gewenst gedrag bij uw kind.

Ter aanvulling op dit beleid hebben wij een ‘nadenkformulier’ ontwikkeld dat gebruikt wordt wanneer een leerling herhaaldelijk ongewenst gedrag vertoond. Na de voorjaarsvakantie zullen wij dit formulier in voorkomende gevallen gaan gebruiken.  Wanneer het formulier en gesprek met de leerling niet het gewenst effect heeft, zal het formulier mee naar huis gegeven worden. De leerling krijgt dan de opdracht om het formulier met ouders/verzorgers te bespreken en voorzien van een handtekening mee terug te nemen naar school.
Wij hopen dat deze werkwijze een positief effect heeft en u als ouders/verzorgers voldoende op de hoogte en betrokken bent bij het gewenste effect.

Leerling in beeld

De leerkracht(en) wil(len) – net als u – de ontwikkeling van uw zoon of dochter goed volgen. Wij gebruiken hiervoor het nieuwe leerlingvolgsysteem (LVS) Leerling in beeld. Leerling in beeld bestaat uit diverse toetsen en rapportages. Hiermee kan de leerkracht zien hoe uw kind groeit. Zo weet de leerkracht waar uw kind goed in is en waarin uw kind zich nog verder kan ontwikkelen. In de lessen kan daarop worden ingespeeld. Zo krijgt uw kind de beste kans om zijn of haar talenten te ontwikkelen.

Waarom gebruikt een school een leerlingvolgsysteem (LVS)?
De leerkracht is dagelijks bezig met observeren, beurten/opdrachten/taken geven en werkjes nakijken. Zo weet de leerkracht al behoorlijk goed wat uw kind al kan of nog te leren heeft. Toetsen maken dat beeld completer. Je kunt die toetsen zien als puzzelstukjes van een puzzel. Ze geven een eerlijk en objectief beeld over de groei van uw kind. Toetsen maken duidelijk hoe het gaat met uw kind, met de groep en met de school. Al die verschillende toetsresultaten helpen de school en de leerkrachten om goede beslissingen te nemen over het onderwijsaanbod.
Wat goed is om te benadrukken: de leerkracht kijkt zeker niet alleen naar de toetsresultaten van uw kind. Die zijn slechts stukjes van de puzzel. De leerkracht – en u als ouder/verzorger – kennen uw kind goed en kunnen de resultaten méér context geven.

Via de volgende link wordt e.e.a. nog eens helder uitgelegd: https://youtu.be/DaM4jyH1Mnk

10-minutengesprekken en 1e rapport

Maandagmiddag 19 februari aanstaande ontvangen de kinderen hun 1e rapport van dit schooljaar. N.a.v. dit rapport zal in de week van 26 februari de derde ronde 10-minutengesprekken van dit schooljaar gehouden worden.

De gesprekstijden zijn als volgt:

 • maandag, dinsdag en donderdag tussen 16.00-17.30 uur en
 • woensdag en vrijdag tussen 13.00-15.00 uur.

Maandag 19 februari aanstaande ontvangt u via Parro een uitnodiging van de leerkracht(en) van uw kind(eren) waarmee u zelf een afspraak/tijd kunt inplannen. Op dagen dat de verantwoordelijke groepsleerkracht niet werkt zullen er geen gesprekken gepland kunnen worden.
Wanneer u denkt aan 10 minuten niet genoeg te hebben, kunt u dit voor 19 februari aanstaande via Parro bij de leerkracht aangeven. Hij/zij kan daar met de planning rekening mee kan houden.
Wilt u, wanneer u meer kinderen op school heeft, met inplannen van afspraken rekening houden met een tussentijd van 10 minuten per gesprek? Zo voorkomt u dat u te laat bij het volgende gesprek arriveert.

Inloopspreekuur Centrum Jeugd & Gezin

Op maandag 19 februari aanstaande is Jesse van Keersop, onze jeugdverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Gezin, vanaf 8.30 uur weer bij ons op school aanwezig.

U kunt met haar in gesprek gaan en advies vragen over bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

 • Gedragsveranderingen bij uw kind
 • Pesten en gepest worden
 • Sociale vaardigheden
 • Problemen op school en/of thuissituatie
 • Echtscheiding en rouwverwerking
 • Faalangst/ onzekerheid/ zelfvertrouwen

U kunt vrij inlopen (personeelskamer), maar u kunt ook via de leerkracht van uw kind een afspraak maken.

KDV De Groene Boomhut

Eindelijk zal de dagopvang van start gaan!  Maandag 19 februari zullen wij om 9.00 uur de officiële opening hebben.
Ouders/verzorgers van de school zijn daarbij ook van harte welkom.

Vanaf maandag 19 februari zijn wij open van maandag t/m vrijdag van 7.30 – 18.30 uur. De kinderen zijn welkom in de leeftijd van 0 – 4 jaar.
Op dit moment mogen ouders/verzorgers hun kind(eren) aanmelden en hebben wij op alle dagen nog plekken vrij. Mocht u of iemand in uw omgeving opvang zoeken neem dan gerust contact met ons op voor een rondleiding. Ook als er andere vragen zijn.
Dit kan via de site of via ons email adres: eikebeek@kdv-degroeneboomhut.nl.

Wij kijken er naar uit om de jongste kinderen te verwelkomen op de school!

Voorleesfeest

Het Voorleesfeest was een groot succes!
Alicia heeft niet alleen voorgelezen, ook heeft ze haar naam op de stoel mogen zetten waar alle voorleeskampioenen op vereeuwigd zijn.
Groep 7 heeft prachtig voorgelezen aan groep 1 t/m 4. Alle boeken waren op rijm, wat leuk! De podcasts van groep 5/6, 6 en 7 zijn goed gelukt en gedeeld via Parro. Mocht u ze terug willen luisteren, ze staan tot woensdagmiddag 21 februari op de website.
De onderbouw heeft genoten van de voorstelling van Annie en Judie over een ganzenfamilie en hun reis naar het zuiden.
Tot slot heeft groep 8 een eerste indruk gekregen van de musical. Eerste wensen en keuzes over de rollen zijn al aangegeven.
Bedankt aan alle (groot)ouders en leerlingen die hebben voorgelezen! We hopen dat iedereen thuis ook geniet van het (voor)lezen van verhalen.

RankFestival 2024

De voorbereidingen voor het RankFestival op donderdag 30 en vrijdag 31 mei 2024 zijn begonnen.
Op dinsdag 20 februari 2024 krijgen alle leerlingen een uitnodiging om zich op te geven voor het RankFestival: laat je talent zien op een podium alléén of in een groepje. Het thema van dit RankFestival 2024 is:

Alles kan, hoe meer verschillende optredens, hoe gevarieerder het programma.
Denk aan: toneel spelen, judo, goochelen, zang, dans, voorlezen, enz.
Lijkt het je wat om mee te doen? Ga dan vast aan de slag en bedenk welk talent jij graag op het podium wil laten zien, alléén of samen.
De sluitingsdatum voor de opgave is uiterlijk donderdag 14 maart 2024. Als je je opgegeven hebt, word je op de hoogte gehouden van hoe het verder gaat.
Wij hopen op een groot aantal inschrijvingen.

De RankFestivalcommissie
Nikki, Michelle, Nadja, Marieke, Désirée, Annemieke

De Rank werkt aan De Vreedzame School!

In blok 3 – “We hebben oor voor elkaar” hebben de kinderen geleerd:

 • Dat het belangrijk is om duidelijk te zeggen wat je bedoelt; dat voorkomt onnodige conflicten.
 • Goed naar elkaar te luisteren en samen te vatten. Je laat dan zien of je de ander goed begrepen hebt.
 • Dat mensen op verschillende manieren naar dingen kijken.
  We noemen dit het hebben van verschillende gezichtspunten.
  Dat komt omdat we verschillende ervaringen, verschillende gevoelens hebben en uit verschillende gezinnen komen.
  Verschillende gezichtspunten kunnen soms conflicten veroorzaken.

Op 19 februari starten met de lessen uit: blok 4 ‘We hebben hart voor elkaar’. De kinderen leren gevoelens herkennen en ermee om te gaan.

De lessen zijn gericht op:

 • Het besef dat iedereen gevoelens heeft.
 • Het herkennen en benoemen van gevoelens.
 • Dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen verschillende gevoelens kunnen oproepen.
 • Elkaar vertellen over hoe je je voelt en kunnen zien hoe anderen zich voelen.
 • Het mogen hebben van gevoelens als boosheid of angst; het gaat erom hoe je ermee omgaat.
 • Het nadenken waar je boos van wordt en welk gedrag je dan vertoont.
 • Eerst afkoelen als je boos bent, anders kan je niet nadenken over een oplossing.
 • Het nadenken over buitensluiten als vorm van pesten en wat dat met je doet.
 • Het nadenken wat je kan doen als iemand zich in de groep niet prettig voelt.
 • Hoe je het voor elkaar kunt opnemen.
 • Hoe je het met elkaar leuk kan hebben.
 • Het samen bedenken en verzorgen van een les die iedereen leuk vindt.
Dit blok gaat over gevoelens.
Om kunnen gaan met gevoelens is van groot belang voor een positief klimaat in de klas en in de school.
De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen “hart voor elkaar“ hebben, d.w.z. dat ze met respect omgaan met elkaar. Dat gaat gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens van anderen te verplaatsen.
Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten positief op te lossen.
Om met elkaar over gevoelens te praten, is het van belang dat de kinderen zich veilig voelen in de groep; tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de veiligheid in de groep. Er ontstaat een vertrouwde sfeer.

We hebben het over gevoelens als boos en verdriet. We bespreken wat het betekent als iemand wordt buitengesloten. De kinderen leren herkennen wat hen boos maakt en hoe ze hun boosheid uiten. Ze leren dat “afkoelen” belangrijk is om een conflict te kunnen oplossen.

Verder gaat het in blok 4 over blij zijn, tevreden zijn, over opkomen voor elkaar.
De lessen gaan over dingen die je leuk vindt en waar je blij van wordt.
Aan het eind van blok 4 bedenken de kinderen een les, die voor iedereen leuk is.  Ze bereiden de les zo veel mogelijk zelf voor en verzorgen de les. Na afloop staan de kinderen stil bij de vraag of iedereen een leuke les heeft gehad en worden zo mogelijk afspraken voor een volgende keer gemaakt.

We leren de kinderen dat ze mogen “passen”.
Op school wordt het steeds “gewoner” om over gevoelens te praten; in het begin is het vaak nog onwennig. Uiteraard houden we er rekening mee dat niet elk kind even gemakkelijk over zijn of haar gevoelens praat. We willen kinderen de ruimte geven om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt willen.

Tip voor thuis
Geef uw kind eerst de gelegenheid om af te koelen voordat u een conflict gaat uitpraten.
Bespreek wat je kan doen als je boos bent:

 • gemeen terugdoen;
 • de ander z’n zin geven, je terugtrekken;
 • weten wat je wilt, rekening houden met wat je zelf wilt en wat de ander wilt.

Stimuleer de laatste manier; dat heeft de grootste kans op een positieve oplossing.

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op: www.devreedzameschool.nl.

Lees verder...

Webinar Liefdevol opgroeien

Als ouder ben jij belangrijk.
Wat geef jij je kind(eren) mee over zelfbeeld, weerbaarheid, vriendschap, liefde, relaties en omgangsregels? Bij het bespreekbaar maken van deze onderwerpen ontwikkelen kinderen zich tot mensen die respect hebben voor zichzelf en anderen. Dat ze zich bewust zijn van eigen en andermans gevoelens, wensen, opvattingen en mogelijkheden. En uiteindelijk dat ze verantwoorde keuzes kunnen maken op het gebied van hun eigen relaties en seksualiteit. Maar deze weg bewandelen is als ouder soms best lastig!
Hoe begeleid je als ouder jouw kind op deze reis? Hoe weet je op welk moment je welke informatie moet vertellen?

De GGD Brabant-Zuidoost organiseert daarom op woensdagavond 21 februari aanstaande van 20.00-21.15 uur een gratis online webinar.
Voor meer informatie en aanmelden: Webinar Liefdevol opgroeien – GGD Brabant-Zuidoost (ggdbzo.nl)

Poster Liefdevol Opgroeien

Kinder Zomer Kamp (KiZoKa)

Inmiddels organiseert KiZoKa alweer voor de 65e keer zes geweldige kinderkampweken voor kinderen van groep 3 t/m 8 tijdens de zomervakantie. Op kampterrein D’n Boschkant in Bakel beleven kinderen een fantastische zomerkampweek vol avontuur, gezelligheid en leuke activiteiten in het bos én op het kampterrein.
Voor kinderen uit Veldhoven wordt het kamp georganiseerd van 21 t/m 26 juli 2024.
Voor meer informatie en inschrijven: KiZoKa – Kinder Zomer Kampen.
Of bezoek de open dag op 21 april aanstaande.

 

Lege batterijen of
oude mobiele telefoons?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 6 maart aanstaande.
Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag 28 februari aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag’

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
29-01 Matteüs 6:25-34 Wees niet bezorgd
t/m Matteüs 7:24-27 Het huis op de rots
09-02 Matteüs 8:1-4 Genezing van melaatse
12-02 Matteüs 8:5-13 De zieke knecht
t/m Matteüs 4:1-11 Verzoeking in woestijn
16-02 Matteüs 8:18-22 Jezus volgen
19-02 Matteüs 8:23-27 De storm op het meer
t/m Matteüs 8:28-34 Genezing van bezetenen
23-02 Matteüs 9:1-8 Genezing van verlamde
26-02 Matteüs 9:9-13 De roeping van Matteüs
t/m Matteüs 9:18-26 De dochter van Jaïrus
02-03 Matteüs 10 Jezus stuurt leerlingen
04-03 Matteüs 14:13-21 5 broden en 2 vissen
t/m Matteüs 16:13-28 Petrus kent Jezus
08-03 Matteüs 19:16-26 De rijke man