BELANGRIJKE DATA

8 februari Studiedag
11 februari Buurtveegdag groep 8a
14 februari Start blok 4 De Vreedzame School
15 februari 10-minutengesprekken
16 februari 10-minutengesprekken
25 februari Carnaval
28 februari Start voorjaarsvakantie
4 maart Einde voorjaarsvakantie
18 maart Buurtveegdag groep 4/5a

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Nada 06-02 8a
Karin 06-02 6a/7a
Merel 12-02 1b/2b
Samuel 12-02 4a/5a
Rosalie 12-02 4b
Fiona 14-02 4a/5a
Maxime 18-02 8a
Eline 20-02 6a/7a
Ronin 20-02 4b
Jamie 21-02 4b
Tara 23-02 6a/7a
Quinn 23-02 1b/2b
Ian 24-02 4a/5a
Saar 27-02 6a/7a
Sylvie 03-03 1a/2a
Pim 05-03 4a/5a
Suze 07-03 4a/5a
Nout 08-03 4a/5a
Tessa 09-03 8a
Lees verder...

Studiedag

Op dinsdag 8 februari aanstaande heeft het team de derde studiedag van dit schooljaar. Tijdens deze studiedag zullen de leerkrachten de ontwikkelingen van de leerlingen binnen hun groep bespreken met de intern begeleiders en worden er nieuwe groepsplannen gemaakt.
Alle kinderen hebben dan vrij.

Welkom op school

Deze maand heten we

 • James Mc Kenzie Vass – groep 1B

van harte welkom!
Wij hopen dat je samen met ons een hele fijne tijd bij ons op school mag hebben.

Aanmelding nieuwe leerlingen

Binnenkort gaan wij starten met de organisatie voor het schooljaar 2022-2023. I.v.m. de groepsindeling van de groepen 1/2 willen wij graag weten welke kinderen gedurende het schooljaar 2022-2023 4 jaar worden en bij ons op school komen. Wanneer u uw zoon/dochter nog niet aangemeld heeft, verzoeken wij u dit z.s.m. te doen. Een inschrijfformulier is op school verkrijgbaar.

Ook is er nog steeds plaats voor nieuwe leerlingen in de andere groepen. Kent u iemand die mogelijk belangstelling heeft voor onze school? Laat hen dan een afspraak met de directie maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en rondleiding door de school.

Carnaval

Op vrijdag 25 februari vieren we ons jaarlijkse carnavalsfeest op school.
We hanteren de normale schooltijden. Iedereen mag verkleed komen deze dag.
In de ochtend zullen een aantal activiteiten plaatsvinden in de eigen klas. Daarna zullen we een optocht lopen met de hele school. Tijdens deze optocht mogen de kinderen een versierde carnavalskar meenemen. De kar wordt thuis versierd/gemaakt en moet over de stoep kunnen. Meer informatie over de optocht volgt.
Voor de pauze van half 11 kunnen de kinderen hun normale pauzehap of drinken meenemen.

Elk jaar willen kinderen spullen mee naar school nemen passend bij hun outfit. Toch vragen wij u met klem om (klapper)pistolen en zwaarden thuis te laten. Zo voorkomen we dat het ongewild mis kan gaan. Ook het meebrengen van spuitbussen en confetti is niet toegestaan. Geef uw kind liever serpentines mee.

Om kwart over 12 zijn we uitgehost en start voor iedereen de carnavalsvakantie. Alle kinderen sluiten deze dag af in de eigen klas.
De commissie wenst iedereen een gezellige carnaval toe.

RankFestival 2022

De voorbereidingen voor het RankFestival op donderdag 19 en vrijdag 20 mei 2022 zijn begonnen. Dit jaar zal ook het RankFestival weer doorgaan, in welke vorm daar zullen we op een later moment een beslissing over nemen, waarbij we rekening houden met de dan geldende corona maatregelen.

Op maandag 14 februari 2022 krijgen alle leerlingen een uitnodiging om zich op te geven voor het RankFestival: laat je talent zien op een podium alléén of in een groepje.
Alles kan, hoe meer verschillende optredens, hoe gevarieerder het programma.
Denk aan: toneel spelen, judo, goochelen, zang, dans, voorlezen, enz.
Lijkt het je wat om mee te doen? Ga dan vast aan de slag en bedenk welk talent jij graag op het podium wil laten zien, alléén of samen.
De sluitingsdatum voor de opgave is uiterlijk dinsdag 8 maart 2022. Als je je opgegeven hebt, word je op de hoogte gehouden van hoe het verder gaat.
Wij hopen op een groot aantal inschrijvingen.

De RankFestivalcommissie

De Rank werkt aan De Vreedzame School!

In blok 3 – “We hebben oor voor elkaar” hebben de kinderen geleerd:

 • Dat het belangrijk is om duidelijk te zeggen wat je bedoelt; dat voorkomt onnodige conflicten.
 • Goed naar elkaar te luisteren en samen te vatten. Je laat dan zien of je de ander goed begrepen hebt.
 • Dat mensen op verschillende manieren naar dingen kijken.
  We noemen dit het hebben van verschillende gezichtspunten.
  Dat komt omdat we verschillende ervaringen, verschillende gevoelens hebben en uit verschillende gezinnen komen.
  Verschillende gezichtspunten kunnen soms conflicten veroorzaken.

Op 14 februari starten met de lessen uit: blok 4 ‘We hebben hart voor elkaar’. De kinderen leren gevoelens herkennen en ermee om te gaan.

De lessen zijn gericht op:

 • Het besef dat iedereen gevoelens heeft.
 • Het herkennen en benoemen van gevoelens.
 • Dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen verschillende gevoelens kunnen oproepen.
 • Elkaar vertellen over hoe je je voelt en kunnen zien hoe anderen zich voelen.
 • Het mogen hebben van gevoelens als boosheid of angst; het gaat erom hoe je ermee omgaat.
 • Het nadenken waar je boos van wordt en welk gedrag je dan vertoont.
 • Eerst afkoelen als je boos bent, anders kan je niet nadenken over een oplossing.
 • Het nadenken over buitensluiten als vorm van pesten en wat dat met je doet.
 • Het nadenken wat je kan doen als iemand zich in de groep niet prettig voelt.
 • Hoe je het voor elkaar kunt opnemen.
 • Hoe je het met elkaar leuk kan hebben.
 • Het samen bedenken en verzorgen van een les die iedereen leuk vindt.

Dit blok gaat over gevoelens.
Om kunnen gaan met gevoelens is van groot belang voor een positief klimaat in de klas en in de school.
De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen “hart voor elkaar“ hebben, d.w.z. dat ze met respect omgaan met elkaar. Dat gaat gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens van anderen te verplaatsen.
Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten positief op te lossen.
Om met elkaar over gevoelens te praten, is het van belang dat de kinderen zich veilig voelen in de groep; tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de veiligheid in de groep. Er ontstaat een vertrouwde sfeer.

We hebben het over gevoelens als boos en verdriet. We bespreken wat het betekent als iemand wordt buitengesloten. De kinderen leren herkennen wat hen boos maakt en hoe ze hun boosheid uiten. Ze leren dat “afkoelen” belangrijk is om een conflict te kunnen oplossen.

Verder gaat het in blok 4 over blij zijn, tevreden zijn, over opkomen voor elkaar.
De lessen gaan over dingen die je leuk vindt en waar je blij van wordt.
Aan het eind van blok 4 bedenken de kinderen een les, die voor iedereen leuk is.  Ze bereiden de les zo veel mogelijk zelf voor en verzorgen de les. Na afloop staan de kinderen stil bij de vraag of iedereen een leuke les heeft gehad en worden zo mogelijk afspraken voor een volgende keer gemaakt.

We leren de kinderen dat ze mogen “passen”.
Op school wordt het steeds “gewoner” om over gevoelens te praten; in het begin is het vaak nog onwennig. Uiteraard houden we er rekening mee dat niet elk kind even gemakkelijk over zijn of haar gevoelens praat. We willen kinderen de ruimte geven om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt willen.

Tip voor thuis
Geef uw kind eerst de gelegenheid om af te koelen voordat u een conflict gaat uitpraten.
Bespreek wat je kan doen als je boos bent:

 • gemeen terugdoen;
 • de ander z’n zin geven, je terugtrekken;
 • weten wat je wilt, rekening houden met wat je zelf wilt en wat de ander wilt.

Stimuleer de laatste manier; dat heeft de grootste kans op een positieve oplossing.

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op: www.devreedzameschool.nl.

Lees verder...

Voorleesfeest

Woensdag 26 januari hebben we het voorleesfeest gevierd op school. Het was een echt feest!
Het themaboek “Maar eerst ving ik een monster” werd voorgelezen. Daarnaast was er een voorstelling voor groep 1/2 en 3. In alle klassen werden fragmenten bekeken van ouders, opa’s of oma’s die een boek hadden voorgelezen en digitaal hadden ingestuurd. En de leerlingen (en sommige leerkrachten 😉) kwamen in pyjama naar school, vergezeld door hun favoriete knuffel!
We hebben een hele fijne dag met elkaar beleefd, ondanks de geldende maatregelen.
In groep 8 heeft Ian, de voorleeskampioen van dit schooljaar, zijn naam op de voorleesstoel mogen zetten. Nu is zijn naam vereeuwigd bij de namen van voorleeskampioenen die hem voor zijn gegaan. Alvast veel succes Ian in de volgende ronde!

VOORLEESWEETJES:

 • VOORLEZEN KAN IEDEREEN
  Ook opa, ook de vriendjes, ja, jij ook.
 • VOORLEZEN KAN ALTIJD
  Maak er best een ritueel van op een vast moment.
 • VOORLEZEN KAN OVERAL
  Als je maar gezellig bij elkaar kan zitten.
 • VOORLEZEN DOE JE SAMEN
  Samen in een boek kijken versterkt jullie band.
 • VOORLEZEN KOST NIKS
  Ga naar de bieb voor een gratis portie boeken.
 • MET VOORLEZEN BEGIN JE NOOIT TE VROEG
  Ook de hele kleintjes vinden het leuk om samen prenten te kijken.
 • VOORLEZEN DOE JE NOOIT TE LANG
  Blijf voorlezen, ook al kan je kind zelf lezen.
 • VOORLEZEN STOPT NOOIT
  Knutselen, vertellen, naar buiten: een boek hoeft niet te stoppen op de laatste bladzijde.
 • VOORLEZEN KAN IN EIGEN TAAL
  Lees als ouder vooral voor in je eigen taal!

Schoolvoetbaltoernooi

S.V. Marvilde organiseert voor de groepen 3 t/m 8 op woensdagmiddagen in de maand april weer een schoolvoetbaltoernooi. Door Corona is dit toernooi de afgelopen 2 jaar helaas niet doorgegaan. Wij hopen dat het toernooi dit jaar wel weer gehouden kan worden.

 • Woensdagmiddag 6 april aanstaande van 15.30-18.30 uur voor meisjes en jongens uit de groepen 3 en 4 (teams jongens en meisjes gemengd: een 6-tal).
 • Woensdagmiddag 13 april aanstaande van 15.30-18.30 uur voor meisjes en jongens uit de groepen 5 en 6 (teams jongens en meisjes apart: een 6-tal).
 • Woensdagmiddag 20 april aanstaande van 15.30-18.30 uur voor meisjes en jongens uit de groepen 7 en 8 (teams jongens en meisjes apart: een 8-tal).

Wil je en mag je deelnemen aan dit toernooi, geef je dan uiterlijk vrijdag 18 februari aanstaande op.
Verder zijn we op zoek naar begeleiders voor de teams op de toernooidag zelf.

Vakantierooster 2022-2023

Herfstvakantie          24-10-2022 t/m 28-10-2022
Kerstvakantie            26-12-2022 t/m 06-01-2023
Voorjaarsvakantie    20-02-2023 t/m 24-02-2023
Goede Vrijdag            07-04-2023
2e Paasdag                  10-04-2023
Koningsdag                27-04-2023
Meivakantie               24-04-2023 t/m 05-05-2023
Bevrijdingsdag          05-05-2023
Hemelvaart                18-05-2023 en 19-05-2023
2e Pinksterdag           29-05-2023
Zomervakantie          17-07-2023 t/m 25-08-2023

Bovenstaand rooster geldt voor alle basisscholen in Veldhoven (e.o.) en het rooster volgt niet het landelijke, maar het provinciale advies. Hierdoor wijken vakanties af van de landelijke adviesroosters die vaak op internet te vinden zijn.

Lege batterijen of
oude mobiele telefoons?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 9 maart aanstaande. Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag 23 februari aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag’

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
31-01 Marcus 3:7-12 Ieder komt naar Jezus
t/m Marcus 3:13-19 Twaalf apostelen
04-02 Marcus 3:20-30 Waar haalt Jezus het?
07-02 Marcus 4:1-20 De zaaier
t/m Marcus 4:21-25 Lamp niet onder emmer
11-02 Marcus 4:26-34 Het koninkrijk van God
14-02 Marcus 5:1-20 De man die niet fris was
t/m Marcus 5:21-34 Twaalf jaar ziek
18-02 Marcus 5:35-45 Het dochtertje van Jaïrus
21-02 Marcus 6:6b-13 Jezus stuurt discipelen
t/m Marcus 6:14-29 Dood Johannes Doper
04-03 Marcus 6:30-44 5 broden en 2 vissen
07-03 Marcus 6:45-52 Jezus loopt over water
t/m Marcus 6:53-56 Zieke mensen w. beter
11-03 Marcus 7:24-30 De buitenlandse vrouw