BELANGRIJKE DATA

8 januari Start blok 3 De Vreedzame School
24 januari Voorleesfeest
2 februari Buurtveegdag groep 7/8b
6 februari Doorstroomtoets groepen 8
7 februari Doorstroomtoets groepen 8
9 februari Carnaval
12 februari Start voorjaarsvakantie
16 februari Einde voorjaarsvakantie

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Felipe 05-01 3a
Révin 06-01 4a
Sophie 06-01 5a/6a
Yohann 07-01 1b/2b
Xavian 07-01 1a/2a
Eloina 08-01 4a
Gerda 11-01 3a
Jia Ye 19-01 4a
Jaio 20-01 3a
Cas 21-01 3a
Mace 23-01 1a/2a
Leonardo 24-01 5a/6a
Sam 25-01 1b/2b
Jesse 26-01 3a
Siem 29-01 7a/8a
Pim 02-02 7a/8a
Lees verder...

Een nieuw jaar

Bij de start van een nieuw jaar is het gebruikelijk om terug en vooruit te kijken. Bij ons op school doen we dat altijd op de eerste schooldag na de kerstvakantie met een nieuwjaarsreceptie.
Met mooie herinneringen aan de kerstactiviteiten van voor de kerstvakantie hebben wij met alle leerlingen geproost op een mooi en gezond 2024!
In alle klassen hadden de kinderen voor de kerstvakantie op een ster een wens voor een medeleerling uit de eigen groep geschreven. Verschillende daarvan zijn voorgelezen en de sterren zijn in de klassen aan elkaar gegeven.
En samen hebben wij het lied  ‘Ik wens jou’  gezongen.
Hopelijk komen alle wensen in het nieuwe jaar uit.

Via deze weg wil ik dat u ook, mede namens het team, van harte toewensen.

Met vriendelijke groet,
Gijs van Vark, directeur.

Welkom op school

Deze maand heten we

 • Viggo Brugmans – groep 1B
 • Duarte Da Costa Pocas – groep 1B
 • Tiago Da Costa Pocas – groep 1B
 • Ravi van Oorschot – groep 2A

van harte welkom!
Wij hopen dat jullie samen met ons een hele fijne tijd bij ons op school mogen hebben.

De Nationale Voorleesdagen / Voorleesfeest  

Van 24 januari t/m 3 februari zijn De Nationale Voorleesdagen. Het doel van deze dagen is om het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen of net het lezen hebben geleerd te stimuleren. 
Op school vieren we deze dagen middels het Voorleesfeest op woensdag 24 januari
Er staan diverse activiteiten gepland. Zo mag Alicia, onze voorleeskampioen van dit schooljaar, een stukje voorlezen aan de hele school. Kinderen van groep 7 gaan voorlezen aan kinderen van groep 1 t/m 4. Ook in groep 5/6 en 6 zal voorgelezen worden. 
Vervolgens wordt in groep 5, 6 en 7 een podcast opgenomen over (voor)lezen en groep 1 t/m 4 mag naar een voorstelling van Annie en Judie. Ook voor groep 8 staat er iets speciaals op het programma, zij zullen voor het eerst stukken van de musical gaan lezen. 
Om deze dag nog iets specialer te maken mogen leerlingen in pyjama/onesie naar school komen en hun knuffel meenemen. We maken er een leuk feest van!  

Communicatiemiddelen

Zoals bekend mag zijn gebruiken wij op onze school de Parro-app en/of e-mail om korte berichten met ouders/verzorgers uit te wisselen. Om te zorgen voor een gezonde balans tussen werk en privé, hebben wij daarvoor de volgende afspraken gemaakt:

 • de leerkrachten zijn alleen op hun eigen werkdagen bereikbaar tussen 8.00-17.00 uur;
 • een eventuele reactie/antwoord zal voor, na schooltijd of tussen de middag gestuurd worden (niet onder lestijd);
 • er wordt gestreefd om op de werkdagen binnen 24 uur een reactie/antwoord te sturen.

Leerling in beeld

Onze school volgt zorgvuldig hoe leerlingen zich ontwikkelen. Daarvoor gebruiken wij onder andere het leerlingvolgsysteem (LVS) van Cito. Cito heeft dit systeem onlangs vernieuwd en ‘Leerling in beeld’ genoemd. Hierin ligt de focus op de brede ontwikkeling en de groei van iedere leerling. Er is aandacht voor:

 • de cognitieve ontwikkeling (lezen, spelling en rekenen-wiskunde) en
 • sociaal-emotionele ontwikkeling.

Bij ‘Leerling in beeld’ horen uiteenlopende toetsen, die de leerkracht goed inzicht geeft in de groei van de leerlingen. Zo weet de leerkracht precies waarbij leerlingen misschien wat extra hulp of juist meer uitdaging nodig heeft en krijgen zij de beste kans om hun talenten te ontwikkelen.
Deze toetsen worden door Cito ook na een bepaalde periode vernieuwd. Dit schooljaar zullen wij de vernieuwde toetsen afnemen en zal de rapportage er anders uitzien.
De resultaten van de toetsen zullen tijdens de 10-minutengesprekken in februari met u besproken worden.

Actie Reflectionday

De actie Reflectionday is nu al een paar weken onderweg en wij hebben al vele foto’s van goed zichtbare kinderen mogen ontvangen. Iedereen kan nog steeds foto’s blijven insturen. Het project loopt immers tot 21-1-2024.
Zo werken wij samen aan de verkeersveiligheid van onze leerlingen.
Insturen van foto’s kan via: https://reflectionday.nl/contact

Een gezonde school

Gezonde voeding draagt bij aan een goede ontwikkeling van kinderen. Daarom willen wij voor ieder kind gezond eten en drinken stimuleren en makkelijk maken op school. Daarvoor hebben we de hulp van de ouders en verzorgers nodig! Dat betekent onder andere dat wij vragen:

 • een gezonde pauzehap mee te geven. Gezonde pauzehappen vinden wij bijvoorbeeld groente, fruit en een volkoren boterham. Al jaren heeft de school het beleid dat de woensdag en vrijdag verplichte fruitdagen zijn. Dit betekent dat alle leerlingen dan alleen fruit meenemen als pauzehap. Aanvullende daarop heeft onze leerlingenraad in 2021 geadviseerd om ook op de andere dagen fruit of groente, naast of i.p.v. een ‘gezonde’ koek of iets dergelijks, mee te nemen.
 • gezond eten voor tijdens het overblijven in de broodtrommel te doen. Geschikt vinden wij bijvoorbeeld volkorenbrood met beleg dat niet te veel verzadigd vet of zout bevat, zoals 30+ kaas, zuivelspread en notenpasta of pindakaas zonder toegevoegd suiker en zout. Zogenaamde ‘gezonde’ pauzekoeken vinden wij niet passend bij een lunch. Deze kunnen eventueel in de ochtendpauze gegeten worden.
 • alleen water of halfvolle melk mee te geven. Pakjes en flesjes frisdranken en vruchtensappen bevatten namelijk erg veel suiker.
 • traktaties ter gelegenheid van verjaardagen klein en niet te calorierijk te maken.

Aanmelding nieuwe leerlingen

Binnenkort gaan wij starten met de organisatie voor het schooljaar 2024-2025. I.v.m. de groepsindeling van de groepen 1/2 willen wij graag weten welke kinderen gedurende het schooljaar 2024-2025 4 jaar worden en bij ons op school komen. Wanneer u uw zoon/dochter nog niet aangemeld heeft, verzoeken wij u dit z.s.m. te doen. Een inschrijfformulier is op school verkrijgbaar.

Ook is er nog steeds plaats voor nieuwe leerlingen in de andere groepen. Kent u iemand die mogelijk belangstelling heeft voor onze school? Laat hen dan een afspraak met de directie maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en rondleiding door de school.

De Rank werkt aan De Vreedzame School!

In Blok 2 ‘We lossen conflicten zelf op’ hebben de kinderen geleerd:

 • Om een conflict zelf goed op te lossen.
 • Om win-win oplossingen te bedenken.
 • Om het stappenplan PRAAT HET UIT toe te passen.
 • Om zich bewust te zijn van hun eigen manier van reageren op een conflict.
 • Rood– agressief, je bent boos en wordt driftig.
 • Blauw– weglopen, je zegt niet wat je ervan vindt.
 • Geel– stevig, je komt op voor jezelf.
 • Om na te denken over de druk van de groep en het hebben van een eigen mening.
 • Hoe om te gaan met kritiek.

Op 8 januari zijn wij gestart met de lessen uit blok 3: ‘We hebben oor voor elkaar’.
De kinderen leren belangrijke communicatieve vaardigheden, zoals duidelijk communiceren, goed luisteren, vragen stellen, verplaatsen in het gezichtspunt van een ander, verschil van mening overbruggen.
De lessen zijn gericht op:

 • Duidelijk vertellen. Goed kunnen communiceren is erg belangrijk bij het oplossen van conflicten. Een slechte communicatie kan conflicten verergeren.
 • Goed en slecht luisteren. De kinderen leren actief naar elkaar te luisteren, goede vragen te stellen en samen te vatten wat de ander heeft gezegd.
 • Wat de een bedoelt en hoe de ander het begrijpt. Ze leren te zien hoe de interpretatie van een boodschap kan verschillen.
 • De kinderen leren zich te verplaatsen in de mening of positie van een ander.
 • Een mening onderbouwen met argumenten, in de bovenbouw door middel van debatteren.
 • Het overbruggen van meningsverschillen en komen tot overeenstemming.
 • In groep 8 op het kritisch omgaan met informatie, en op het respectvol communiceren via de ‘sociale media’.

In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De lessen gaan over communicatie, over ‘praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen elkaar’.

De kinderen leren wat goed en slecht luisteren is. In tweetallen oefenen de kinderen om naar elkaar te luisteren. De een vertelt, de ander luistert. Goed luisteren kan je zien aan oogcontact, knikken, actieve lichaamshouding en herhalen wat de ander zei.
De kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk is om goed naar elkaar te luisteren en duidelijk te zeggen wat je bedoelt.
Dit voorkomt dat er misverstanden en conflicten ontstaan. Ze leren vragen stellen en samenvatten. Je laat daarmee zien dat je de ander goed begrepen hebt.
We bespreken met de kinderen dat mensen op verschillende manieren naar dezelfde dingen kunnen kijken.  We spreken dan over het hebben van verschillende ‘gezichtspunten’. We kijken soms anders tegen dezelfde dingen aan, omdat we verschillende ervaringen en gevoelens hebben en omdat we uit verschillende gezinnen komen.
Op deze manier leren we de kinderen met meningsverschillen om te gaan.
In de bovenbouw leren de kinderen argumenteren en debatteren.  Hierbij gaat het om het verdedigen van een stelling, bijvoorbeeld ‘kinderen moeten op tijd naar bed’ of ‘iemand die pest moet streng gestraft worden’. In groep 8 leren de kinderen over cyberpesten en wat ze kunnen doen.
Ze leren over verschillen in communiceren via sociale media en face-to-face.

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op www.devreedzameschool.nl, of langskomen op school.

Lees verder...

Typetuin

Woensdag 17 januari aanstaande (van 13.00-14.00 uur) start de typecursus bij ons op school.
Leerlingen van de groepen 6 t/m 8 kunnen zich nog steeds aanmelden:

 1. Via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.
 2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in.
 3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.
 4. Klik op “schrijf in voor deze cursus”.
 5. Rond de inschrijving verder af.

Voor meer informatie zie het RankBulletin van november.

Kliederkerk

Zondag 14 januari is er weer een nieuwe Kliederkerk. Het thema is ‘Jij bent ook nodig’. Iedereen is nodig. Of je nu jong bent of oud.

Hoe mooi is het als we tegen elkaar zeggen ‘Jij hoort erbij’ of ‘Je bent ook nodig’. De realiteit is helaas zo anders. Hoe vaak wordt er niet geroepen: ‘Jij hoort er niet bij’ of ‘Je mag niet meedoen’ of ‘Jij bent niet (meer) nodig’? Dat begint al op het schoolplein. Helaas stopt het daar niet. En ook al mag je meedoen, dan kan dat zinnetje ‘Ik hoor er niet bij’ toch in je hoofd zitten. Of dat we te horen krijgen ‘Je bent niet (meer) nodig’. Daar hebben we allemaal wel eens last van. Niet waar?

Eten:
Zouden jullie voor het eten weer wat mee kunnen nemen? Wij vonden ‘meebrengen’ een geslaagde opzet. Een mooie vorm van delen.

Start:
De inloop van de Kliederkerk is vanaf 15.30 uur. Je kunt dan lekker aan de slag gaan. We hebben ruim de tijd om te knutselen.

De hartelijke groeten van Astrid, Hetty, Lieuwe en Kees

De volgende data van de Kliederkerk zijn:
– Zondag 17 maart 2024
– Zondag 26 mei 2024
– Zondag 23 juni 2024

Lege batterijen of
oude mobiele telefoons?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 7 februari aanstaande.
Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag 31 januari aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag’

Verhalen over Jezus zijn verrassend en wonderlijk. Er gebeuren dingen waarvan je denkt: hoe kan dat? Zo laten de verhalen zien wat voor bijzonder mens Jezus was en is. En tegelijk doen de verhalen nog iets anders: ze kunnen ons ook helpen om op een andere manier te kijken naar de wereld om ons heen. Ze leren ons om met een andere blik te kijken naar onszelf, naar andere mensen en naar gebeurtenissen in ons leven.

Het thema van dit nummer van Kind op Maandag is: Wat is geluk? Die vraag kan iedereen op zijn eigen manier beantwoorden. Je kunt gelukkig worden van een lange, verre reis, maar ook van een warm en veilig thuis. Je kunt gelukkig worden van muziek, van sport en van een bijzondere gebeurtenis. Op een dag, toen Jezus op een berg zat met een grote groep mensen om zich heen, vertelde Hij over het ware geluk: ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.’ Jezus noemt mensen gelukkig van wie je dat misschien niet meteen zou verwachten: mensen die treuren, die zachtmoedig zijn, die verlangen naar gerechtigheid en vrede. Zij zijn gelukkig, zegt Jezus; want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Met de kinderen onderzoeken we deze periode wat geluk voor hen betekent. De verhalen zetten ook aan het denken over wie in deze tijd gelukkig kan zijn, en voor wie het geluk minder weggelegd lijkt te zijn. Wie op een andere manier naar de wereld kijkt, ziet meer dan wie dat niet doet. Misschien kunnen de verhalen ons verder helpen op de weg naar geluk!

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
08-01 Matteüs 2:13-23 Naar Egypte
t/m Lucas 2:40-52 Twaalfjarige Jezus in T.
12-01 Matteüs 3:1-12 Johannes de Doper
15-01 Matteüs 3:13-17 Jezus wordt gedoopt
t/m Matteüs 4:12-22 Jezus roept mensen
19-01 Matteüs 4:23-25 Jezus geneest zieke m.
22-01 Matteüs 5:1-12 Het geluk
t/m Matteüs 5:13-16 Zout van de aarde, licht
26-01 Matteüs 6:5-15 Het Onze Vader
29-01 Matteüs 6:25-34 Wees niet bezorgd
t/m Matteüs 7:24-27 Het huis op de rots
09-02 Matteüs 8:1-4 Genezing van melaatse
Lees verder...