BELANGRIJKE DATA

24 januari MR/SR-vergadering, 20.00 uur
25 januari Voorleesfeest
9 februari Studiedag
10 februari Buurtveegdag groep 7/8a
13 februari Uitreiking 1e rapport
13 februari Deze week 10-minutengesprekken
17 februari Carnaval
20 februari Start voorjaarsvakantie
24 februari Einde voorjaarsvakantie

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Daniel A. 18-01 4a/5a
Jia Ye 19-01 3a
Jaio 20-01 1a/2a
Cas 21-01 1a/2a
Leonardo 24-01 4a/5a
Jesse 26-01 1a/2a
Siem 29-01 7B
Lees verder...

Een nieuw jaar

Bij de start van een nieuw jaar is het gebruikelijk om terug en vooruit te kijken. Bij ons op school doen we dat altijd op de eerste schooldag na de kerstvakantie met een nieuwjaarsreceptie.
Met een mooie herinneringen aan de kerstactiviteiten van voor de kerstvakantie hebben wij met alle leerlingen geproost op een mooi en gezond 2023!
In alle klassen hadden de kinderen wensen opgeschreven die aan een vuurpijl gehangen zijn. Verschillende daarvan zijn voorgelezen en hopelijk komen deze in het nieuwe jaar uit.

Via deze weg wil ik dat u ook, mede namens het team, van harte toewensen.

Met vriendelijke groet,
Gijs van Vark, directeur.

NB: Tijdens het kerstdiner stonden er collectebusjes waarvan de opbrengst € 26,70 voor onze adoptiekinderen is. Zij kunnen daarvan weer een maand naar school.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Welkom op school

Deze maand heten we

  • Xavian Dreise – groep 1A
  • Mace Peters – groep 1A
  • Sam Lamers – groep 1B

van harte welkom!
Wij hopen dat jullie samen met ons een hele fijne tijd bij ons op school mogen hebben.

Voorleesfeest

Op woensdag 25 januari worden landelijk de Nationale Voorleesdagen afgetrapt met tal van activiteiten. Op diezelfde dag vieren we het voorleesfeest op school.

Voorlezen en voorgelezen worden, een moment tussen volwassene en kind, samen een verhaal beleven, fantaseren over een andere wereld; wat een feest!
Dit jaar draait het thema om feest en daarom willen wij er ook graag een feestelijke dag van maken op school.

Dit jaar willen wij het voorlezen en zelf lezen stimuleren op school. Wij zijn op zoek naar enthousiaste vaders/moeders/opa’s/oma’s of andere familieleden die graag willen voorlezen op deze dag. Hiermee willen wij de kinderen mooie voorleeservaringen laten opdoen. Wij willen graag 3 rondes organiseren van ongeveer een kwartier, zodat ze verschillende verhalen horen. U kunt zich hiervoor opgeven via Parro.

Ook willen wij een boekenmarkt organiseren, zodat alle kinderen een mooi boek kunnen krijgen en ruilen om zelf in te lezen of juist uit voor te lezen. Heeft u thuis boeken liggen voor de leeftijd vanaf groep 3 en wilt u deze doneren voor de boekenmarkt, dan kunt u de boeken inleveren of meegeven aan uw kind(eren). Deze boeken kunnen tot en met 12 januari ingeleverd worden bij groep 4/5 of groep 6 in de bakken bij de deur. Voor vragen kunt u terecht bij Nikki, Frida, Simone of Marije.

Wij hopen op een feestelijke dag vol met mooie (voor)leesmomenten.

Met vriendelijke groet,
de voorleescommissie Frida, Nikki, Marije en Simone

Studiedag

Op donderdag 9 februari aanstaande heeft het team de derde studiedag van dit schooljaar. Tijdens deze studiedag zullen de leerkrachten de ontwikkelingen van de leerlingen binnen hun groep bespreken met de intern begeleiders en worden er nieuwe groepsplannen gemaakt.
Tevens zullen wij een vervolg geven aan ons professionaliseringstraject met betrekking tot Meervoudige Intelligentie.
Alle kinderen hebben dan vrij.

10-minutengesprekken en 1e rapport

Maandagmiddag 13 februari aanstaande ontvangen de kinderen hun 1e rapport van dit schooljaar. N.a.v. dit rapport zal in de week van 13 februari de derde ronde 10-minutengesprekken van dit schooljaar gehouden worden. In tegenstelling tot wat er op de informatiekalender vermeld staat zullen de gesprekken niet alleen op de dinsdag- en woensdagmiddag zijn, maar ook op de maandag- en donderdagmiddag (m.u.v. middagen dat de verantwoordelijke leerkracht niet werkt) gevoerd kunnen worden. Ook is er deze ronde een mogelijkheid voor een gesprek op dinsdagavond. Op maandag, dinsdag en donderdag tussen 16.00-17.30 uur, op woensdag tussen 13.00-15.00 uur en op dinsdagavond tussen 18.30-21.00 uur.
Maandag 30 januari aanstaande ontvangt u via Parro een uitnodiging van de leerkracht(en) van uw kind(eren) waarmee u zelf een afspraak/tijd kunt inplannen.
Wilt u, wanneer u meer kinderen op school heeft, met inplannen van afspraken rekening houden met een tussentijd van 10 minuten per gesprek? Zo voorkomt u dat u te laat bij het volgende gesprek arriveert.

Aanmelding nieuwe leerlingen

Binnenkort gaan wij starten met de organisatie voor het schooljaar 2023-2024. I.v.m. de groepsindeling van de groepen 1/2 willen wij graag weten welke kinderen gedurende het schooljaar 2023-2024 4 jaar worden en bij ons op school komen. Wanneer u uw zoon/dochter nog niet aangemeld heeft, verzoeken wij u dit z.s.m. te doen. Een inschrijfformulier is op school verkrijgbaar.

Ook is er nog steeds plaats voor nieuwe leerlingen in de andere groepen. Kent u iemand die mogelijk belangstelling heeft voor onze school? Laat hen dan een afspraak met de directie maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en rondleiding door de school.

Kliederkerk

Zondag 15 januari is er weer een nieuwe Kliederkerk!
We beginnen dit nieuwe jaar met het thema van de ‘Verloren zoon’. Thuis komen: Wat doet jou denken aan thuis? Wat maakt het voor jou dat je je welkom voelt?

Ingrediënten
De ingrediënten van een Kliederkerk zijn: ‘Samen ontdekken’, ‘samen vieren’ en ‘samen eten’. We knutselen een uur, vervolgens een korte viering (van een kwartier) en tenslotte gaan we lekker eten met elkaar. Jullie zijn van harte welkom! Samen leren we van elkaar en genieten we van elkaar. Alle generaties samen.

Dus:

  • Thema: ‘Thuis komen’
  • Datum: zondag 15 januari (van 15.45 uur tot ± 18.00 uur; inloop vanaf 15.30 uur)
  • Plaats: Immanuelkerk (Teullandstaat 1, Veldhoven)

Thema-avond Alcohol en drugsgebruik onder jongeren

Op woensdag 25 januari aanstaande organiseert het Sondervick College in samenwerking met Novadic een thema-avond over alcohol en drugsgebruik onder jongeren.
Deze avond is zeker ook relevant en interessant voor ouders en leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisschool.
Voor meer informatie en aanmelding: Thema-avond alcohol- en drugsgebruik door jongeren – Sondervick.nl

Lege batterijen of
oude mobiele telefoons?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 1 februari aanstaande. Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag januari aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag’

In de eerste weken van het nieuwe jaar lezen we uit het evangelie van Johannes. Dat evangelie begint met een bijzondere tekst, over het woord van God dat er in het begin al was. Johannes vertelt: toen Jezus op aarde kwam, is Gods woord een mens geworden. Door wat Jezus deed en vertelde, zagen mensen God zelf aan het werk. In de verhalen van deze weken horen we over Johannes de Doper, die aankondigt dat de Messias komt. We horen hoe Jezus leerlingen met zich mee roept en water in wijn verandert. En hoe hij mensen ontmoet die dat hun leven lang niet meer zullen vergeten, zoals de zieke man bij het bad van Betzata of de vrouw die door Jezus niet veroordeeld wordt. Ook horen we hoe Jezus vijf broden en twee vissen deelt met vijfduizend mensen.

Het thema van deze periode is ‘Ken je mij?’. In een van de verhalen horen we over Natanaël, die Jezus voor het eerst ontmoet. Jezus blijkt hem al te kennen zonder dat Natanaël dat wist. Het is een bijzonder verhaal, waarin een belangrijk thema uit de Bijbel zichtbaar wordt: dat mensen gekend worden, misschien ook zonder dat ze het zelf doorhebben. Het zegt iets over hoe God naar mensen kijkt. Andersom raakt het thema ook aan hoe mensen tegen Jezus aankijken. Kennen zij hem echt? En hoe dan?

We hopen dat de verhalen weer inspirerende momenten opleveren in de klas!

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
09-01 Johannes 1:1-18 Hoe het begon
t/m Johannes 1:19-28 Johannes de Doper
13-01 Johannes 1:29-34 Johan… wijst Jezus aan
16-01 Johannes 1:35-43 De eerste leerlingen
t/m Johannes 1:44-52 Jezus weet wie Natanaël
20-01 Johannes 2:1-11 De bruiloft in Kana
23-01 Johannes 2:13-25 Jezus bij de tempel
t/m Johannes 3:1-21 Nicodemus
27-01 Johannes 4:1-26 De Samaritaanse vrouw
30-01 Johannes 4:46-54 Een zoon wordt beter
t/m Johannes 5:1-18 Het bad van Betsaida
03-01 Johannes 5:19-23 Jezus en de vader
Lees verder...