BELANGRIJKE DATA

26 januari Voorleesfeest
8 februari Studiedag
11 februari Buurtveegdag groep 8a
14 februari Start blok 4: De Vreedzame School
14 februari Uitreiking 1e rapport
15 februari 10-minutengesprekken
16 februari 10-minutengesprekken
25 februari Carnaval op school
28 februari Start voorjaarsvakantie

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Daniel 18-01 3a
Lopke 18-01 8a
Jia Ye 19-01 1a/2a
Jaio 20-01 1a/2a
Nick 21-01 8a
Cas 21-01 1a/2a
Leonardo 24-01 4a/5a
Julian 26-01 8a
Jesse 26-01 1a/2a
Siem 29-01 6b
Pim 02-02 6b
Lees verder...

Een nieuw jaar

Bij de start van een nieuw jaar is het gebruikelijk om terug en vooruit te kijken. Bij ons op school doen we dat altijd op de eerste schooldag na de kerstvakantie met een nieuwjaarsreceptie.
Ook dit jaar was deze start echter weer anders dan wij gehoopt hadden. Gelukkig mochten wij wel alle leerlingen op school verwelkomen, maar gezamenlijk het nieuwe jaar inluiden was er nog niet bij. In alle klassen is apart stil gestaan bij het nieuwe jaar en is geproost op een mooi en vooral gezond 2022!
Via deze weg wil ik dat u ook, mede namens het team, van harte toewensen. Hopelijk mogen wij elkaar weer snel in levenden lijve ontmoeten.

Met vriendelijke groet,
Gijs van Vark, directeur.

Welkom op school

Deze maand heten we

  • Gerda Majzik – groep 1A

van harte welkom!
Wij hopen dat je samen met ons een hele fijne tijd bij ons op school mag hebben.

Voorleesfeest

Op woensdag 26 januari worden landelijk de Nationale Voorleesdagen afgetrapt met tal van activiteiten. Op diezelfde dag vieren we het voorleesfeest op school.

Voorlezen en voorgelezen worden, een moment tussen volwassene en kind, samen een verhaal beleven, fantaseren over een andere wereld; wat een feest!
Alleen is daar niet altijd genoeg tijd voor, is het boek net uit, zijn er zoveel dingen te doen, is het al laat… Dat is precies waar het boek “Maar eerst ving ik een monster” over gaat, het boek dat dit jaar centraal staat.

Werd u vroeger ook voorgelezen? Of las u voor aan broertjes/zusjes en nu aan uw eigen kinderen? Welke herinnering heeft u aan een spannend boek? Zou u daar iets over kunnen vertellen en uit willen voorlezen? Dan zijn we op zoek naar u!
We zouden het leuk vinden om tijdens het voorleesfeest in iedere klas een (of meer) van tevoren opgenomen filmpje te kunnen tonen van een ouder/opa/oma die iets vertelt over de herinnering aan een voorleesmoment uit een spannend boek en die uit datzelfde boek een stuk voorleest. Voor de onderbouw is een prentenboek handig, voor de bovenbouw een hoofdstuk of gedeelte uit een boek. Het filmpje mag in totaal 15 minuten duren.
Is dit echt iets voor jou, stuur dan uiterlijk zondag 16 januari een e-mail naar juf Marleen (m.vanmourik@veldvest.nl) met een korte beschrijving van de herinnering en de titel van het boek. Volgende week hoor je meer over het opnemen en insturen van de fragmenten. Wij hopen op veel enthousiaste inzendingen!

MR nieuws en vacatures

Vanuit de MR willen we u informeren over de onderwerpen die besproken zijn op de vergadering van 15-12-2021 en u wijzen op verschillende vacatures die nu open staan en in de toekomst komen. De veiligheidsraad is op zoek naar verkeersouders die voor en na school de klaphekjes bij het onderbouwplein kunnen sluiten en weer openen. Wij hopen dat er vrijwilligers zijn die dit een of meerdere keren per week willen doen.
Vanuit het ouderfonds zijn we geïnformeerd over de stand van zaken van het ouderfonds. Vervolgens is er gesproken over de PR van de school. Via social media zouden we de school meer naamsbekendheid kunnen geven. Graag willen we de mogelijkheden van social media verder onderzoeken en daarom zijn we op zoek naar een ouder die beschikt over de kennis en tijd om hierover mee te denken.
Tot slot is er gesproken over de zichtbaarheid van de MR en de SR. In de SR zijn we op zoek naar een nieuw lid die de portefeuille communicatie zou willen vervullen. Daarnaast willen we u er alvast op wijzen dat er dit jaar verkiezingen aankomen voor de MR. Heeft u interesse of vragen over deze functies dan kunt u contact opnemen met de MR via: MRDeRankVeldhoven@gmail.com .
De notulen van de MR/SR-vergaderingen zijn terug te vinden op de website van de school, onder het kopje berichtgeving en downloads.

Ouderfonds

Voor het ouderfonds zijn we op zoek naar een ouder die wil meedenken/helpen!

Via het Ouderfonds (voluit: Stichting Ouderfonds Protestants Christelijk Onderwijs Veldhoven (STOF)) wordt jaarlijks de vrijwillige ouderbijdrage gecoördineerd. In samenspraak met de Activiteiten Commissie en school wordt gekeken naar wat er financieel ondersteund kan worden. We vergaderen 4 keer per schooljaar op een doordeweekse avond.
Wilt u helpen of meer weten over het reilen en zeilen van het ouderfonds? Neem dan contact op via mark.naber@gmail.com of 06  44 37 08 94.

Hartelijke groet,
Mark Naber (vader van Tim, groep 1/2a en Wouter, groep 4/5a), secretaris.

Actie ReflectionDay

Het nieuwe jaar is begonnen en wij wensen jullie allemaal een te gek en verkeersveilig 2022 toe. Maak iedereen nog even goed ZICHTBAAR de komende weken en dat de beste mogen winnen.
Voor REFLECTIONDAY wordt de eindspurt ingezet. Tot 21 januari 2022 kunnen er nog foto’s worden ingestuurd van kinderen die goed zichtbaar zijn op de openbare weg. We hebben al veel foto’s ontvangen van scholen, deelnemers zelf en ook VSA heeft al vele foto’s gemaakt. Kortom maak iedereen nog steeds enthousiast en stuur de foto’s in voor 21-1-2022 naar e-mailadres: info@reflectionday.nl.
Voor de foto van: NAAM KIND, SCHOOL en WOONPLAATS. Zoals iedereen weet worden foto’s zonder toestemming nooit openbaar gemaakt.
Iedereen die mee heeft gedaan heeft sowieso de belangrijkste prijs gewonnen: VERKEERSVEILIGHEIDSPRIJS.
De bekendmaking van de prijswinnaars zal in februari plaatsvinden.

Voorleeskampioen 2021-2022

Dit jaar mochten groep 7 en 8 weer strijden om voorleeskampioen te worden. Van te voren had ik niet verwacht dat ik zou winnen. Vorig jaar heb ik namelijk ook meegedaan met de voorleeswedstrijd. Toen was ik de winnaar van onze klas, maar ik betwijfelde of ik zou kunnen winnen van de school. Het was een spannende strijd, maar ik ben toen jammer genoeg toch tweede geworden. Gelukkig wist ik dat ik nog één kans had: volgend jaar.
Ook dit jaar had ik weer gewonnen van de klas. Daarna deden er 7 kinderen mee van groep 7 en 8 om de titel te bemachtigen. Ik had 10 stemmen in mijn klas (groep 8), maar Ella had er 12. Dus ik dacht: “Ik denk dat ik weer niet ga winnen”. En ik hoorde dat Renske had gewonnen bij groep 7. Dus ik dacht: “Of Renske gaat winnen, of Ella gaat winnen”. Na de pauze hoorden we wie had gewonnen. De juf zei dat het iemand uit onze klas was. Natuurlijk dacht iedereen: “Renske!” (Ik zelf ook). Maar het was niet Renske, ik was het zelf! Ik had dit echt niet verwacht. Ik heb een oorkonde gekregen, en ik ben er heel trots op!
De volgende ronde in de bibliotheek ga ik zeker weer ontzettend mijn best doen om een ronde verder te komen.

Groetjes, Ian

Informatieavond Pleegzorg

Wil je weten of Pleegzorg iets is voor jou? Volg de informatieavond op 18 januari

Zorgen voor het kind van je broer, zus, familie of bekenden als dat nodig is; wist je dat dat ook pleegzorg is? Voor sommige kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen is opvang binnen hun netwerk niet mogelijk. Voor die kinderen zoekt Combinatie Jeugdzorg een (bestands)pleeggezin. En dat kan heel lastig zijn. Want een kind past niet zomaar in ieder gezin. Nieuwe pleegouders blijven daarom hard nodig. Ook in Veldhoven. Heb je weleens nagedacht of pleegzorg iets is voor jou?

Help een kind zo thuis mogelijk opgroeien
Wil je weten wat jij voor een kind kan betekenen? Volg dan vrijblijvend een van de maandelijkse (online) informatieavonden. De eerstvolgende is op dinsdag 18 januari van 20.00 tot 22.00 uur bij Combinatie Jeugdzorg 133 in Veldhoven. Tijdens deze avond worden alle kanten van pleegzorg op een heldere en realistische manier belicht en vertelt een ervaren pleegouder over de eigen ervaring.

Aanmelden
Vrijblijvend aanmelden voor een online informatieavond kan via  https://pleegzorg.combinatiejeugdzorg.nl.Ook kan je via deze link een informatiepakket over pleegzorg aanvragen.
Wij volgen uiteraard de richtlijnen van het RIVM. Er is een maximum gesteld aan het aantal aanwezige personen om de 1,5 meter te waarborgen en u kunt rekenen op een ruime, goed geventileerde ruimte.

Meer informatie
Op www.pleegzorg.nl en www.combinatiejeugdzorg.nl vind je meer informatie over pleegzorg, inclusief filmpjes en ervaringsverhalen van voormalige pleegkinderen, pleegouders en ouders.

Lege batterijen of
oude mobiele telefoons?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 2 februari aanstaande.
Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag 26 januari aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag’

In de eerste weken van het nieuwe jaar lezen we uit het evangelie van Marcus. Het is het oudste van de vier evangeliën. Marcus vertelt over Johannes de Doper, die mensen doopt in de woestijn en vertelt dat er na hem iemand komt die groter zal zijn dan hij. In de hoofdstukken daarna horen we hoe Jezus langs het meer van Galilea trekt en vandaar verder gaat door het land. Steeds meer mensen horen over hem en sluiten zich bij hem aan. Allemaal krijgen ze van dichtbij te zien wat het betekent dat God naar mensen omziet.

Het thema van deze periode is ‘vijfduizend volgers’. In onze tijd zijn veel mensen te volgen op sociale media. Sommigen hebben duizenden of zelfs miljoenen volgers. In Jezus’ tijd bestonden deze sociale media nog niet. Toch waren er in korte tijd heel veel mensen die zich bij hem aansloten. Zij ontdekten wat het betekent als je Jezus volgt. Het gaat Jezus niet om het aantal ‘likes’, hij is niet op zoek naar volgers om te laten zien hoe geweldig hij is. Jezus wil dat mensen hem volgen zodat ze meegaan op de weg naar het geluk. Dat liet hij bijvoorbeeld zien op de dag dat hij vijfduizend mensen te eten gaf met vijf broden en twee vissen. Jezus volgen betekent dat je ontdekt hoe God voor mensen zorgt. Deze vijfduizend volgers waren eigenlijk nog maar het begin!

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
10-01 Marcus 1:1-13 Jezus wordt gedoopt
t/m Marcus 1:14-20 Jezus neemt mensen mee
14-01 Marcus 1:21-28 In de synagoge
17-01 Marcus 1:29-39 Schoonmoeder van Petrus wordt beter
t/m Marcus 1:40-45 De melaatse man
21-01 Marcus 2:1-12 De verlamde
24-01 Marcus 2:13-22 Mensen begrijpen Jezus niet
t/m Marcus 2:23-28 Aren plukken op sabbat
28-01 Marcus 3:1-6 Een genezing op sabbat
31-01 Marcus 3:7-12 Iedereen komt naar Jezus
t/m Marcus 3:13-19 Twaalf apostelen
04-02 Marcus 3:20-30 Waar haalt Jezus het vandaag?
Lees verder...