BELANGRIJKE DATA

12 december Inloopspreekuur Centrum voor Jeugd & Gezin, 8.30-9.30  uur
21 december Kerst op school, 17.00-18.30 uur
25 december Start kerstvakantie
5 januari Einde kerstvakantie
8 januari Nieuwjaarsreceptie, 8.30 uur
8 januari MR-vergadering, 19.30 uur
9 januari Hoofdluiscontrole
24 januari Voorleesfeest

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Aika 08-12 6b
Lucas 09-12 6b
Danilo 11-12 7a/8a
Stejara 12-12 1b/2b
Stijn 13-12 5a/6a
Veerle 17-12 4a
Lefter 20-12 7b/8b
Nikki 22-12 7a/8a
Yagmur 29-12 4a
Nathan 29-12 5a/6a
Jojanneke 30-12 7a/8a
Tessa 01-01 5a/6a
Jens 01-01 7a/8a
Lees verder...

Welkom op school

Deze maand heten we

  • Yohann Subin – groep 2B
  • Antonio Subin – groep 4A

van harte welkom!
Wij hopen dat jullie samen met ons een hele fijne tijd bij ons op school mogen hebben.

Inloopspreekuur CJG

Op dinsdag 12 december aanstaande is Jesse van Keersop, onze jeugdverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Gezin, van 8.30 tot 9.30 uur bij ons op school aanwezig.
U kunt met haar in gesprek gaan en advies vragen over bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

  • Gedragsveranderingen bij uw kind
  • Pesten en gepest worden
  • Sociale vaardigheden
  • Problemen op school en/of thuissituatie
  • Echtscheiding en rouwverwerking
  • Faalangst/ onzekerheid/ zelfvertrouwen

U kunt vrij inlopen (personeelskamer), maar u kunt ook via de leerkracht van uw kind een afspraak maken.

Sinterklaasfeest 5 december

Sinterklaas en zijn Pieten zijn dit jaar ook bij ons op school geweest.
We hebben Sinterklaas en zijn Pieten al zingend verwelkomd. En de Pieten deelden pepernoten uit.
Daarna kon het Sinterklaasfeest binnen beginnen.
De kinderen van de groepen 6 t/m 8 gingen de mooie surprises uitpakken en hun gedichten aan elkaar voorlezen.
En in de ’Plaatse’ mochten de kinderen van de andere groepen om de beurten bij Sinterklaas en zijn Pieten komen voor een gezellig samenzijn. Er werd natuurlijk veel gezongen en gedanst. En kinderen konden vragen stellen en mooie tekeningen aan Sinterklaas geven. Aan het eind deelden de pieten cadeutjes uit en kregen ze ook nog wat lekkers mee.
Het was een gezellig feest, waar groot en klein van genoten heeft.
Nogmaals bedankt Sint en zijn Pieten.

Kerst

Op donderdag 21 december staat voor de kinderen onder schooltijd een kerstviering gepland. In de kerstviering wordt het kerstverhaal uitgespeeld. Daarnaast worden er verschillende liederen gezongen. Alle kinderen doen mee bij de viering. Dit kan zijn in het toneelstuk of bij het oefenen en zingen van de liederen. De kinderen zijn gewoon om 15.30 uur uit.

Om 17.00 uur worden de kinderen weer op school verwacht, zodat kinderen van een gezellig en heerlijk kerstdiner kunnen genieten in de klas met hun leerkracht. De kinderen mogen dan in hun mooiste kleding naar school komen en eten daar samen met elkaar.
U wordt uitgenodigd om hapjes te verzorgen voor dit kerstdiner. Intekenlijsten zullen na 5 december bij de klas hangen. 

Graag uiterlijk dinsdag 19 december bord, bestek en een beker voorzien van naam in een plastic tasje meegeven aan uw kind(eren).
Mocht uw kind een allergie hebben of wegens geloofsovertuiging ander eten of drinken nodig hebben, graag hier dan zelf zorg voor dragen. 

U bent ’s avonds 21 december tussen 17.00-18.30 van harte uitgenodigd om in de Plaatse met ouders ook de kerstboodschap mee te beleven. Onder het genot van een hapje en een drankje. Met op de achtergrond sfeervolle kerstmuziek. 

U hoeft zich voor deze bijeenkomst niet vooraf op te geven, wanneer u uw kind in de klas gebracht heeft, mag u naar de Plaatse komen voor dit samenzijn met andere ouders. We hopen op een gezellige opkomst! 

We vragen in elke klas 2 obers tijdens het kerstdiner, die ervoor kunnen zorgen dat de kinderen en de leerkrachten een fantastisch kerstdiner hebben. Naast de lijst voor de hapjes zal een inschrijflijst hangen voor de obers. Op een later tijdstip ontvangen de obers nadere instructies.

Vriendelijke groeten van de kerstcommissie,
Annelies, Nikki, Prisca, Demi en Patricia.

Nieuwjaarsreceptie

Op maandag 8 januari is de kerstvakantie voorbij en gaan de kinderen weer beginnen. We starten met onze jaarlijks terugkerende Nieuwjaarsreceptie.
We doen dit gezamenlijk in de Plaatse. Na het korte programma gaan de kinderen terug naar hun eigen klas om te proosten met elkaar.

Alle ouders/verzorgers zijn van harte welkom om samen met ons het nieuwe jaar in te luiden en onder het genot van een kopje koffie nog even na te praten.

Pleegzorg

Wil je weten of Pleegzorg iets is voor jou?
Volg de informatiebijeenkomst op dinsdag 12 december

Zorgen voor het kind van je broer, zus, familie of bekenden als dat nodig is, wist je dat dat ook pleegzorg is? Voor sommige kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen is opvang binnen hun netwerk niet mogelijk. Voor die kinderen zoekt Combinatie Jeugdzorg een (bestands)pleeggezin. En dat kan heel lastig zijn. Want een kind past niet zomaar in ieder gezin. Nieuwe pleegouders blijven daarom hard nodig. Ook in Veldhoven. Heb je weleens nagedacht of pleegzorg iets is voor jou?

Help een kind zo thuis mogelijk opgroeien
Wil je weten wat jij voor een kind kan betekenen? Volg dan vrijblijvend een van de maandelijkse informatiebijeenkomsten. De eerstvolgende is op dinsdag 12 december van 19.30 tot 21.30 uur Combinatie Jeugdzorg, Locht 133 in Veldhoven. Tijdens deze bijeenkomst worden alle kanten van pleegzorg op een heldere en realistische manier belicht en vertelt een ervaren pleegouder over de eigen ervaring.

Aanmelden voor een van deze bijeenkomsten kan via www.combinatiejeugdzorg.nl/pleegzorg/pleegouder-worden of door de QR-code hieronder te scannen. Graag bij uw aanmelding ook het aantal personen vermelden.

Op www.pleegzorg.nl en www.combinatiejeugdzorg.nl vind je meer informatie over pleegzorg, inclusief filmpjes en ervaringsverhalen van voormalige pleegkinderen, pleegouders en ouders.

Lege batterijen of
oude mobiele telefoons?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 10 januari aanstaande.
Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag 20 december aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag’

Met kerst vieren we het wonder, dat God dicht bij de mensen is. In de Bijbel lezen we dat God groot en machtig is, haast onvoorstelbaar. Maar diezelfde God komt naar de mensen toe als een kind, liggend in een kribbe. Hij is de koning van de kwetsbaarheid, klein en afhankelijk als hij is. Dat blijft een geweldig verhaal, dat we steeds opnieuw mogen delen. Het vertelt over God en over Jezus; en tegelijk zegt het iets over wat er werkelijk toe doet in ons eigen leven. In de Bijbelverhalen mogen we ontdekken dat wat groot, stoer en sterk is niet altijd het hoogste is. Wie vertrouwt op een God die zich zo klein maakt, hoeft zichzelf ook niet altijd groot te houden of te maken. Als mensen kwetsbaar en afhankelijk van elkaar durven te zijn, kan er iets veranderen in de wereld: een beetje meer vrede, een beetje meer licht, een beetje meer liefde. Het is dan ook niet voor niets dat die waarden altijd aandacht krijgen met kerst. Het zijn niet alleen de ‘wereldlijke’ invullingen van kerst – ze vinden ook een bron in het verhaal van Jezus’ geboorte.

Het thema van deze adventstijd is ‘God komt dichtbij’. Met de kinderen in de midden- en bovenbouw horen we eerst over de profeet Micha. Hij leefde een paar eeuwen voordat Jezus geboren werd, en hij kondigde aan dat er een nieuwe tijd zou komen. God zou een koning geboren laten worden in Betlehem, die voor het volk zou zorgen zoals een herder voor zijn schapen zorgt. De echo van die woorden klinkt nog door in het kerstverhaal. In deze periode horen we ook over de priester Zacharias en Elisabet, die de ouders worden van Johannes de Doper. En over Maria, die een bijzonder bericht krijgt van een engel. Zij wordt de moeder van Gods zoon. Natuurlijk lezen we ook het verhaal van Jozef en Maria die naar Betlehem gaan, en de geboorte van Jezus in de stal.

Wij wensen u en de kinderen veel inspiratie rond deze verhalen, en alvast een fijne kerst!

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
04-12 Micha 1:1 + 4:1-5 Een tijd van vrede
t/m Micha 5:1-4a De nieuwe koning
08-12 Lucas 1:5-25 Zacharias bijz. bericht
11-12 Lucas 1:26-38 Gabriël komt bij Maria
t/m Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
15-12 Lucas 1:57-80 Johannes w. geboren
18-12 Matteüs 1:18-25 De droom van Jozef
t/m Lucas 2:1-20 Jezus wordt geboren
22-12 Matteüs 2:1-12 De wijzen uit het Oosten
Kerstvakantie 22-12 t/m 05-01-2024
Lees verder...