BELANGRIJKE DATA

22 december Kerstactiviteit, 17.00-18.30 uur
26 december Start kerstvakantie
6 januari Einde kerstvakantie
9 januari Nieuwjaarsreceptie, 8.30 uur
9 januari Start blok 3 De Vreedzame School
9 januari Hoofdluiscontrole

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Aika 08-12 5b
Lucas 09-12 5b
Danilo 11-12 7b
Stejara 12-12 1b/2b
Stijn 13-12 4a/5a
Veerle 17-12 3a
Lefter 20-12 7b
Nikki 22-12 6a
Yagmur 29-12 3a
Nathan 29-12 4a/5a
Jojanneke 30-12 6a
Tessa 01-01 4a/5a
Jens 01-01 7b
Zoë 03-01 7a/8a
Roan 04-01 7a/8a
Felipe 05-01 1b/2b
Révin 06-01 3a
Sophie 06-01 4a/5a
Eloina 08-01 3a
Gerda 11-01 1a/2a
Lees verder...

Welkom op school

Deze maand heten we

 • Féline van Kessel – groep 1B

van harte welkom!
Wij hopen dat je samen met ons een hele fijne tijd bij ons op school mag hebben.

Kerst 2022 Droom met me mee

Dromen bestaan niet alleen in de nacht. Als mensen hopen op wat komen gaat, als ze vertellen wat er kan veranderen, dan delen ze hun dromen met elkaar. ‘Droom met me mee’ is het thema van deze adventstijd. De kinderen maken kennis met Bijbelse dromen van vrede en geluk, en delen ook hun eigen dromen met elkaar. Door mee te dromen van een eerlijke, rechtvaardige wereld kunnen we samen de wereld mooier maken. Zo wordt kerst een feest voor iedereen!

Op 22 december starten we de dag in de ochtend met een kerstviering voor de kinderen op school.
Om 17.00 uur worden de kinderen weer op school verwacht, zodat kinderen van een gezellig en heerlijk kerstdiner kunnen genieten in de klas met hun leerkracht.

U bent ’s avonds 22 december tussen 17.00-18.30 uur van harte uitgenodigd om op het onderbouwplein met ouders ook de kerstboodschap mee te beleven. Onder het genot van een hapje en een drankje. Met op de achtergrond sfeervolle kerstmuziek en een impressie van de kerstviering door middel van een diapresentatie.

Graag willen we de kerstboodschap die de kinderen meekrijgen ook met u delen. We dromen van een eerlijke en rechtvaardige wereld voor iedereen.
Bij de hapjeskraam zal een vrijwillige bijdrage gevraagd worden voor ons adoptiekind Juriheri in Rwanda, zodat het ook voor hem een mooi jaar kan zijn, waarbij hij kan genieten van goed onderwijs net zoals onze kinderen bij ons op school hebben.

Vriendelijke groeten van de kerstcommissie.

Schoenendoosactie: een succes!

Na de herfstvakantie zijn wij gestart met de actie Schoenmaatjes, een actie van GAiN, waarbij kinderen in Nederland een schoenendoos vullen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdgenootjes in landen in Afrika, Oost-Europa of in een vluchtelingenkamp.
Op dinsdag 22 november is de actie afgesloten. Maar liefst 112 schoenendozen waren er ingeleverd. Een geweldig resultaat! Alle leerlingen hadden bovendien hun best gedaan om alleen of samen de doos zo feestelijk mogelijk te versieren met stickers, gekleurd papier en andere knutselwerkjes.
De dozen zijn naar Eindhoven gebracht, van waaruit ze hun weg zullen vinden naar leeftijdsgenootjes in landen in Afrika, Oost-Europa of in een vluchtelingenkamp.
Alle kinderen, maar daarnaast ook de ouders die de dozen verzendklaar gemaakt hebben en naar Eindhoven hebben gebracht, heel erg bedankt voor jullie enorme inzet!

Communicatie

Sinds dit schooljaar gebruiken wij naast ons maandelijkse RankBulletin (verschijnt iedere 1e woensdag van de maand) en e-mailberichten de Parro-app om u van informatie te voorzien. Wij hebben gemerkt dat de informatie die wij via e-mailberichten verspreiden ook heel goed via Parro aan u doorgegeven kunnen worden. Wij zullen daarom vanaf januari geen – of zo weinig mogelijk – via een e-mailbericht aan u doorgeven.
Februari/maart 2023 zullen wij u via het Ouderportaal van ParnasSys uitnodigen om een vragenlijst in te vullen m.b.t. onze communicatie(middelen), waarin wij uw tevredenheid, ervaringen, wensen en opmerkingen willen peilen.

BSO De Groene Boomhut

Sinds 7 november verzorgt De Groene Boomhut de BSO op de maandag, dinsdag en donderdagen bij ons op school. Na de kerstvakantie zullen zij gaan uitbreiden en de BSO ook op woensdag en vrijdag aanbieden. U kunt zich daarvoor aanmelden via het e-mailadres: eikebeek@kdv-degroeneboomhut.nl.

Een gezonde school

Gezonde voeding draagt bij aan een goede ontwikkeling van kinderen. Daarom willen wij voor ieder kind gezond eten en drinken stimuleren en makkelijk maken op school. Daarvoor hebben we de hulp van de ouders en verzorgers nodig! Dat betekent onder andere dat wij vragen:

 • een gezonde pauzehap mee te geven. Gezonde pauzehappen vinden wij bijvoorbeeld groente, fruit en een volkoren boterham. Al jaren heeft de school het beleid dat de woensdag en vrijdag verplichte fruitdagen zijn. Dit betekent dat alle leerlingen dan alleen fruit meenemen als pauzehap. Aanvullende daarop heeft onze leerlingenraad in 2021 geadviseerd om ook op de andere dagen fruit of groente, naast of i.p.v. een ‘gezonde’ koek of iets dergelijks, mee te nemen.
 • gezond eten voor tijdens het overblijven in de broodtrommel te doen. Geschikt vinden wij bijvoorbeeld volkorenbrood met beleg dat niet te veel verzadigd vet of zout bevat, zoals 30+ kaas, zuivelspread en notenpasta of pindakaas zonder toegevoegd suiker en zout. Zogenaamde ‘gezonde’ pauzekoeken vinden wij niet passend bij een lunch. Deze kunnen eventueel in de ochtendpauze gegeten worden.
 • alleen water, thee of halfvolle melk mee te geven. Pakjes en flesjes frisdranken en vruchtensappen bevatten namelijk erg veel suiker.
 • traktaties ter gelegenheid van verjaardagen klein en niet te calorierijk te maken.

Voorleeswedstrijd

Afgelopen weken hebben we op school ook weer een voorleeswedstrijd gehouden voor de leerlingen uit de groepen 7 en 8. Een aantal leerlingen uit deze groepen hebben op het podium een stukje uit een favoriet boek voorgelezen, waarna er in de klassen gestemd is wie dit jaar voorleeskampioen van De Rank mocht worden. Het was weer heel spannend en uiteindelijk hebben de leerlingen Aimée Stultiens uit groep gekozen.

Zij heeft hierover het volgende geschreven:
Ik heb een stukje uit het boek Laat me gaan. voorgelezen. Het gaat over een jongen Pier die uit een klein dorpje komt. Dan wordt hij meegenomen naar Utrecht om daar te werken voor geld. In het stuk dat ik voorlees is Pier nog in zijn eigen kleine dorpje.
Ik heb dit stuk gekozen omdat ik het een interessant boek vind over de geschiedenis. Ik denk dat ik de meeste stemmen heb gekregen omdat ik het rustig heb voorgelezen. Ik heb ook een stukje gekozen met verschillende stemmetjes.
Nu mag ik naar de volgende ronde: in de bibliotheek met kinderen uit heel Veldhoven.

De Rank werkt aan De Vreedzame School!

In Blok 2 ‘We lossen conflicten zelf op’ hebben de kinderen geleerd:

 • Om een conflict zelf goed op te lossen.
 • Om win-win oplossingen te bedenken.
 • Om het stappenplan PRAAT HET UIT toe te passen.
 • Om zich bewust te zijn van hun eigen manier van reageren op een conflict.
 • Rood– agressief, je bent boos en wordt driftig.
 • Blauw– weglopen, je zegt niet wat je ervan vindt.
 • Geel– stevig, je komt op voor jezelf.
 • Om na te denken over de druk van de groep en het hebben van een eigen mening.
 • Hoe om te gaan met kritiek.

Op 9 januari starten we met de lessen uit blok 3: ‘We hebben oor voor elkaar’.

De kinderen leren belangrijke communicatieve vaardigheden, zoals duidelijk communiceren, goed luisteren, vragen stellen, verplaatsen in het gezichtspunt van een ander, verschil van mening overbruggen.

De lessen zijn gericht op:

 • Duidelijk vertellen. Goed kunnen communiceren is erg belangrijk bij het oplossen van conflicten. Een slechte communicatie kan conflicten verergeren.
 • Goed en slecht luisteren. De kinderen leren actief naar elkaar te luisteren, goede vragen te stellen en samen te vatten wat de ander heeft gezegd.
 • Wat de een bedoelt en hoe de ander het begrijpt. Ze leren te zien hoe de interpretatie van een boodschap kan verschillen.
 • De kinderen leren zich te verplaatsen in de mening of positie van een ander.
 • Een mening onderbouwen met argumenten, in de bovenbouw door middel van debatteren.
 • Het overbruggen van meningsverschillen en komen tot overeenstemming.
 • In groep 8 op het kritisch omgaan met informatie, en op het respectvol communiceren via de ‘sociale media’.

In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De lessen gaan over communicatie, over ‘praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen elkaar’.
De kinderen leren wat goed en slecht luisteren is. In tweetallen oefenen de kinderen om naar elkaar te luisteren. De een vertelt, de ander luistert. Goed luisteren kan je zien aan oogcontact, knikken, actieve lichaamshouding en herhalen wat de ander zei.
De kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk is om goed naar elkaar te luisteren en duidelijk te zeggen wat je bedoelt.
Dit voorkomt dat er misverstanden en conflicten ontstaan. Ze leren vragen stellen en samenvatten. Je laat daarmee zien dat je de ander goed begrepen hebt.
We bespreken met de kinderen dat mensen op verschillende manieren naar dezelfde dingen kunnen kijken.  We spreken dan over het hebben van verschillende ‘gezichtspunten’. We kijken soms anders tegen dezelfde dingen aan, omdat we verschillende ervaringen en gevoelens hebben en omdat we uit verschillende gezinnen komen.
Op deze manier leren we de kinderen met meningsverschillen om te gaan.
In de bovenbouw leren de kinderen argumenteren en debatteren.  Hierbij gaat het om het verdedigen van een stelling, bijvoorbeeld ‘kinderen moeten op tijd naar bed’ of ‘iemand die pest moet streng gestraft worden’. In groep 8 leren de kinderen over cyberpesten en wat ze kunnen doen.
Ze leren over verschillen in communiceren via sociale media en face-to-face.

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op www.devreedzameschool.nl , of langskomen op school.

Lees verder...

Lege batterijen of
oude mobiele telefoons?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 11 januari aanstaande.
Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag 21 december aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag’

Dromen bestaan niet alleen in de nacht. Als mensen hopen op wat komen gaat, als ze vertellen wat er kan veranderen, dan delen ze hun dromen met elkaar. Lang geleden deed de profeet Jesaja dat ook. Hij vertelde aan de mensen in zijn land dat er een nieuwe koning zou komen, die vrede en geluk zou brengen. De hele wereld zou erdoor veranderen, zei Jesaja; zelfs de dieren zouden in vrede samenleven. Op weg naar kerst lezen we opnieuw over het visioen van Jesaja. Met dat visioen in gedachten lezen we over de priester Zacharias, die bezoek krijgt van een engel. En we horen over Maria, de jonge vrouw uit Narazet die van een engel te horen krijgt dat zij de moeder van Jezus wordt. Jezus zal de koning zijn die vrede brengt – zo wordt het visioen van Jesaja waar.

‘Droom met me mee’ is het thema van deze adventstijd. De kinderen maken kennis met Bijbelse dromen van vrede en geluk, en delen ook hun eigen dromen met elkaar. Door mee te dromen van een eerlijke, rechtvaardige wereld kunnen we samen de wereld mooier maken. Zo wordt kerst een feest voor iedereen!

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
05-12 Lucas 1:5-25 Een engel bij Zacharias
t/m Lucas 1-26-38 Een engel bij Maria
09-12 Lucas 1:39-56 Maria gaat n. Elisabet
12-12 Lucas 1:57-66 Johannes is geboren
t/m Lucas 1:67-80 Het lied van Zacharias
16-12 Lucas 5:1-4a Uit Betlehem komt iem.
19-12 Lucas 2:1-7 Jezus wordt geboren
t/m Lucas 2:8-20 Herders in het veld
23-12 Matteüs 2:1-12 Wijzen uit Oosten
09-01 Johannes 1:1-18 Hoe het begon
t/m Johannes 1:19-28 Johannes de Doper
13-01 Johannes 1:29-34 Johannes wijst Jezus a.
Lees verder...