BELANGRIJKE DATA

1 december Start ReflectionDay
3 december Sinterklaas op school
20 december Start blok 3 De Vreedzame School
23 december Kerstviering op school
27 december Start Kerstvakantie
7 januari Einde Kerstvakantie
10 januari Nieuwjaarsreceptie
26 januari Voorleesfeest

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Kyan 04-12 6a/7a
Aika 08-12 4b
Lucas 09-12 4b
Danilo 11-12 6b
Stijn 13-12 3a
Veerle 17-12 1/2b
Amy 18-12 8a
Lefter 20-12 6b
Nikki 22-12 4a/5a
Yagmur 29-12 1a/2a
Nathan 29-12 3a
Jojanneke 30-12 4a/5a
Tessa 01-01 3a
Jens 01-01 6b
Isa 02-01 1a/2a
Zoë 03-01 6a/7a
Roan 04-01 6a/7a
Filipe 05-01 1b/2b
Révin 06-01 1b/2b
Sophie 06-01 4a/5a
Eloina 08-01 1b/2b
Lees verder...

Welkom op school

Deze maand heten we

 • Stejara Popa – groep 1B

van harte welkom!
Wij hopen dat je samen met ons een hele fijne tijd bij ons op school mag hebben.

Sinterklaas

Op vrijdag 3 december brengt de Sint een bezoek aan onze school.
Wij kunnen Sint dit jaar niet vieren zoals u gewend bent van onze school, omdat de besmettingen weer hard zijn opgelopen. Net zoals vorig jaar vieren wij Sint alleen binnen met de leerlingen en zal er geen gezamenlijke aankomst zijn met ouders.
We wensen iedereen alvast een hele fijne Sinterklaastijd!

De Sinterklaascommissie.

Actie ReflectionDay

Verkeersveiligheid is een belangrijk onderwerp, zeker nu het weer eerder donker en later licht wordt. De Rank mag al jaren het BVL-label (Brabants Verkeersveiligheids Label) voeren en onderneemt daartoe regelmatig acties op het gebied van verkeersveiligheid.
Daarom doen wij ook dit jaar weer mee met de Actie ReflectionDay, die loopt van 112-2021 t/m 21-1-2022.
De leerlingen ontvangen daarom een reflecterend hesje dat gebruikt wordt bij deze actie. In het kader van duurzaamheid kunnen hesjes die in voorgaande jaren uitgedeeld zijn opnieuw gebruikt worden.
Doel van de actie is dat de kinderen in deze periode goed zichtbaar zijn d.m.v. het zo vaak mogelijk dragen van het hesje en in deze periode zoveel mogelijk onderweg ‘geflitst’ (gefotografeerd) worden. Foto’s kunnen gestuurd worden naar: info@reflectionday.nl.
Meer informatie en de presentatie is te vinden op: WWW.REFLECTIONDAY.NL.
Wij hopen dat u deze actie steunt, uw kind(eren) zoveel mogelijk stimuleert en motiveert om het hesje te dragen en deel te nemen aan de actie.

Kerst 2021

Tijdens deze donkere dagen gaan we toch zorgen voor een fijn samenzijn.
Helaas door corona wordt het feest samen met de kinderen gevierd en ontmoeten we de ouders hopelijk volgend jaar weer om kerst met elkaar te vieren.
We beginnen ons kerstfeest met een gezamenlijk ontbijt in de eigen groep. Kinderen zorgen zelf voor hun eigen ontbijt.
Ook de kerstviering wordt dit jaar in de eigen groep gehouden. Het thema is een “ster in Betlehem”. Samen met de kinderen luisteren we naar het kerstverhaal en worden er mooie kerstliederen gezongen.

Wij wensen jullie alvast fijne feestdagen!

Kliederkerst

We houden op 24 december een Kliederkerst in de buitenlucht. Wel zo veilig :-). We beginnen om 15.00 uur.
Voor de Immanuelkerk maken we het gezellig. Een vuurkorf op het plein, een partytent voor de deur. En natuurlijk heerlijke warme chocolademelk en wat lekkers. Plus wat kerstmuziek en een piano bij de deur. We zingen samen een aantal kerstliederen. Het kerstverhaal ontbreekt natuurlijk niet.
Kerst is ook het feest van delen en omzien naar elkaar. We hebben twee plannetjes:Kerstkaarten maken:We willen kerstkaarten gaan maken met een (voorbewerkte) kerstwens. De kinderen kunnen deze bij de gemeenteleden in de buurt bezorgen of bij iemand anders in de wijk. Kerstpakketten ronddelen:De jeugdraad heeft een groot aantal kerstpakketten besteld. Hoe mooi zou het zijn om met je kind na te denken wie een kerstpakket zou kunnen gebruiken. De eigen opa’s en oma’s zijn uitgesloten. Een mooie oefening om de ‘diaconale ogen’ van de kinderen wat meer te openen. Wil je een pakket reserveren, stuur dan een e-mailbericht naar: kliederkerkveldhoven@gmail.com. Geef ook even aan voor wie het pakket is bestemd (dat voorkomt dubbelingen).De hartelijke groeten van Astrid, Hetty en Kees,
leiding Kliederkerk Immanuelkerk.

Nieuwjaarsreceptie 2022

Op 10 januari zal hopelijk onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie gehouden worden.
We vieren dit samen met de kinderen op school. In december gaan alle kinderen een ster maken met een wens erop. Deze worden tijdens de nieuwjaarsreceptie in de klassen besproken. Daarnaast proosten we met alle leerlingen op het nieuwe jaar, 2022.
Voor alle ouders en kinderen hebben wij deze wens: een hele fijne kerstvakantie en een gelukkig maar vooral gezond 2022!

De Nieuwjaars commissie.

De Rank werkt aan De Vreedzame School!

In Blok 2 ‘We lossen conflicten zelf op’ hebben de kinderen geleerd:

 • Om een conflict zelf goed op te lossen.
 • Om win-win oplossingen te bedenken.
 • Om het stappenplan PRAAT HET UIT toe te passen.
 • Om zich bewust te zijn van hun eigen manier van reageren op een conflict.
 • Rood– agressief, je bent boos en wordt driftig.
 • Blauw– weglopen, je zegt niet wat je ervan vindt.
 • Geel– stevig, je komt op voor jezelf.
 • Om na te denken over de druk van de groep en het hebben van een eigen mening.
 • Hoe om te gaan met kritiek.

Op 20 december starten met de lessen uit blok 3: We hebben oor voor elkaar.

De kinderen leren belangrijke communicatieve vaardigheden, zoals duidelijk communiceren, goed luisteren, vragen stellen, verplaatsen in het gezichtspunt van een ander, verschil van mening overbruggen.

De lessen zijn gericht op:

 • Duidelijk vertellen. Goed kunnen communiceren is erg belangrijk bij het oplossen van conflicten. Een slechte communicatie kan conflicten verergeren.
 • Goed en slecht luisteren. De kinderen leren actief naar elkaar te luisteren, goede vragen te stellen en samen te vatten wat de ander heeft gezegd.
 • Wat de een bedoelt en hoe de ander het begrijpt. Ze leren te zien hoe de interpretatie van een boodschap kan verschillen.
 • De kinderen leren zich te verplaatsen in de mening of positie van een ander.
 • Een mening onderbouwen met argumenten, in de bovenbouw door middel van debatteren.
 • Het overbruggen van meningsverschillen en komen tot overeenstemming.
 • In groep 8 op het kritisch omgaan met informatie, en op het respectvol communiceren via de ‘sociale media’.

In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De lessen gaan over communicatie, over ‘praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen elkaar’.
De kinderen leren wat goed en slecht luisteren is. In tweetallen oefenen de kinderen om naar elkaar te luisteren. De een vertelt, de ander luistert. Goed luisteren kan je zien aan oogcontact, knikken, actieve lichaamshouding en herhalen wat de ander zei.
De kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk is om goed naar elkaar te luisteren en duidelijk te zeggen wat je bedoelt.
Dit voorkomt dat er misverstanden en conflicten ontstaan. Ze leren vragen stellen en samenvatten. Je laat daarmee zien dat je de ander goed begrepen hebt.
We bespreken met de kinderen dat mensen op verschillende manieren naar dezelfde dingen kunnen kijken.  We spreken dan over het hebben van verschillende ‘gezichtspunten’. We kijken soms anders tegen dezelfde dingen aan, omdat we verschillende ervaringen en gevoelens hebben en omdat we uit verschillende gezinnen komen.
Op deze manier leren we de kinderen met meningsverschillen om te gaan.
In de bovenbouw leren de kinderen argumenteren en debatteren.  Hierbij gaat het om het verdedigen van een stelling, bijvoorbeeld ‘kinderen moeten op tijd naar bed’ of ‘iemand die pest moet streng gestraft worden’. In groep 8 leren de kinderen over cyberpesten en wat ze kunnen doen.
Ze leren over verschillen in communiceren via sociale media en face-to-face.

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op www.devreedzameschool.nl, of langskomen op school.

Lees verder...

Passend lezen

Leesplezier voor leerlingen die moeite hebben met lezen! Lezen is leuk en belangrijk. Voor kinderen die moeite hebben met lezen, bijvoorbeeld door dyslexie, TOS, ADHD, een fysieke of visuele beperking, kan het ook moeilijk zijn. Wij helpen deze kinderen graag! Hoe? Met de jeugdcollectie van Passend Lezen. Deze collectie bevat boeken, kranten en tijdschriften in verschillende leesvormen zoals audio, braille en grootletter. Voor de jeugd is er een speciale collectie beschikbaar met ruim 14.000 gesproken boeken, 3.500 brailleboeken en meer dan 20 jeugdtijdschriften.

Superboek.nl
De jeugdcollectie van Passend Lezen is te vinden via https://www.passendlezen.nl/iguana/www.main.cls?surl=superboek. Hier staan ook de actuele en populaire titels van dit moment, gerangschikt op leeftijd. Van Jip en Janneke, Mees Kees tot aan Dummie de Mummie, Divergent, Julius Zebra en Kidsweek. Luisteren naar boeken gaat gemakkelijk via de gratis Daisylezer-app (voor iOS en Android) of de site, maar het kan ook via de Daisyspeler. Zo wordt het voor deze leerlingen makkelijker en leuker om te lezen.

Gratis lid tot 18 jaar
Het lidmaatschap bij Passend Lezen is gratis voor kinderen met een leesbeperking tot 18 jaar! Bij inschrijving is de toestemming van ouders nodig.

Voordelen van superboek.nl:

 • Meer dan 14.000 gesproken boeken
 • Gerangschikt op leeftijd
 • Streamen of downloaden via de site of app, dus luisteren waar je wil
 • Gratis voor iedereen tot 18 jaar met een leesbeperking, zoals dyslexie, TOS, slechtziendheid of ADHD

Inschrijven of meer weten? Ga naar: https://www.passendlezen.nl/iguana/www.main.cls?surl=superboek.

MeeleefGezinnen in Veldhoven gezocht

MeeleefGezin richt zich bij de start op kinderen van -9 maanden tot en met 4 jaar van ouders met psychische problemen.
MeeleefGezin biedt deze gezinnen een vrijwillig meeleefgezin* aan, dat het kind regelmatig opvangt. Het kind doet positieve ervaringen op in deze vertrouwde en stabiele tweede omgeving. Deze ervaringen dragen bij aan een gezonde ontwikkeling van deze kinderen en geven ruimte aan een optimale relatieopbouw tussen ouder(s) en kinderen.
Het geeft ouders met psychische of verslavingsproblemen even lucht. Dit draagt bij aan hun eigen welzijn en de relatie met hun kinderen.

* dit kan een stel of alleenstaand persoon zijn, met of zonder kinderen

Voor meer informatie: www.meeleefgezin.nl

Lege batterijen of
oude mobiele telefoons?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 12 januari aanstaande.
Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag 22 december aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag’

Een stad is een verzameling straten, parken en pleinen. Er staan huizen, gebouwen en schuurtjes. Zo’n stad kun je aanwijzen op een landkaart.
Maar een stad is ook een plek vol verhalen, over mensen van vroeger en nu.

In deze adventstijd gaan we met de kinderen op reis naar verhalenstad Betlehem. We horen het bijzondere verhaal van Ruth, een vrouw uit Moab. Zij komt met lege handen naar Betlehem, maar ontdekt daar hoe God voor mensen zorgt. Ze trouwt met Boaz en samen krijgen ze een kind, dat later de opa van koning David wordt.

Eeuwen later gaan Jozef en Maria op reis naar Betlehem. Daar wordt Jezus geboren: een koningskind, de Messias, de Zoon van God. Na zijn geboorte gaan de wijzen uit het Oosten op zoek naar het kind. De Schriftgeleerden vertellen dat ze in Betlehem moeten zijn. Zo hebben de oude profeten het al voorspeld: uit Betlehem komt iemand die voor de mensen zal zorgen!

We hopen dat de verhalen ook deze periode weer tot leven komen in de klas. Ik wens u alvast een mooie en gezegende kerst!

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
29-11 Ruth 1:14a Noömi terug Betlehem
t/m Ruth 1:14b-22 Ruth mee met Noömi
03-12 Ruth 2:1-17 Bij Boaz
06-12 Ruth 2:18 – 3:6 Plan van Noömi
t/m Ruth 3:7-18 Op de dorsvloer
10-12 Ruth 4 Een kind van Betlehem
13-12 Lucas 1:5-25 Zacharias goed bericht
t/m Lucas 1:26-38 Gabriël bij Maria
17-12 Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
20-12 Lucas 1:57-80 Johannes geboren
t/m Matteüs 1:18-25 Jozef droomt
24-12 Lucas 2:1-20 Jezus wordt geboren
Lees verder...