BELANGRIJKE DATA

4 december Sinterklaas op school
17 december Kerst op school
21 december Start kerstvakantie
1 januari Einde kerstvakantie
4 januari Nieuwjaarsreceptie

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Tim 03-12 3a
Kyan 04-12 5a/6a
Paul 08-12 8a
Aika 08-12 3a
Lucas 09-12 3B
Teun 11-12 8a
Danilo 11-12 5B
Stijn 13-12 1a/2a
Nina 17-12 8a
Amy 18-12 7a
Lefter 20-12 4a
Nikki 22-12 4a
Sava 22-12 8a
Jo-Ann 24-12 8a
Marit 27-12 8a
Nathan 29-12 1b/2b
Jojanneke 30-12 4a
Tessa 01-01 3b
Jens 01-01 5b
Isa 02-018 1a/2a
Sam 02-01 8a
Zoë 03-01 5a/6a
Roan 04-12 5a/6a
Révin 06-01 1b/2b
Sophie 06-01 3a
Lees verder...

Schoolviering

Afgelopen maand hebben we weer met alle kinderen samen een schoolviering gehad. Tijdens de viering hebben we stil gestaan bij dit thema: Wijs me de weg.
Acht kinderen uit groep 5b hebben een gebed voorgedragen waarbij het samen op weg zijn centraal stond. Hierbij krijg je van heel veel kanten hulp. Je vrienden, vader en moeder, kennissen, God enz. Je hoeft het niet alleen te doen.

Daarna hebben een aantal kleuters o.l.v. juffrouw Rian een toneeltje gespeeld over Mies en Max. Die waren in het zwembad en vonden het toch wel heel spannend als je in het water moest. Gelukkig was er een moeder die goed hielp en nadat dit probleem verholpen was lekker gingen ze samen naar een restaurantje. Iedereen weer blij! En ja… een ander kan heel veel voor je betekenen.

Meneer Johan heeft een verhaal verteld met een wijze les en raad.
Vijf kinderen uit groep 8 hebben daarna het stokje overgenomen om een aantal stellingen die zij in hun groep hadden besproken te delen. Dit was zeer de moeite waard. Mooie woorden over hoop, vertrouwen, lef, zuinig zijn op de aarde maar vooral gericht op:

  • Doe het zelf;
  • Jij moet beginnen;
  • Jij kunt kiezen.

Maak de goede keuzes voor jou, anderen en de wereld. Dan wordt alles beter. Ook de Corona pandemie biedt kansen. Er komen betere tijden. Echt.

Tot slot hebben we gesproken over wat je allemaal nodig hebt om wat moois van je leven te maken. We hebben allemaal een weg te gaan en wat er komt kun je niet altijd bedenken. Maar samen kom je er wel.
We hebben de viering afgesloten met het liedje Rollercoaster van Danny Vera. De kleuters hebben hierbij gezorgd voor ritmische ondersteuning met schudeieren.

Het was weer een mooie viering!

Sinterklaas

Op vrijdag 4 december brengt de Sint een bezoek aan onze school.
Wij kunnen Sint dit jaar niet vieren zoals u gewend bent van onze school vanwege Covid-19.
Dit jaar vieren wij Sint alleen binnen met de leerlingen en zal er geen gezamenlijke aankomst zijn met ouders.
We wensen iedereen alvast een hele fijne Sinterklaastijd!

Met vriendelijke groeten,
De Sinterklaascommissie

Schoenendoosactie: een succes!

Na de herfstvakantie zijn wij gestart met de actie Schoenmaatjes, een actie van GAiN, waarbij kinderen in Nederland een schoenendoos vullen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdgenootjes in landen in West-Afrika, Oost-Europa, het Midden-Oosten en de kinderen van vluchtelingen in Europa.
Op dinsdag 24 november is de actie afgesloten. Maar liefst 177 schoenendozen waren er ingeleverd. Een geweldig resultaat! Alle leerlingen hadden bovendien hun best gedaan om alleen of samen de doos zo feestelijk mogelijk te versieren met stickers, gekleurd papier en andere knutselwerkjes.
De dozen zijn naar Eindhoven gebracht, van waaruit ze hun weg zullen vinden naar leeftijdsgenootjes in landen in West-Afrika, Oost-Europa, het Midden-Oosten en de kinderen van vluchtelingen in Europa
Alle kinderen, maar daarnaast ook de ouders die de dozen verzendklaar gemaakt hebben en naar Eindhoven hebben gebracht, heel erg bedankt voor jullie enorme inzet!

Kerst 2020

Tijdens deze donkere dagen gaan we toch zorgen voor een fijn samenzijn. Helaas door corona wordt het feest alleen met de kinderen gevierd en ontmoeten we de ouders hopelijk volgend jaar weer om kerst samen met elkaar te vieren.
We beginnen ons kerstfeest met een kerstontbijt gevolgd door een gezamenlijke kerstviering met alle kinderen van de school.
Daarna gaan we terug naar onze eigen klas en maakt iedere groep kaarten voor de kinderafdeling voor het MMC Veldhoven en voor Wissehaege in Eindhoven.
Verdere informatie over het kerstontbijt volgt nog. 

Nieuwjaarsreceptie

Voor de kerstvakantie gaan alle klassen kaarten maken voor zorginstanties in Veldhoven. Dit doen we om ze te bedanken voor het afgelopen jaar en een hart onder de riem te steken voor het komende jaar. Dit heeft u natuurlijk al via de mail kunnen vernemen.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie gaan we alle kaarten tentoonstellen. De nieuwjaarsreceptie wordt met alle kinderen, juffen en meesters in de Plaatse gevierd. Alle kinderen gaan eerst naar de eigen klas en komen om 8:45 uur naar de Plaatse. Na het gezamenlijke deel gaan alle kinderen met hun juf of meester terug naar de klas. Daar proosten ze op het nieuwe jaar en delen ze hun vakantieverhalen. Natuurlijk wordt er daarna weer lekker gewerkt.

De kaarten worden in de week van de nieuwjaarsreceptie bezorgd door ouders en kinderen van de school.

Wij wensen jullie alvast fijne feestdagen!

Namens de nieuwjaarscommissie,
Prisca, Norma, Francesco en Patricia.

Pleegzorginformatieavond in Veldhoven

Zorgen voor het kind van je broer, zus, familie of bekenden als dat nodig is; wist je dat dat ook pleegzorg is? Voor sommige kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen is opvang binnen hun netwerk niet mogelijk. Voor die kinderen zoekt Combinatie Jeugdzorg naar een (bestands)pleeggezin. En dat kan heel lastig zijn. Want een kind past niet zomaar in ieder gezin. Nieuwe pleegouders blijven daarom hard nodig. Ook in Veldhoven. Heb jij weleens nagedacht of pleegzorg iets is voor jou?

Met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, organiseert Combinatie Jeugdzorg op dinsdag 8 december van 20.00 tot 22.00 uur een pleegzorginformatieavond bij Combinatie Jeugdzorg, Locht 133 in Veldhoven. Tijdens deze avond worden alle kanten van pleegzorg op een heldere en realistische manier belicht en vertelt een ervaren pleegouder uit de regio over de eigen ervaringen.

Vrijblijvend aanmelden voor deze informatieavond kan via (040) 245 1945 of pleegzorg@combinatiejeugdzorg.nl. Ook kun je via dit nummer of e-mailadres een informatiepakket over pleegzorg aanvragen.

Meer weten over pleegzorg?
Op www.pleegzorg.nl en www.combinatiejeugdzorg.nl vind je meer informatie over pleegzorg, inclusief filmpjes en ervaringsverhalen van voormalige pleegkinderen, pleegouders en ouders.

Lege batterijen of
oude mobiele telefoons?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 6 januari aanstaande. Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag 16 december aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag’

Lang geleden schreef de profeet Jesaja dat er licht zou komen in een donkere tijd. Er zou een kind geboren worden dat vrede zou brengen. Het zijn prachtige woorden, maar hoe moesten mensen dat precies voor zich zien? Ze wachtten tot de woorden van Jesaja waarheid zouden zijn, maar waar wachtten ze precies op? In de weken voor kerst denken we terug aan die oude woorden van Jesaja. In het verhaal van Jesaja zien we een antwoord op de vraag waar wij op wachten. We horen over een kleine, kwetsbare koning die geboren wordt in Bethlehem: geen koning op een troon, maar een koning in een kribbe, een voerbak. Hij zal God dichterbij brengen.

Met de kinderen staan we in deze periode stil bij de verwachting. We leven mee met de oude Zacharias en Elisabet, die plotseling het nieuws krijgen dat er een kind geboren zal worden. We horen over Maria, die van Gabriël te horen krijgt dat ze de moeder wordt van Gods zoon. We horen over de herders, die als eersten op bezoek mogen bij het koningskind. En na kerst ontmoeten we de wijzen, die achter een ster aan reizen naar Jeruzalem en Bethlehem. Allemaal wachten ze op iets waarvan ze zich eigenlijk nog niet kunnen voorstellen hoe mooi het precies zal zijn.

We wensen u en de kinderen een mooie, verwachtingsvolle tijd toe!

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
30-11 Jozua De naam Jesjoea
t/m Redding (Psalmen & P Profeten)
04-12 Lucas 1:5-25 Gabriël bij Zacharias
07-12 Lucas 1:26-38 Gabriël bij Maria
t/m Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
11-12 Lucas 1:57-80 Geboorte van Johannes
14-12 Matteüs 1:18-25 Jozef droomt
t/m Lucas 2:1-14 Geboorte van Jezus
18-12 Lucas 2:15-20 Herders als getuigen
04-01 Matteüs 2:1-12 De wijzen uit het Oosten
t/m Matteüs 2:13-18 De vlucht van Egypte
08-01 Matteüs 2:19-23 Terug uit Egypte
Lees verder...