BELANGRIJKE DATA

2 oktober Start Kinderboekenweek
3 oktober 10-minutengesprekken
4 oktober Buurtveegdag groep 7/8b
10 oktober Kijkavond, 18.30-19.30 uur
14 oktober Start herfstvakantie
18 oktober Einde herfstvakantie
21 oktober Hoofdluiscontrole
1 november Buurtveegdag groep 8a
4 november Start blok 2 De Vreedzame School
5 november Studiedag

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Bryan 01-10 6a
Aimée 03-10 4a/5a
Rimon 04-10 7a
Lize 08-10 6a
Jairo 09-10 1c/2c
Moise 09-10 1c/2c
Celina 10-10 3a
Bente 14-10 4a/5a
Sander 15-10 6a
Hetty 19-10 7b/8b
Nila 20-10 4b
Retag 20-10 7a
Emma 22-10 7b/8b
Nathanja 23-10 4b
Jany 26-10 7b/8b
Cornel 27-10 7a
Fleur 28-10 8a
Liam 31-10 1a/2a
Lina 01-11 6a
Jayden 02-11 6a
Lieke 03-11 6a
Beau 03-11 1c/2c
Lana 03-11 3a
Mike 05-11 3a
Keano 06-11 6a
Jayden 06-11 8a
Lees verder...

Gezinsuitbreiding

Op 4 september jl. is juffrouw Daniëlle bevallen van een gezonde 2e zoon met de naam Nout. Moeder, vader en trotse broer Finn maken het goed en genieten volop van dit nieuwe wonder. Na de kerstvakantie zal juffrouw Daniëlle haar werk bij ons op school weer hervatten.

Studiedag

Op dinsdag 5 november aanstaande heeft het team de tweede studiedag van dit schooljaar. Tijdens deze studiedag zullen er groepsbesprekingen gehouden worden en is er een tussenevaluatie van de groepsplannen.
In de middag zullen we ons als team bezig gaan houden met het onderwerp autonomie binnen het onderwijs.
Alle kinderen hebben dan vrij.

Schoolviering

Op 24 september hebben we onze eerste schoolviering van dit schooljaar gehouden. Tijdens deze viering hebben we ook afscheid genomen van de oude leerlingenraad en de nieuwe leerlingenraad voorgesteld. Dit paste prima binnen het thema van de viering: ‘We hebben verantwoordelijkheid voor de wereld én voor elkaar’. Ook de liedjes en de gebeden sloten aan bij dit thema. Er is flink geoefend en daardoor werd er volop meegezongen/ meegedaan. De viering was betekenisvol door de liedjes, een toneelstuk en de saamhorigheid.
Hieronder treft u nog wat links aan om een impressie op te doen van de inhoud van deze viering. Wilt u meer weten, vraag het uw kinderen!
Wij vonden het een mooie viering met een grote bijdrage van iedereen! Er is ook duidelijk aandacht besteed aan de resultaten die de leerlingenraad heeft bereikt.

Muziek:
Bij binnenkomst het lied: Welkom welkom
https://www.youtube.com/watch?v=sRn3z56udfY

Begin van de viering: Goede morgen welkom allemaal
https://www.youtube.com/watch?v=nNBRf8-w0fU

Wat een wonder God
https://www.bs-derank.nl/wat-een-wonder/

Kinderen voor kinderen: Als ik de baas zou zijn van het journaal.
https://www.youtube.com/watch?v=iVFA5M1kOoc

Een wereld – Jeroen van de Boom https://www.youtube.com/watch?v=EbqaAWsGY1w

Sponsorloop

Woensdag 25 september was het zover: de sponsorloop van basisschool De Rank. Terwijl de kinderen binnen nog hard aan het werk zijn wordt er buiten door verschillende ouders ook hard gewerkt om alles klaar te zetten, zodat we om 11.00 uur kunnen starten met de loop. Onze dank hiervoor. Zonder jullie zou het ons niet gelukt zijn.
Om deze dag tot een succes te maken zijn de voorbereidingen voor de sponsorloop al voor de zomervakantie gestart. Er moesten goede doelen gekozen worden en een parcours uitgezet worden. We hebben zelfs in de buurt flyers verspreid om ook de buurtbewoners op de hoogte te stellen van dit evenement.
De kinderen hebben uitleg gekregen van Stichting Bartiméus en zijn daarna sponsors gaan werven bij buren, familie, vrienden en bekenden. En in de bovenbouw zijn de leerlingen van de leerlingenraad bezig geweest met het uitzoeken van een speeltoestel op het schoolplein. Na een stemmingsronde in de klassen is er een besluit genomen welk toestel het moet gaan worden.
Alle kinderen gingen enthousiast van start en hebben hun uiterste best gedaan om zoveel mogelijk rondjes te lopen.
Nogmaals dank aan onze opbouwouders, stempelouders, waterschenkouders, EHBO-ouders en oversteekouders.
Na de sponsorloop zijn alle kinderen door JUMBO VELDHOVEN (Pleintjes 122) beloont met een heerlijk ijsje voor alle inspanningen.
Op de kijkavond van 10 oktober aanstaande zal bekend gemaakt worden welk bedrag er bij elkaar gelopen is. Dus zorg dat je er dan ook bij bent!

Kijkavond

Op donderdag 10 oktober is onze jaarlijkse kijkavond. Het thema is dit jaar ‘Reis mee!’, gelijk aan de Kinderboekenweek.
In alle klassen wordt al druk gewerkt vanuit de acht Intelligenties, o.a. in de knapmiddagen. Resultaten van deze activiteiten zijn op de kijkavond te bewonderen.

Insteek van de kijkavond is dit jaar om elkaar te ontmoeten. Zowel in de Brink als in de Plaatse (centrale ruimtes in de school) is er ruimte om bij te praten met andere ouders, in de klassen zijn de leerkrachten aanwezig. Daarnaast zijn er stands van de Activiteitencommissie en de Medezeggenschapsraad/Schoolraad.

Bij binnenkomst ontvangen alle kinderen een blaadje met daarop drie vlaggen. Deze staan garant voor kleine gezonde traktaties die op een eigen gekozen moment ingewisseld kunnen worden. De kinderen uit groep 1 t/m 3 en van de peuterspeelzaal kunnen hiervoor terecht in De Brink, kinderen uit groep 4 t/m 8 kunnen hiervoor terecht in het lege lokaal naast groep 8. In voorgaande jaren moesten de kinderen in alle klassen op zoek naar een afbeelding, dit hoeft dit jaar niet.
Nieuw dit jaar is dat er in de Plaatse verkoopkraampjes zijn van de leerlingen van groep 6 t/m 8. Door de verkoop van armbandjes, scrunchies, sleutelhangers en allerlei lekkers proberen zij een extra bijdrage voor het speeltoestel voor de bovenbouw in te zamelen. Het is niet verplicht om iets te kopen. Mocht u dit wel willen doen, dan vragen we om gepast geld mee te nemen (€ 0,50/€ 1,00), we beschikken niet over wisselgeld.

Tot slot zal om 19.15 uur in de Plaatse het bedrag bekend worden gemaakt dat opgehaald is met de sponsorloop. Wij zijn benieuwd!

Graag tot ziens op de kijkavond!

De Rank werkt aan De Vreedzame School!

Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken komen conflicten voor. Met De Vreedzame School leren we de kinderen dat conflicten heel normaal zijn en dat ze bij het leven horen.
Wat belangrijk is, is hoe je er mee omgaat. Hoe los je op een positieve manier conflicten op? Hoe zorg je ervoor dat beide partijen tevreden zijn met de oplossing?
Een conflict hoeft niet uit te monden in ruzie. We spreken van ruzie wanneer het ene kind wil winnen ten koste van het andere kind. Eén partij is dan tevreden, de andere partij is de verliezer.

De kinderen leren dat ze bij een conflict eerst rustig moeten worden voordat ze na kunnen denken over een oplossing.
We noemen dat ‘afkoelen’.
Met de kinderen wordt besproken of een vaste plek in de klas een goede manier is om rustig te worden. We noemen dat een ‘time-outplek’. Dat kan een hoekje zijn in de klas met een stoel en tafel, een boekje, een tekenblokje en wat de kinderen meer bedenken.
Er worden ook afspraken over gemaakt, bijvoorbeeld dat je er niet langer dan 10 minuten mag blijven. De juf of meester houdt het in de gaten, ook als een kind dan nog niet afgekoeld is.
Kinderen begrijpen heel goed waarom afkoelen belangrijk is. Je komt anders niet verder met het zoeken naar een oplossing.

Op maandag 4 november starten wij met de lessen uit blok 2 (We lossen conflicten zelf op).

Het doel van de lessen in dit blok is kinderen te leren om op een positieve manier met conflicten om te gaan.
De lessen zijn onder andere gericht op het verschil tussen conflict en ruzie. Een conflict is een verschil van mening: je wilt bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben. Bij een conflict wil je een oplossing bedenken waar je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar win-win oplossingen.
Conflicten horen bij het leven. We leren kinderen dat je op drie manieren kunt reageren op een conflict. Of je loopt weg, je zegt niet wat je ervan vindt. Of je reageert agressief, je bent boos en wordt driftig. Of je staat stevig, je komt op voor jezelf en houdt ook rekening met de ander: je zoekt naar een win-win-oplossing.
In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten op te lossen met behulp van de LOS HET OP-KAART. In groep 3 tot en met 8 leren de kinderen dat met behulp van het stappenplan PRAAT HET UIT. In de bovenbouw gaan de lessen over kritisch naar jezelf kijken, hoe je met je eigen mening en met kritiek omgaat. En wordt ook gekeken naar conflicten in de wereld en de rol van de Verenigde Naties.

In blok 1 ‘We horen bij elkaar’ hebben de kinderen geleerd:

 • om te praten over de sfeer in de groep,
 • om elkaar opstekers te geven, iets positief te zeggen over iemand en wat dat met iemand doet,
 • om een takenlijst voor in de klas te maken en de taken eerlijk te verdelen,
 • dat iedereen een eigen mening mag hebben,
 • om met de klas een afsprakenposter te maken waarop staat hoe je met elkaar omgaat,
 • dat er ook regels zijn die de leerkracht aangeeft,
 • om samen te werken,
 • om een boek te maken dat over henzelf gaat: dit ben ik (groep 8).
Lees verder...

Sparen voor de schoolbieb

Boekhandel Bruna stimuleert het lezen bij kinderen. Daarom organiseren zij tijdens de Kinderboekenweek de scholenactie ‘Sparen voor je schoolbieb’. Een fantastische manier om onze schoolbibliotheek uit te breiden.
Wanneer u in de periode 2 t/m 13 oktober een kinderboek bij een Bruna winkel heeft gekocht kunt u de bon daarvan op school inleveren. De school kan dan voor 20% van het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen kinderboeken uitzoeken bij de Bruna winkel.
Spaart u mee? Lever de bon(nen) in op school

Kliederkerk

De Geloofsgemeenschap Oase Veldhoven en de Immanuelkerk Veldhoven organiseert weer een Kliederkerk. Het is een viering voor jonge gezinnen, maar graag leren wij ook van ouderen. Dus ouderen, mét of zonder hun (klein-)kinderen, jullie zijn van harte welkom! Samen leren we van elkaar en genieten we van elkaar. Alle generaties samen. Het thema is: ‘Samen spelen, samen delen’.
De ingrediënten van een Kliederkerk zijn: ‘Samen ontdekken’, ‘samen vieren’ en ‘samen eten’.  We knutselen een uur, vervolgens een korte viering (van een kwartier) en tenslotte gaan we lekker eten met elkaar.
Ditmaal gaan we samen schoenendozen versieren en vullen! We ontdekken samen, we vieren samen én… we eten samen. Deze keer willen we een-samen-delen-maaltijd organiseren: Iedereen brengt wat mee! Kom je dus deze keer naar de Kliederkerk, breng dan wat te eten mee voor jezelf én nog iets extra’s voor een ander. (en heb je niets, ben je ook welkom en mag je mee delen).
Iets te eten kan zijn: gesmeerde broodjes, pizza puntjes, stukje fruit, tomaatjes, kleine wrapjes, kaas blokjes, …alles wat je zelf lekker vindt en wat lekker is voor een ander! Wij zorgen voor drinken bij het eten!

Op  www.immanuelkerkveldhoven.nl/kliederkerk zijn ook nog wat foto’s te vinden.

 9e Kliederkerk:

 • Thema: ‘Samen spelen, samen delen’
 • Datum: zondag 6 oktober (van 16.00 uur tot 18.00 uur)
 • Plaats: Immanuelkerk (Teullandstaat 1, Veldhoven)

Pleegzorginformatieavond

Zorgen voor het kind van je broer, zus, familie of bekenden als dat nodig is; wist je dat dat ook pleegzorg is? Voor sommige kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen is opvang binnen hun netwerk niet mogelijk. Voor die kinderen zoekt Combinatie Jeugdzorg naar een (bestands)pleeggezin. En dat kan heel lastig zijn. Want een kind past niet zomaar in ieder gezin. Nieuwe pleegouders blijven in de regio Veldhoven/Eindhoven daarom hard nodig. Heb jij weleens nagedacht of pleegzorg iets is voor jou?

Pleegzorginformatieavond bij Combinatie Jeugdzorg
Combinatie Jeugdzorg organiseert op dinsdag 29 oktober 2019 van 20.00 tot 22.00 uur een informatieavond op onze locatie Locht 133 te Veldhoven. Tijdens deze avond worden alle kanten van pleegzorg op een heldere en realistische manier belicht en vertelt een ervaren pleegouder uit de regio over de eigen ervaringen.

Aanmelden
Vrijblijvend aanmelden voor deze informatieavond kan via (040) 702 2620 of pleegzorg@combinatiejeugdzorg.nl. Ook kun je via dit nummer of e-mailadres een informatiepakket aanvragen.

Meer weten over pleegzorg?
Op www.supergewonemensengezocht.nl en www.combinatiejeugdzorg.nl vind je meer informatie over pleegzorg inclusief filmpjes en ervaringsverhalen van voormalige pleegkinderen, pleegouders en ouders.

Informatieavond GGD

Zindelijkheidsproblemen bij kinderen; dat is op te lossen. s’ Ochtends of ’s nachts vieze lakens, niet durven logeren bij vriendjes, bang voor vieze reuk. Zindelijkheidsproblemen bij kinderen komen vaker voor dan gedacht en worden vaak van kwaad tot erger. Met de juiste aanpak zijn deze problemen thuis goed te verhelpen. Daarom organiseert de GGD informatieavonden over bedplassen en broekpoepen voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd.

Het ophouden van plas en poep hebben we allemaal moeten leren. Op het moment dat kinderen naar de basisschool gaan, zijn de meeste kinderen overdag en ’s nachts zindelijk. Bij ongeveer 7% van de 4 tot 7 jarigen komt broekplassen nog voor. Broekpoepen bij ongeveer 1 tot 3% van de kinderen vanaf 4 jaar. Problemen met zindelijkheid kunnen een grote impact hebben voor zowel het kind als de ouders.

De GGD Brabant-Zuidoost organiseert op 22 oktober een infoavond over bedplassen en op 12 november een avond over broekpoepen. De infoavond over broekpoepen is bedoeld voor ouders van jonge kinderen met poepproblemen die nog niet onder behandeling zijn van een specialist.
Tijdens deze avonden krijgt u achtergrondinformatie over het probleem. Ook worden verschillende manieren en praktische tips gegeven om bedplassen en broekpoepen thuis aan te pakken.

De informatieavond bedplassen vindt plaats op 22 oktober in het Elkerliek ziekenhuis Helmond in de Rooseveltzaal in het gebouw ‘Vergadercentrum’ (zie wegwijzers).
De informatieavond broekpoepen vindt plaats op 12 november bij Studio Sep, Thorvaldsenlaan 4 in Eindhoven.
Voor beide avonden is de inloop vanaf 19.45 uur en start om 20.00 uur. De avond duurt tot ongeveer 22.00 uur en de kosten zijn 3 euro.
Alle informatie en aanmelden voor (een van) deze avonden kan via de website www.ggdbzo.nl.

Lege batterijen?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 6 november aanstaande. Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag 30 oktober aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag’

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
30-09 Genesis 9:18-29 Sem, Cham en Jafet
t/m Genesis 10:1-32 Familie wordt een volk
04-10 Genesis 11 De toren van Babel
07-10 Genesis 12:1-9 Abram wordt geroepen
t/m Genesis12:10-20 Abram naar Egypte
11-10 Genesis 13:1-18 Lot mag kiezen
14-10 Genesis 15:1-21 De belofte van God
t/m Genesis 16:1-16 Hagar vlucht
25-10 Genesis 18:1-15 Drie mannen
28-10 Genesis 18:16-33 Abraham bidt v. Sodom
t/m Genesis 19:1-29 Verwoesting van Sodom
01-11 Genesis 19:30-38 De dochters van Lot