BELANGRIJKE DATA

10 november Buurtveegdag groep 7/8a
13 november Studiedag
27 november Deze week 10-minutengsprekken
1 december Start Actie ReflectionDay
5 december Sinterklaas op school
21 december Kerst op school
25 december Start kerstvakantie
5 januari Einde kerstvakantie

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Beau 03-11 6b
Mike 05-11 6b
Colin 07-11 7a/8a
Ali 09-11 1b/2b
Owen 10-11 5a/6a
Anne 12-11 6b
Ruwan 16-11 5a/6a
Micha 18-11 6b
Jasmijn 26-11 1a/2a
Féline 27-11 1b/2b
Thomas 27-11 5a/6a
Alicia 29-11 7b/8b
Joey 30-11 3a
Kyan 04-12 7b/8b
Lees verder...

Studiedag

Op maandag 13 november aanstaande heeft het team de derde studiedag van dit schooljaar. Tijdens deze studiedag zullen er groepsbesprekingen gehouden worden en is er een tussenevaluatie van de groepsplannen.
Tevens zullen wij ons verder gaan professionaliseren m.b.t. het concept Meervoudige Intelligentie.
Alle kinderen hebben dan vrij.

Welkom op school

Deze maand heten we

 • Areli Speirs – groep 1A

van harte welkom!
Wij hopen dat je samen met ons een hele fijne tijd bij ons op school mag hebben.

10-minutengesprekken

In de week van 27 november zal de tweede ronde 10-minutengesprekken van dit schooljaar gehouden worden.
De gesprekstijden zijn als volgt:

 • maandag, dinsdag en donderdag tussen 16.00-17.30 uur en
 • woensdag en vrijdag tussen 13.00-15.00 uur.

Maandag 13 november aanstaande ontvangt u via Parro een uitnodiging van de leerkracht(en) van uw kind(eren) waarmee u zelf een afspraak/tijd kunt inplannen. Op dagen dat de verantwoordelijke groepsleerkracht niet werkt zullen er geen gesprekken gepland kunnen worden.
Wanneer u denkt aan 10 minuten niet genoeg te hebben, kunt u dit voor 13 november aanstaande via Parro bij de leerkracht aangeven. Hij/zij kan daar met de planning rekening mee kan houden.
Wilt u, wanneer u meer kinderen op school heeft, met inplannen van afspraken rekening houden met een tussentijd van 10 minuten per gesprek? Zo voorkomt u dat u te laat bij het volgende gesprek arriveert.

Opbrengst Sponsorloop

Op 27 september jl. organiseerden wij een sponsorloop om zoveel mogelijk geld bij elkaar te rennen voor het Ronald McDonald Huis in Veldhoven.
Het was geweldig om te zien hoe alle leerlingen enthousiast rondjes rondom de school en in de wijk renden. Het ijsje na afloop, gesponsord door Albert Heijn in de Mira, werd dan ook met gejuich ontvangen.

Het is gebleken dat veel mensen de kinderen wilden sponsoren en het Ronald McDonald Huis een warm hart toedragen. In totaal werd maar liefst € 4.801,80 door de leerlingen bij elkaar gerend. Een prachtige prestatie. Op donderdag 12 werd de cheque overhandigd aan Jeanne Kantelberg en Frans Kuhlmann, vrijwilligers van het Ronald McDonald Huis in Veldhoven. “Wij zijn bijzonder blij met dit bedrag”, zei Jeanne. “Het is fantastisch om te zien hoe hard de leerlingen hebben gelopen en daarna hun best hebben gedaan om zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen. Het geld zal een goede bestemming krijgen.”

Wij zijn er trots op dat we weer zo’n mooi bedrag bij elkaar hebben kunnen krijgen en hiermee het belangrijke werk van het Ronald McDonald Huis Veldhoven en kunnen ondersteunen.
Alle kinderen ENORM bedankt!

Mediatoren De Vreedzame School

Ook dit schooljaar hebben we weer een training gegeven om nieuwe mediatoren op te leiden. We zijn erg trots en blij dat er weer veel kinderen hebben gesolliciteerd. Ja, zo gaat dat, de kinderen solliciteren, de leerkracht bekijkt of de leerlingen geschikt zijn en aan de ouders wordt gevraagd of ze akkoord gaan.
De kinderen waren zeer gemotiveerd. We hebben de theorie goed bestudeerd en rollenspelen gedaan om te leren hoe je moet mediëren bij een conflict.
Zo hebben we er nu weer 8 kinderen bij die mediator zijn. Op woensdag 11 oktober was de diploma-uitreiking, alle kinderen van De Rank waren erbij!!
Na de herfstvakantie zijn de nieuwe mediatoren begonnen aan hun nieuwe taak. Op het rooster in De Plaatse zien de mediatoren wanneer zij aan de beurt zijn.

Leerlingenraad

Op woensdag 11 oktober hebben wij ook afscheid genomen van de oude leden van de leerlingenraad en de nieuwe raad geïnstalleerd.
Deze leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. In deze groepen is hierover met de leerlingen gesproken en er hebben zich in elke groep meerdere kandidaten aangemeld. Er zijn dus echte verkiezingen per groep georganiseerd.
De gekozen leerlingen zullen 1 schooljaar hun groep in de leerlingenraad vertegenwoordigen. Mogelijke onderwerpen waarover zij kunnen meedenken zijn:

 • De schoolregels;
 • Het schoolplein; inrichting, gedrag en activiteiten;
 • Acties voor de omgeving;
 • Vieringen en activiteiten.

Actie ReflectionDay

Verkeersveiligheid is een belangrijk onderwerp, zeker nu het weer eerder donker en later licht wordt. De Rank mag al jaren het BVL-label (Brabants Verkeersveiligheids Label) voeren en onderneemt daartoe regelmatig acties op het gebied van verkeersveiligheid.

Daarom doen wij ook dit jaar weer mee met de Actie ReflectionDay, die loopt van 112-2023 t/m 21-1-2024.
De leerlingen ontvangen daarom een reflecterend hesje dat gebruikt wordt bij deze actie. In het kader van duurzaamheid kunnen hesjes die in voorgaande jaren uitgedeeld zijn opnieuw gebruikt worden.

Doel van de actie is dat de kinderen in deze periode goed zichtbaar zijn d.m.v. het zo vaak mogelijk dragen van het hesje en in deze periode zoveel mogelijk onderweg ‘geflitst’ (gefotografeerd) worden. Foto’s kunnen gestuurd worden naar: info@reflectionday.nl.

Meer informatie en de presentatie is te vinden op: WWW.REFLECTIONDAY.NL.
Wij hopen dat u deze actie steunt, uw kind(eren) zoveel mogelijk stimuleert en motiveert om het hesje te dragen en deel te nemen aan de actie.

Sinterklaas

Op 20 november starten we op school met het Sinterklaasthema. In groep 1 t/m 5 zal een boek de leidraad zijn voor verschillende activiteiten. Welk boek gebruikt gaat worden, laten we binnenkort via Parro weten.
Op school volgen we niet het Sinterklaasjournaal.
In groep 6 t/m 8 wordt Sinterklaas gevierd met het maken van een surprise voor een klasgenoot. De leerkrachten zullen hierover afspraken maken in de klassen.

We wensen iedereen een fijne Sinterklaastijd!
De Sintcommissie

Kerst

Op donderdag 21 december staat voor de kinderen onder schooltijd een  kerstviering gepland. Vervolgens willen we in de avond samen met de kinderen genieten van een heerlijk kerstdiner. Om 17.00 uur worden de kinderen weer op school verwacht, zodat ze het kerstdiner kunnen nuttigen samen met hun leerkracht in de klas. Het kerstdiner zal om 18:30 uur eindigen en dan dienen de kinderen weer opgehaald te worden.

U bent ’s avonds 21 december tussen 17.00-18.30 van harte uitgenodigd om in de Plaatse met ouders samen te genieten van een hapje en een drankje.

We laten deze datum en tijd nu alvast weten zodat jullie hier tijdig rekening mee kunnen houden.

Vriendelijke groeten van de kerstcommissie,
Annelies, Nikki, Demi en Patricia.

Typetuin

Bij voldoende aanmeldingen start op Basisschool De Rank de groepstypecursus van de Typetuin. Deze cursus is geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8.
Geef je kind een voorsprong voor de rest van zijn/haar leven!

Waarom leren typen?
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan kinderen die zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd een goede typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede typevaardigheid beter kunnen spellen. Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk als een mooi, leesbaar handschrift. Maar dat gaat niet vanzelf. In een groepje onder begeleiding van een professionele type-coach boek je het beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de cursus wordt doorlopen ook voor ieder kind anders.

Startdatum: woensdag 17 januari 2024
Lestijd: 13:00 tot 14:00 uur
Leslocatie: Basisschool De Rank, Eikebeek 2 5501 CH VELDHOVEN

 • 8 klassikale lessen van 60 minuten door een ervaren typecoach.
 • Kinderen oefenen thuis online op hun eigen tempo en niveau in een volledig nieuw programma!
 • Totaal 1 jaar toegang tot de online oefenomgeving. Ben je eenmaal geslaagd dan kun je de rest van het jaar je typevaardigheid blijven onderhouden.
 • Aangepaste normering voor kinderen met bijv. dyslexie.
 • Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten.
 • Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl).
 • Meer info op typetuin.nl/klassikaal.

Inschrijven is een fluitje van een cent

 1. Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.
 2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in.
 3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.
 4. Klik op “schrijf in voor deze cursus”.
 5. Rond de inschrijving verder af.

Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet? Neem gerust contact op via support@typetuin.nl of 013-5220579.

Pleegzorg

Wil je weten of Pleegzorg iets is voor jou?
Volg de informatiebijeenkomst op dinsdag  7 november

Zorgen voor het kind van je broer, zus, familie of bekenden als dat nodig is, wist je dat dat ook pleegzorg is? Voor sommige kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen is opvang binnen hun netwerk niet mogelijk. Voor die kinderen zoekt Combinatie Jeugdzorg een (bestands)pleeggezin. En dat kan heel lastig zijn. Want een kind past niet zomaar in ieder gezin. Nieuwe pleegouders blijven daarom hard nodig. Ook in Veldhoven en omgeving. Heb je weleens nagedacht of pleegzorg iets is voor jou?

Help een kind zo thuis mogelijk opgroeien
Wil je weten wat jij voor een kind kan betekenen? Volg dan vrijblijvend een van de maandelijkse informatiebijeenkomsten. De eerstvolgende is op dinsdag 7 november van 19.30 tot 21.30 uur Combinatie Jeugdzorg, Locht 133 in Veldhoven. Tijdens deze bijeenkomst worden alle kanten van pleegzorg op een heldere en realistische manier belicht en vertelt een ervaren pleegouder over de eigen ervaring.

Aanmelden voor een van deze bijeenkomsten kan via: www.combinatiejeugdzorg.nl/pleegzorg/pleegouder-worden of door de QR-code hieronder te scannen. Graag bij uw aanmelding ook het aantal personen vermelden.


Op www.pleegzorg.nl en www.combinatiejeugdzorg.nl vind je meer informatie over pleegzorg, inclusief filmpjes en ervaringsverhalen van voormalige pleegkinderen, pleegouders en ouders.

Webinar Mediawijsheid

Op 14 november 2023 organiseert GGD Brabant-Zuidoost een interactief webinar om samen met ouders in het thema mediawijsheid te duiken. Onderwerpen die aan bod komen zijn gezond mediagebruik, schermtijd, cyberpesten en sexting. Hierbij worden we versterkt door gastsprekers Emmy van Beek namens Halt en Marloes van Tetering namens Kenniscentrum Omgaan met Pesten. We zullen informatie en praktische tips delen om op een veilige, leuke en gezonde manier deel te nemen aan de digitale wereld.

Deze ouderavond is bedoeld voor ouders van kinderen tussen 10-15 jaar maar andere geïnteresseerden zijn uiteraard ook welkom om deel te nemen.

De ouderavond zal online plaatsvinden op dinsdag 14 november van 19:45-21:00 uur.
Ouders kunnen zich aanmelden via Online ouderavond Mediawijsheid – GGD Brabant-Zuidoost (ggdbzo.nl).

Save the date
Volgend jaar organiseren wij ook weer online ouderavonden voor alle ouders in de regio.
De eerstvolgende data en thema’s zijn als volgt:

 • 5 maart 2024 – Seksualiteit & relaties
 • 18 juni 2024 – Van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs

Wandeltocht Sint Maarten

Op zaterdag 11 november is het weer Sint Maarten.

Vinden jullie de Halloween optochten ook een beetje heftig? Dan bieden wij een mooi alternatief. Of misschien wil je nog wel een keer met je lampion op pad!
Neem  je eigen lichtje mee en loop met ridder Maarten door de wijk, vanaf de Immanuelkerk, Teullandstraat 1 in Veldhoven.

We verzamelen om 18:30 uur bij het vuur en lopen met de muziek mee. Onderweg is er hier en daar wat te snoepen. Op het eind zijn we weer welkom in de Immanuelkerk. De warme chocomel staat dan klaar.

Leuk als je ook komt.

Lege batterijen of
oude mobiele telefoons?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 6 december aanstaande.
Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag 29 november aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag’

Na de zomervakantie zijn we begonnen met het boek Genesis. We lazen over het ontstaan van de wereld en de mensen, over Kaïn en Abel, over Noach en de toren van Babel. Het zijn universele verhalen, die iets zeggen over al wat leeft. In de opbouw van het boek Genesis komt na dit ‘brede begin’ een toespitsing: met het verhaal van Abraham begint het verhaal van Gods volk Israël. We horen hoe God Abraham roept om op weg te gaan. Daarbij belooft God twee dingen: een land om te wonen en een volk dat uit Abraham voortkomt. Die twee beloftes komen in de verhalen steeds terug. Steeds opnieuw is de vraag of dat volk er komt en of het toekomst heeft, en of het inderdaad zal wonen in het land waar Abraham naartoe gegaan is.

Jakob, de kleinzoon van Abraham, krijgt uiteindelijk de naam Israël. Hij krijgt twaalf zoons, die uiteindelijk allemaal stamvader worden van een van de stammen van Israël. Voor joodse mensen boden de verhalen daarom extra aanknopingspunten: als zij de namen van Jakobs kinderen hoorden, hoorden ze ook de naam van hun eigen stam voorbijkomen. Zo werd nog eens extra duidelijk dat zij zelf ook onderdeel waren van het verhaal van God en de mensen.

De verhalen uit deze periode zijn echte ‘vertelverhalen’, waar kinderen zich vaak van alles bij voor kunnen stellen. Het thema bij deze verhalen is: Een plek onder de zon? Voor de mensen in de verhalen is de vraag waar voor hen een plek onder de zon is. Die vraag is ook voor mensen van vandaag steeds weer actueel.

We hopen op mooie, inspirerende momenten rond deze verhalen!

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
06-11 Genesis 21:8-21 Hagar en Ismaël
t/m Genesis 23:1-20 Abraham koopt graf
10-11 Genesis 24:1-21 Knecht Abraham gaat op reis
13-11 Genesis 24:22-67 Isaak en Rebekka
t/m Genesis 25:1-11 Abraham sterft
17-11 Genesis 25:19-28 Jakob en Esau geboren
20-11 Genesis 25:29-34 Jakob 1e geboorterecht
t/m Genesis 27:1-40 De zegen
24-11 Genesis 28:10-22 Ladder naar de hemel
27-11 Genesis 29:1-14 Jakob komt bij Laban
t/m Genesis 29:15-30 Lea en Rachel
01-12 Genesis 30:25-43 Jakob krijgt een kudde
04-12 Micha 1:1 + 4:1-5 Een tijd van vrede
t/m Micha 5:1-4a De nieuwe koning
08-12 Lucas 1:5-25 Bijzonder voor Zacharias
Lees verder...