BELANGRIJKE DATA

11 november Buurtveegdag groep 7b
14 november Studiedag
28 november 10-minutengesprekken, 16.00-17.30 uur
29 november 10-minutengesprekken, 16.00-17.30 uur
30 november 10-minutengesprekken, 13.00-15.00 uur
1 december 10-minutengesprekken, 16.00-17.30 uur
2 december 10-minutengesprekken, 13.00-15.00 uur
1 december Start Actie ReflectionDay
5 december Sinterklaas

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Jens 03-11 3a
Lieke 03-11 7a/8a
Beau 03-11 5b
Mike 05-11 5b
Robin 07-11 6a
Colin 07-11 7b
Owen 10-11 4a/5a
Anne 12-11 5b
Ruwan 16-11 4a/5a
Micha 18-11 5b
Jasmijn 26-11 1a/2a
Thomas 27-11 4a/5a
Alicia 29-11 7b
Joey 30-11 1a/2a
Kyan 04-12 7a/8a
Lees verder...

Studiedag

Op maandag 14 november aanstaande heeft het team de tweede studiedag van dit schooljaar. Tijdens deze studiedag zullen er groepsbesprekingen gehouden worden en is er een tussenevaluatie van de groepsplannen.
Tevens zullen wij ons verder gaan professionaliseren m.b.t. het concept Meervoudige Intelligentie.
Alle kinderen hebben dan vrij.

Welkom op school

Deze maand heten we

  • Ali Mattar – groep 1B

van harte welkom!
Wij hopen dat je samen met ons een hele fijne tijd bij ons op school mag hebben.

Nieuwe stagiaires

Ik ben Mo, 23 jaar oud en ik ben sinds begin dit schooljaar op de maandag en dinsdag stagiair in groep 7/8a op basisschool De Rank. Buiten het studeren ben ik bijna elke dag bezig met mixed martial arts en doe ik mee aan competities en toernooien.
Ik zit momenteel op de Opleiding Onderwijsassistent bij Summa welzijn in het tweede jaar. Het onderwijs vind ik superleuk omdat je veel contact hebt met mensen en er kan zijn voor elkaar. Wel wil ik de sport kant op van het onderwijs en ga ik na deze opleiding HBO Docent Lichamelijke opvoeding doen.

Hallo mijn naam is Anouk Meeuwis en ik ben een eerstejaars student van de pabo in Helmond. Ik zal beginnen met iets over mezelf te vertellen, ik ben 19 jaar, als hobby heb ik volleybal en spelletjes doen met vrienden. Verder zul je mij tot februari zien bij juf Simone in groep 6a. Hier heb ik al uitgebreid kennis gemaakt met de kinderen en werd heel fijn ontvangen. Na februari zul je mij in een andere klas vinden. Ik hoop op deze school meer te leren over de verschillende manieren in het lesgeven en ook hoe ik me kan gaan ontwikkelen tot een goede leerkracht maar ook heb ik een verwachting dat het hier helemaal goed gaat komen.
Ik heb er in ieder geval nog steeds heel veel zin in en kijk uit naar de rest van het jaar!

Anouk Meeuwis

Mijn naam is Lynn Vrijhof, ik ben 28 jaar oud en volg de opleiding onderwijsassistent van het NTI. Ik ben vorig jaar begonnen met mijn stage in groep 1/2a en maak deze dit jaar in groep 1/2b af. Ik ben tot de kerstvakantie iedere dinsdag, woensdag en donderdag in de klas en op vrijdag werk ik op school aan mijn eigen opdrachten. Ik heb in het afgelopen jaar al veel leuke en leerzame ervaringen gehad hier op de Rank en zie ook deze laatste twee maanden met plezier tegemoet.

Groetjes Lynn

Mijn naam is Lars Verhoeven, 18 jaar en ik ben geboren in Zeelst en woon hier ook nog steeds. Momenteel doe ik de opleiding onderwijsassistent op het Summa College en loop ik stage in groep 7b op De Rank. Ook heb ik van tevoren de opleiding zelfstandig werkend kok afgerond op De Rooi Pannen. Mijn hobby’s zijn met vrienden omgaan en ik klus ook graag aan auto’s. Verder ben ik ook regelmatig te vinden in de sportschool. En qua toekomstplannen wil ik graag deze opleiding afmaken en daarna waarschijnlijk door naar de PABO.

Ik ben Dion 20 jaar en kom uit Veldhoven. Ik ben dit jaar gestart met de opleiding onderwijsassistent niveau 4 op het summa college in Eindhoven. Ik hoop bij de Rank veel te leren en een goede ondersteuning te bieden en een leuke tijd te hebben.

10-minutengesprekken

De tweede ronde 10-minutengesprekken van dit schooljaar zal worden gehouden in de week van 28 november. In tegenstelling tot wat er op de informatiekalender vermeld staat zullen de gesprekken op iedere middag (m.u.v. de middag dat de verantwoordelijke leerkracht niet werkt) gevoerd kunnen worden. Op maandag, dinsdag en donderdag tussen 16.00-17.30 uur en op woensdag en vrijdag tussen 13.00-15.00 uur.
Maandag 14 november aanstaande ontvangt u via Parro een uitnodiging van de leerkracht(en) van uw kind(eren) waarmee u zelf een afspraak/tijd kunt inplannen.
Wilt u, wanneer u meer kinderen op school heeft, met inplannen van afspraken rekening houden met een tussentijd van 10 minuten per gesprek? Zo voorkomt u dat u te laat bij het volgende gesprek arriveert.

Mediatoren De Vreedzame School

Ook dit schooljaar hebben we weer een training gegeven om nieuwe mediatoren op te leiden. We zijn erg trots en blij dat er weer veel kinderen hebben gesolliciteerd. Ja, zo gaat dat, de kinderen solliciteren, de leerkracht bekijkt of de leerlingen geschikt zijn en aan de ouders wordt gevraagd of ze akkoord gaan.
De kinderen waren zeer gemotiveerd. We hebben de theorie goed bestudeerd en rollenspelen gedaan om te leren hoe je moet mediëren bij een conflict.
Zo hebben we er nu weer 8 kinderen bij die mediator zijn. Op woensdag 19 oktober was de diploma-uitreiking, alle kinderen van De Rank waren erbij!!
Na de herfstvakantie zijn de nieuwe mediatoren begonnen aan hun nieuwe taak. Met foto’s worden ze elke dag bekend gemaakt bij de ingang van de school.

Leerlingenraad

Op woensdag 19 oktober hebben wij ook afscheid genomen van de oude leden van de leerlingenraad en de nieuwe raad geïnstalleerd.
Deze leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. In deze groepen is hierover met de leerlingen gesproken en er hebben zich in elke groep meerdere kandidaten aangemeld. Er zijn dus echte verkiezingen per groep georganiseerd.
De gekozen leerlingen zullen 1 schooljaar hun groep in de leerlingenraad vertegenwoordigen. Mogelijke onderwerpen waarover zij kunnen meedenken zijn:

  • De schoolregels;
  • Het schoolplein; inrichting, gedrag en activiteiten;
  • Acties voor de omgeving;
  • Vieringen en activiteiten.

Sparen voor de schoolbieb

Boekhandel Bruna stimuleert het lezen bij kinderen. Daarom organiseren zij tijdens de Kinderboekenweek de scholenactie ‘Sparen voor je schoolbieb’. Een fantastische manier om onze schoolbibliotheek uit te breiden.
Wanneer u in de periode 5 t/m 16 oktober een kinderboek bij een Bruna winkel heeft gekocht kunt u de bon daarvan op school inleveren. De school kan dan voor 20% van het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen kinderboeken uitzoeken bij de Bruna winkel.

Spaart u mee? Lever de bon(nen) in op school
Bonnen kunnen nog ingeleverd worden t/m vrijdag 11 november.

Medezeggenschapsraad

Nu het nieuwe schooljaar weer is gestart zijn wij als Medenzeggenschapsraad (MR) en Schoolraad (SR) ook weer bijeengekomen. Dit jaar is de MR op 2 plaatsen gewijzigd. We bedanken Suzanne Nefkens en Aron Venderbos voor hun diensten van de afgelopen jaren en hebben Frans Greydanus en Eelco de Vries verwelkomd. Annemieke Soede en Susan Ravensbergen blijven verbonden aan de MR waarmee het aantal leden weer op het gewenste niveau is teruggebracht.

Tijdens de eerste vergadering, welke op 17 oktober jl. heeft plaats gevonden, zijn de vergaderdata bepaald voor het komende schooljaar. Daarnaast zijn ook de inhoudelijke onderwerpen vastgesteld welke komend schooljaar door de MR behandeld zullen gaan worden.

De inhoudelijke bespreking van deze onderwerpen kunt u terugvinden in de notulen op de schoolsite. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Alle ouders en personeelsleden zijn van harte uitgenodigd om een MR-vergadering als toehoorder bij te wonen. De eerstvolgende vergadering staat gepland op 29 november aanstaande om 20.00 uur.

De MR hecht veel belang aan contact met de achterban; wij willen zichtbaar en bereikbaar zijn voor de ouders/verzorgers van onze school. U kunt ons dus te allen tijde aanspreken op of rondom de school.

Schoolbibliotheek

Dringend hulp gezocht voor de schoolbibliotheek op maandag

Elke maandag en donderdag van 13.30-14.30 uur mogen de kinderen van groep 3 t/m 8 naar de schoolbieb om boeken te ruilen.
De bibliotheek wordt bemand door (groot-) ouders van kinderen die op school zitten. Het gaat o.m. om het innemen en opruimen van de boeken en het helpen van de kinderen met het uitzoeken van geschikte boeken. Het is erg leuk en dankbaar werk!
Voor de maandag zijn we dringend op zoek naar vrijwilligers die één keer in de drie weken een dienst willen draaien, momenteel hebben we een enorme onderbezetting waardoor we de bieb niet elke maandag draaiende kunnen houden.
Lijkt het u leuk om mee te komen helpen? Of een keertje te komen proefdraaien?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cynthia Mirani, cmirani@kpnplanet.nl
Of stuur een berichtje naar: rank@veldvest.nl

Actie ReflectionDay

Verkeersveiligheid is een belangrijk onderwerp, zeker nu het weer eerder donker en later licht wordt. De Rank mag al jaren het BVL-label (Brabants Verkeersveiligheids Label) voeren en onderneemt daartoe regelmatig acties op het gebied van verkeersveiligheid.

Daarom doen wij ook dit jaar weer mee met de Actie ReflectionDay, die loopt van 112-2022 t/m 21-1-2023.
De leerlingen ontvangen daarom een reflecterend hesje dat gebruikt wordt bij deze actie. In het kader van duurzaamheid kunnen hesjes die in voorgaande jaren uitgedeeld zijn opnieuw gebruikt worden.

Doel van de actie is dat de kinderen in deze periode goed zichtbaar zijn d.m.v. het zo vaak mogelijk dragen van het hesje en in deze periode zoveel mogelijk onderweg ‘geflitst’ (gefotografeerd) worden. Foto’s kunnen gestuurd worden naar: info@reflectionday.nl.

Meer informatie en de presentatie is te vinden op: WWW.REFLECTIONDAY.NL.
Wij hopen dat u deze actie steunt, uw kind(eren) zoveel mogelijk stimuleert en motiveert om het hesje te dragen en deel te nemen aan de actie.

Sinterklaas

Op 15 november starten we met het Sinterklaasthema vanuit de kleuteruniversiteit.
We volgen op school niet het sinterklaasjournaal maar werken vanuit een prentenboek. Het boek ” Sinterklaas” staat dit jaar centraal.
Meer informatie volgt t.z.t. via Parro
Wij wensen iedereen fijne sinterklaastijd

De Sintcommissie

Schoen zetten

Namens de organisatie van Het Oranjeplein i.s.m. de partners willen wij alle kinderen uit Veldhoven graag uitnodigen om op zaterdag 26 november tussen 14.00-18.00 uur de schoen te komen zetten. Sinterklaas komt langs om de schoen te vullen. De kinderen kunnen hun schoen op zondag 27 november tussen10.00-14.00 uur komen ophalen.

Deze actie is in samenwerking met Brede School Veldhoven, Toi Toys en Bruna Veldhoven opgezet voor alle kinderen uit Veldhoven t/m 7 jaar, maar zeker voor de kinderen voor wie het krijgen van een cadeau om wat voor reden dan ook niet vanzelfsprekend is. We hopen hier als samenwerkende partijen een klein steentje in bij te kunnen dragen!

Wil je hieraan deelnemen?
Geef je kind(eren) dan op via de website www.bredeschoolveldhoven.nl/sinterklaas.
Hier kun je je gegevens invullen, de actie is voor kinderen t/m 7 jaar uit Veldhoven. Per kind heeft Sinterklaas 1 mooi cadeau beschikbaar. Opgeven van uw kind(eren) voor uiterlijk zondag 6 november!
Deelname is gratis!

Mede namens, Organisatie oranjeplein (d ’Ekkerplein aan de Burgemeester van Hoofflaan)
Toi Toys, Bruna Veldhoven, Brede school Veldhoven

Pubers achter hun schermen

Op maandag 7 november organiseert het jongerenwerk van Cordaad samen met bibliotheek Veldhoven een leuke en informatieve avond voor ouders en hun pubers: ‘Pubers achter hun schermen’.
De avond wordt verzorgd in de bibliotheek door Aletta Smits (beter bekend van Puberbrein).
De deuren gaan open om 19:00u en het programma start om 19:30u. De entree is gratis.

Kinderuniversiteit

Kent u Tilburg University Junior al? Wij organiseren programma’s voor kinderen van groep 6, 7 en 8 om ze kennis te laten maken met wetenschap en de universiteit. Deelname is altijd gratis.

Een van onze programma’s is de Kinderuniversiteit. Dat is een college door een professor van Tilburg University voor kinderen van groep 6, 7, 8. De colleges vinden plaats op de campus van de universiteit. Het gaat elke keer over een ander onderwerp. Binnenkort staat het volgende college ná schooltijd (voor kinderen met ouders) op de planning.

Op woensdag 9 november (15.00-16.00 uur) organiseren we de Kinderuniversiteit ‘In toga naar je werk?’ Professor Diana van Hout is professor én rechter. Ze legt op een prikkelende manier uit wat een rechter doet, waarom ze een toga dragen en wat voor onderzoek ze doet om te zorgen dat mensen die ruzie hebben niet naar een rechter hoeven.

Voor meer informatie en opgave: Kinderuniversiteit: In toga naar je werk? *na schooltijd | Tilburg University

Kinderuniversiteit met Saskia Lavrijssen

Lege batterijen of
oude mobiele telefoons?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 7 december aanstaande.
Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag 30 november aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag’

Na de zomervakantie zijn we begonnen met verhalen uit het boek Exodus. De kinderen hoorden over het volk Israël in Egypte: de Israëlieten moesten werken als slaven, er kwamen plagen in het land en God heeft zijn volk bevrijd. Het zijn veelzeggende verhalen, die laten zien dat God mensen bevrijdt uit angst en ellende. Maar met bevrijding alleen zijn we er nog niet: na het verhaal van de uittocht komt het grote verhaal van het volk Israël in de woestijn. Een verhaal over mensen die onderweg zijn, vaak met vallen en opstaan. Mensen die richting zoeken, soms hun eigen gang gaan, en dan toch de weg van het leven weer terugvinden. In de woestijn geeft God zijn volk tien geboden: tien leefregels op weg naar het beloofde land. Als mensen die leefregels waarmaken, komt het beloofde land dichterbij.

Het thema van deze periode is ‘Waar gaan we heen?’. Aan de hand van de verhalen denken de kinderen na over keuzes die zij zelf maken en keuzes van anderen. Wat kun je doen als dingen niet gaan zoals het zou moeten? Als je bijvoorbeeld ruzie krijgt, of als het tegenzit; welke kant kan het dan op gaan? En wie helpt jou om verder te komen? We eindigen deze periode met het verhaal van de intocht in het beloofde land. Het verhaal maakt duidelijk dat de Bijbel uiteindelijk een optimistisch boek is: mensen komen thuis, mensen komen goed terecht. Hopelijk straalt dat vertrouwen ook door de verhalen van deze periode heen!

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
31-10 Exodus 32:1-6 Het gouden kalf
t/m Exodus 32:7-20 Mozes komt terug
04-11 Exodus 34 Nieuwe stenen tafelen
07-11 Numeri 11:1-23 Het volk klaagt
t/m Numeri 11:24-35 Zeventig oudsten
11-11 Numeri 12 Mirjam wordt gestraft
14-11 Numeri 13:1-24 Verkenners in het land
t/m Numeri 13:25 – 14:9 Verkenners komen terug
18-11 Numeri 20:1-13 Het water van Meriba
21-11 Deuteronomium31:1-8 Jozua, opvolger Mozes
t/m Deuteronomium34:1 Mozes sterft
25-11 Jozua 4:4-9k Jetro Tocht door de Jordaan
28-11 Jesaja 6:1-13 De roeping van Jesaja
t/m Jesaja 11:1-10 Nieuwe koning, tijd van vrede
02-12 Jesaja 40:1-11 Troost voor het volk
05-12 Lucas 1:5-25 Een engel bij Zacharias
t/m Lucas 1:26-38 Een engel bij Maria
09-12 Lucas 1:39-56 Maria gaat naar Elisabet
Lees verder...