BELANGRIJKE DATA

6 september Buurtveegdag groepen 1/2a + 3a
25 september Sponsorloop, 11.00-12.00 uur
27 september Studiedag
1 oktober 10-minutengesprekken
3 oktober 10-minutengesprekken
4 oktober Buurtveegdag groep 7/8b
6 oktober Kliederkerk, 16.00 uur
10 oktober Kijkavond, 18.30-19.30 uur
14 oktober Start herfstvakantie
18 oktober Einde herfstvakantie

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Ninthe 07-09 1b/2b
Yuna 07-09 6a
Svenn 14-09 4b
June 16-09 4a/5a
Raf 16-09 4b
Lana 18-09 4a/5a
Sarah 18-09 4b
Lexi 19-09 1c/2c
Robbe 24-09 6a
Riley 25-09 4b
Riven 26-09 6a
Tijn 27-09 4b
Renske 28-09 6a
Jill 30-09 7a
Lees verder...

Welkom op school

Deze maand heten we

 • Huriya Ahmed – groep 1A

van harte welkom!
Wij hopen dat je samen met ons een hele fijne tijd bij ons op school mag hebben.

Schoolleiding

Voor de zomervakantie bent u per brief geïnformeerd over wijzigingen in de schoolleiding vanwege het vertrek van onze collega Christel Kraus. U heeft toen kunnen lezen dat de schoolleiding bestaat uit 3 personen: Gijs van Vark – directeur, Elke van den Berg en Marleen van Mourik leden managementteam.
Wat betreft de interne begeleiding van de school is de volgende verdeling gemaakt:

 • Groepen 1-2 en 7-8: Elke van den Berg
 • Groepen 3 t/m 6: Marleen van Mourik

Voor vragen rondom de ondersteuning van leerlingen kunt u eerste instantie bij de leerkrachten van uw kind(eren) terecht. In specifieke gevallen zullen zij de intern begeleider hierover consulteren en/of betrekken.

Studiedag

Op vrijdag 27 september aanstaande heeft het team de eerste studiedag van dit schooljaar.
Alle kinderen hebben dan vrij.

10-minutengesprekken

De eerste ronde 10-minutengesprekken van dit schooljaar wordt gehouden op dinsdagmiddag 1 oktober en donderdagmiddag en -avond 3 oktober aanstaande. Het uitnodigingsbriefje hiervoor ontvangt u woensdag 18 september aanstaande. Wilt u er voor zorgen dat het antwoordstrookje uiterlijk maandag 23 september aanstaande op school ingeleverd is?!. Later ingeleverde strookjes kunnen wij helaas niet meer inplannen.

Sponsorloop

Eén keer in de 2 jaar organiseren wij onder schooltijd een sponsorloop voor een goed doel. Dit jaar zal de sponsorloop gehouden worden op woensdag 25 september aanstaande en is de opbrengst bestemd voor Stichting Bartiméus en een speeltoestel voor het schoolplein van de bovenbouw.

Stichting Bartiméus is een organisatie die o.a. blinde en slechtziende mensen ondersteunt.
Eén van onze leerlingen wordt al een aantal jaren door hen begeleidt.
Op donderdag 5 september zal Els Groen van Stichting Bartiméus op school aan alle leerlingen het e.e.a. vertellen over hun activiteiten en waarom dit noodzakelijk is. Voor meer informatie: https://www.bartimeus.nl/

Alle kinderen krijgen informatie mee naar huis en kunnen op zoek gaan naar zoveel mogelijk sponsoren.
Het zou fijn zijn als u uw kind(eren) daarbij helpt.
En reserveer 25 september vanaf 11.00 uur alvast in uw agenda om uw kind(eren) te komen aanmoedigen!

Adoptiekinderen

Onze school heeft ruim 230 leerlingen die dagelijks naar school kunnen komen om met elkaar te leren, werken en spelen. Daarnaast heeft onze school al een aantal jaren 2 adoptiekinderen. Wij proberen onze leerlingen daardoor bewust te maken dat niet ieder kind in onze wereld het voorrecht heeft om met elkaar naar school te gaan. Wij hopen dat ook u uw kind(eren) in dit bewustwordingsproces wilt begeleiden en onze adoptiekinderen wilt steunen.
In elke klas staat een spaarpot voor onze adoptiekinderen en wij vragen de kinderen om iedere dinsdag geld voor hen mee te nemen.

Juriheri Nshimiye is 13 jaar oud en woont in Rwanda. Hij gaat daar naar de basisschool. Zijn lievelingsvak is rekenen. Het duurt nog geen 30 minuten om op school te komen. Volgens zijn familie is Juriheri gezond en heeft geen ernstige ziektes gehad. De dichtstbijzijnde medische zorg ligt op ongeveer 30 minuten afstand.

Portia Sibanda woont in Zimbabwe en is 14 jaar oud. Portia gaat inmiddels naar de middelbare school en haar favoriete vakken zijn natuurkunde en aardrijskunde. Het gaat gelukkig goed met haar en ze is gezond. De dichtstbijzijnde medische zorg ligt op ongeveer 2 uur afstand.

In de gebieden waar Juriheri en Portia wonen, hebben de kinderen en hun familie deelgenomen aan de volgende projecten:

 • Bescherming van kinderen tegen misbruik, uitbuiting en verwaarlozing;
 • Voorlichting aan kinderen en volwassenen over kinderrechten;
 • Bouw en herstel van woningen;
 • Schoolmaaltijden voor kinderen;
 • Leermiddelen voor het kleuteronderwijs;
 • Vakopleidingen voor kinderen die het onderwijs voortijdig hebben verlaten.

Kliederkerk Veldhoven

De Geloofsgemeenschap Oase Veldhoven en de Immanuelkerk Veldhoven organiseert weer een Kliederkerk. Speciaal bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Kinderen, hun ouders/verzorgers en grootouders zijn van harte welkom.
De ingrediënten van een Kliederkerk zijn: ‘Samen ontdekken’, ‘samen vieren’ en ‘samen eten’.
De 8e Kliederkerk op 23 juni was weer super gezellig. Op www.immanuelkerkveldhoven.nl/kliederkerk zijn nog wat foto’s te vinden.

9e Kliederkerk:
Datum: zondag 6 oktober (van 16.00 uur tot 18.00 uur)
Plaats: Immanuel kerk (Teullandstaat 1, Veldhoven)

Typecursus Typetuin

Op deze school wordt weer een naschoolse typecursus van de Typetuin aangeboden.

Voor wie?
Alle leerlingen uit de groepen 6 t/m 8.
Ook voor kinderen met dyslexie.

Wanneer is de typecursus?
Startdatum: donderdag 3 oktober 2019
Lestijd: 15:45 tot 16:45 uur
Leslocatie: De Rank

Prijs: € 145,- (incl. examen)

Waarom blind leren typen?
Kinderen die blind kunnen typen behalen bewezen betere resultaten op school. Ze typen sneller en foutloos en kunnen zich hierdoor beter concentreren. Het beste en snelste resultaat wordt gehaald, wanneer jouw kind onder begeleiding leert typen van een type-coach.

De cursus van de Typetuin.

 • Kinderen leren typen in hun eigen tempo en niveau.
 • De type-coach let tijdens de les op de houding en neemt persoonlijke leerdoelen door.
 • Thuis oefenen de kinderen online in de Typetuin, het liefst 2 keer per dag 15 minuten.
 • Ook tijdens het thuis oefenen, is er begeleiding door de type-coach via de online berichtenmodule.
 • De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland.
 • Is jouw kind na 7 weken al klaar voor het examen? Dat kan en mag jouw kind de cursus afronden. Liever nog wat langer oefenen voor een hoger resultaat? Ook dat kan! Ieder kind is regisseur van zijn of haar eigen leerproces.

Wat heb je thuis nodig?
Een computer/laptop of tablet met los toetsenbord en een internetverbinding.
Tijdens de klassikale lessen wordt er getypt op apparatuur van de Typetuin.

Aanmelden
Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl/aanmelden/start.
Onze cursusgroepen zijn maximaal 18 deelnemers groot en vol = vol.
Schrijf dus snel in.

Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?
Neem gerust contact op via info@typetuin.nl of 013-5220579.

Lege batterijen?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 2 oktober aanstaande. Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag 25 september aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag’

We lezen deze weken uit Genesis, het eerste boek van de Bijbel. Het zijn prachtige verhalen: over schepping en geluk, over schaamte en verdriet, over hopen en geloven. Ze gaan over het begin. Maar dat betekent niet dat ze alleen over het verleden gaan – het zijn ook verhalen over vandaag en morgen. Over hoe het donker kan zijn, en wie dan licht kan maken. Over wat er gebeurt als mensen ruzie maken of de aarde geweld aan doen. Maar ook over hoe mensen hoopvol op weg gaan naar de toekomst. Als je deze verhalen leest, ontdek je dat niet alles blijft zoals het is. Er is verandering mogelijk, voor jou zelf en voor de wereld.

Het thema van deze periode is ‘Wat wordt het?’ Aan het begin van het schooljaar is dat een belangrijke vraag. Wat wordt het voor jaar op school? Wat verwachten de kinderen, wat hopen ze, waar zien ze misschien ook tegenop? En hoe gaan ze daar vervolgens mee om? Welke keuzes maken zij zelf om dit schooljaar tot een succesvol jaar te maken? En hoe worden ze daarin geholpen door anderen? De verhalen kunnen helpen om daarover na te denken.

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
02-09 Genesis 1: 1-13 Het begin
t/m Genesis 1: 14-31 Dieren en mensen
06-09 Genesis 2: 1-3 De zevende dag
09-09 Genesis 2: 4-7 God maakt de mensen
t/m Genesis 2: 8-25 Het paradijs
13-09 Genesis 3 Het gaat mis
16-09 Genesis 4: 1-16 Kaïn en Abel
t/m Genesis 6: 9-22 Noach krijgt opdracht
20-09 Genesis 7: 1-24 Overal water
23-09 Genesis 8: 1-14 God vergeet Noach niet
t/m Genesis 8: 15 – 9:7 Een nieuw begin
27-09 Genesis 9: 8-17 De regenboog
30-09 Genesis 9: 18-29 Sem, Cham en Jafet
t/m Genesis 10: 1-32 Familie wordt een volk
04-10 Genesis 11 De toren van Babel
Lees verder...