BELANGRIJKE DATA

4 oktober Afscheid meneer Johan, 12.15 uur
5 oktober Studiedag
6 oktober Studiedag
12 oktober Kijkavond, 18.30-19.30 uur
13 oktober Buurtveegdag groep 4a
16 oktober Start herfstvakantie
20 oktober Einde herfstvakantie
23 oktober Start blok 2 De Vreedzame School
24 oktober Hoofdluiscontrole

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Jairo 09-10 6b
Moshe 09-10 5a/6a
Nila 20-10 7a/8a
Nathanja 23-10 7b/8b
Philip 27-10 1a/2a
Liam 31-10 6b
Lees verder...

Studiedagen

Op donderdag 5 en vrijdag 6 oktober aanstaande heeft het team de eerste 2 studiedagen van dit schooljaar.
Alle kinderen hebben dan vrij.

Kijkavond

Donderdag 12 oktober aanstaande organiseren wij weer onze jaarlijkse kijkavond. Het thema heeft dit jaar een link met de Kinderboekenweek ‘Bij mij thuis’ en we hebben ook aandacht voor de Week van de Duurzaamheid. In de klassen wordt druk gewerkt aan dit thema.
Op de kijkavond heten we alle leerlingen met hun gezin welkom. Oma’s & opa’s zijn welkom. Ook dit jaar werken wij met een looproute door de school. Om ervoor te zorgen dat er een doorstroom is, gaat iedereen gefaseerd naar binnen. U kunt dus ook wat later dan 18.30 uur op school komen, na 19.15 uur gaat de deur dicht.

Nieuwe collega

Hallo allemaal,

Mijn naam is Marieke, ik ben 25 jaar en woon samen met mijn vriend in Veldhoven. Van origine ben ik onderwijsassistent maar ik heb de afgelopen 5 jaar in de kinderopvang gewerkt. Ik miste het onderwijs en toen kwam dit op mijn pad. Ik ga Tamara ondersteunen in groep 1/2B waar ik erg veel zin in heb. Mijn werkdagen zijn maandag tot en met vrijdag. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te koken, te bakken en te reizen. Ook kan ik genieten van een mooi boek.
Als je nog vragen hebt loop gerust binnen.

Nieuwe stagiaires

Hallo allemaal!

Ik ben Marjolein en ik ben 21 jaar. Ik studeer aan de Hogeschool de Kempel en ik ben net gestart in het derde leerjaar. Op dit moment loop ik stage in groep 1/2a. Mijn hobby is muziek maken en ik hou er ook van om creatief bezig te zijn. Dit pas ik dan ook graag toe in de klas. Verder hou ik van lezen en van wandelen met mijn hondje Guusje.
Ik heb veel zin om stage te lopen op basisschool De Rank!

Wie is Lois Verbaandert?

Ik studeer aan de Pabo in Helmond. Op De Rank ga ik het eerste halfjaar van mijn studie stagelopen in groep 7/8A. Ik ben 22 jaar oud en woon in Veldhoven. Wat ik graag in mijn vrije tijd doe, is motorrijden, dansen en naar scouting gaan. Ik zit bij scouting Were-di en daar ben ik ook leiding van de scouts. Elke zaterdagmiddag komen we samen en doen we leuk spellen en leren we nieuwe vaardigheden. Verder werk ik ook in mijn vrije tijd en dat doe ik bij een friettent. Kom je me een keer tegen in de school of op het speelplein mag je me gerust aanspreken.

Ik ben Jessie van den Broek en ik ben 18 jaar oud. Ik kom uit Veldhoven dorp, lekker in de buurt. Ik zit in mijn 2e jaar op de Hogeschool de Kempel in Helmond. Ik hou enorm van om leuke actieve opdrachten te doen, mijn klas zal dan ook niet stilzitten tijdens mijn lessen. Ik begin mijn stage in groep 4 bij Gerrie Hartvelt en zal in de tweede helft van het jaar naar de kleuters gaan.

Toetsing taal en spelling

Vorig schooljaar zijn we voor de vakken taal en spelling overgestapt op de methode PIT (Plezier in taal). Het is de nieuwe versie van onze oude methode Taalverhaal.nu.
Hierdoor waren veel zaken bekend en de overstap gemakkelijk voor zowel leerlingen als leerkrachten.
De toetsregistratie was wel vernieuwd. Gaande het schooljaar merkten we op dat de cijfers erg rooskleurig waren. In de toetsomgeving van de methode werd het aantal goede antwoorden omgezet in een percentage. Dit percentage werd naar ParnasSys gestuurd en omgezet in een cijfer. 78% goed werd het cijfer 7,8. Deze cijfers heeft u in ParnasSys kunnen zien.
Bij verschillende andere methodes wordt een toetsnormering gehanteerd. “80% goed staat gelijk aan het cijfer 6” wordt vaak toegepast. Per dit schooljaar gaan we deze toetsnormering ook gebruiken bij PIT.
Aan het einde van een blok wordt eerst een signaleringstoets afgenomen. Deze voeren we in de toetsomgeving van de methode in. In diezelfde omgeving wordt advies gegeven welke leerlingen remediëring/herhaling/verrijking nodig hebben. Een aantal lessen wordt herhaalde instructie gegeven en extra geoefend. Tot slot wordt een controletoets afgenomen. Deze gegevens voeren we in ParnasSys in. Dit resultaat is ook voor u zichtbaar.
We verwachten hiermee een eerlijker beeld te geven van de beheerste vaardigheden van uw zoon/dochter, wat tevens meer in lijn zal zijn met het beeld in de klas en op de methodeonafhankelijke toetsen (Cito – Leerling in beeld).
Mocht u hier nog vragen over hebben, dan kunt u terecht bij de leerkracht.

Sparen voor de schoolbieb

Boekhandel Bruna stimuleert het lezen bij kinderen. Daarom organiseren zij tijdens de Kinderboekenweek de scholenactie ‘Sparen voor je schoolbieb’. Een fantastische manier om onze schoolbibliotheek uit te breiden.
Wanneer u in de periode 4 t/m 15 oktober een kinderboek bij een Bruna winkel heeft gekocht kunt u de bon daarvan op school inleveren. De school kan dan voor 20% van het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen kinderboeken uitzoeken bij de Bruna winkel.

Spaart u mee? Lever de bon(nen) in op school.

Kliederkerk

Zondag 8 oktober is er weer een nieuwe Kliederkerk. De eerste kliederkerk van het nieuwe seizoen.

Het thema ‘Durf je te delen?’ bevat een uitdagende vraag. Delen van wat je hebt levert altijd verlies op. Je hebt immers zelf minder. Toch? Delen kan je ook rijker maken. Toch? Je moet altijd wel weer een hobbel nemen. Toch? Het verhaal van de weduwe van Sarefat uit 1 Koningen 17 staat ditmaal centraal.

De inloop van de Kliederkerk is vanaf 15.30 uur. Je kunt dan lekker aan de slag gaan. We hebben ruim de tijd om te knutselen.

De hartelijke groeten van Astrid, Hetty, Lieuwe en Kees

De volgende data van de Kliederkerk zijn:
– Zondag 12 november 2023
– Zondag 14 januari, 2024
– Zondag 17 maart 2024
– Zondag 26 mei 2024
– Zondag 23 juni 2024

Passend lezen

Leesplezier voor leerlingen die moeite hebben met lezen! Lezen is leuk en belangrijk. Voor kinderen die moeite hebben met lezen, bijvoorbeeld door dyslexie, TOS, ADHD, een fysieke of visuele beperking, kan het ook moeilijk zijn. Wij helpen deze kinderen graag! Hoe? Met de jeugdcollectie van Passend Lezen. Deze collectie bevat boeken, kranten en tijdschriften in verschillende leesvormen zoals audio, braille en grootletter. Voor de jeugd is er een speciale collectie beschikbaar met ruim 14.000 gesproken boeken, 3.500 brailleboeken en meer dan 20 jeugdtijdschriften.

Superboek.nl
De jeugdcollectie van Passend Lezen is te vinden via https://www.passendlezen.nl/iguana/www.main.cls?surl=superboek. Hier staan ook de actuele en populaire titels van dit moment, gerangschikt op leeftijd. Van Jip en Janneke, Mees Kees tot aan Dummie de Mummie, Divergent, Julius Zebra en Kidsweek. Luisteren naar boeken gaat gemakkelijk via de gratis Daisylezer-app (voor iOS en Android) of de site, maar het kan ook via de Daisyspeler. Zo wordt het voor deze leerlingen makkelijker en leuker om te lezen.

Gratis lid tot 18 jaar
Het lidmaatschap bij Passend Lezen is gratis voor kinderen met een leesbeperking tot 18 jaar! Bij inschrijving is de toestemming van ouders nodig.

Voordelen van superboek.nl:

  • Meer dan 14.000 gesproken boeken
  • Gerangschikt op leeftijd
  • Streamen of downloaden via de site of app, dus luisteren waar je wil
  • Gratis voor iedereen tot 18 jaar met een leesbeperking, zoals dyslexie, TOS, slechtziendheid of ADHD

Inschrijven of meer weten? Ga naar: https://www.passendlezen.nl/iguana/www.main.cls?surl=superboek.

Lege batterijen of
oude mobiele telefoons?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 1 november aanstaande.
Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag 25 oktober aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag’

Aan het begin van het nieuwe schooljaar lezen we uit het Bijbelboek Genesis. Het thema daarbij is: Dat kan mooier!

De Bijbel begint met het verhaal van de schepping. Het is een verhaal over hoe de wereld ontstaat, en tegelijk is het meer dan dat. In het scheppingsverhaal kun je ook ontdekken hoe je naar de wereld kunt kijken. In het begin is het ‘woest en doods’, en ook nog donker – je wordt er niet vrolijk van. Maar God zegt dat het anders kan. Dat is een beslissende wending, meteen al op de eerste bladzijde van de Bijbel: dat het anders kan, en dat het ook anders wórdt. Kijk maar, zegt de verteller van Genesis: donker wordt licht, water wordt land, leegte wordt gevuld met leven. Het is een prachtig verhaal, en het bijzondere is dat het zich blijft herhalen. Als een rode draad loopt het door de hele Bijbel heen: wanneer dingen niet goed zijn, dan kan het mooier, beter worden. De uitspraak ‘dat kan mooier’ is in de Bijbel geen veroordeling, geen eenzijdige kritiek. Als God zegt ‘dat kan mooier’, dan meent Hij het. En hij vraagt mensen om hetzelfde te zeggen en te menen.

Veel kinderen en volwassenen van vandaag maken zich zorgen om de wereld waarin we leven. De aarde warmt op, en we lijken het maar niet eens te worden over oplossingen. Relaties tussen mensen verharden, er is onrust en onbegrip. Daar moeten we niet van wegkijken. En tegelijk mogen we hopen dat die rode draad van de Bijbelse verhalen nog steeds verdergaat. Dat het mooier kan, dat het ook echt mooier wórdt – en dat wij daar iets voor kunnen doen.
Met de verhalen van de schepping en het paradijs, van Noach en de toren van Babel, en van Abraham en Sara die op weg gaan, beginnen we aan een nieuw schooljaar. We hopen op veel mooie, inspirerende momenten met de kinderen. Het was vorig jaar al mooi om de Bijbelverhalen met de kinderen te verkennen, en dit jaar wordt het vast nóg mooier!

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
02-10 Genesis 9:18-29 Sem, Cham en Jafet
t/m Genesis 10:1-32 Een familie wordt een volk
06-10 Genesis 11 De toren van Babel
09-10 Genesis 12:1-9 Abram wordt geroepen
t/m Genesis 12:10-20 Abram naar Egypte
13-10 Genesis 13:1-18 Lot mag kiezen
16-10 Genesis 15:1-21 De belofte van God
t/m Genesis 16:1-16 Hagar vlucht
27-10 Genesis 18:1-15 Drie mannen
30-10 Genesis 18:16-33 Abraham bidt voor Sodom
t/m Genesis 19:1-26 Verwoesting van Sodom
03-11 Genesis 21:1-7 Isaak wordt geboren
Lees verder...