BELANGRIJKE DATA

10 oktober Dag van de duurzaamheid
14 oktober Buurtveegdag groep 4/5a
20 oktober Kijkavond, 18.30-19.30 uur
24 oktober Start herfstvakantie
28 oktober Einde herfstvakantie
31 oktober Start blok 2 De Vreedzame School
31 oktober Start Actie Schoenendoos

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Jairo 09-10 5b
Moise 09-10 4a/5a
Bente 14-10 7a/8a
Nila 20-10 7b
Nathanja 23-10 7b
Philip 27-10 1a/2a
Liam 31-10 5b
Lees verder...

Welkom op school

Deze maand heten we

 • Rens van Meteren – groep 1B

van harte welkom!
Wij hopen dat je samen met ons een hele fijne tijd bij ons op school mag hebben.

Nieuwe stagiaires

Mijn naam is Indy Beikes, ik ben 21 jaar oud en ben vierdejaars student pabo op Hogeschool De Kempel. Vorig jaar heb ik ook stagegelopen op deze school in groep 3 en groep 6 en nu ga ik hier mijn afstudeerstage lopen in groep 3. Ik ben iedere maandag en dinsdag in de klas en soms een hele week.
Ik heb er heel veel zin in en hoop er samen met de kinderen een leuk jaar van te maken!
Bij vragen kunt u altijd even binnenlopen of een mailtje sturen.

Met vriendelijke groet,
Indy Beikes

Mijn naam is Iris Rutten, ik ben 20 jaar en ik loop de eerste helft van het schooljaar stage in groep 1/2a. In principe ben ik iedere dinsdag en woensdag in de klas, maar af en toe heb ik ook een stageweek. Momenteel studeer ik aan de Pabo in Helmond, ik zit in het derde leerjaar. Hiervoor heb ik de opleiding Onderwijsassistent met succes afgerond, het klaslokaal is voor mij dus geen vreemde omgeving meer. Tijdens mijn opleiding tot onderwijsassistente heb ik al een heel jaar stage mogen lopen op deze basisschool. De Rank is dus bekend terrein voor mij!
Ik kijk er heel erg naar uit om veel verschillende ervaringen op te doen in deze kleuterklas. Ik zet mijn beste beentje voor om dit te kunnen bereiken.
Hopelijk kunnen we er een mooi, leerzaam en gezellig half jaar van gaan maken!

Groetjes,
Iris Rutten

Mijn naam is Indy van Rooij en ik ben 19 jaar oud. Ik ben tweedejaars pabo student aan Hogeschool de Kempel. Hiervoor heb ik één jaar Pedagogiek gestudeerd. Op mijn toenmalige stage ben ik er toch achter gekomen dat mijn hart in het onderwijs zelf ligt en heb daarom gekozen om aan de pabo te beginnen. Mijn hobby is dansen en ik heb naast mijn studie nog een bijbaan bij de Albert Heijn.
Het eerste halve schooljaar zal ik elke dinsdag stagelopen in groep 5 bij meester Johan. De tweede helft van het schooljaar ben ik te vinden in één van de kleuterklassen. Ik heb veel zin om te starten met mijn stageperiode op De Rank en om nieuwe dingen te mogen leren. Tot snel!

Groetjes Indy

Parro

Zoals u inmiddels heeft kunnen ervaren zijn wij m.i.v. dit schooljaar de communicatieapp Parro gaan gebruiken. Via deze app kunnen wij korte berichten, al dan niet voorzien van een foto, naar u sturen. Wij streven ernaar om dit met enige regelmaat te doen, echter niet met de frequentie die u mogelijk via een kinderopvangorganisatie gewend bent.
Ook voor de planning van de 10-minuten en het melden van absenties wordt er gebruik van gemaakt. Wanneer uw kind ziek is kunt u dit melden via Parro. Dit dient u, zolang uw kind ziek is, elke dag opnieuw te doen.

Met de teamleden is afgesproken dat zij op hun werkdagen via Parro bereikbaar zijn en eventuele antwoorden/berichten voor, na schooltijd of tussen de middag sturen (niet onder lestijd). Verder streven wij ernaar om op werkdagen binnen 24 uur een antwoord op een vraag te geven. Op dit moment ontdekken wij ook nog steeds nieuwe mogelijkheden binnen Parro en zijn nog volop lerende😉.

Naast deze app blijft u op elke 1e woensdag van de maand ons RankBulletin ontvangen, met daarin meer algemene informatie over de school en de verschillende activiteiten. Wanneer er tussentijds wat uitgebreidere informatie m.b.t. een activiteit op school of in de groep is zult u dit via e-mail ontvangen.

Wanneer u vragen, tips e.d. heeft kunt u altijd contact met ons opnemen.

NB: geeft u via Parro nog even aan of u wel/niet akkoord gaat met het plaatsen van beeldmateriaal in de app?

Hoofdluisbrigade

Aan het einde van het vorige schooljaar zijn een aantal ouders van onze hoofdluisbrigade gestopt omdat hun kinderen naar het voortgezet onderwijs zijn gegaan. Wij zijn daarom dringend op zoek naar nieuwe ouders die ons kunnen helpen bij de hoofdluis-controles die op school uitgevoerd worden.
De controles worden 5x per jaar, afwisselend op de maandag- c.q. dinsdagmiddag, na elke vakantie gehouden.
De eerstvolgende controle is gepland op dinsdagmiddag 1 november aanstaande.

Wie komt onze hoofdluisbrigade versterken en zorgen dat de school hoofdluisvrij blijft?!
Voor informatie en opgeven: rank@veldvest.nl

Hulp gezocht voor de schoolbibliotheek

Elke maandag en donderdag van 13.30-14.30 uur mogen de kinderen van groep 3 t/m 8 naar de schoolbieb om boeken te ruilen.
De bibliotheek wordt bemand door (groot-) ouders van kinderen die op school zitten. Het gaat onder meer om het innemen en opruimen van de boeken en het helpen van de kinderen met het uitzoeken van geschikte boeken. Het is erg leuk en dankbaar werk!
Voor beide dagen zijn we op zoek naar vrijwilligers die één keer in de drie weken op maandag of donderdag een dienst willen draaien. De biebdienst draai je altijd met twee personen.
Lijkt het u leuk om mee te komen helpen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cynthia Mirani, cmirani@kpnplanet.nl.
Of stuur een berichtje naar: rank@veldvest.nl

Schooldag van de duurzaamheid

Duurzaamheid betekent dat er blije mensen en dieren zijn op een gezonde aarde, nu en in de toekomst. En dat er altijd genoeg is voor iedereen.
Het gaat nu niet goed met de aarde.
Zoals we nu leven, wordt de aarde steeds minder gezond.

 • We halen veel natuur weg. Daardoor is er niet genoeg natuur om schone lucht en schoon water te maken.
 • We halen te snel grondstoffen uit de aarde. Hierdoor raken de grondstoffen in de aarde op.
 • We stoppen te veel slechte stoffen in aarde, lucht en water. Hierdoor maken we de aarde kapot.

Daarom doen wij met de groepen 4 t/m 8 op maandag 10 oktober aanstaande mee aan de ‘Schooldag van de duurzaamheid’. Meer informatie kunt u lezen op de volgende website: Veldhovense Schooldag van de Duurzaamheid – Begin vandaag voor morgen

Sparen voor de schoolbieb

Boekhandel Bruna stimuleert het lezen bij kinderen. Daarom organiseren zij tijdens de Kinderboekenweek de scholenactie ‘Sparen voor je schoolbieb’. Een fantastische manier om onze schoolbibliotheek uit te breiden.
Wanneer u in de periode 5 t/m 16 oktober een kinderboek bij een Bruna winkel heeft gekocht kunt u de bon daarvan op school inleveren. De school kan dan voor 20% van het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen kinderboeken uitzoeken bij de Bruna winkel.

Spaart u mee? Lever de bon(nen) in op school

Kijkavond

Donderdag 20 oktober aanstaande organiseren wij weer onze jaarlijks kijkavond. Het thema heeft dit jaar een link met de Kinderboekenweek ‘Gi-ga-groen’ en de Schooldag van de Duurzaamheid. In de klassen wordt druk gewerkt aan dit thema.

Op de kijkavond heten we alle leerlingen met hun gezin welkom. Vooralsnog zijn ook oma’s & opa ’s welkom, tenzij er door de overheid beperkende maatregelen als gevolg van Corona afgekondigd worden. Als dit niet verantwoord is wordt dit uiterlijk woensdag 19 oktober gecommuniceerd.

Ook dit jaar werken wij met een looproute door de school. Om ervoor te zorgen dat er een doorstroom is, gaat iedereen gefaseerd naar binnen. U kunt dus ook wat later dan 18.30 uur op school komen, de laatste groep gaat om 19.15 uur de school binnen.

Meer informatie ontvangt u op woensdag 12 oktober aanstaande.

Schoenendoosactie

De Schoenendoosactie, voorheen Actie4Kids, deelt al meer dan 25 jaar mooi versierde en gevulde schoenendozen uit aan kinderen in nood. Jaarlijks worden er meer dan 45.000 schoenendozen opgehaald en uitgedeeld in Afrika, Oost-Europa of in een vluchtelingenkamp.
De Schoenendoosactie is een project van GAiN (https://www.gainhelpt.nu): een organisatie die mensen helpt om zélf te helpen. GAiN heeft een internationaal netwerk en een ruim aanbod aan hulpverleningsprojecten. Talloze kerken, scholen, bedrijven, gezinnen en vrijwilligers in Nederland en België hielpen via GAiN hun medemens in nood, waar ook ter wereld.

In november doen wij ook weer mee met deze actie en hopen samen met andere scholen weer heel veel schoenendozen te verzamelen. Het zou fijn zijn als elke leerling/elk gezin van onze school persoonlijk een verrassingspakket verzorgt voor een leeftijdsgenootje ver weg.
De schoenendozen zullen op school versierd worden. Wilt u daarom z.s.m. een lege schoendoos aan uw kind meegeven?

Meer informatie over deze actie ontvangt u na de herfstvakantie.

De Rank werkt aan De Vreedzame School!

Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken komen conflicten voor. Met De Vreedzame School leren we de kinderen dat conflicten heel normaal zijn en dat ze bij het leven horen.
Wat belangrijk is, is hoe je er mee omgaat. Hoe los je op een positieve manier conflicten op? Hoe zorg je ervoor dat beide partijen tevreden zijn met de oplossing?
Een conflict hoeft niet uit te monden in ruzie. We spreken van ruzie wanneer het ene kind wil winnen ten koste van het andere kind. Eén partij is dan tevreden, de andere partij is de verliezer.

De kinderen leren dat ze bij een conflict eerst rustig moeten worden voordat ze na kunnen denken over een oplossing.
We noemen dat ‘afkoelen’.
Met de kinderen wordt besproken of een vaste plek in de klas een goede manier is om rustig te worden. We noemen dat een ‘time-outplek’. Dat kan een hoekje zijn in de klas met een stoel en tafel, een boekje, een tekenblokje en wat de kinderen meer bedenken.
Er worden ook afspraken over gemaakt, bijvoorbeeld dat je er niet langer dan 10 minuten mag blijven. De juf of meester houdt het in de gaten, ook als een kind dan nog niet afgekoeld is.
Kinderen begrijpen heel goed waarom afkoelen belangrijk is. Je komt anders niet verder met het zoeken naar een oplossing.

Op maandag 31 oktober starten wij met de lessen uit blok 2 (We lossen conflicten zelf op). Het doel van de lessen in dit blok is kinderen te leren om op een positieve manier met conflicten om te gaan.

De lessen zijn onder andere gericht op het verschil tussen conflict en ruzie. Een conflict is een verschil van mening: je wilt bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben. Bij een conflict wil je een oplossing bedenken waar je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar win-win oplossingen.
Conflicten horen bij het leven. We leren kinderen dat je op drie manieren kunt reageren op een conflict. Of je loopt weg, je zegt niet wat je ervan vindt. Of je reageert agressief, je bent boos en wordt driftig. Of je staat stevig, je komt op voor jezelf en houdt ook rekening met de ander: je zoekt naar een win-win-oplossing.
In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten op te lossen met behulp van de LOS HET OP-KAART. In groep 3 tot en met 8 leren de kinderen dat met behulp van het stappenplan PRAAT HET UIT. In de bovenbouw gaan de lessen over kritisch naar jezelf kijken, hoe je met je eigen mening en met kritiek omgaat. En wordt ook gekeken naar conflicten in de wereld en de rol van de Verenigde Naties.

In blok 1 ‘We horen bij elkaar’ hebben de kinderen geleerd:

 • om te praten over de sfeer in de groep,
 • om elkaar opstekers te geven, iets positief te zeggen over iemand en wat dat met iemand doet,
 • om een takenlijst voor in de klas te maken en de taken eerlijk te verdelen,
 • dat iedereen een eigen mening mag hebben,
 • om met de klas een afsprakenposter te maken waarop staat hoe je met elkaar omgaat,
 • dat er ook regels zijn die de leerkracht aangeeft,
 • om samen te werken,
 • om een boek te maken dat over henzelf gaat: dit ben ik (groep 8).
Lees verder...

Typetuin

Goed nieuws! Voor de typecursus die gepland staat voor woensdag 2 november 2022 13:00 uur zijn voldoende inschrijvingen! Deze gaat dus van start. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Schrijf dus nog snel in. Dat kan via www.typetuin.nl. Voor meer informatie over de cursus: info@typetuin.nl of bel op werkdagen naar 013-5220579.

Kliederkerk

Zondag 9 oktober is er weer een nieuwe Kliederkerk!
Het thema is: ‘Aan tafel’.

Ingrediënten
De ingrediënten van een Kliederkerk zijn: ‘Samen ontdekken’, ‘samen vieren’ en ‘samen eten’. We knutselen een uur, vervolgens een korte viering (van een kwartier) en tenslotte gaan we lekker eten met elkaar. Jullie zijn van harte welkom! Samen leren we van elkaar en genieten we van elkaar. Alle generaties samen.

Dus:

 • Thema: ‘Aan tafel’
 • Datum: zondag 9 oktober (van 16.00 uur tot 18.00 uur)
 • Plaats: Immanuelkerk (Teullandstaat 1, Veldhoven)

Lege batterijen of
oude mobiele telefoons?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 2 november aanstaande. Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag 19 oktober aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag’

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
03-10 Exodus 14:9-31 Doortocht door de zee
t/m Exodus 15:1-18 Het lied van Mozes
07-10 Exodus 15:22-26 Het bittere water
10-10 Exodus 16:11-24 Brood uit de hemel
t/m Exodus 17:1-7 Water uit de rots
14-10 Exodus 18 Het bezoek van Jetro
17-10 Exodus 19 Heer verschijnt op Sinaï
t/m Exodus 20:1-17 De tien geboden
28-10 Exodus 20:18-21 Twee stenen tafelen
31-10 Exodus 32:1-6 Het gouden kalf
t/m Exodus 32:7-20 Mozes komt terug
04-11 Exodus 34 Nieuwe stenen tafel