BELANGRIJKE DATA

8 oktober 10-minutengesprekken
9 oktober Buurtveegdag groep 3b
13 oktober 10-minutengesprekken
15 oktober Digitale Kijkavond
19 oktober Start herfstvakantie
23 oktober Einde herfstvakantie
26 oktober Hoofdluiscontrole
2 november Start Goede doelenactie
13 november Buurtveegdag groep 8a

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Lize 08-10 7a
Jairo 09-10 3a
Moise 09-10 1b/2b
Celina 10-10 4a
Bente 14-10 5a/6a
Sander 15-10 7a
Hetty 19-10 8a
Nila 20-10 5b
Retag 20-10 8a
Nathanja 23-10 5b
Jany 26-10 8a
Cornel 27-10 8a
Liam 31-10 3a
Lina 01-11 7a
Jayden 02-11 7a
Jens 03-11 1b/2b
Lieke 03-11 7a
Beau 03-11 3b
Lana 03-11 3a
Lees verder...

Terugblik jubileum

Met taart (aangeboden door ART.2527 – een bedrijf van één van de ouders van onze school – en het bestuur van Stichting Veldvest), slingers en twee dagen vol verrassende workshops vierden we woensdag 23 en donderdag 24 september het 25-jarig bestaan. De kinderen hebben genoten van tapas maken, breakdance, graffiti, freerunning en nog veel meer. Daarnaast heeft iedere klas een stuk van het schoollied ingezongen bij muziekschool Art4U en is er een heuse videoclip bij gemaakt.

Tijdens de presentatie van de verschillende workshops werd de school verrast door een prachtig cadeau van de ouders. In woorden is verbeeld hoe ouders onze school ervaren. Om stil van te worden en trots op te zijn!
Hartelijk dank voor dit bijzondere cadeau.

Vanwege de coronarichtlijnen konden we het feest helaas niet delen met de ouders, maar dat hebben we op een aangepaste manier toch gedaan met een prachtige en kleurrijke parade door de wijk heen.
Wat een bijzonder feest om met elkaar te mogen vieren!

Binnenkort zal Omroep Veldhoven de eerste beelden via hun kanalen uitzenden. En op de kijkavond, die helaas niet in het schoolgebouw mag plaatsvinden, zullen wij een uitgebreide digitale compilatie in een beveiligde omgeving met u delen.

Ziek thuis

Tijdens de informatieavonden heb ik gesproken over de situatie wanneer er in deze Coronatijd uitval is door leerkrachten en/of afwezigheid van leerlingen door ziekte (bijv. snotterigheid). Hoe zorgen we dat de lesuitval zo beperkt mogelijk blijft?

Inmiddels heeft u kunnen vernemen dat kinderen op de basisschool gewoon naar school mogen komen wanneer zij snotterig zijn. Wanneer zij nu toch afwezig zijn bijvoorbeeld door koorts, griep e.d. gaan wij ervan uit dat zij ook echt ziek zijn en zeker de eerste 2 dagen geen schoolwerk kunnen maken. In het geval dat er een Corona-besmetting in het gezin is en de leerling thuis in quarantaine moet, zullen wij zorgen dat er werk naar huis gebracht wordt. Meekijken via Teams in de klas is AVG-technisch niet toegestaan, omdat er op die manier mogelijk gevoelige informatie over (andere) leerlingen ongewenst verspreid wordt.

In het geval van meerdere afwezige leerkrachten en gebrek aan vervanging, kan het voorkomen dat leerlingen ook 1 tot 2 dagen thuis moeten blijven. Het lesprogramma dat voor die dagen gepland is, zal in verkorte vorm in de thuissituatie beschikbaar gesteld worden.

Ventilatie schoolgebouw

Zoals wellicht bij u bekend heeft minister Slob het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) opgericht. De leden van het team moesten scholen gaan helpen om minimaal te voldoen aan de bestaande wettelijke normen voor ventilatie. De leden gaven aan dat het vooralsnog niet nodig is af te wijken van huidige eisen voor ventilatie (luchtverversing) in het Bouwbesluit en de geldende landelijke richtlijnen.
In 2011 heeft Veldvest door middel van cofinanciering van de gemeente Veldhoven en het Ministerie (Regeling verbetering binnenklimaat) fors geïnvesteerd in het binnenklimaat binnen de schoolgebouwen in de gemeente Veldhoven.
Op basis van de verwachte bezetting van de leerlingen zijn er destijds WTW-units in de klaslokalen geïnstalleerd. Op basis van zichtbare monitoring van het CO2 niveau, wordt het klaslokaal van verse buitenlucht voorzien.

In september is er een steekproef gehouden in ons schoolgebouw, specifiek gericht op de leslokalen. Het doel was om de luchtverversing te analyseren of deze voldoet aan de grenswaarden CO2 concentratie.
De conclusies welke per schoolgebouw naar het LCVS teruggekoppeld zijn bestaan uit: voldoet het schoolgebouw wel of niet aan de gestelde criteria. Deze beoordeling gaat over het schoolgebouw, mogelijk bestaande uit meerdere bouwdelen.
De conclusie voor ons schoolgebouw is dat deze voldoet aan de gestelde eisen: het gebouw voldoet aan de eisen conform het Bouwbesluit en de CO2 waarden blijven onder de gestelde grenswaarde.

Naast de toepassing van de mechanische ventilatie zullen we waar mogelijk blijven ventileren tijdens de pauzes door middel van het openen van ramen en/of deuren.

TSO

Het komt de laatste tijd regelmatig voor dat leerlingen die op de presentielijst voor de TSO staan, tussen de middag niet aanwezig zijn en ouders hen niet afgemeld hebben. Er kunnen hiervoor verschillende redenen zijn: de leerling is ziek thuis, mee met vriendje/ vriendinnetje of toch naar huis gegaan om te eten.
In al deze gevallen wordt er door de TSO-coördinator naar huis gebeld om te voorkomen dat niemand weet waar de leerling is. Dit kost steeds meer tijd. Wij vragen u dan ook dringend om zelf uw kind voor 12.00 uur af te melden via het e-mailadres van de TSO-coördinator Marie-José Dillen josedillen@gmail.com of het e-mailadres van school rank@veldvest.nl.
Wanneer er niet afgemeld is zullen wij de TSO-kosten normaal in rekening brengen.
NB: Leerkrachten zullen de kinderen stimuleren om hun aanwezigheid goed in te vullen op de presentielijst.

Schoolviering

Op dinsdag 6 oktober hebben we onze eerste schoolviering gehad. Het thema was: Vrij zijn. In de klassen is hier met de kinderen aan de hand van een aantal vragen over gesproken.

  • Wat houdt vrijheid in?
  • Wanneer ben je vrij?
  • Voel je je ook weleens niet vrij?

Tijdens de schoolviering hebben kinderen hier over verteld en is er een toneelstukje met Mies en Max in de hoofdrol opgevoerd. Ook hebben we de volgende liederen gezongen of er naar geluisterd:

Cultuurproject

Naast de jubileumdagen waar cultuur centraal stond, zijn alle klassen ook gestart met De Kunstweken. Dit cultuurproject is vorig jaar opgestart maar door Corona gepauzeerd. Deze weken gaan we opnieuw kennis maken met wereldberoemde artiesten en hun werk. Het doel is om ieder kind op eigen niveau te inspireren tot het maken van een echt kunstwerk.

In de groepen 1/2 speelt de kunstenaar Kandinsky de hoofdrol tijdens De Kunstweken. Voor de groepen 3/4 is dat Keith Haring, voor de groepen 5/6 is dat Joan Mirò en voor de groepen 7/8 is dat Picasso. Nadat de kinderen met ‘hun’ kunstenaar kennis hebben gemaakt, gaan ze in de tekenles zelf aan de slag aan de hand van een uitdagende opdracht.
Om ieders kunstwerk écht de aandacht te geven die het verdient, ontvangen alle deelnemende kinderen gratis een gedrukte kaart van hun eigen werk. Helemaal uniek is dat ze ook een persoonlijk museum op internet krijgen waarvoor ze zelf (met enige hulp van u) familie en vrienden mogen uitnodigen. Uiteraard ontbreekt een museumshop niet; hier kunnen leuke aandenkens worden besteld met de tekening van uw kunstenaar. Net als Van Gogh je eigen schilderij op een mok of placemat, hoe bijzonder is dat?!

Hoe u in de museumshop kunt komen, volgt in het volgende RankBulletin. Wij gaan aan de slag met onze kunstwerken

Van de veiligheidscommissie

Heb je al gehoord van de leerling die door een volwassen fietser is aangereden in het voetgangersgebied rondom school? Of van de leerling die bijna door een uitparkerende auto is aangereden bij een parkeerplaats bij school? Deze en andere incidenten, gemeld door bezorgde ouders en kinderen, laten overduidelijk zien dat we meer aandacht moeten geven aan de verkeersveiligheid voor onze kwetsbare kinderen. Deze situatie is ook besproken in de leerlingenraad en naar aanleiding daarvan hebben de kinderen van groep 6 borden en een spandoek gemaakt die na de herfstvakantie geplaatst zullen worden rondom school.

Het fietsen in voetgangersgebied gebeurt door buurtbewoners, ouders en leerlingen zelf. Naast dat het fietsen in voetgangersgebied gevaarlijk is voor de voetgangers, is het ook nog eens een slecht voorbeeld voor de kinderen die hun fiets nog minder goed beheersen dan volwassenen. Laten we dus onze kinderen helpen met deze actie, proberen om voorzichtig te zijn en ons aan de verkeersregels te houden, zodat het veilig is voor iedereen, maar vooral voor de kwetsbare kinderen!

Namens de veiligheidscommissie,
Elbert Bechthum (ebechthum@hotmail.com, 06 – 23 15 18 79)

Sparen voor de schoolbieb

Boekhandel Bruna stimuleert het lezen bij kinderen. Daarom organiseren zij tijdens de Kinderboekenweek de scholenactie ‘Sparen voor je schoolbieb’. Een fantastische manier om onze schoolbibliotheek uit te breiden.
Wanneer u in de periode 30 september t/m 11 oktober een kinderboek bij een Bruna winkel heeft gekocht kunt u de bon daarvan op school inleveren. De school kan dan voor 20% van het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen kinderboeken uitzoeken bij de Bruna winkel.

Spaart u mee? Lever de bon(nen) in op school (bij de leerkracht).

Schoenendoosactie

De Schoenendoosactie, voorheen Actie4Kids, deelt al 25 jaar mooi versierde en gevulde schoenendozen uit aan kinderen in nood. In 2019 zijn er in totaal 46.416 schoenendozen opgehaald en uitgedeeld in de landen Malawi, Togo, Sierra Leone, Roemenië en Moldavië, en op Lesbos in vluchtelingenkamp Moria.
De Schoenendoosactie is een project van GAiN (https://www.gainhelpt.nu): een organisatie die mensen helpt om zélf te helpen. GAiN heeft een internationaal netwerk en een ruim aanbod aan hulpverleningsprojecten. Talloze kerken, scholen, bedrijven, gezinnen en vrijwilligers in Nederland en België hielpen via GAiN hun medemens in nood, waar ook ter wereld.

In november doen wij ook weer mee met deze actie en hopen samen met andere scholen weer heel veel schoenendozen te verzamelen. Het zou fijn zijn als elke leerling/elk gezin van onze school persoonlijk een verrassingspakket verzorgt voor een leeftijdsgenootje ver weg.

Daarbij kunnen we niet zonder uw hulp!

Wilt u daarom thuis samen met uw zoon of dochter een schoenendoos vullen met schoolmateriaal, toiletartikelen en speelgoed?

Hoe het precies werkt en wat er wel en niet in de doos mag, staat in de folder die uw zoon/dochter begin november mee naar huis krijgt.

Tevens wordt u gevraagd om een bijdrage van € 5,00 voor de verzend-/onkosten. Hiervoor treft u in de folder een enveloppe aan waarmee u het bedrag kunt betalen of overmaken.

De schoenendozen zullen op school versierd worden. Wilt u daarom z.s.m. een lege schoendoos aan uw kind meegeven? Wanneer de schoendoos versierd is, neemt uw kind de doos weer mee naar huis, kunt u de doos thuis vullen en vervolgens de sticker jongen/meisje (die u in de folder aantreft) op de doos plakken.
Helaas krijgt de organisatie regelmatig dozen waar kapotte spullen inzitten, wilt u hierop letten?

Graag ontvangen wij alle gevulde schoenendozen uiterlijk maandag 23 november aanstaande. Eind november sluiten wij de actie af en zullen alle dozen naar een verzamelpunt gebracht worden.

Helpt u mee?
Laten we samen de schouders zetten onder deze prachtige actie!

Brede school Veldhoven – Jongerenwerk Veldhoven

Met trots presenteren we onze gloednieuwe websites van Brede school Veldhoven en Jongerenwerk Veldhoven;
1)      www.bredeschoolveldhoven.nl
2)      www.jongerenwerkveldhoven.nl

Deze websites geven een uitgebreid overzicht van de vele en diverse mogelijkheden die wij bieden aan de Veldhovense jeugd. Met de nieuwste technieken, volledig AVG proof en een nieuw inschrijfsysteem kan deze doelgroep zich snel en gemakkelijk inschrijven voor sport, cultuur, gezondheid en burgerschap.

Brede school Veldhoven (0 tot 12 jaar)
Bij de Brede School Veldhoven staat de totale ontwikkeling van ieder afzonderlijk kind centraal. We zijn onderdeel van Cordaad Welzijn, waardoor de lijnen met jongerenwerk kort zijn. Daarnaast werken we samen met veel enthousiaste partners. Zo kunnen we samen een totaalervaring neerzetten. Een compleet arrangement waar basisonderwijs, opvang, zorg en vrije tijd samenkomen én elkaar versterken. Kinderen krijgen o.a. sport- en cultuurles, leren meer over samenwerken en brengen dit in de praktijk. Tegelijkertijd leren ze andere leeftijdsgenootjes kennen.

  1. We werken op drie niveaus die elkaar onderling versterken:
    Binnenschoolse projecten: themalessen op school, verzorgd door een (gast)docent tijdens reguliere lesuren. Toewerken naar een groot evenement ter afsluiting.
  2. Buitenschoolse projecten: themalessen voor kinderen van school en uit de wijk, in samenwerking met buitenschoolse opvang en lokale partners als een sportvereniging of cultuurpartner.
  3. Doorstroom sport en cultuur: Hierna kan het kind doorstromen naar een vereniging met sport- of cultuurlessen.

Met deze aanpak kunnen kinderen spelenderwijs en laagdrempelig ontdekken wat bij ze past.

Jongerenwerk Veldhoven (10 tot 24 jaar)
Bij het jongerenwerk Veldhoven staat de ontwikkeling van de tiener en jongere centraal. Het geaccepteerd worden, het er mogen zijn. En open staan voor anderen, met een eigen mening. We zijn daar waar de jongeren zich bewegen. Op straat, op school, bij verengingen en in het jongerencentrum Odeon. Niet van 9 tot 5 maar ook ’s avonds, in het weekend of in vakanties. Ons aanbod is gericht op preventie, talentontwikkeling, participatie en coaching. Jongerenwerk wordt krachtiger door samenwerking. Dit gebeurt intern met de collega’s Brede School, buurt & wijk, vluchtelingenwerk en extern met het Centrum Jeugd en Gezin, het Sondervick College, Novadic, Halt, GGZ, Swove en vele anderen.

Meer informatie?

[Brede school Veldhoven] Kijk voor meer informatie over onze diverse activiteiten op www.bredeschoolveldhoven.nl,  heeft u vragen? We helpen u graag verder. Neem contact op met Roy Frederiks via 06-30093427 of  royfrederiks@bredeschoolveldhoven.nl.

[Jongerenwerk Veldhoven] Kijk voor meer informatie over onze diverse activiteiten op www.jongerenwerkveldhoven.nl,  heeft u vragen? We helpen u graag verder. Neem contact op met Ilona Hendriks via ilonahendriks@cordaadwelzijn.nl.
Lees verder...

Kangoeroeklup

Bij de Kangoeroeklup van SDO Korfbal kunnen kinderen vanaf 4 jaar uit Veldhoven en omgeving kennis maken met sport en spel. Met veel aandacht voor succesbeleving en spelenderwijs sporten, ontwikkelen kleuters hun motoriek en leren ze samen spelen.

De Kangoeroeklup komt tot november elke zaterdag van 9.30-10.30 uur bij elkaar, lekker buiten op ons veld aan de Rapportstraat 70 Veldhoven. Daarna verplaatst de Kangoeroeklup naar de zaal.

Kom jij ook meedoen?

Voor kinderen vanaf groep 3 hebben wij uiteraard ook een aanbod voor trainingen. Voor inschrijven of voor vragen kunt u contact opnemen via kangoeroeklup@sdo-korfbal.nl.

Hoezo, geen wifi?!

Webinar over opvoeden in een wereld van sociale media en internet.

YouTube, Roblox, Minecraft, TikTok. Onze kinderen zijn er maar druk mee. Veel contact vindt online plaats. En ze beleven er vaak een hoop lol aan. Als ouder van een kind in de bovenbouw kun je niet meer met alles meekijken, maar hoe houd je dan toezicht? Welke grenzen stel je? En hoe ver ga je daarin?

Tijdens het webinar Hoezo, geen wifi?! neemt Evelyn Verburgh, specialist mediaopvoeding van Bureau Jeugd & Media, ons mee in de digitale belevingswereld van onze kinderen. Je krijgt een goede indruk van wat ze online doen en waarom, wat ze ervan leren en waar ze juist op moeten letten. Ook reikt Evelyn tips en handvatten aan hoe je als ouder kunt omgaan met de uitdagingen die dit met zich meebrengt. Zoals gedoe in de whatsapp groep of op tijd stoppen met gamen. Hoe praat je daarover met je kind en welke afspraken kun je maken?

WANNEER: maandag 2 november van 20.00 – 21.15 uur
VOOR WIE: ouders met een kind in groep 6, 7 of 8 van de basisschool
AANMELDEN: www.ggdbzo.nl

Deze gratis webinar wordt u aangeboden door de GGD Brabant-Zuidoost

Vragen?
Mocht u vragen hebben, dan kunt u die mailen naar k.spijkers@ggdbzo.nl of telefonisch contact opnemen met Karin Spijkers (GGD Brabant-Zuidoost) bereikbaar op nummer 088 00 31 474.

Lege batterijen of
oude mobiele telefoons?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 4 november aanstaande. Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag 28 oktober aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag’

Op 24 augustus is het nieuwe schooljaar begonnen. Na het onverwachte verloop van het vorige schooljaar hopen we dat het dit schooljaar meer zal zijn zoals we gewend zijn. We beginnen dit schooljaar met verhalen uit het boek Exodus. Het volk Israël leeft in slavernij in Egypte, waar ze hard moeten werken voor de farao. Zo heeft God hun leven niet bedoeld; daarom krijgt Mozes de opdracht om het volk uit Egypte te leiden. Mozes twijfelt of hij wel de geschikte man is om dat te doen, maar uiteindelijk gaat hij toch, samen met zijn broer Aäron, naar de farao.
Als die niet wil luisteren, komen er tien verschrikkelijke plagen in Egypte. Uiteindelijk beseft de farao dat hij de God van Israël niet kan weerstaan en het volk kan vertrekken. In de woestijn blijkt dat de weg naar de vrijheid nog lang en moeilijk is. Steeds opnieuw helpt de Heer zijn volk verder op hun weg.

Het thema van deze periode is ‘Vrij!’. Iedereen wil graag vrij zijn, maar wat is vrijheid eigenlijk? Betekent vrijheid dat je alles maar kan doen waar je zin in hebt? Hoe kan vrijheid goed en prettig zijn, niet alleen voor jou maar ook voor anderen? In de woestijn ontdekt Israël hoe je zuinig kunt zijn op de vrijheid. Het is een zoektocht die ook voor ons steeds opnieuw van betekenis kan zijn.

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
05-10 Exodus 24:12-18 + Mozes gaat de berg op
t/m Exodus 32:1-6 Het gouden kalf
09-10 Exodus 32:15-20 Mozes komt terug
12-10 Exodus 33 Gaat God nog mee?
t/m Exodus 34:1-24 Nieuwe stenen platen
23-10 Numeri 10:11-9 Vertrek van de Sinaï
26-10 Numeri 13:1-24 Verkenners
t/m Numeri 13:25-33 Is dat een beloofd land?
30-10 Numeri 14:1-13 Gaan we wel of niet?
02-11 Numeri 22:2-13 Balak zoekt een profeet
t/m Numeri 22:14-40 De ezel van Bileam
06-11 Numeri 22-41-24:25 Bileam zegent Israël
Lees verder...