BELANGRIJKE DATA

28 augustus Start blok 1 De Vreedzame School
4 september Schoolfotograaf
4 september Infoavond groepen 5 + 6
5 september Infoavond groepen 3 + 4
6 september Infoavond groepen 1/2
7 september Infoavond groepen 7/8
8 september Buurtveegdag groep 3a
21 september Ontruimingsoefening
27 september Sponsorloop
4 oktober Start Kinderboekenweek
5 oktober Studiedag
6 oktober Studiedag
12 oktober Kijkavond, 18.30-19.30 uur
16 oktober Start herfstvakantie

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Ninthe 07-09 6b
Lars 11-09 3a
Evy 11-09 4a
Svenn 14-09 7b/8b
Raf 16-09 7b/8b
Seoeun 18-09 3a
Seojin 18-09 3a
Lana 18-09 7a/8a
Sarah 18-09 7a/8a
Lexi 19-09 5a/6a
Riley 25-09 7b/8b
Tijn 27-09 7a/8a
Rens 30-09 1b/2b
Lees verder...

Welkom op school

Deze maand heten we

 • Lara Coppens – groep 1B
 • Erya Khayat – groep 1B
 • Emma Cools – groep 2A
 • Lynn van Reem – groep 2A
 • Marvey Israel – groep 3A
 • Emilia Jancura – groep 4A
 • Dianne Franssen – groep 7A

van harte welkom!
Wij hopen dat jullie samen met ons een hele fijne tijd bij ons op school mogen hebben.

Informatieavonden

Ook voor komend schooljaar hebben wij weer een planning gemaakt voor onze informatieavonden.

Groep 1/2a     woe.    06 september 2023
Groep 1/2b     woe.    06 september 2023
Groep 3a        di.        05 september 2023
Groep 4a        di.        05 september 2023
Groep 5/6a     ma.      04 september 2023
Groep 6b        ma.      04 september 2023
Groep 7/8a     do.      07 september 2023
Groep 7/8b     do.       07 september 2023

De informatieavond van de groepen 1/2 start om 18.00 uur. De leerlingen van deze groepen 1/2 mogen dan meekomen

Alle andere avonden beginnen om 19.30 uur.

Op deze avonden kunt u kennis maken met de leerkracht(en) van uw kind(eren) en zij zullen u vertellen wat er het schooljaar allemaal staat te gebeuren in de groep.

Schoolfotograaf

Foto Koch komt maandag 4 september aanstaande de schoolfoto’s maken. Er worden twee opnames per kind gemaakt: de portretfoto en de nieuwe leunpose. Een stoere, vernieuwde pose waar elke leerling een eigen houding aan kan nemen.

Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aangegaan en gaan ervan uit dat alle kinderen op de foto mogen. De groepsfoto zal op onze website geplaatst worden. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit vóór de fotografiedag aangeven bij de leerkracht. Hij/zij informeert de fotograaf op de fotografiedag en zorgt ervoor dat alleen de kinderen die gefotografeerd mogen worden, ingedeeld worden bij de fotograaf.

De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet.
Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van de leerkracht.  Op de inlogkaart vindt u een uniek inlognummer en wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op www.fotokoch.nl. Er staat een leuke actie voor u klaar: wanneer u binnen 10 dagen bestelt, ontvangt u van Foto Koch de groepscollage gratis! U hoeft niet persé meerdere foto’s te bestellen.
U kunt eenvoudig betalen met iDeal, factuur of creditcard. Als u wilt, kunt u zelf de inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa’s/oma’s of ex-partner), zodat zij zelf een bestelling kunnen plaatsen op de site.

Foto Koch heeft het assortiment uitgebreid met nieuwe achtergronden, waar u een mooie keuze uit kunt maken. De fotografen weten hoe het werkt: zij klikken op het juiste moment, waardoor er spontane en afwisselende foto’s gemaakt worden.
U kiest vervolgens zelf de foto’s met een achtergrond naar keuze! Voor de leunpose geldt dat deze foto alleen met een witte achtergrond besteld kan worden, maar natuurlijk wel in zwart/wit, sepia of kleur.

T I P van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter tot zijn recht. Vermijd daarbij fluorescerende kleding.

Rapporten inleveren

Wij verzoeken u vriendelijk om het rapport van uw kind, dat u voor de zomervakantie ontvangen heeft, z.s.m. op school in te (laten) leveren.

Sponsorloop

Eén keer in de 2 jaar organiseren wij onder schooltijd een sponsorloop voor een goed doel. Dit jaar zal de sponsorloop gehouden worden op woensdag 27 september aanstaande en is de opbrengst bestemd voor het Ronald McDonald Huis in Veldhoven.
Maandag 28 augustus hebben vrijwilligers van het Ronald McDonald Huis op school aan alle leerlingen het e.e.a. verteld over hun activiteiten en waarom deze noodzakelijk zijn.
Alle kinderen hebben informatie mee naar huis gekregen en kunnen nu op zoek naar zoveel mogelijk sponsoren.
Het zou fijn zijn als u uw kind(eren) daarbij helpt.

Ontruimingsoefening

Donderdag 21 september aanstaande zal de 1e ontruimingsoefening van dit schooljaar gehouden worden. Zoals gebruikelijk worden deze oefeningen 2x per jaar gehouden, waarvan de 1e aangekondigd wordt en door de leerkracht in de klas met de leerlingen besproken zal worden.

Studiedagen

Op donderdag 5 en vrijdag 6 oktober aanstaande heeft het team de eerste 2 studiedagen van dit schooljaar.
Alle kinderen hebben dan vrij.

10-minutengesprekken

In de week van 18 september zal de eerste ronde 10-minutengesprekken van dit schooljaar gehouden worden.

De gesprekstijden zijn als volgt:

 • maandag, dinsdag en donderdag tussen 16.00-17.30 uur en
 • woensdag en vrijdag tussen 13.00-15.00 uur.

Maandag 11 september aanstaande ontvangt u via Parro een uitnodiging van de leerkracht(en) van uw kind(eren) waarmee u zelf een afspraak/tijd kunt inplannen. Op dagen dat de verantwoordelijke groepsleerkracht niet werkt zullen er geen gesprekken gepland kunnen worden.
Wanneer u denkt aan 10 minuten niet genoeg te hebben, kunt u dit voor 11 september aanstaande via Parro bij de leerkracht aangeven. Hij/zij kan daar met de planning rekening mee kan houden.
Wilt u, wanneer u meer kinderen op school heeft, met inplannen van afspraken rekening houden met een tussentijd van 10 minuten per gesprek? Zo voorkomt u dat u te laat bij het volgende gesprek arriveert.

Vrijwillige ouderbijdrage

Stichting Veldvest vindt het belangrijk om als maatschappelijke organisatie een bijdrage te leveren aan de scholen/ouderverenigingen voor de vrijwillige ouderbijdrage. Daarom is besloten om vanaf het schooljaar 2023-2024 per leerling een bedrag van € 25,00 over te maken aan Stichting Ouderfonds t.b.v. alle activiteiten die gedurende het schooljaar georganiseerd worden.
Er zal daarom geen apart verzoek tot een vrijwillige ouderbijdrage aan ouders/verzorgers gedaan worden, met uitzondering van de schoolreis en het schoolkamp. Over deze kosten wordt u in de loop van het schooljaar geïnformeerd.

Hoofdluisbrigade

Aan het einde van het vorige schooljaar zijn een aantal ouders van onze hoofdluisbrigade gestopt omdat hun kinderen naar het voortgezet onderwijs zijn gegaan. Wij zijn daarom dringend op zoek naar nieuwe ouders die ons kunnen helpen bij de hoofdluis-controles die op school uitgevoerd worden.
De controles worden 5x per jaar, afwisselend op de maandag- c.q. dinsdagmiddag, na elke vakantie gehouden.
De eerstvolgende controle is gepland op maandagmiddag 1 november aanstaande.

Wie komt onze hoofdluisbrigade versterken en zorgen dat de school hoofdluisvrij blijft?!
Voor informatie en opgeven: rank@veldvest.nl

De Rank werkt aan De Vreedzame School!

Dit betekent samen werken aan:

 • een schoolcultuur richting democratische gemeenschap, waarbij iedereen:
  mag meedenken, zich verantwoordelijk voelt en betrokken is;
 • vergroten van sociale competenties;
 • het op een goede wijze kunnen oplossen van conflicten;
 • een goed groepsklimaat: verbeteren van de relaties binnen de groep;
 • waardering en respect voor elkaar en voor de verschillen.

Op maandag 28 augustus zijn we begonnen met blok 1: We horen bij elkaar.
Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende schoolregels maken leerkracht en kinderen samen afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van de klas.
Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen.
Ze leren over opstekers en afbrekers. Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking over iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van.
Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve opmerking over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van.
De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben voor de mening van anderen.

Afspraken gymles

 1. Sieraden
  Voor de veiligheid van iedereen moeten sieraden af tijdens de gymles. Denk hierbij aan ringen, kettingen, armbandjes en grote oorbellen.
 2. Gymschoenen
  Vanaf groep 1 is het belangrijk om gymschoenen te dragen. Deze bieden ondersteuning bij het rennen, landen, springen en wenden. Ook bieden ze bescherming bij botsingen of activiteiten zoals touwklimmen, voetbal of hockey.
  (Bij de kleuters heeft de voorkeur schoenen met klittenband).
 3. Lange haren
  Lange haren moeten vast gedragen worden door middel van een elastiekje. Dit zorgt voor goed zicht tijdens het sporten en ter voorkoming van ongelukken.
 4. Gymkleding (vanaf groep 3)
  Flexibele kleding die kan ademen is belangrijk om goed in te bewegen. Een T-shirt en korte broek is de voorkeur. Zo koel je voldoende af tijdens het bewegen.
  Gymkleding vergeten?
  – Groep 3 en 4 doen op blote voeten mee.
  – Groep 5 t/m 8, 2x vergeten op blote voeten meedoen, 3e x vergeten is niet meedoen.

Typetuin

Onze leerlingen maken nu, maar zeker ook straks op de middelbare school steeds vaker gebruik van de computer. Leren typen met tien vingers zonder naar het toetsenbord te kijken vinden wij een belangrijke vaardigheid om aan te leren. Om die reden bieden wij onze leerlingen de mogelijkheid aan na schooltijd een typecursus van de Typetuin te volgen.

Cursus: blind leren typen met tien vingers inclusief examen.
Voor wie: leerlingen groep 6 t/m 8.
Start cursus: woensdag 4 oktober 2023 13:00uur.
Locatie: Basisschool De Rank
Prijs: €195,-
Inschrijven: www.typetuin.nl/aanmelden  (kies voor de rechter variant, klassikaal)
Meer informatie: https://www.typetuin.nl/informatiebrief-Typetuin-najaar2023 of bel op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur naar 013-5220579.

Lege batterijen of
oude mobiele telefoons?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 4 oktober aanstaande. Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag 27 september aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag’

In de zomer van 2023 lezen we verhalen over de profeet Elia en koning Achab. Vóórdat die verhalen in de Bijbel verteld worden, wordt in het Bijbelboek 1 Koningen (hoofdstuk 12 t/m 16) eerst verteld over verschillende koningen in Israël, die verkeerde dingen doen. Ze buigen zich neer voor andere goden en houden zich niet aan Gods aanwijzingen voor het goede leven. Na al deze koningen komt koning Achab op het toneel, en over hem wordt gezegd dat zijn gedrag nog erger was dan dat van zijn voorgangers. Hij liet een tempel voor de afgod Baäl bouwen en geloofde niet dat God werkelijk macht had in Israël. De profeet Elia gaat naar hem toe om te laten zien dat hij het bij het verkeerde eind heeft.

De verhalen over Elia en Achab zijn bijzonder en meeslepend. Ze gaan over een grote droogte, over God die vuur geeft op een altaar, maar ook over Elia’s verdriet en vermoeidheid nadat hij zo lang geprobeerd heeft om de koning en het volk te overtuigen van het geloof in God. Als Elia geen kracht meer heeft, ontvangt hij kracht van een engel – hij hoeft het niet op eigen kracht te doen.

De verhalen over de koning en de profeet zijn geworteld in oude tradities. Eeuwenlang zijn ze doorverteld. Ze zetten mensen aan het denken, riepen vragen op, gaven antwoorden, ze hielpen mensen verder op weg. Het mooie is dat ze ook vandaag nog kunnen inspireren en aan het denken kunnen zetten. Want al zijn de omstandigheden in de wereld van vandaag soms heel anders; de gevoelens, de zorgen en vragen die in deze verhalen voorkomen zijn
van alle tijden. En het verhaal van een God waar mensen in mogen geloven – dat is niet alleen een verhaal van gisteren, maar ook van vandaag en morgen. Daarom blijven we deze verhalen vertellen!

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
04-09 Genesis 1:1-13 Het begin
t/m Genesis 1:14-31 Dieren en mensen
08-09 Genesis 2:1-3 De zevende dag
11-09 Genesis 2:4-7 God maakt de mensen
t/m Genesis 2:8-25 Het paradijs
15-09 Genesis 3 Het gaat mis
18-09 Genesis 4:1-16 Kaïn en Abel
t/m Genesis 6:9-22 Noach krijgt ‘n opdracht
22-09 Genesis 7:1-24 Overal water
25-09 Genesis 8:1-14 God vergeet Noah niet
t/m Genesis 8:15-9:7 Een nieuw begin
29-09 Genesis 9:8-17 De regenboog
02-10 Genesis 9:18-29 Sem, Cham en Jafet
t/m Genesis 10:1-32 Familie wordt een volk
06-10 Genesis 11 De toren van Babel
Lees verder...